Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Otonom Sinir Sistemi Prof Dr Süheyla ÜNAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Otonom Sinir Sistemi Prof Dr Süheyla ÜNAL."— Sunum transkripti:

1 Otonom Sinir Sistemi Prof Dr Süheyla ÜNAL

2 Otonom sinir sistemi Yaşamın desteklenmesi Duyguların oluşumu
Homeostazisin sağlanması Eylemi desteklemek üzere beden sistemlerinin etkinleştirilmesi Gerekmediği zaman beden sistemlerinin etkinliğinin azaltılması Duyguların oluşumu Beden duyumları

3

4 Autonomic Nervous System
Parasympathetic System Sympathetic System Nonemergency Threat or Challenge Recover, Rest & Digest Fight or Flight

5 Anatomisi

6 Korteks Subkortikal alanlar Medulla Gizlenmiş ve dağılmış
SEMPATİK PARASEMPATİK Gizlenmiş ve dağılmış bilgi sistemleri Deri Arterler Akciğerler Etc. Hormonlar Kan basıncı Etc.

7

8

9 İkili innervasyon

10 İŞLEVLERİ

11 Otonom sinir sistemi

12 Otonom sinir sistemi Sistemin durumunu tanımlar, SSS’ni organların durumundan haberdar eder Organlardaki ağrı duyumu Organlardaki doluluk hissi Organların irritasyonu Organizmanın işlevlerini optimize eder Onarım yetisine ve mekanizmalarına sahiptir Organizmayı koruma kapasitesine sahiptir Öngörülemeyen bazı koşullarda organizmayı yeniden düzenleme kapasitesine sahiptir

13 Sempatik sinir sistemi Parasempatik sinir sistemi
Otonom sinir sistemi Sempatik sinir sistemi Parasempatik sinir sistemi “ergotropik sistem” “trofotropik sistem” Uyarılma aracılığı ile eyleme hazırlanma Kas tonüsünde artma Katabolik hormonların salınımı Geri çekilme ve enerjinin korunumu Kas tonüsünde azalma Anabolik hormonların salınımı

14 Otonom sinir sistemi Yüksek aktivite Düşük aktivite Savaş ya da kaç
Adrenalin Düşük aktivite Gevşeme Asetilkolin

15 Homeostazis Sosyal Sempatik Parasempatik “Sevgi” Temas ( Gözler)
İletişim Temas ( Gözler) Alarm Yönelim Savaş/Kaç Deşarj Rest Disosiasyon Hareketsizlik Uyku Katatoni Donakalma

16 Parasympathetic "Rest & Digest" Sympathetic "Fight or Flight"
Decrease Heart Rate Increase Heart Rate Decrease Force of Contraction Increase Force of Contraction Decrease Blood Pressure Increase Blood Pressure Miosis (Pupil Constriction) Mydriasis (Pupil Dilation) Spasm of Accommodation Paralysis of Accommodation Bronchoconstriction Bronchodilation Increase Gut Activity Decrease Gut Activity Increase Secretions Decrease Secretions Vasoconstriction Vasodilatation No innervations to Sweat glands Increase Sweating

17

18 Sempatik sinir sistemi
Savaş/kaç tepkisi Postgangliyonik fibrillerden NE, adrenal medulladan epinefrin salınımı Yoğun fiziksel aktivite için hazırlanma Kalp hızı artışı Bronşiollerin dilatasyonu Kan glikozu artışı

19

20 Parasempatik sinir sistemi
Normal koşullarda tümüyle etkin değildir Ach’i kullanır Gevşetici etkiye sahiptir Kan basıncını azaltır Visseral kan damarlarını genişletir Sindirim aktivitesini arttırır

21 Parasempatik sinir sistemi
Retinayı fazla ışıktan korur Kalp hızını azaltır İçi dolu organların dolmasını sağlar Enerjinin korunumunu sağlar Dinlenme ve onarımı sağlar

22 Santral kontrol Serebral korteks Hipotalamus ve amigdala
Hipotalamus – OSS temel bütünleştirici sistemi Amigdala – Limbik sistemin duygular için temel bölgesi Beyin sapı ve spinal kord Retiküler formasyon doğrudan etki eder Medulla oblongata Periaqueductal gray matter

23

24 BIS BAS Sistemleri

25 BIS BAS sistemi Uyaranın ödül ya da ceza potansiyeline göre organizma yaklaşma ya da uzaklaşma davranışına yönelir

26 Otonom Sinir Sistemi Uzaklaşma (BIS) (Vagal Sinir) Davranış & Duygu
Sempatik Sistem Parasempatik Sistem Yaklaşma (BAS) Duygu düzenleme Uzaklaşma (BIS) (Vagal Sinir) Davranış & Duygu

27 OTONOM SİNİR SİSTEMİ Sempatik Sistem Tehdit, meydan okuma
Parasempatik Sistem Tehdit, meydan okuma Acil olmayan durum Savaşma ya da kaçma Onarım, dinlenme, sindirim BAS Yaklaşma İsteme Engellenme BİS Çekilme Kendini koruma Korku

28 SİSTEM Tepki Çıktı BAS Koşullanmış ödül Yaklaşma + Uyarılma BIS Koşullanmış ceza Baskılanma + Uyarılma

29 Davranış etkinleşmesi sistemi (BAS)
Go (yap) > Yaklaşma, uyarılma davranışını etkinleştirir İştah/yaklaşma Ödül ya da cezadan kurtulma gibi koşullanmış uyaranlarla aktive olur Amaca yönelme Motor etkinlik Araçsal agresyon Elasyon, arzu, umut artışı

30 Davranış baskılanması sistemi (BIS)
STOP > ceza, engellenme ya da yeni bir uyaran karşısında davranışı durdurur ve çevreden daha fazla bilgi aktarılması çağrısında bulunur Kaçma/Kaçınma Fizyolojik uyarılmada artış yeni bir uyaran ceza uyaranı tehdit uyaranı ödülün kaybı sinyali Kaygı ve endişe oluşturur

31 Gray’in kuramı BAS BIS Ödül arama Motivasyon artışı Olumlu duygular
Bazal gangliyonların diğer sistemleri baskılaması aracılığı ile oluşur Sol frontal lob etkinliği sözkonusu Dopamin etkinliği Çabuk engellenme, öfkelenme Cezadan kaçınma Korku ve anksiyete Frontal korteks, septohipokampal sistem aracılığı sözkonusu Sağ hemisfer etkinliği ön planda Serotonin ve noradrenalin etkinliği Çabuk korkma, kaygı

32 BIS patolojileri Yüksek BİS Düşük BİS Yaygın Anksiyete Bozukluğu OKB
ADHD Antisosyal kişilik bozukluğu

33 BAS patolojileri Yüksek BAS Düşük BAS Davranım bozukluğu Bağımlılık
Antisosyal kişilik bozukluğu Mani Düşük BAS Depresyon

34 Defensive approach: Anxiety avoidance: Fear Defensive Direction
PREFRONTAL “GAD” - DORSAL STREAM drug resistant POSTERIOR GAD - CINGULATE cognition SEPTO-HIPPO- GAD - CAMPAL SYSTEM cognition Defensive approach: Anxiety AMYGDALA GAD - arousal PREFRONTAL - OCD VENTRAL STREAM ANTERIOR OCD CINGULATE AMYGDALA Phobia - avoid MEDIAL Phobia - HYPOTHALAMUS escape PERIAQUEDUCTAL Panic - GRAY explode/freeze avoidance: Fear - arousal Defensive Direction Leaving dangerous situation Entering dangerous situation Gray & McNaughton (2004). The Neuropsychology of Anxiety. Oxford: Oxford University Press

35 Gray‘in üçlü sistem kuramı
Yaklaşma Ödül Savaş/kaç Kaçınma Davranış etkinleşmesi Donup kalma Davranış baskılanma sistemi (BAS) FFS sistemi (BIS) Dopamin Serotonin Norepinefrin Sempatik sinir sistemi (Stres Tepkisi: Enerji yakma) (Beauchaine, T Vagal tone, development, and Gray's motivational theory: toward an integrated model of autonomic nervous system functioning in psychopathology Dev Psychopathol 13: )

36 Üç sistem modeli SİSTEM Tepki Çıktı Kişilik özelliği BAS
Koşullanmış ödül, umut, haz Yaklaşma + Uyarılma Dışadönüklük, iyimserlik FFFS Ceza Flight/Fight/Freezing Korku/Panik Öfke BIS Amaç çatışması, risk değerlendirme Baskılanma + Uyarılma Endişe, ruminasyon, anksiyete

37 + AVOID - F S + ATTEND B I S + AROUSE B A S - APPROACH + Pun+ Rew-
1. environmental scanning increased spread of attention 2. external scanning risk assessment/exploration 3. internal scanning memory Conflict detected if inputs similar + AROUSE B A S Rew+ Pun- 1. potentiated startle 2. displacement activity - APPROACH +


"Otonom Sinir Sistemi Prof Dr Süheyla ÜNAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları