Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU Süreçsel Drama Yaklaşımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU Süreçsel Drama Yaklaşımı"— Sunum transkripti:

1 KONU Süreçsel Drama Yaklaşımı

2 SÜREÇSEL DRAMA NEDİR? Çeşitli durum ve oluşumlardan geçerek, yaşantı kaynaklı gelişen ve rol oynama, doğaçlama başta olmak üzere farklı canlandırma teknikleriyle yazma ve konuşma etkinlikleriyle geliştirilen veya sonuçlandırılan bir drama yaklaşımıdır.

3 Süreçsel Dramanın Temel Özellikleri
Her öykünün daima bir öncesi vardır anlayışı süreçsel drama yaklaşımının formülü gibidir.

4 Süreçsel drama da öğretmen ve öğrenciler çeşitli sorular sorarak gidişatı belirlerler daha sonra grup karakterlerin kendi problemleriyle uğraşacakları bir kurgusal dünya yaratırlar. Problem çözme, öğrenme için önemlidir.

5 Süreçsel drama da doğrusal olmayan bir anlatım söz konusudur
Süreçsel drama da doğrusal olmayan bir anlatım söz konusudur. Doğrusal gitmeyen her bir öykü farklı bir öyküyü ve anlamın oluşmasını sağlar.

6 Süreçsel drama çalışmanın amacı ve gidişatına göre farklı zaman dilimlerine gereksinim duyar.
Süreçsel drama da oyunculuk becerisi veya var olan bir öykünün yeniden canlandırılmasına daha az önem verilir.

7 Bu çalışmalarda katılımcıların aldığı aktif rollerde canlandırdıkları karakterler değil, sergiledikleri tutumlar ön plandadır. Birbirinden bağımsız canlandırmalar yerine tematik bir araştırma söz konusudur.

8 Disiplinler arası bir bağın kurulması önemlidir.
Yazılı bir metne dayanmayan olay ya da deneyimleri içerir. Süreçsel drama yaklaşımında bir iç izleyici söz konusudur. Katılımcıların farklı bakış açıları kazanmalarına ve bu çerçevedeki değişime önem verilir. Doğaçlama tüm süreç içinde etkin bir şekilde yer alır.

9 Katılımcılardan gösteriye dönük bir oyun hazırlamak yerine onlardan süreci tartışmaları ve kurgusal dünyayı keşfetmeleri beklenir. Katılımcılar, tüm süreci başka seyirciler için değil, sadece kendileri için ve kendilerine yönelik anlam oluşturmak için gerçekleştirirler.

10 Sonuçlar öngörülemez, süreç içinde keşfedilir.
Etkinlik sürecinde bir tür “metin” ya da “senaryo” oluşturulur. Lider drama sürecinin hem içinde hem de dışında aktif olarak çalışır.

11 DOROTHY HEATHCOTE ve GAVİN BOLTON’un Süreçsel Drama Anlayışı
Dorothy Heathcote’a göre drama bir öğrenme ortamı olarak görülmelidir. Gavin Bolton’a göre de anlam oluşturmak, anlamak için bir araç olarak değerlendirilmelidir. Bu her iki görüş, yaratıcı drama alanına farklı bir yaklaşım getiren ‘’süreçsel drama’’ yaklaşımını ortaya çıkarmıştır.

12 Heathcote ve Bolton, dramadaki spontanlık ve doğaçlama üzerinde durmuşlar ve zaman içerisinde dramanın çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için öğretmenlerin öğrenme ortamlarını çok iyi yapılandırmaları gerektiği gerçekliğini savunmuşlardır.

13 Bolton ve Heathcote evrensel değerler için uğraş vermişlerdir
Bolton ve Heathcote evrensel değerler için uğraş vermişlerdir. Heathcote için drama, dünyayı değiştirmek için önce kendinden başla ilkesinden kaynaklı olarak bireyselden evrensele geçiş olarak tanımlanır.

14 Süreçsel dramada soru sorma ve problem çözme, yaşayarak öğrenme, öğretmenin role girmesi ve rolden çıkması (yansıtmak) gibi kavramlar bulunmaktadır.

15 Bolton, dramada taklide kesinlikle karşıdır.
Heathcote göre soru sorma ve problem çözme vazgeçilmezdir. Bolton’un “yaşayarak” kavramına bakışının temelinde “sosyal iletişim” vardır. Ona göre biriyle konuşurken fikirlerimizi savunurken bildiğimizi daha iyi öğreniriz ya da tam tersi olur.

16 CECİLY O’NEİLL’in Süreçsel Drama Anlayışı
Cecily O’Neill’e göre süreçsel drama imgesel bir dünya yaratır. Katılımcılar tarafından bu dünya işlenir, kurgusal roller ve durumlar yaratılır. Süreç ilerledikçe durumlar karmaşıklaşır, çözüm yolları aranır. Katılımcılarla yaratılan bu kurgusal dünyanın devamı doğaçlamalarla sağlanır.

17 Ona göre süreçsel drama her şeyle başlayabilir (mimik, durum, yer, öykü, fikir, imge, nesne, karakter hatta bir oyun) o, bunlara ön metin demiştir. Bu metnin içinde öğrenciyi dramatik dünyaya götürecek bir itki (itici kuvvet) olmalıdır. Bu metin hakkında öğrenciler düşüncelerini yansıtmalı, sorular üretmeli, temalar oluşturmalı ve drama dünyasına adım atmalıdır.

18 O’Neill’a göre “yaşayarak” demek olayın kontrolünü elde tutmak demektir. Yani katılımcılar sürece hakim olmalı ve süreci düzenlemelidir. O’Neill’a göre süreçsel drama, bir metni takip etmeksizin gerçek yaşamdan, bir sorun ya da durumu bir temayı sanatsal yollara başvurarak keşfetmek için kullanılır.

19 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER….


"KONU Süreçsel Drama Yaklaşımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları