Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6 Tüketici Pazarlarının Analizi 1. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-2 Bölüm Soruları  Tüketici özellikleri satın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6 Tüketici Pazarlarının Analizi 1. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-2 Bölüm Soruları  Tüketici özellikleri satın."— Sunum transkripti:

1 6 Tüketici Pazarlarının Analizi 1

2 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-2 Bölüm Soruları  Tüketici özellikleri satın alma davranışlarını nasıl etkilemektedir?  Tüketici tepkilerinin pazarlama programına etki eden temel psikolojik süreçler nelerdir?  Tüketiciler satın alma kararlarını nasıl verirler?  Tüketiciler bilinçli ve mantığa dayalı bir karar sürecinden nasıl ayrılırlar?

3 Tüketici Davranışları Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-3

4 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-4 Tüketici Davranışlarını etkileyen faktörler nelerdir? Kültürel Faktörler Sosyal Faktörler Kişisel Faktörler

5 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-5 Kültür Nedir? Kültür kişinin aile ve diğer temel kuruluşlarla sosyalleşme süreçleri sonucunda edindiği istek ve davranışların ana belirleyicisidir.

6 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-6 Alt Kültürler  Milletler  Dinler  Irk Gurupları  Coğrafik Bölgeler

7 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-7 Amerikan Kültürü ile ilgili şaşırtıcı gerçekler  Ortalama bir Amerikalı:  yılda 300 adet sakız çiğner  yılda 9 kez sinemaya gider  yılda 4 kez seyahat eder  her yıl 7 spor aktivitesine katılır

8 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-8 Sosyal Sınıflar En üst sınıf Alt-üst sınıf Üst-orta sınıf Orta sınıf.Çalışan Sınıf Üst-alt sınıf En alt sınıf

9 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-9 Sosyal Faktörler Referans Guruplar Aile Sosyal roller Statüler

10 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-10 Referans Guruplar  Üyelik gurupları  Birincil guruplar  İkincil guruplar  İstek uyandıran guruplar  İlişkisel olmayan guruplar

11 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-11 Satın Alma Kararlarını Etkileyen Aile Farklılıkları

12 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-12 Kişisel Faktörler  Yaş  Yaşam döngüsünün mevcut evresi  Meslek  Varlık  Kişilik  Değerler  Yaşam Bişimi  Benlik kavramı

13 Yaş ve Yaşam Döngüsünün mevcut Evresi Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-13

14 Meslek ve Ekonomik Koşullar Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-14

15 Kişilik Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-15

16 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-16 Marka Kişiliği  İçtenlik  Heyecan  Liyakat  Çok Yönlülük  Sağlamlık

17 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-17 Tablo 6.2 SSYB Pazarlama Bölümleri (Sağlık ve Sürdürülebilir Yaşam Biçimleri)  Sürdürülebilir Ekonomi  Sağlıklı Yaşam Biçimleri  Ekolojik Yaşam Biçimleri  Alternatif Sağlık Hizmetleri  Kişisel Gelişim

18 Şekil 6.1 Yüketici Davranış Modeli Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-18

19 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-19 Motivasyon Freud’un Teorisi Davranış bilinçaltı Motivasyonu tarafından yönetilir Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Davranış en ufak karşılanmamış İhtiyaca göre şekillenir Herzberg’in İki-Faktör Teorisi Davranış motive edici ve hijyen faktörleri ile yönetilir

20 Maslow’un Hiyerarşisi Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-20

21 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-21 Algı  Seçici algı  Seçici saklama  Seçici çarpıtma  Bilinçdışı algı

22 Öğrenme Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-22

23 Duygular Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-23

24 Hafıza Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-24

25 Şekil 6.3 State Farm Zihin Haritası Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-25

26 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-26 Şekil 6.4 Tüketici Satın Alma Süreci Problem Teşhisi Bilgi Araştırması Alternatiflerin Değerlendirilmesi Satın Alma Kararı Satın Alma Sonrası Davranış

27 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-27 Bilgi Kaynakları ReklamKişisel HalkDeneyimsel

28 Şekil 6.5 Karar Alma Sürecinde Birbirini İzleyen Adımlar Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-28

29 Tablo 6.4 Bir Tüketici’nin Dizüstü Bilgisayarlar Markalarına yönelik Düşünceleri Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-29

30 Şekil 6.6 Alternatif Değerlendirme ve Satın Alma Süreçeri Arasındaki Adımlar Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-30

31 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-31 Telafisi Olmayan Modellerin Seçimi  Bağlayıcı  Sözlüksel  Bakış açısına bağlı eleme

32 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-32 Öngörülen Riskler  Görevsel  Fisiksel  Finansal  Sosyal  Psikolojik  Zaman

33 Şekil 6.7 Tüketiciler Ürünleri Nasıl Kullanır ve Elden Çıkarır Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-33

34 Düşük-Dahiliyetlerde Karar Verme Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-34

35 Karar Sezgileri  Elde Edilebilirlik  Kişileştirilebilirlik  Güven ve uyum Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-35

36 Tasarlama Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-36

37 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-37 Zihinsel Muhasebe  Tüketiciler genellikle:  Kazanımları diğerlerinden ayırır  Kayıpları entegre eder  Kü.ük kayıpları daha büyük kazanımlara entegre eder  Küçük kazanımları büyük kayıplardan ayırır

38 Yeniden Gözden Geçirilecek Sorular  Tüketici özellikleri satın alma davranışlarını nasıl etkilemektedir?  Tüketici tepkilerinin pazarlama programına etki eden temel psikolojik süreçler nelerdir?  Tüketiciler satın alma kararlarını nasıl verirler?  Tüketiciler bilinçli ve mantığa dayalı bir karar sürecinden nasıl ayrılırlar? Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-38


"6 Tüketici Pazarlarının Analizi 1. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-2 Bölüm Soruları  Tüketici özellikleri satın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları