Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Derme Geliştirme Süreci Toplum Analizi, Seçim, Sağlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Derme Geliştirme Süreci Toplum Analizi, Seçim, Sağlama"— Sunum transkripti:

1 Derme Geliştirme Süreci Toplum Analizi, Seçim, Sağlama

2 Toplum Analizi 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

3 Toplum Analizi En iyi otomobili tasarlamanız isteniyor
Tasarımda nelere dikkat etmelisiniz? Hitap ettiğiniz kitlenin araca bakış açısı nasıl? Karşılaşacağınız engeller ve hüsranlar neler olabilir? 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

4 Toplum Analizi En iyi otomobili tasarlamak için müşterinize neler sorarsınız? Müşteriniz; Adı: Cafer Yaşı: 19 Hobisi: Saç ve arabalar Otomobilden beklentisi: Hız, modifiye, yüksek sesle müzik dinleyebilme, yüksek egzoz sesi, kalın tekerlek, alçak amortisör, mümkün olan her noktaya led ışık vb. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

5 Arabalar vs. Kütüphane Dermesi
Sizin için yeni olan bir dermeyi hazırlarken kullanıcılara hangi soruları sorarsınız? Hangi yöntemlerle ihtiyaç ve beklentilerini öğrenirsiniz? Dermeniz hakkında kullanıcılarınızı nasıl bilgilendirirsiniz? 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

6 Toplum Analizi Derme geliştirme politikasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, kütüphane kullanıcılarının; Özelliklerinin, Sayılarının, İlgi alanlarının, Gereksinimlerinin belirlenmesi şart Aksi halde dermedeki materyaller kullanıcıların gereksinim ve ilgi duyduğu alanlardan uzaklaşır ve istenilen derecede hizmet verme olanağı azalır. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

7 Toplum Analizi Derme geliştirmenin temeli, hizmet verilen topluluğun gereksinimlerinin belirlenmesiyle başlar. Bunu gerçekleştirmek için de topluluk analizleri yapılmalıdır Neden kullanıcı analizi değil de toplum analizi ? 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

8 Toplum Analizi Bazı çalışmalar «kullanıcı kitlesi analizi» diyor, bazıları «toplum analizi» Fark ne olabilir? Yani, toplum analizi sadece aktif kullanıcıları değil, aynı zamanda kütüphaneler veya bilgi merkezlerince belirlenmiş sınırlar içindeki kişileri de kapsayacak şekilde kullanılır Kullanıcı kitlesi analizi daha yerel – toplum analizi genel Ancak yine de iki terim birbirinin yerine kullanılabiliyor 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

9 Toplum Analizi Derme geliştirme politikası hazırlanırken hizmet verilecek topluluk veya grubun gereksinimlerinin tespit edilmesi önemli Gereksinimlerin belirlenmesi için toplanan veriler, derme geliştirme politikasının önemli bir bölümü 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

10 Örnek Toplum Analizi Formları
17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

11 Toplum Analizi Örneği Biri Ostim Organize Sanayi Bölgesi, diğeri Çayyolu’nda iki halk kütüphanesi kurmanız isteniyor Kütüphaneleri topluma göre nasıl düzenlersiniz? Kimler kullanacak? İhtiyaçları neler? Potansiyel kullanıcı çekmek için neler yapılabilir? Hangi kaynakları alırsanız kullanılır, hangi kaynaklar hiç kullanılmaz? Kullanıcılar hakkında bilgiyi nasıl toplarsınız? 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

12 Seçim 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

13 Seçim «Bir kütüphane dermesine, hangi belgelerin eklenmesi gerektiğine karar verme süreci» «Kütüphanenin türüne, amaçlarına, kullanıcısının özelliklerine ve eldeki bütçenin büyüklüğüne göre koleksiyona hangi materyalin katılacağına karar verme süreci» «Kütüphane koleksiyonuna hangi materyalin sağlanacağına karar verme süreci ve bir karar verme biçimi» 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

14 Seçim Politikası Seçim günümüzde geçmişe oranla daha da önemli ve zordur. Neden??? Yayın sayılarındaki hızlı artış, Bilgi kayıt ortamlarının çeşitlenmesi, Yeni konu alanlarının ortaya çıkması, Teknolojik gelişmeler Kütüphane bütçelerinin yetersizliği, Kullanıcı tipinin/profilinin değişimi (nasıl?) Bu durum seçim işlemi için de bir politika (derme geliştirme politikası içinde ya da bağımsız) oluşturulmasını zorunlu kılar 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

15 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

16 Seçim İşleminin Aşamaları
Seçimden sorumlu kişilerin dermenin gereksinimlerini belirlemesi İlgili materyalin tanımlanması Seçim aşamasında hangi konulara ve materyal türlerine öncelik verileceğinin belirlenmesi Materyalin derme için uygun olup olmadığına karar verilmesi Derme geliştirme için ayrılan bütçenin konulara ve materyal türlerine göre dağılımının yapılması Satın alınmasına karar verilmesi Sipariş hazırlığının yapılması 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

17 Seçim İşleminin Aşamaları - II
Seçim gelecek isteğe göre mi, yoksa materyalin niteliğine göre mi yapılmalıdır? Materyal nitelikli de olsa, eğer istek yoksa yapılan seçimin bir anlamı var mıdır? Seçimde isteklerin, materyalin niteliğinin, maliyetin, yararlanması muhtemel kişilerin sayısının dikkate alınması gereklidir Neden?? 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

18 Seçim İşleminde Önemli Noktalar
Hizmet verilen kullanıcıların önemli ve değerli gördükleri her materyalin kütüphaneye sağlanması mümkün değildir Neden??? Mesleki eğitim almış kütüphaneci ve konu uzmanlarının hangi materyalin alınacağına yönelik karar vermesi gerekmektedir. Neden?? 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

19 Seçim İşleminde Önemli Noktalar
Seçim işlemini gerçekleştiren kütüphaneci ya da konu uzmanının: Yurt içi ve yurt dışı yayın dünyasını, Çevre kütüphaneleri, Kullanıcılarının isteklerini, Yayın tekniklerini, Yayınevleri listelerini, adreslerini, En az bir yabancı dili iyi bilmesi gerekir. Bilmesi neden önemli? Sizin eklemek istedikleriniz??? 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

20 Seçim İşleminde Önemli Noktalar - II
Kütüphanenin seçim ve sağlama bölümünde seçimi kolaylaştıracak kaynaklar da bulundurulmalıdır: Yayınevi katalogları, Seçim yapmayı sağlayacak kaynaklar; Güncel değerlendirme kaynakları (Books in Print, Book Review Section, Publishers Weekly, Choice, vb.) Geriye dönük değerlendirme kaynakları (Children's Catalog, Fiction Catalog vb.) İleriye dönük değerlendirme kaynakları (Forthcoming Books, Bookseller, vb.). Başka??? 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

21 Seçim Politikası Seçim en zor mesleki sorumluluklardan biri
Bu nedenle her kütüphanenin bir seçim politikasının olması zorunlu Seçim politikasının, derme geliştirme politikasının en önemli unsurlarından biri Politika, bir amaca ulaşmak için izlenen yol veya genel plandır. Kütüphaneler de, erişmek istediği hedefe göre belirlenen politikalarını uygulamaktadırlar. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

22 Seçim Politikası - II Seçim Politikası
Kütüphane kaynaklarının, materyallerin ve ekipmanının seçimi veya Bunun tam tersi bir işlem olarak bunların kütüphaneden çıkartılması için kütüphane personelince hazırlanan yönetmeliklerdir. Kütüphanenin mevcut koleksiyonunun; Boyutunu tanımlayan, Kaynakların gelişmesinin devamını sağlayan ya da bunu planlayan, Koleksiyonun gücünü ortaya koyan, Seçim felsefesi ile kurumun genel amaçları arasındaki ilişkiyi gösteren Düşünce özgürlüğünün bir ürünü olarak ortaya çıkan doküman metnidir. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

23 Seçim Politikası - III Seçim politikası dermeye materyal eklenmesi için kullanılacak işlem ve politikaları tanımlar. Materyal seçim politikasında; Materyal seçiminde kimin yetkili olduğu, Materyal seçiminin nasıl örgütleneceği, Kütüphanenin hedef ve amaçları, Hizmet verilen kullanıcı grubunun özellikleri, Materyal seçiminde kullanılacak ölçütler (biçim, dil, içerik açısından), Materyal seçiminde kullanılacak kaynaklar, Mevcut bütçenin dağılımının nasıl yapılacağı belirtilmelidir 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

24 Seçim Politikası - IV Seçim politikası, büyük kütüphanelerde derme sayısının fazlalığı nedeniyle mutlaka oluşturulmalıdır. Seçimde her zaman eldeki olanakların en iyi şekilde kullanılması dikkate alınmalı ve materyalin çok sayıda kullanıcıya yönelik olanı tercih edilmelidir. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

25 Ör. H.Ü. Derme Seçim Ölçütleri
Satın alma ve bağış yoluyla kütüphane koleksiyonuna girecek tüm kaynaklar, Hacettepe Üniversitesinin genel eğitim hedeflerine ve saptanmış olan amaçlarına açıkça uygun olmalıdır. H.Ü. Kütüphaneleri’nin kaynak seçim ölçütleri şöyle sıralanabilir; Konu ve dil olarak Üniversitenin programlarına uygunluğu, Koleksiyonda bulunan ilgili alanlardaki kaynaklara uygunluğu Yazar ve yayına hazırlayanın önemi ve statüsü Kaynağın maliyeti Yakın çevre kütüphanelerinde bulunup bulunmaması Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının istekleri Yayınevi güvenirliği ve standartları Fiziki formun uygunluğu 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

26 H.Ü. Kitap Siparişinde Temel İlkeler
H.Ü. öğretim üye ve yardımcıları, kütüphaneciler ve öğrenciler kütüphane koleksiyonunda yer almasını istedikleri kaynakları basılı veya Web sayfamızdaki katalog tarama alanında Kaynak siparişi kanalıyla kütüphaneye iletebilirler. İstenen kaynağın Üniversitenin eğitim ve öğretim programını destekler nitelikte olması gereklidir. Kütüphane, sipariş edilen kaynağın en yeni edisyonunu getirtecektir. Kütüphane prensipte her kaynaktan tek kopya getirtir. Ancak gerekli durumlarda kopya sayısı, geçerli açıklamalarla artırılabilmektedir. Kütüphane, siparişlerini karton kapaklı (paperback) şeklinde yapacaktır. Kütüphane orijinal kaynak sağlayacaktır. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

27 Sağlama 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

28 Sağlama «Alınmasına karar verilen bilgi kaynaklarının satın alma; değişim ya da bağış yoluyla kütüphaneye kazandırılması, satın alınan bilgi kaynaklarının fatura işlemleri ve sağlama işlevleriyle ilgili kayıtların tutulmasıdır» «... bir kütüphanenin dermesine eklenecek bütün materyallerin elde edilmesi anlamına gelir. Bu tanım öncelikle hangi materyallerin sipariş edileceğine karar verildikten sonra gerçekleşen süreçlerle (işlemler) sınırlıdır» 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

29 Sağlama - II «Sağlama işi, satın alma, bağış, değişim ya da derleme yollarını kullanarak, seçilen materyali kütüphane dermesine katma işidir ve seçime karar verildikten sonraki süreçtir» 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

30 Sağlama İşlemleri İsteklerin alınması.
Kütüphanenin gereksinimleri göz önünde tutularak, günün şartlarına uygun sipariş araçlarının (yayıncı katalogları, ticari ve diğer bibliyografyalar) sağlanması İsteklere ilişkin bibliyografik bilginin elde edilmesi ve kütüphanede mevcut olup olmadıklarının denetiminin yapılması Siparişi yapılan eserlerle, işlemdeki kitap ve diğer kütüphane materyali listelerinin anlaşılır olarak hazırlanması ve kütüphane personelince kolayca kullanılmasının sağlanması 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

31 Sağlama İşlemleri - II İstenmeyen çift nüshaların engellenmesi,
Siparişin yapılacağı yer hakkında yeterli bilginin toplanması, Daha önce yapılmış olan siparişler arasında bulunup bulunmadığının saptanması. Materyallerin kataloglanması sırasında kullanılabilecek olan temel giriş öğelerini belirlemek için sipariş öncesi bibliyografik kontrollerin yapılması Satın alma sürecinin sipariş verilerek başlatılması Materyallerin satın alınması için satıcıların veya diğer kaynakların seçilmesi Siparişlerin yazılması, postalanması ve kataloglama kopyasının hazırlanması için gerekli önlemlerin alınması 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

32 Sağlama İşlemleri - III
Siparişi verilen yayınlara ilişkin kayıtların tutulması Değişim ve bağış etkinliklerinin örgütlenmesi Bağış talep edilmesi, değişim anlaşmalarının yapılması ve değişim ortaklarına değişim materyallerinin gönderilmesi Yayınların kabul edilmesinin, işlemlerinin ve kontrollerinin yapılması Kitapların alınması, paketlerin açılması, sıralanması ve kontrol edilmesi Alınmış materyalin sipariş edilen materyale uygun olup olmadığını belirlenmesi Fiyat ve indirimlerin satın alma anlaşmasına uygun olup olmadığının belirlenmesi İade ve değişimi yapılacak kitapların paketlenmesi ve gönderilmesi 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

33 Sağlama İşlemleri - IV Baskısı tükenmiş (out-of-print) materyaller için araştırmaların yapılması Yerine getirilmeyen siparişler için uyarıda bulunmak ya da siparişin iptali Çeşitli yollarla sağlanan bütün materyallerin kütüphaneye mâl edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması (demirbaşa kayıt, damgalama, yapıştırma v.b.) Yayın ödemelerinin yapılması. Faturaların ödenmesini onaylayarak onların ilgili ofislere gönderilmesi, ödemelerle ilgili kayıtların tutulması Yeni satın alınan eserlerin listesinin hazırlanması 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

34 Sağlama İşlemleri - V Satın alınmasını istedikleri kitaplar hakkında, öneride bulunan kullanıcılara, gerekli duyuruların yapılması ve bilgi verilmesi Süreli yayınların ve tamamlanmamış eserlerin siparişlerinin verilmesi, gelip gelmediklerinin kontrol edilmesi ve izlenmesi Zamanında gelmeyen siparişlerin takip edilmesi, aksamanın nedenlerinin araştırılması Her türden performans istatistiklerinin geliştirilmesi ve analizi 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

35 Geleneksel Sağlama Yöntemleri
Satın alma Bağış Değişim Derleme 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

36 Satın Alma Türleri Kütüphanenin gereksinim duyduğu materyalin üreticiden (materyalin yazarı, yayımcısı veya basımcıdan) elde edilmesi Bu, en hızlı yöntem olmakla birlikte, bütçe kontrolü ve sipariş denetimi açısından yoğun iş gerektirir Materyalin dağıtımcılar (aracı firmalar) kanalıyla dolaylı olarak elde edilmesi. Bu durumda, bütün teknik ve parasal işlemler dağıtımcı tarafından yürütülür Bu yöntem, yabancı materyal söz konusu olduğunda avantajlıdır. Abonelerin denetimi son derece ağır ve sıkıcı bir işlem olduğundan, orta büyüklükteki süreli yayın dermeleri için de bu yöntem daha uygundur. Sipariş işleminde aracı kullanmanın avantajı, iş yükündeki azalma ve zamandan tasarruftur. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

37 Satın Alma Süreci Satın alma bir süreçtir.
Bu süreçte güncel materyaller için farklı, baskısı tükenenler için farklı, yabancı dilde materyaller için farklı, elektronik kaynaklar için farklı sipariş türleri kullanılır. Satın almanın hangi kaynaktan (aracı, toptancı, kitapçı, yayıncı) yapılacağına karar verildikten sonra başlar. İlk olarak hangi tür yayınların hangi satıcılardan, niçin alınacağı konusu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu kararın verilmesinde çeşitli etkenler vardır: Siparişin yerine getirilme hızı Satıcının yaptığı indirim Satıcının sunduğu hizmetin kalitesi Sağlanacak materyalin özelliği (güncel, yerli, yabancı, baskısı tükenmiş, vb.) 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

38 Satıcı Türleri Aracı Toptancı Yayıncı Kitapçı 17/03/2015
BBY364 Derme Yönetimi

39 Aracı (Dealer) Aracı (dealer);
Materyali yalnızca sağlamakla yükümlü olan firmalardır. Yayıncı materyali pazarlanabilir biçime getirirken, aracı yıllar önce yayınlanmış olsa bile herhangi bir materyali sağlayabilir Aracılarda diğer satıcı türlerine oranla materyal bulundurma sınırlaması (yıl, ülke, dil, tür, vb) yoktur, daha geniş yelpazede yayın bulundurmak durumundadırlar Yayıncılardan toptan alım yaparak materyali ucuza alırlar, aynı indirimi kütüphanelere yapmazlar, bu nedenle aracıların tercih nedeni fiyat değil hizmettir. Kütüphane aracı firmayı çoğunlukla birçok işlemi yapmaktan kurtulmak için tercih eder Ayrı ayrı yayınevlerine sipariş, gelen materyallerin kontrolü, ayrı ayrı faturalar hazırlamak, ayrı ayrı ödeme, vb gibi işlemler aracı firma ile çalışılması durumunda daha kolay olmaktadır 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

40 Toptancı (Wholesaler)
Sipariş takibi, fatura hazırlama ve takip, yazışma, vb gibi işlemleri ayrı ayrı yapmaktan kurtulacaktır. Bunun yanında yayıncıların sağlayamayacağı çeşitli hizmetlerden de yararlanma olanağı olabilir (örn, fazla sayıda fatura ya da ciltli kitap isteme). Dezavantajı toptancıların genelde belli konuda yoğunlaşmaları ve kütüphanelerin isteklerinin çeşitli olmasıdır. Zaman, hizmet kalitesi, sürekli rapor verme yoluyla siparişlerinin durumunun bildirilmesi, özel faturalamaya getirilen esneklikler toptancı seçiminde etkili olan faktörler arasında sayılabilir. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

41 Yayıncı İlk elde materyali pazarlanabilir bir ürün biçimine sokmakla sorumlu olan kuruluşlardır. Ancak uygulamada toptancılık işlevi gören yayınevleri de bulunur. Kütüphaneler yayıncıları daha çok toptancı ve aracılardan temin edemedikleri (geç temin ettikleri) yayınların alınmasında tercih ederler. Burada hız ve ödeme biçimi kolaylığı belirleyicidir. Aynı eserden çok sayıda alındığında ciddi indirimler olacağı unutulmamalıdır (işbirliği). 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

42 Kitapçı Yayıncı ile toptancı arasında bir yerde olan aracılar.
Özellikle belli bir konuda uzmanlaşmış kitapçılarla çalışma zaman, emek ve maliyet tasarrufu demektir Daha sade, kolay ve rafine bir hizmet alma sağlanabilir Kitapçı tercihindeki etmenler; Belirli konuda iyi bir mevcudun olması, Diğer ülkelerle ilişki kurabilmesi, Acil gereksinimlerin karşılanması, Teknik olarak bilgili ve güvenilir personelin bulunması, İndirimlerin yapılması Gereksinim duyulan yabancı materyallerin kolay elde edilmesi 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

43 Satın Alma Planları Kaynaklar tek tek seçilip sipariş verilerek satın alınabileceği gibi sipariş planları kullanılarak da toplu halde seçilip alınabilir. Bu planlar: Sürekli siparişler (standing orders) Kapsamlı siparişler (blanket orders) Onaylı planlar (Approval plans) 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

44 Sipariş İstek Formlarının Hazırlanması
Sipariş formlarında olması gereken bilgiler: Sipariş edilecek yayına ilişkin bilgiler Satın alma işlemlerine ilişkin bilgiler 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

45 Materyale İlişkin Bilgiler
Yazar adı Eser adı Sorumluluk bildirimi: Yazardan başka sorumlular varsa yazılmalıdır Baskı kaydı: Kaçıncı baskı olduğu ve diğer özellikleri (gözden geçirilmiş, daraltılmış/genişletilmiş, basitleştirilmiş, vb) yazılır Format: Karton/cilt kapak, kaset, CD, elektronik kitap, vb. Yer: Yayın yeri. Ülke ile birlikte yazılması tercih edilir Yayıncı: Tam adı yazılır Tarih: Yayın yılı yazılır. Çoğaltma hakkının verildiği tarih en uygun olanıdır Cilt sayısı: tüm ciltler ya da istenilen cilt belirtilir Seri kaydı: ISBN Fiyat: liste fiyatı belirtilmeli 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

46 Satın Alma İşlemlerine İlişkin Bilgiler
Kütüphanenin satın alma sipariş numarası ve sipariş tarihi Materyalden kaç nüsha istendiği Özel talimat: Ayrı faturalama, sağlanmadan önce fiyatının rapor edilmesi ya da istenen diğer özel bilgiler Genel talimat: Faturanın kime, hangi adrese ve kaç nüsha gönderileceği, göndermenin hangi yolla yapılacağı, eserin satıcı tarafından sağlanamama nedenleri gibi bilgiler 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

47 Sipariş Öncesi Bibliyografik Tarama
İstenen yayının kütüphanede var olup olmadığının belirlenmesi Uygun bir satıcı bulma, siparişi verme, istenen yayına ilişkin tam bilginin bulunması Güvenilir bir katalog hazırlamada ön bilgi edinilmesi 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

48 H.Ü. Sağlama Politikası 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

49 ANKOS Sağlama Politikası
17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

50 Bağış Yoluyla Sağlama Sağlama Bölümü, kütüphanece belirlenen noktalar ışığında bağışlanan materyalin koleksiyona dahil edilip edilmemesine karar verir. Ayıklama işlemi sonucu koleksiyona dahil edilmeyen materyaller, bağışlayana iade edilir veya kütüphanenin inisiyatifi doğrultusunda başka üniversite ve okullara gönderilebilir. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

51 Bağış Yoluyla Sağlama 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

52 Değişim Yoluyla Sağlama
Diğer kütüphanelerle çift nüsha materyalin değişimi veya karşılıklı materyal değişimidir. Bir organizasyonun yayınlarının diğer organizasyonların yayınlar ile değiştirildiği bir anlaşmadır Yeni materyalin değişimi genel olarak, büyük araştırma kütüphaneleri için geçerlidir. Temelde, işbirliği yapan kurumların kurumsal yayınları değiştirmesidir. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

53 Derleme Yoluyla Sağlama
Derleme yoluyla sağlama özel (zorunlu) bir bağış yöntemidir. Bazı ülkelerde materyal üreticileri, ürettikleri her materyalden belirli sayıda kopyayı belirli kütüphanelere vermek zorundadır. Böylece, derleme kütüphanelerinin o ülkede üretilen bütün basılı, görsel ve işitsel materyale sahip olması sağlanmaktadır. Ancak, bu zorunluluk her zaman yerine getirilememektedir. Bazı ülkelerde ise, derleme sistemi yasal olarak mevcut değildir. Gönüllü olarak bu bağış işlemi gerçekleştirilir. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

54 E-Kaynak Sağlama Türleri
Kullanıcıya dayalı sağlama (patron-driven acquisition) Talebe dayalı sağlama (demand-driven acquisition) * Bu konuya detaylı olarak «Derme Yönetiminde E-kaynaklar» dersinde değineceğiz. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

55 Kaynakça Clark, S. (2013). Community assesment. community-assessment ?qid=2c729caf-59e7-4da7-ba ab0bc74779&v=default&b=&from_search=11 Evans, E.G. (2000). Developing library and ınformation center collections (4. Bs.). Greenwood Village, Colorado: Libraries Unlimited. Harwood, R.C. (2011). Assessing community information needs. One Dupont Circle: The Aspen Institute. Johnson, P. (2004). Fundamentals of collection development and management. The U.S.: ALA. Kayaoğlu, H.D.(1999). Derme oluşturma ve geliştirme: İ.Ü. Merkez Kütüphanesinde bütçe yönetimi (Nisan 1994-Kasım 1997). İstanbul: Mavibulut. Magrill, R. M. ve Corbib, J. (1989). Acquisitions management and collection development in libraries. Chicago: American Library Association. 17/03/2015 BBY364 Derme Yönetimi

56 Derme Geliştirme Süreci Toplum Analizi, Seçim, Sağlama


"Derme Geliştirme Süreci Toplum Analizi, Seçim, Sağlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları