Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMENİN EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ VE İŞLETMENİN ÇEVRESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMENİN EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ VE İŞLETMENİN ÇEVRESİ"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMENİN EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ VE İŞLETMENİN ÇEVRESİ
GENEL İŞLETME

2 İŞLETMENİN EKONOMİDEKİ YERİ
yatırım üretim istihdam dış ticaret ödemeler vergiler bölgesel kalkınma

3 İŞLETMENİN EKONOMİDEKİ YERİ
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri piyasalar Üretim Faktörleri Piyasası Mal ve Hizmet Piyasası Üretici Tüketici

4 İŞLETMENİN EKONOMİDEKİ YERİ
İşletmeler, üretim faktörleri yoluyla mal ve hizmet üretmeden önce bazı sorulara yanıt aramalı Ne üretilecek? Niçin üretilecek? Ne kadar üretilecek? Kimler için üretilecek?

5 İŞLETMENİN ÇEVRESİ İç Çevre Dış Çevre
İşletmenin inisiyatifi ve müdahale alanı içerisinde olan faktörler Dış Çevre İşletmenin kendisiyle ilgili fakat kendi dışındaki faktörler

6 İŞLETMENİN ÇEVRESİ İşletmelerin dış çevreleri belirlenirken, derinlemesine üç farklı çevre tanımlanabilmekte Gerçek dış çevre Hükümet düzenlemeleri Rakipler Tüketiciler Algılanan dış çevre Her yönetici dış çevreyi farklı algılamakta Kimi dış çevredeki bir faktörü olumlu yorumlamakta Kimi yöneticiler de aynı dış çevredeki faktörü olumsuz algılamakta Uygulama çevresi Yöneticilerin algıladığı çevre içinde tercih ettiği alanı ifade eder

7 İŞLETMENİN ÇEVRESİ İşletmeler, birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu dış çevrede faaliyet göstermekte Çevre işletmelere olumlu ya da olumsuz etki yaratabilmekte

8 İŞLETMENİN ÇEVRESİ İşletmelerin faaliyetlerini ve işlevlerini önemli ölçüde etkileyen dış çevre faktörleri Ekonomik çevre Milli gelir, faiz, talep, arz, tüketim ve harcama eğilimleri gibi… Doğal çevre Toprak, su, hava kirliliği, bitki örtüsü, doğal kaynakların çeşitliliği gibi… Sosyal ve kültürel çevre Nüfus yapısı, örf ve adetler, bireylerin tüketim alışkanlıkları, zevk ve alışkanlıklar gibi… Politik ve hukuki çevre Yasalar, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler gibi… Teknolojik çevre Yeni gelişmiş teknolojinin işletme faaliyetlerine adapte edilip edilmemesi gibi… Uluslararası çevre İşletmenin yakın ve ulusal çevresini içine almakta ve işletme faaliyetlerini ülkeler ölçeğinde etkilemekte

9 İŞLETMENİN ÇEVRESİ İşletmelerin dış çevreleri incelendiğinde, üç boyutla karşılaşılmakta. Bunlar; İşletmenin yakın çevresi İşletme sahip ve ortakları – girişimciler İşletmede çalışanlar Tüketiciler İşletmenin ulusal çevresi Toplum Tedarikçiler Devlet Rakipler Finansal kuruluşlar Sendikalar İşletmenin uluslararası çevresi


"İŞLETMENİN EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ VE İŞLETMENİN ÇEVRESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları