Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİHE MAL OLMUŞ FIKRALAR -1- 1945 Senesinde M.Zeki Pakalının uzun araştırmaları sayesinde meydana getirdiği ‘’Tarihe mal olmuş fıkralar’’adlı kitabından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİHE MAL OLMUŞ FIKRALAR -1- 1945 Senesinde M.Zeki Pakalının uzun araştırmaları sayesinde meydana getirdiği ‘’Tarihe mal olmuş fıkralar’’adlı kitabından."— Sunum transkripti:

1

2 TARİHE MAL OLMUŞ FIKRALAR -1- 1945 Senesinde M.Zeki Pakalının uzun araştırmaları sayesinde meydana getirdiği ‘’Tarihe mal olmuş fıkralar’’adlı kitabından seçilmiştir... Geçmişte Padişah,sadrazam,şeyhülislam ve diğer vükela makamlarındaki kişilerin birbirleri ile ilişkileri,hasedleri,kıskançlıkları ve de devlet işlerinin gidişatı hakkında tarih bilgileriniz de bir anlam kazanacaktır. Müzik : Acemaşiran saz semaisi. Sunu : Vasfi Ayaz - Sunu : Vasfi Ayaz -

3 583 Mithat Paşadır Abdülhamit birgün,ayni zamanda hususi doktoru olan Etfal hastanesi baş tabibi İbrahim paşayı Yıldız arayında bir odaya götürdü.İbrahim paşanın o vakte kadar görmediği bu odanın bir tarafında Mithat paşa öbür tarafındada Namık Kemalin resimleri asılı idi. Abdülhamit,paşaya bu resimleri göstererek ‘’tanıdınmı’ dedi. Vaziyetin vehametini takdir eden İbrahim Paşa belayı üzerine sıçratmamak için ‘’hayır’’demeğe mecbur oldu. Hünkar iyi bak deyince –bunu tanıdım Namık Kemal ötekini tanıyamadığını söyledi. Abdülhamit –oda Mithat Paşadır’’ dedikten sonra şunu ilave etti –’’Hürriyete çalışanlar içinde bu ikisi samimi idi, Ziya Paşa ve diğerleri menfeatperestst adamlardı’’demiştir.

4 Trabzon’un en iyi valisi Trabzona giden mülkiye müfettişlerinden Ziya Bey eşraftan ve idare meclisi azasından Ahmet Beyin selamlığında ‘-Trabzona gelmiş olan valilerden en iyisi hangisi olduğunu sordu. Eşraftan Taib Bey Yirmi kadar Vali hatırlıyorum dedikten sonra ilave etti -Bunlardan Allah gani,gani Rahmet Ahmet Paşaya, en iyisiydi.. Müfettiş sordu-Ne yaptı? Taip bey şu cevabı verdi. Gelirken Gümüşhanede öldü..

5 Şair deli Nüshet Şair Deli Nüzhet, Bursada iken, deliliği ile tanınmış bir zat valiliğe tayin oldu. Gene deli diye anılan bir başkası da kadı idi. Bir gün sokakta zaptiyelerin bir adamı sürükleyerek götürdüklerini gören Nüzhet sordu. Bunu nereye götürüyorsunuz? Zaptiyelerden biri: Delidir tımarhaneye götürüyoruz! deyince şair gülmeye başlayarak, -Ayol,dedi delinin tımarhanede ne işi var. Devlet işlerinde hiç mi boş makam kalmadı.?

6 MİLLET DEDİĞİN BU BALDIRI ÇIPLAKLARMI Birgün Sultan Aziz camlı köşkte otururken yangına giden tulumbacılar geçti.Sultan Aziz bunları göstererek başmabeyinci Şair Nevres paşaya sordu:- Nevres millet,millet dediğiniz bu baldırı çıplaklarmı? Nevres paşa hemen şu cevabı verdi, -Evet efendimiz! Millet bunlardır. Sarayı hümayınınız önünde demirli olan donanmayı,memaliki mahrusanızı müdafaa eden orduyu bunlar yaparlar,hazinei maliyeyi bunlar doldurur. Matbah-ı amireyi………. Başmabeyinci Paşa sözünü bitirmeye vakit bulamadan Sultan Aziz kovdu. Çık dışarı edepsiz herif.! Padişah,Nevres Paşayı birkaç ay yanına almadı. vasfiayaz@gmail.com


"TARİHE MAL OLMUŞ FIKRALAR -1- 1945 Senesinde M.Zeki Pakalının uzun araştırmaları sayesinde meydana getirdiği ‘’Tarihe mal olmuş fıkralar’’adlı kitabından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları