Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Otonom Sinir Sistemi Prof Dr Süheyla ÜNAL. Otonom sinir sistemi Yaşamın desteklenmesi – Homeostazisin sağlanması – Eylemi desteklemek üzere beden sistemlerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Otonom Sinir Sistemi Prof Dr Süheyla ÜNAL. Otonom sinir sistemi Yaşamın desteklenmesi – Homeostazisin sağlanması – Eylemi desteklemek üzere beden sistemlerinin."— Sunum transkripti:

1 Otonom Sinir Sistemi Prof Dr Süheyla ÜNAL

2 Otonom sinir sistemi Yaşamın desteklenmesi – Homeostazisin sağlanması – Eylemi desteklemek üzere beden sistemlerinin etkinleştirilmesi – Gerekmediği zaman beden sistemlerinin etkinliğinin azaltılması Duyguların oluşumu Beden duyumları

3

4 Threat or Challenge Fight or Flight Nonemergency Recover, Rest & Digest Autonomic Nervous System Parasympathetic SystemSympathetic System

5 Anatomisi

6 Korteks Subkortikal alanlar Medulla Gizlenmiş ve dağılmış bilgi sistemleri Hormonlar Kan basıncı Kan basıncıEtc. DeriArterlerAkciğerlerEtc. SEMPATİK PARASEMPATİK

7

8

9 İkili innervasyon

10 İŞLEVLERİ

11 Otonom sinir sistemi

12 Sistemin durumunu tanımlar, SSS’ni organların durumundan haberdar eder Organlardaki ağrı duyumu Organlardaki doluluk hissi Organların irritasyonu Organizmanın işlevlerini optimize eder Onarım yetisine ve mekanizmalarına sahiptir Organizmayı koruma kapasitesine sahiptir Öngörülemeyen bazı koşullarda organizmayı yeniden düzenleme kapasitesine sahiptir

13 Otonom sinir sistemi Sempatik sinir sistemi “ergotropik sistem” Parasempatik sinir sistemi “ trofotropik sistem” Uyarılma aracılığı ile eyleme hazırlanma Kas tonüsünde artma Katabolik hormonların salınımı Geri çekilme ve enerjinin korunumu Kas tonüsünde azalma Anabolik hormonların salınımı

14 Yüksek aktivite Düşük aktivite Savaş ya da kaç Adrenalin Gevşeme Asetilkolin Otonom sinir sistemi

15 Homeostazis Sosyal Sempatik Parasempatik “Sevgi” İletişim Temas ( Gözler) Alarm Yönelim Savaş/Kaç Deşarj Rest Disosiasyon Hareketsizlik Uyku Katatoni Donakalma

16 Parasympathetic "Rest & Digest" Sympathetic "Fight or Flight" Decrease Heart RateIncrease Heart Rate Decrease Force of ContractionIncrease Force of Contraction Decrease Blood PressureIncrease Blood Pressure Miosis (Pupil Constriction)Mydriasis (Pupil Dilation) Spasm of AccommodationParalysis of Accommodation BronchoconstrictionBronchodilation Increase Gut ActivityDecrease Gut Activity Increase SecretionsDecrease Secretions VasoconstrictionVasodilatation No innervations to Sweat glandsIncrease Sweating

17

18 Sempatik sinir sistemi Savaş/kaç tepkisi Postgangliyonik fibrillerden NE, adrenal medulladan epinefrin salınımı Yoğun fiziksel aktivite için hazırlanma – Kalp hızı artışı – Bronşiollerin dilatasyonu – Kan glikozu artışı

19

20 Parasempatik sinir sistemi Normal koşullarda tümüyle etkin değildir Ach’i kullanır Gevşetici etkiye sahiptir – Kan basıncını azaltır – Visseral kan damarlarını genişletir – Sindirim aktivitesini arttırır

21 Parasempatik sinir sistemi Retinayı fazla ışıktan korur Kalp hızını azaltır İçi dolu organların dolmasını sağlar Enerjinin korunumunu sağlar Dinlenme ve onarımı sağlar

22 Santral kontrol Serebral korteks Hipotalamus ve amigdala Hipotalamus – OSS temel bütünleştirici sistemi Amigdala – Limbik sistemin duygular için temel bölgesi Beyin sapı ve spinal kord – Retiküler formasyon doğrudan etki eder Medulla oblongata Periaqueductal gray matter

23

24 BIS BAS Sistemleri

25 BIS BAS sistemi Uyaranın ödül ya da ceza potansiyeline göre organizma yaklaşma ya da uzaklaşma davranışına yönelir

26 Otonom Sinir Sistemi Sempatik Sistem Parasempatik Sistem Yaklaşma (BAS) Duygu düzenleme Uzaklaşma (BIS) (Vagal Sinir) Davranış & Duygu

27 BİS Çekilme Kendini koruma Korku Tehdit, meydan okuma Savaşma ya da kaçma Acil olmayan durum Onarım, dinlenme, sindirim OTONOM SİNİR SİSTEMİ Parasempatik Sistem Sempatik Sistem BAS Yaklaşma İsteme Engellenme

28 SİSTEM Tepki Çıktı ÇıktıBAS Koşullanmış ödül Yaklaşma + Uyarılma BIS Koşullanmış ceza Baskılanma + Uyarılma

29 Davranış etkinleşmesi sistemi (BAS) Go (yap) > Yaklaşma, uyarılma davranışını etkinleştirir İştah/yaklaşma – Ödül ya da cezadan kurtulma gibi koşullanmış uyaranlarla aktive olur – Amaca yönelme – Motor etkinlik – Araçsal agresyon – Elasyon, arzu, umut artışı

30 Davranış baskılanması sistemi (BIS) STOP > ceza, engellenme ya da yeni bir uyaran karşısında davranışı durdurur ve çevreden daha fazla bilgi aktarılması çağrısında bulunur Kaçma/Kaçınma – Fizyolojik uyarılmada artış yeni bir uyaran ceza uyaranı tehdit uyaranı ödülün kaybı sinyali Kaygı ve endişe oluşturur

31 Gray’in kuramı BAS Ödül arama Motivasyon artışı Olumlu duygular Bazal gangliyonların diğer sistemleri baskılaması aracılığı ile oluşur Sol frontal lob etkinliği sözkonusu Dopamin etkinliği Çabuk engellenme, öfkelenme BIS Cezadan kaçınma Korku ve anksiyete Frontal korteks, septohipokampal sistem aracılığı sözkonusu Sağ hemisfer etkinliği ön planda Serotonin ve noradrenalin etkinliği Çabuk korkma, kaygı

32 BIS patolojileri Yüksek BİS – Yaygın Anksiyete Bozukluğu – OKB Düşük BİS – ADHD – Antisosyal kişilik bozukluğu

33 BAS patolojileri Yüksek BAS – Davranım bozukluğu – Bağımlılık – Antisosyal kişilik bozukluğu – Mani Düşük BAS – Depresyon

34 PREFRONTAL“GAD” - DORSAL STREAMdrug resistant POSTERIORGAD - CINGULATEcognition SEPTO-HIPPO-GAD - CAMPAL SYSTEMcognition Defensive approach: Anxiety AMYGDALAGAD - arousal PREFRONTAL -OCD VENTRAL STREAM ANTERIOROCD CINGULATE AMYGDALAPhobia - avoid MEDIAL Phobia - HYPOTHALAMUSescape PERIAQUEDUCTALPanic - GRAY explode/freeze Defensive avoidance: Fear AMYGDALAPhobia - arousal Leaving dangerous situation Entering dangerous situation Gray & McNaughton (2004). The Neuropsychology of Anxiety. Oxford: Oxford University Press Defensive Direction

35 Gray‘in üçlü sistem kuramı Yaklaşma Ödül Savaş/kaç Kaçınma Davranış etkinleşmesi Donup kalma Davranış baskılanma sistemi (BAS) FFS sistemi (BIS) Dopamin Serotonin Norepinefrin Sempatik sinir sistemi (Stres Tepkisi: Enerji yakma) (Beauchaine, T. 2001. Vagal tone, development, and Gray's motivational theory: toward an integrated model of autonomic nervous system functioning in psychopathology Dev Psychopathol 13:183-214.)

36 SİSTEM SİSTEMTepkiÇıktı Kişilik özelliği BAS Koşullanmış ödül, umut, haz Yaklaşma + Uyarılma Dışadönüklük, iyimserlik FFFSCezaFlight/Fight/FreezingKorku/PanikÖfke BIS Amaç çatışması, risk değerlendirme Baskılanma + Uyarılma Endişe, ruminasyon, anksiyete Üç sistem modeli

37 FFSFFS Pun+ Rew- BASBAS Rew+ Pun- BISBIS AVOID APPROACH ATTEND + + AROUSE + + - - Conflict detected if inputs similar 1. environmental scanning increased spread of attention 2. external scanning risk assessment/exploration 3. internal scanning memory 1. potentiated startle 2. displacement activity


"Otonom Sinir Sistemi Prof Dr Süheyla ÜNAL. Otonom sinir sistemi Yaşamın desteklenmesi – Homeostazisin sağlanması – Eylemi desteklemek üzere beden sistemlerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları