Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü."— Sunum transkripti:

1 İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü

2 İçerik Örgütleme Örgütleme İlkeleri Formelleşme Merkezileşme Emir Komuta Zinciri Bölümlendirme Örgüt Yapıları Kontrol Alanı

3 Örgütleme Örgütleme, planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi, işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir.

4 Örgütleme İlkeleri Örgütleme fonksiyonun etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için; İşbölümü ve uzmanlaşma Bölümlendirme Emir komuta zinciri Kontrol alanı Merkezileşme ya da merkezileşmeme Formelleşme

5 İşbölümü ve Uzmanlaşma İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapması uzmanlaşma olarak tanımlanmaktadır. Bu aynı zamanda işbölümünü de sağlamaktadır.

6 Bölümlendirme Gruplandırılmış, aynı kategoride toplanmış işlere bölümlendirme denir. Bölüm, bir işletmenin belirli faaliyetlerini içine alan bir bölgeyi ifade etmektedir. Bölümlendirme işletmeye ait faaliyetleri sınıflandırarak, kümelere ayırma yoluyla amaçlara daha kolay ulaşılmasını sağlama faaliyetidir.

7 Bölümlendirme Bölümlere ayırmada göz önünde tutulacak unsurlar; 1. Benzer işlerin bir araya getirilmesi 2. Uzmanlaşmadan yararlanılması 3. Denetimin kolaylaştırılması 4. Koordinasyonun kolaylaştırılması 5. Giderlerin azaltılması

8 Bölümlendirme Bölümlendirmenin 5 yaygın biçimi vardır; a. İşlevsel (fonksiyonlara göre) b. Ürün c. Coğrafi (bölgesel) d. Müşteri e. Süreç temelli

9 İşlevsel Bölümlendirme Bu bölümlendirmenin sağladığı faydalar; Ortak özellikleri ve benzer yetenek, bilgiye sahip insanları bir araya getirmeden dolayı kaynaklanan verimlilik İşlevsel alan içinde koordinasyon kolaylığı Derinlemesine uzmanlaşmadan yararlanılması Zayıf yanları; İletişimin zayıf olması Örgütsel hedeflerin sınırlı görünümü

10 İşlevsel Bölümlendirme Genel Müdür Pazarlama Müdürü Finans Müdürü Üretim Müdürü

11 Coğrafi Temelli Bölümlendirme Yararları; Yerel pazara en iyi hizmet Bölgelerindeki özel koşulları merkezdekilerden daha iyi görebilmesi İşlevlerin yerel birimlerde görülmesinden kaynaklanan tecrübe Zayıf yönleri; İşlevlerin her bölge için tekrarlanmasının maliyeti Diğer bölgelerden yalıtılmışlık hissi uyandırması ve koordinasyon problemi

12 Coğrafi Temelli Bölümlendirme Satış Müdürü Batı Bölgesi Satış Sorumlusu Güney Bölgesi Satış Sorumlusu Doğu Bölgesi Satış Sorumlusu

13 Ürün Temelli Bölümlendirme Yararları; Belirli ürün ve hizmetlerin uzmanlaşmasını sağlar Yöneticiler kendi ürün gruplarında uzmanlaşmaya başlar Müşterilere yakınlık sağlanır Zayıf yönleri; İşlevlerin her bölge için tekrarlanmasının maliyeti Diğer ürün gruplarından yalıtılmışlık hissi uyandırması

14 Ürün Temelli Bölümlendirme Genel Müdür Bisküvi Ürünleri Çikolata Ürünleri Kek Ürünleri

15 Süreç Temelli Bölümlendirme Fabrika Müdürü Montaj Bölüm Yöneticisi Kontrol Yöneticisi Birleştirme Bölüm Yöneticisi

16 Müşteri Temelli Bölümlendirme Genel Müdür Perakende Müşteriler Yöneticisi Toptan Müşteriler Yöneticisi Devlete Satışlar Yöneticisi

17 Emir Komuta Zinciri Emir komuta zinciri, yetki doğrultusunda en üst seviyeden en düşük seviyeye kadar kimin kime rapor vereceğini açıklar. Yetki, emir verme ve itaat bekleme hakkıdır. Sorumluluk, verilen bir görevi veya faaliyeti yapma yükümlülüğüdür. Komuta Birliği, her astın yalnızca bir üstten emir alacağını ifade eder.

18 Kontrol Alanı Yöneticinin doğrudan kontrol edebileceği ast sayısı kontrol alanı olarak ifade edilmektedir.

19 Merkezileşme ya da Merkezileşmeme Yetkinin üst yönetimde toplandığı yapılar merkezileşmiş, yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere dağıtıldığı yapılar merkezileşmemiş örgüt yapılarını ifade etmektedir. Örgütler daha esnek ve çevre eğilimlerine karşı daha duyarlı olmaya başlamışlardır, burada merkezileşmemeye (adem-i merkeziyetçilik) doğru belirgin bir kayış olmuştur.

20 Formelleşme Örgüt işlerinin nasıl standardize edileceğini ve çalışan davranışlarının kurallar ve prosedürler ile ölçüleceğini, derecelendirileceğini ifade eder. Yüksek formelleşmenin olduğu örgütlerde;  Açık iş tanımları  Çok sayıda örgütsel kurallar  Açıkça tanımlanmış prosedürler yer alır. Bu durumda işlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı üzerinde işçilerin takdiri, payı azdır. Formelleşme arttığında çalışanların aynı faaliyet girdilerini aynı şekilde ele alarak aynı çıktıyı elde edecekleri varsayılır.

21 Formelleşme Formelleşme az olduğunda çalışanların işlerin yapılacağı zaman ve nasıl yapılması konusunda daha çok paya sahiptir. Formelleşme uyum ve kontrol için gerekli olmasına rağmen, bugün birçok örgüt katı kurallara ve çalışan davranışlarına rehberlik eden ve düzenleyen standardizasyona daha az önem vermektedir.

22 Örgüt Tasarımı a. Mekanik ve Organik Örgüt b. Geleneksel Örgüt Tasarımı c. Çağdaş Örgüt Tasarımları

23 Mekanik ve Organik Örgütleme Mekanik yapı, yüksek uzmanlaşma, katı bölümleme, dar kontrol alanı, yüksek formelleşme, sınırlı bir bilgi ağı ve alt düzey çalışanların kararlara sınırlı katılımı ile sert ve sıkı bir biçimde kontrol edilen yapıyı karakterize eder. Organik yapı, yüksek derecede uyum ve esnekliğin olduğu yapılar organik yapılardır.

24 Geleneksel Örgüt Tasarımları 1. Basit Yapı: Düşük seviyede bölümlendirme, geniş çapta kontrol ve yetkinin tek bir kişi üzerinde toplandığı basit yapılanma modeliyle girişimcinin riski üzerine aldığı yapılar olarak kurulur.

25 Geleneksel Örgüt Tasarımları 2. İşlevsel Yapı: Örgüt içerisindeki benzer veya ilişkili bölümleri bir arada toplayan bir yapılanma tipidir. 3. Bölümlendirilmiş Yapı: Örgütün farklı birer işletme gibi birimler halinde yönetildiği bir yapıdır.

26 Çağdaş Örgüt Yapıları 1. Takım Yapıları: Örgütün yapması gereken tüm işlerin ekipler tarafından yerine getirildiği yapıdır. 2. Proje ve Matris Yapılar: Proje yapısının en önemli özelliği proje türü işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklar ve birimlerin bir proje yöneticisinin emir komutasına vermiş olmasıdır. Matris yapılarda, farklı departmanlardan uzmanlar bir proje yöneticisi tarafından yönetilen projelerde çalıştırılmaktadır.

27 Çağdaş Örgüt Yapıları 3. Sınırların Olmadığı Yapılar: Bu tip örgüt daha önceden tanımlanmış yapının dayattığı yatay, dikey ve dış çevre tarafından konulmuş sınırların olmadığı bir örgüt biçimidir.


"İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları