Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Selin Çal 11/D 1545  Sanayisi gelişmiştir. Elektronik aletler, kimyasal madde, gemi yapımı, elmas işletmeciliği oldukça gelişmiştir. Enerji kaynağı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Selin Çal 11/D 1545  Sanayisi gelişmiştir. Elektronik aletler, kimyasal madde, gemi yapımı, elmas işletmeciliği oldukça gelişmiştir. Enerji kaynağı."— Sunum transkripti:

1

2 Selin Çal 11/D 1545

3

4  Sanayisi gelişmiştir. Elektronik aletler, kimyasal madde, gemi yapımı, elmas işletmeciliği oldukça gelişmiştir. Enerji kaynağı olan petrol çoğunlukla ithal edilir.

5  Hollanda bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu için toprağın yaklaşık % 70'i bu işe ayrılmıştır. Bunun % 62'si mer'a, % 32,5'i tarla ve % 5.5'i bahçedir. En önemli tarım ürünleri tahıl, kabuklu sebzeler, şekerpancarı, patates ve ziraat tohumlarıdır. Bunlardan ihraç edilenler ise patates, kabuklu sebzeler ve ziraat tohumlarıdır. Bu ürünler ihracatın 2/5'ini meydana getirir. Tarım modern araçlarla yapılmaktadır. Tarımın yanında bahçecilik de çok gelişmiştir. Bahçecilik çoğunlukla seralarda (camekan) yapılır. Çiçekçilikte büyük ilerleme kaydetmiş olan Hollanda'ya, Batı Avrupa'nın çiçekçisi denilmektedir. İhraç ettiği çiçeklerden çok miktarda döviz sağlamaktadır.

6

7  Hollanda dışarıya tabiî gaz, tuz ve sanayi mamülleri satar. İhracat millî gelirin % 47'sini teşkil etmektedir. Belçika, Fransa ve Batı Almanya'ya boru hattı ile tabiî gaz ihraç eder. Hollanda Ortak Pazara üyedir. Çeşitli Avrupa ülkeleriyle anlaşmalar sonunda gümrük işlemleri uygulanmamaktadır. Dışarıdan hammadde satın alır ve işleyerek dışarı satar.

8  Hollanda’da her mevsim yağışlı deniz iklimi egemendir. Ortalama yıllık yağış tutarının 8.23 mm’yi bulduğu ülkede, önemli sıcaklık değişmeleri görülür. Gulf Steram’in etkili oldu-ğuu ülkede, kışın don olayları görülürse de iklim çok sert değildir. Ortalama ocak ayı sıcaklığı 3°C, temmuz ayı sıcaklığı 16°C’dir.

9  Avrupa kıtasının kuzeybatısında yer alır. Kuzeyinde ve batısında Kuzey Denizi, doğuda Almanya, güneyinde Belçika ile çevrilidir. AB ülkeleri içinde nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkedir. Avrupa’nın en alçak ülkesidir. Topraklarının %40’ı deniz seviyesinin altındadır. Mamematik konum olarak 51°- 54° kuzey enlemleri ile 3°- 7° doğu boylamları arasında yer alır.

10  Hollanda, Batı Avrupa’da nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkedir. Nüfus sanayinin gelişmiş olduğu orta ve batı kesimde toplanmıştır. Kuzeyinde ve doğusunda nüfus azdır. 16 milyon nüfusa sahip olan Hollanda da çocuk ölüm oranı binde beş, nüfus artış hızı binde üçtür. Doğurganlık oranının az olması, ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda genç nüfus oranı azalmış, yaşlı nüfus oranı artmıştır. Şehirleşme oranı yüksektir. Ülke nüfusunun %89’u kentlerde yaşarken %11 ‘i kırsal alanda yaşamaktadır. En önemli şehirleri Amsterdam, Rotterdam, Eindhovenn (Ayndovın) ve Lahey’dir.

11

12

13  Sığır, koyun, domuz, at, kümes hayvanları temel hayvancılığını oluşturur. Hayvancılıktan süt,et,tereyağı, peynir, krema, süttozu elde edilir. Toplam hayvansal üretimin % 40’ını oluşturan süt ve süt ürünleri üretiminde, dışsatımında Hollanda, dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Yılda 400 bin ton dolayında olan balık üretiminin çok küçük bir bölümü (% 4) iç sulardan sağlanır

14  En önemli doğal kaynak, enerji gereksiniminin yarıdan fazlasını karşılayan doğal gazdır. En büyüğü Groningen’de bulunan rezervlerin 165 trilyon metreküp olduğu hesaplanmıştır. Bu rezervin saptanmasından sonra, kok kömürüyle çalışan birçok fabrika doğal gazla çalışır duruma dönüştürülmüştür. Yıllık 2 milyar m3 üretimin bir bölümü Almanya’ya satılır. İkinci önemli doğal kaynak petroldür. En önemli rezervler Drenthe ve Güney Hollanda’dadır

15  Kıyı ülkesi olduğundan deniz taşımacılığı çok gelişmiştir. 1098 km'yi bulan ırmak yolu ile 6.340 km'yi bulan kanallarda 1000 tona kadar gemilere ulaşım imkanları sağlanmıştır. Rotterdam yük bakımından Avrupa'nın en büyük limanıdır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna bağlı ülkelerin deniz taşımacılığının % 30'u Hollanda limanlarından yapılmaktadır. Demiryolları çok gelişmiş olup, 2825 km'lik bir uzunluğa sahiptir. Demiryollarının % 60'ında elektrikli trenler çalışır. Avrupa Ekonomik Teşkîlatının milletlerarası karayolu ulaşımının üçte biri Hollandalıların elindedir. Karayollarının toplam uzunulğu yaklaşık 115.413 km'yi bulur.

16  Avrupa'da en az orman topraklarına sahip olan Hollanda'nın, ancak % 7'si ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlardan sağladığı keresteler ülke ihtiyacının ancak % 10'unu karşılamaktadır.

17  Eskiden ileri düzeyde olan balıkçılığı, son yıllarda gerilemiştir. Balıkçılığın millî gelire katkısı ancak % 3'dür. Deniz balıkçılığı yanında, iç sularda da balıkçılık yapılmaktadır. Balıkçılıkla uğraşanların sayısı çok azdır.

18  Ülke, alçak bir ova görünümündedir. Topraklarının %25’ini denizden kazanmıştır.  Ülkenin orta kesiminden güney kıyılarına kadar uzanan ve Polder adı verilen düzlükler denizden setlerle ayrılmış ve tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Fırtına ve gel git zamanlarında taşan sular tulumbalar ve yel değirmenleri ile boşaltılmaktadır.  En önemli akarsulan Schelde (Selde), Ren, Maaş ve Waal’dir. Akarsular kanallarla birbirine bağlanmış ve üzerlerinde ulaşım yapılabilmektedir.


"Selin Çal 11/D 1545  Sanayisi gelişmiştir. Elektronik aletler, kimyasal madde, gemi yapımı, elmas işletmeciliği oldukça gelişmiştir. Enerji kaynağı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları