Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnguinal Herniler Prof. Dr. Hamit Okur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnguinal Herniler Prof. Dr. Hamit Okur."— Sunum transkripti:

1 İnguinal Herniler Prof. Dr. Hamit Okur

2 Herni Bir organ, doku ya da organların, kendini çevreleyen duvarın normalde olmayan zayıf bir noktasından bulunduğu boşluğun dışına çıkması.

3 Herni Tipleri Direkt inguinal herni İndirekt inguinal herni
Femoral herni Obturator hernisi Umblikal herni Paraumblikal herni Spiegel hernisi Epigastrik herni Hiatus hernisi Diyafragmatik herni İnsizyonel herni

4 Herninin sıklıkla görüldüğü vücut bölgeleri

5

6 İnguinal Herniler İndirekt inguinal herniler Direkt inguinal herniler
Femoral herniler

7 İnguinal Herniler

8 İnguinal Bölge Anatomisi

9 İnguinal Bölge Karnın her iki alt kadranında
Yukarıdan spina iliaca anterior sup. ları birleştiren hat Ortadan m. rectus abdominisin lateral kenarı Aşağıdan lig. inguinale tarafından sınırlanan üçgen şeklinde alan

10 İnguinal Kanal Ön duvar → eksternal oblik kasın aponevrozu
Arka duvar → fascia transversalis Üst duvar → conjoint tendon Alt duvar → inguinal ligament

11 İnguinal bölge içinde inguinal kanal bulunur

12 İnguinal kanal içinde erkeklerde spermatik kord, kızlarda ise uterusun round ligamenti bulunur.

13

14 İnguinal herni term bebeklerde %1-3
Prematüre bebeklerde %15-30 Erkek çocuklarda 3-10 kez fazla Yüksek familial insidans Coğrafi veya ırksal predominans bilinmiyor İkizlerin birinde varsa diğerinde olma riski ↑

15 Sağ-sol dağılımı oranları
%60 sağda %30 solda %10 ise bilateral 15

16 Embriyogenez 1 İntrauterin 5.-6. Haftalarda testislerin göçü başlar
3. ayda inguinal kanalın iç ağzı (gonadal desensus) Gubernakulumun yönlendirici bir rolü var Testisler inguinal kanal yoluyla aylarda skrotuma iner

17 Embriyogenez 2 Testis paryetal peritonu beraberinde sürükler
Bir peritoneal divertikül -processus vaginalis- oluşur Processus vaginalis testisin inişine eşlik eder Processus vaginalis iç inguinal halkadan başlayarak kendiliğinden kapanır

18

19 Embriyogenez 3 Processus vaginalisin ne zaman tümüyle kapandığı kesin bilinmemekte Çoğunlukla doğumdan bir kaç ay sonra Testisi saran kısmı tunica vaginalis Kızlarda gonadal desensus 3. ayda biter Overler karın içinde kalır

20

21 İndirekt İnguinal Herni Etyopatogenezi
Temel etken processus vaginalis açıklığı Çap küçük olduğunda hidrosel Karın organları girerse indirekt inguinal herni Pankreastan başka bütün organlar girebilir Omentum, ince barsaklar, kalın barsaklar, mesane ve kızlarda adneksler

22

23 Patent Processus Vaginalis
Yenidoğanda %80-94 aylarda %57 Erişkin yaşlarda %20

24 İndirekt inguinal hernilerde processus vaginalis açıklığı devam etmektedir.

25 İndirekt İnguinal Herni

26 İnguinal Herni Oluşumunu Kolaylaştıran Durumlar
Asit Ventrikülo-peritoneal şant, Periton diyalizi Kistik fibrozis Onarılmış omfalosel veya gastroşizis İnmemiş testis Ehler-Danlos sendromu Mukopolisakkaridozlar Marfan sendromu Ekstrofia vezika İntraabdominal Kitleler

27 Tanı genellikle ağrısız şişlik
ıkınma ve ağlama sırasında kolaylıkla görünür çocuk rahatladığı, yatıp uyuduğu zaman kaybolabilir gönderen hekimin bildirimi aile hikayesi

28 Fizik Muayene inguinal bölgede bir şişlik
büyük çocuklarda ayakta muayene ipek eldiven belirtisi “silk glove sign” önemli

29 Sol İnguinal Herni

30 Sağ İnguinoskrotal Herni

31 Yardımcı Tanı Yöntemleri
Ultrasonografi Direkt radyoloji Pre-op ve per-op herniografi Laparoskopi Eksplorasyon

32 Hikaye ve fizik muayene
Herni Tanısı Hikaye ve fizik muayene

33 Ayırıcı Tanı Lenfadenopati Hidrosel İnmemiş Testis Testis Torsiyonu
Splenogonadal Füzyon Yumuşak Doku Kitleleri

34 Tedavi

35 Tedavi cerrahi Özel bir yaş yok En kısa zamanda onarım Günübirlik ameliyat

36

37

38

39

40 Günübirlik Cerrahinin Avantajları
Psikolojik travmayı azaltması Ayrılık stresini en aza indirmesi Ekonomik olması Düşük enfeksiyon yayılım riski

41 Herni kesesinin yüksek olarak bağlanması (high ligation) seçkin tedavi

42 Modifiye Ferguson Eksternal oblik aponevroz açılır
Yüksek seviyeden dikişli olarak bağlama Kese distali çıkarılmaz

43 Mitchell-Banks Prosedürü
bebeklerde kasık kanalı kısa eksternal oblik kasın aponevrozu açılmaz dış inguinal halkadan yaklaşım

44 Kızlarda Herni Onarımı
İnguinal kanala yaklaşım erkeklerdekiyle aynı %21 Fallop tüpü herni kesesinde Kese rutin olarak açılıp içine bakılmalı Sliding hernide serbestleştirme yapılmaz İç halka kapatılabilir

45 Goldstein ve Potts Prosedürü
Pursestring sütürle iç halkanın kapatılması

46 Laparoskopide Oblitere Processus Vaginalis

47 Laparoskopide görülen PPV

48

49 İnguinal Herni ve Prematürite
Yüksek inkarserasyon riski Hastaneden çıkmadan onarım

50 Kontralateral Eksplorasyon

51 Kontralateral Eksplorasyon Önerilen Hastalar
Hernisi solda olan 2 yaşın altındaki kız çocukları İkinci bir anestezi uygulaması risk taşıyanlar Akciğer hastalığı olan prematüre bebekler Hastaneye ulaşması zorluk arz eden hastalar Herni oluşumuna yatkınlığı arttıran hastalığı olan çocuklar

52 Herni Komplikasyonları (Tedavi Edilmemiş)
İnkarserasyon Strangülasyon Barsak obstrüksiyonu

53 Herni Cerrahisi Komplikasyonları
Skrotal Şişlik (Ödem, Hematom) İatrojenik İnmemiş Testis Spermatik Kord Ve Damarların Yaralanması Testis Atrofisi (İnfertilite?) Barsak Yaralanması Nüks Herni Yara Enfeksiyonu İntraoperatif Kanama Cerrahi Sonrasında Apne Mesane Yaralanması İnguinal Herniye Bağlı Ölüm

54 İnkarsere İnguinal Herni
Herni içeriği inguinal kanal içinde sıkışmış= İnkarserasyon Değişik serilerde % 5-18 %69’u, 1 yaş altında %80’i sedasyon ve manuel çabayla redüksiyon

55

56 İnkarsere İnguinal Herni

57 İnkarsere İnguinal Herninin Ayırıcı Tanısı
Testis Torsiyonu Hidrosel Kordon Kisti İnguinal Lenfadenopati İnmemiş Testis

58

59 İnkarsere Herninin Komplikasyonları
Gonad infarktüsü ve atrofisi Barsak obstrüksiyonu Barsak gangreni Nüks herni

60 Strangüle Herniler Uzamış inkarserasyon
Kese içindeki dokularda meydana gelen ödem Herninin redükte edilemez hale gelmesi Venöz dönüşte bozulma Arteriel dolaşımda bozulma Strangüle inguinal herni

61

62

63 Strangüle Hernide Tedavi İlkeleri
Barsak kan akımına dikkat Çevre dokulara ıslak kompres Kese içeriğini serbestleştir Barsak gangrenöz ise rezeksiyon + anastomoz Barsakları normal konumuna al Herni defektini onar

64 Hidrosel çoğunlukla ilk yaş sonuna kadar kaybolur
1,5 yaşından sonra sebat eden veya yeni oluşan hidrosel kalıcı cerrahi olarak tedavi edilmeli

65 Sol Hidrosel

66

67 Hidrosel ile inkarsere inguinal herninin ayırımı
Genellikle ağrısız Sınırları belirgin Yumuşak ve hareketli Transilüminasyon (+) İnkarsere herni Ağrılı Sınırlar belirgin değil Sert ve hareketsiz Genellikle transilüminasyon (-)

68 Direkt İnguinal Herni Çocuklarda nadir Tipik bir kese bulunmaz
İnferior epigastrik damarların medialinde fasya defekti Transvers fasyanın cerrahi onarımı

69 Hasselbach Üçgeni alt kenarı ligamentum inguinale
üst kenarı a. - v. epigastrica inferior iç kenarı m. rectus abdominisin laterali

70 Femoral Herni Çocuklarda nadir görülür
İnfrainguinal femoral yaklaşım ile cerrahi onarım yapılır


"İnguinal Herniler Prof. Dr. Hamit Okur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları