Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü
İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü This template can be used as a starter file to give updates for project milestones. Sections Sections can help to organize your slides or facilitate collaboration between multiple authors. On the Home tab, under Slides, click Section, and then click Add Section. Notes Use the Notes pane for delivery notes or to provide additional details for the audience. You can see these notes in Presenter View during your presentation. Keep in mind the font size (important for accessibility, visibility, videotaping, and online production) Coordinated colors Pay particular attention to the graphs, charts, and text boxes. Consider that attendees will print in black and white or grayscale. Run a test print to make sure your colors work when printed in pure black and white and grayscale. Graphics, tables, and graphs Keep it simple: If possible, use consistent, non-distracting styles and colors. Label all graphs and tables.

2 İçerik Örgütleme Örgütleme İlkeleri Formelleşme Merkezileşme
Emir Komuta Zinciri Bölümlendirme Örgüt Yapıları Kontrol Alanı What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

3 Örgütleme Örgütleme, planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi, işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

4 Örgütleme İlkeleri Örgütleme fonksiyonun etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için; İşbölümü ve uzmanlaşma Bölümlendirme Emir komuta zinciri Kontrol alanı Merkezileşme ya da merkezileşmeme Formelleşme What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

5 İşbölümü ve Uzmanlaşma
İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapması uzmanlaşma olarak tanımlanmaktadır. Bu aynı zamanda işbölümünü de sağlamaktadır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

6 Bölümlendirme Gruplandırılmış, aynı kategoride toplanmış işlere bölümlendirme denir. Bölüm, bir işletmenin belirli faaliyetlerini içine alan bir bölgeyi ifade etmektedir. Bölümlendirme işletmeye ait faaliyetleri sınıflandırarak, kümelere ayırma yoluyla amaçlara daha kolay ulaşılmasını sağlama faaliyetidir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

7 Bölümlendirme Bölümlere ayırmada göz önünde tutulacak unsurlar;
Benzer işlerin bir araya getirilmesi Uzmanlaşmadan yararlanılması Denetimin kolaylaştırılması Koordinasyonun kolaylaştırılması Giderlerin azaltılması What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

8 Bölümlendirme Bölümlendirmenin 5 yaygın biçimi vardır;
İşlevsel (fonksiyonlara göre) Ürün Coğrafi (bölgesel) Müşteri Süreç temelli What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

9 İşlevsel Bölümlendirme
Bu bölümlendirmenin sağladığı faydalar; Ortak özellikleri ve benzer yetenek, bilgiye sahip insanları bir araya getirmeden dolayı kaynaklanan verimlilik İşlevsel alan içinde koordinasyon kolaylığı Derinlemesine uzmanlaşmadan yararlanılması Zayıf yanları; İletişimin zayıf olması Örgütsel hedeflerin sınırlı görünümü What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

10 İşlevsel Bölümlendirme
Genel Müdür Pazarlama Müdürü Finans Müdürü Üretim Müdürü What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

11 Coğrafi Temelli Bölümlendirme
Yararları; Yerel pazara en iyi hizmet Bölgelerindeki özel koşulları merkezdekilerden daha iyi görebilmesi İşlevlerin yerel birimlerde görülmesinden kaynaklanan tecrübe Zayıf yönleri; İşlevlerin her bölge için tekrarlanmasının maliyeti Diğer bölgelerden yalıtılmışlık hissi uyandırması ve koordinasyon problemi What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

12 Coğrafi Temelli Bölümlendirme
Satış Müdürü Batı Bölgesi Satış Sorumlusu Güney Bölgesi Satış Sorumlusu Doğu Bölgesi Satış Sorumlusu What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

13 Ürün Temelli Bölümlendirme
Yararları; Belirli ürün ve hizmetlerin uzmanlaşmasını sağlar Yöneticiler kendi ürün gruplarında uzmanlaşmaya başlar Müşterilere yakınlık sağlanır Zayıf yönleri; İşlevlerin her bölge için tekrarlanmasının maliyeti Diğer ürün gruplarından yalıtılmışlık hissi uyandırması What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

14 Ürün Temelli Bölümlendirme
Genel Müdür Bisküvi Ürünleri Çikolata Ürünleri Kek Ürünleri What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

15 Süreç Temelli Bölümlendirme
Fabrika Müdürü Montaj Bölüm Yöneticisi Kontrol Yöneticisi Birleştirme Bölüm Yöneticisi What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

16 Müşteri Temelli Bölümlendirme
Genel Müdür Perakende Müşteriler Yöneticisi Toptan Müşteriler Yöneticisi Devlete Satışlar Yöneticisi What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

17 Emir Komuta Zinciri Emir komuta zinciri, yetki doğrultusunda en üst seviyeden en düşük seviyeye kadar kimin kime rapor vereceğini açıklar. Yetki, emir verme ve itaat bekleme hakkıdır. Sorumluluk, verilen bir görevi veya faaliyeti yapma yükümlülüğüdür. Komuta Birliği, her astın yalnızca bir üstten emir alacağını ifade eder. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

18 Kontrol Alanı Yöneticinin doğrudan kontrol edebileceği ast sayısı kontrol alanı olarak ifade edilmektedir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

19 Merkezileşme ya da Merkezileşmeme
Yetkinin üst yönetimde toplandığı yapılar merkezileşmiş, yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere dağıtıldığı yapılar merkezileşmemiş örgüt yapılarını ifade etmektedir. Örgütler daha esnek ve çevre eğilimlerine karşı daha duyarlı olmaya başlamışlardır, burada merkezileşmemeye (adem-i merkeziyetçilik) doğru belirgin bir kayış olmuştur.

20 Formelleşme Örgüt işlerinin nasıl standardize edileceğini ve çalışan davranışlarının kurallar ve prosedürler ile ölçüleceğini, derecelendirileceğini ifade eder. Yüksek formelleşmenin olduğu örgütlerde; Açık iş tanımları Çok sayıda örgütsel kurallar Açıkça tanımlanmış prosedürler yer alır. Bu durumda işlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı üzerinde işçilerin takdiri, payı azdır. Formelleşme arttığında çalışanların aynı faaliyet girdilerini aynı şekilde ele alarak aynı çıktıyı elde edecekleri varsayılır.

21 Formelleşme Formelleşme az olduğunda çalışanların işlerin yapılacağı zaman ve nasıl yapılması konusunda daha çok paya sahiptir. Formelleşme uyum ve kontrol için gerekli olmasına rağmen, bugün birçok örgüt katı kurallara ve çalışan davranışlarına rehberlik eden ve düzenleyen standardizasyona daha az önem vermektedir.

22 Örgüt Tasarımı Mekanik ve Organik Örgüt Geleneksel Örgüt Tasarımı
Çağdaş Örgüt Tasarımları What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

23 Mekanik ve Organik Örgütleme
Mekanik yapı, yüksek uzmanlaşma, katı bölümleme, dar kontrol alanı, yüksek formelleşme, sınırlı bir bilgi ağı ve alt düzey çalışanların kararlara sınırlı katılımı ile sert ve sıkı bir biçimde kontrol edilen yapıyı karakterize eder. Organik yapı, yüksek derecede uyum ve esnekliğin olduğu yapılar organik yapılardır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

24 Geleneksel Örgüt Tasarımları
Basit Yapı: Düşük seviyede bölümlendirme, geniş çapta kontrol ve yetkinin tek bir kişi üzerinde toplandığı basit yapılanma modeliyle girişimcinin riski üzerine aldığı yapılar olarak kurulur. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

25 Geleneksel Örgüt Tasarımları
İşlevsel Yapı: Örgüt içerisindeki benzer veya ilişkili bölümleri bir arada toplayan bir yapılanma tipidir. Bölümlendirilmiş Yapı: Örgütün farklı birer işletme gibi birimler halinde yönetildiği bir yapıdır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

26 Çağdaş Örgüt Yapıları Takım Yapıları: Örgütün yapması gereken tüm işlerin ekipler tarafından yerine getirildiği yapıdır. Proje ve Matris Yapılar: Proje yapısının en önemli özelliği proje türü işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklar ve birimlerin bir proje yöneticisinin emir komutasına vermiş olmasıdır. Matris yapılarda, farklı departmanlardan uzmanlar bir proje yöneticisi tarafından yönetilen projelerde çalıştırılmaktadır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

27 Çağdaş Örgüt Yapıları Sınırların Olmadığı Yapılar: Bu tip örgüt daha önceden tanımlanmış yapının dayattığı yatay, dikey ve dış çevre tarafından konulmuş sınırların olmadığı bir örgüt biçimidir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings


"Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları