Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Hamit Okur İnguinal Herniler Bir organ, doku ya da organların, kendini çevreleyen duvarın normalde olmayan zayıf bir noktasından bulunduğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Hamit Okur İnguinal Herniler Bir organ, doku ya da organların, kendini çevreleyen duvarın normalde olmayan zayıf bir noktasından bulunduğu."— Sunum transkripti:

1

2 Prof. Dr. Hamit Okur İnguinal Herniler

3 Bir organ, doku ya da organların, kendini çevreleyen duvarın normalde olmayan zayıf bir noktasından bulunduğu boşluğun dışına çıkması. Herni

4 Herni Tipleri Direkt inguinal herni İndirekt inguinal herni Femoral herni Obturator hernisi Umblikal herni Paraumblikal herni Spiegel hernisi Epigastrik herni Hiatus hernisi Diyafragmatik herni İnsizyonel herni

5 Herninin sıklıkla görüldüğü vücut bölgeleri

6

7 İnguinal Herniler 1. İndirekt inguinal herniler 2. Direkt inguinal herniler 3. Femoral herniler

8 İnguinal Herniler

9 İnguinal Bölge Anatomisi

10 İnguinal Bölge Karnın her iki alt kadranında Yukarıdan spina iliaca anterior sup. ları birleştiren hat Ortadan m. rectus abdominisin lateral kenarı Aşağıdan lig. inguinale tarafından sınırlanan üçgen şeklinde alan

11 İnguinal Kanal Ön duvar → eksternal oblik kasın aponevrozu Arka duvar → fascia transversalis Üst duvar → conjoint tendon Alt duvar → inguinal ligament

12 İnguinal bölge içinde inguinal kanal bulunur

13 İnguinal kanal içinde erkeklerde spermatik kord, kızlarda ise uterusun round ligamenti bulunur.

14

15 İnguinal herni term bebeklerde %1-3 Prematüre bebeklerde %15-30 Erkek çocuklarda 3-10 kez fazla Yüksek familial insidans Coğrafi veya ırksal predominans bilinmiyor İkizlerin birinde varsa diğerinde olma riski ↑

16 %60 sağda %30 solda %10 ise bilateral Sağ-sol dağılımı oranları

17 Embriyogenez 1 İntrauterin 5.-6. Haftalarda testislerin göçü başlar 3. ayda inguinal kanalın iç ağzı (gonadal desensus) Gubernakulumun yönlendirici bir rolü var Testisler inguinal kanal yoluyla 7.-9. aylarda skrotuma iner

18 Testis paryetal peritonu beraberinde sürükler Bir peritoneal divertikül -processus vaginalis- oluşur Processus vaginalis testisin inişine eşlik eder Processus vaginalis iç inguinal halkadan başlayarak kendiliğinden kapanır Embriyogenez 2

19

20 Processus vaginalisin ne zaman tümüyle kapandığı kesin bilinmemekte Çoğunlukla doğumdan bir kaç ay sonra Testisi saran kısmı tunica vaginalis Kızlarda gonadal desensus 3. ayda biter Overler karın içinde kalır Embriyogenez 3

21

22 İndirekt İnguinal Herni Etyopatogenezi Temel etken processus vaginalis açıklığı Çap küçük olduğunda hidrosel Karın organları girerse indirekt inguinal herni Pankreastan başka bütün organlar girebilir Omentum, ince barsaklar, kalın barsaklar, mesane ve kızlarda adneksler

23

24 Patent Processus Vaginalis Yenidoğanda %80-94 4.-12. aylarda %57 Erişkin yaşlarda %20

25 İndirekt inguinal hernilerde processus vaginalis açıklığı devam etmektedir.

26 İndirekt İnguinal Herni

27 İnguinal Herni Oluşumunu Kolaylaştıran Durumlar – Asit – Ventrikülo-peritoneal şant, Periton diyalizi – Kistik fibrozis – Onarılmış omfalosel veya gastroşizis – İnmemiş testis – Ehler-Danlos sendromu – Mukopolisakkaridozlar – Marfan sendromu – Ekstrofia vezika – İntraabdominal Kitleler

28 Tanı genellikle ağrısız şişlik ıkınma ve ağlama sırasında kolaylıkla görünür çocuk rahatladığı, yatıp uyuduğu zaman kaybolabilir gönderen hekimin bildirimi aile hikayesi

29 Fizik Muayene inguinal bölgede bir şişlik büyük çocuklarda ayakta muayene ipek eldiven belirtisi “silk glove sign” önemli

30 Sol İnguinal Herni

31 Sağ İnguinoskrotal Herni

32 Yardımcı Tanı Yöntemleri Ultrasonografi Direkt radyoloji Pre-op ve per-op herniografi Laparoskopi Eksplorasyon

33 Herni Tanısı Hikaye ve fizik muayene

34 Ayırıcı Tanı Lenfadenopati Hidrosel İnmemiş Testis Testis Torsiyonu Splenogonadal Füzyon Yumuşak Doku Kitleleri

35 Tedavi

36 Tedavi cerrahi Özel bir yaş yok En kısa zamanda onarım Günübirlik ameliyat

37

38

39

40

41 Günübirlik Cerrahinin Avantajları Psikolojik travmayı azaltması Ayrılık stresini en aza indirmesi Ekonomik olması Düşük enfeksiyon yayılım riski

42 Herni kesesinin yüksek olarak bağlanması (high ligation) seçkin tedavi

43 Modifiye Ferguson Eksternal oblik aponevroz açılır Yüksek seviyeden dikişli olarak bağlama Kese distali çıkarılmaz

44 Mitchell-Banks Prosedürü bebeklerde kasık kanalı kısa eksternal oblik kasın aponevrozu açılmaz dış inguinal halkadan yaklaşım

45 Kızlarda Herni Onarımı İnguinal kanala yaklaşım erkeklerdekiyle aynı %21 Fallop tüpü herni kesesinde Kese rutin olarak açılıp içine bakılmalı Sliding hernide serbestleştirme yapılmaz İç halka kapatılabilir

46 Goldstein ve Potts Prosedürü Pursestring sütürle iç halkanın kapatılması

47 Laparoskopide Oblitere Processus Vaginalis

48 Laparoskopide görülen PPV

49

50 İnguinal Herni ve Prematürite Yüksek inkarserasyon riski Hastaneden çıkmadan onarım

51 Kontralateral Eksplorasyon

52 Kontralateral Eksplorasyon Önerilen Hastalar Hernisi solda olan 2 yaşın altındaki kız çocukları İkinci bir anestezi uygulaması risk taşıyanlar Akciğer hastalığı olan prematüre bebekler Hastaneye ulaşması zorluk arz eden hastalar Herni oluşumuna yatkınlığı arttıran hastalığı olan çocuklar

53 Herni Komplikasyonları (Tedavi Edilmemiş) İnkarserasyon Strangülasyon Barsak obstrüksiyonu

54 Herni Cerrahisi Komplikasyonları Skrotal Şişlik (Ödem, Hematom) İatrojenik İnmemiş Testis Spermatik Kord Ve Damarların Yaralanması Testis Atrofisi (İnfertilite?) Barsak Yaralanması Nüks Herni Yara Enfeksiyonu İntraoperatif Kanama Cerrahi Sonrasında Apne Mesane Yaralanması İnguinal Herniye Bağlı Ölüm

55 İnkarsere İnguinal Herni Herni içeriği inguinal kanal içinde sıkışmış= İnkarserasyon Değişik serilerde % 5-18 %69’u, 1 yaş altında %80’i sedasyon ve manuel çabayla redüksiyon

56

57 İnkarsere İnguinal Herni

58 İnkarsere İnguinal Herninin Ayırıcı Tanısı Testis Torsiyonu Hidrosel Kordon Kisti İnguinal Lenfadenopati İnmemiş Testis

59

60 İnkarsere Herninin Komplikasyonları Gonad infarktüsü ve atrofisi Barsak obstrüksiyonu Barsak gangreni Nüks herni

61 Strangüle Herniler Strangüle inguinal herni Uzamış inkarserasyon Kese içindeki dokularda meydana gelen ödem Herninin redükte edilemez hale gelmesi Venöz dönüşte bozulma Arteriel dolaşımda bozulma

62

63

64 Strangüle Hernide Tedavi İlkeleri 1. Barsak kan akımına dikkat 2. Çevre dokulara ıslak kompres 3. Kese içeriğini serbestleştir 4. Barsak gangrenöz ise rezeksiyon + anastomoz 5. Barsakları normal konumuna al 6. Herni defektini onar

65 Hidrosel çoğunlukla ilk yaş sonuna kadar kaybolur 1,5 yaşından sonra sebat eden veya yeni oluşan hidrosel kalıcı cerrahi olarak tedavi edilmeli

66 Sol Hidrosel

67

68 Hidrosel ile inkarsere inguinal herninin ayırımı Hidrosel - Genellikle ağrısız - Sınırları belirgin - Yumuşak ve hareketli - Transilüminasyon (+) İnkarsere herni - Ağrılı - Sınırlar belirgin değil - Sert ve hareketsiz - Genellikle transilüminasyon (-)

69 Direkt İnguinal Herni Çocuklarda nadir Tipik bir kese bulunmaz İnferior epigastrik damarların medialinde fasya defekti Transvers fasyanın cerrahi onarımı

70 Hasselbach Üçgeni alt kenarı ligamentum inguinale üst kenarı a. - v. epigastrica inferior iç kenarı m. rectus abdominisin laterali

71 Femoral Herni Çocuklarda nadir görülür İnfrainguinal femoral yaklaşım ile cerrahi onarım yapılır


"Prof. Dr. Hamit Okur İnguinal Herniler Bir organ, doku ya da organların, kendini çevreleyen duvarın normalde olmayan zayıf bir noktasından bulunduğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları