Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İBRAHİM YALÇIN (24 Mart 2012) YURİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İBRAHİM YALÇIN (24 Mart 2012) YURİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI."— Sunum transkripti:

1 İBRAHİM YALÇIN (24 Mart 2012) YURİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

2 İBRAHİM YALÇIN A) İnik lastik karda çok daha fazla kayar. B) Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar. C) Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir. D) Hepsi (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru -1-

3 İBRAHİM YALÇIN A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir? Soru -2- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

4 İBRAHİM YALÇIN A) Aile faktörü kişiliği etkilemez. B) Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler. C) Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez. D) Sadece aile faktörü kişiliği etkiler. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir? Soru -3- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

5 İBRAHİM YALÇIN A) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri B) Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri C) Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri D) Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur? Soru -4- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

6 İBRAHİM YALÇIN A) Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek B) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak C) Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak D) Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir? Soru -5- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

7 İBRAHİM YALÇIN A) Su ile ilgili tüm detayları. B) Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri. C) Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik). D) Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları. Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır? Soru -6- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

8 İBRAHİM YALÇIN A) Kalbi düzensiz çalışanlara B) Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara C) Göğüs kafesi hareket etmeyenlere D) Göğüs kafesi inip kalkanlara Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır? Soru -7- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

9 İBRAHİM YALÇIN A) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır B) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır. C) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır. D) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır? Soru -8- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

10 İBRAHİM YALÇIN A) Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur. B) Yollar kayganlaşır. C) Lastiklerin tutunma özelliği azalır. D) Fren mesafesi kısalır. Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru -9- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

11 İBRAHİM YALÇIN A) Lastik hava basıncı azaltılır. B) Olduğu değerde bırakılır. C) Havanın soğuması beklenir. D) Lastik hava basıncı arttırılır Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır? Soru -10- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

12 İBRAHİM YALÇIN A) İkaz sisteminin B) Yakıt sisteminin C) Ateşleme sisteminin D) Aktarma sisteminin Fren müşürü hangi sistemin bir parçasıdır? Soru -11- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

13 İBRAHİM YALÇIN A) Dinlememek B) Önyargı ve ayrımcılık C) Başkalarına saygı göstermek D) Hoşgörüsüzlük Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir? Soru -12- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

14 İBRAHİM YALÇIN A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir? Soru -13- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

15 İBRAHİM YALÇIN A) Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır. B) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır. C) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. D) Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? Soru -14- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

16 İBRAHİM YALÇIN A) Yarı oturuş pozisyonu B) Sırtüstü yatış pozisyonu C) Yan yatış pozisyonu D) Yüzükoyun yatış pozisyonu Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir? Soru -15- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

17 İBRAHİM YALÇIN A) Altmış saat B) Yetmiş saat C) Seksen saat D) Doksan saat Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir on beş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? Soru -16- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

18 İBRAHİM YALÇIN A) Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen taşıtlar B) Azami yüklü ağırlığı 3500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar. C) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla olan taşıtlar. D) Hiçbiri N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Soru -17- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

19 İBRAHİM YALÇIN A) O yolun otoyol olduğunu B) O yolun uluslararası yol olduğunu C) O yolda 90 km hızla gidileceğini D) O yolun devlet karayolu olduğunu Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E- 90 yazısı haritada neyi belirtir? Soru -18- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

20 İBRAHİM YALÇIN A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir. B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir. C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızıdır. D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -19- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

21 İBRAHİM YALÇIN A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar? Soru 20- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

22 İBRAHİM YALÇIN A) Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz. B) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir. D) Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Soru -21- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

23 İBRAHİM YALÇIN A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar. C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer? Soru -22- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

24 İBRAHİM YALÇIN A) A,B,C B) F,G,H C) D,G D) Sadece G Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler? Soru -23- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

25 İBRAHİM YALÇIN A) İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. B) Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. C) Sadece idari para cezası uygulanır. D) Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, arızalı takograf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır? Soru -24- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

26 İBRAHİM YALÇIN A) 9 saat, 5 saat, 30 dakika B) 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika C) 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika D) 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır? Soru -25- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

27 İBRAHİM YALÇIN A) 100 metre - 100 cm.x25 cm. B) 100 metre -150 cm.x25 cm. C) 150 metre -150 cm. x 25 cm. D) 150 metre -100 cm.x25 cm. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az …….... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ……..... ebatta engel işaretinin konulması zorunludur. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz. Soru -26- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

28 İBRAHİM YALÇIN A) Yüklü ağırlık B) Gabari C) Taşıma sınırı D) Dingil ağırlığı Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir? Soru -27- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

29 İBRAHİM YALÇIN A) 2 B) 5 C) 10 D) 12 G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler? Soru -28- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

30 İBRAHİM YALÇIN A) L Yetki Belgesi B) M Yetki Belgesi C) N Yetki Belgesi D) T Yetki Belgesi Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır? Soru -29- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

31 İBRAHİM YALÇIN A) Kargo B) Parça yük C) Paletli yük D) Tehlikeli maddeler Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır? Soru -30- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

32 İBRAHİM YALÇIN A) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. B) Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar. C) Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz. D) Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru -31- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

33 İBRAHİM YALÇIN A) Kaburga kırığı olan B) Birinci derecede yanığı olan C) Solunum zorluğu çeken D) Kol kırığı olan Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? Soru -32- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

34 İBRAHİM YALÇIN A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir. B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur. C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür. D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Soru -33- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

35 İBRAHİM YALÇIN A) Aracın hızı B) Yol yüzeyinin durumu C) ABS D) Yolun eğimi Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Soru -34- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

36 İBRAHİM YALÇIN A) 10 kilometreden – 15 kilometreden B) 15 kilometreden – 20 kilometreden C) 20 kilometreden – 25 kilometreden D) 20 kilometreden – 30 kilometreden “Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ………., diğer hallerde ……… fazla hızla sürülmemesi zorunludur.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz. Soru -35- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

37 İBRAHİM YALÇIN A) Radyo tabanlı bilgi sistemleri B) Yörünge uydu servisleri C) Karayolu haritası D) Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz? Soru -36- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

38 İBRAHİM YALÇIN A) Refleks B) El-ayak koordinasyonu C) Karar verme/muhakeme yeteneği D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir? Soru -37- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

39 İBRAHİM YALÇIN A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir. B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir. C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir. D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru -38- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

40 İBRAHİM YALÇIN A) Verilecek ceza aynı kalır. B) Verilecek ceza yarısı kadar arttırılır. C) Verilecek ceza 1 kat arttırılır. D) Verilecek ceza 2 kat arttırılır Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur? Soru 39- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

41 İBRAHİM YALÇIN A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır? Soru -40- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

42 İBRAHİM YALÇIN A) Araç üzerinde en az toplam 4 kg, şoför mahallinde 2 kg. B) Araç üzerinde en az toplam 8 kg, şoför mahallinde 2 kg. C) Araç üzerinde en az toplam 12 kg, şoför mahallinde 2 kg. D) Araç üzerinde en az toplam 6 kg, şoför mahallinde 2 kg. Ağırlığı 3.5 ton dan 7.5 tona kadar olan araçlarda kaç kg.’lik yangın söndürme cihazı olmalıdır? Soru -41- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

43 İBRAHİM YALÇIN A) Tehlike numarasının tekrarlanmasından. B) İki ikaz levhasının yan yana veya üst üste araca takılmasından. C) Tehlike numarasının önüne 'Z' harfi gelmesinden. D) Tehlike numarasının önüne altı yeşil olan bir 'L' harfi gelmesinden. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araçta bulunan turuncu renkli ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır? Soru -42- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

44 İBRAHİM YALÇIN A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır? Soru -43- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

45 İBRAHİM YALÇIN A) Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar B) Hata riski artar. C) Verimliliğin artmasını sağlar D) Çalışanların moralini yükseltir Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir? Soru -44- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

46 İBRAHİM YALÇIN A) İl içi 1 gün, yurtiçi 2 gün B) İl içi 1 gün, yurtiçi 3 gün C) İl içi 2 gün, yurtiçi 3 gün D) İl içi 2 gün, yurtiçi 4 gün M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, il içi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler? Soru -45- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

47 İBRAHİM YALÇIN A) Kendilerini geçmek isteyen araçları güvenle girebilecekleri kadar. B) Araç uzunluğunun üç katı kadar. C) Araç hızının en az yarısı kadar. D) En az 50 metre kadar. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Soru -46- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

48 İBRAHİM YALÇIN A) 12 m B) 18.75m C) 20m D) 22m 2 römorklu katarlarda azami uzunluk kaç metredir? Soru -47- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

49 İBRAHİM YALÇIN A) ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltır. B) ABS fren sistemi fren mesafesini uzatır. C) ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltmak için tasarlanmamıştır. Bu sistem güvenli savrulmadan yavaşlamanızı ve/veya durmanızı sağlar. D) ABS fren sistemine sahip araçlarda frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Soru -48- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

50 İBRAHİM YALÇIN A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir. B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. D) Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Soru -49- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

51 İBRAHİM YALÇIN A) 15 B) 19 C) 20 D) 22 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar? Soru -50- (24 MART 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI


"İBRAHİM YALÇIN (24 Mart 2012) YURİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları