Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KAL İ TE YÖNET İ M İ TOPLAM KAL İ TE YÖNET İ M İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KAL İ TE YÖNET İ M İ TOPLAM KAL İ TE YÖNET İ M İ."— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KAL İ TE YÖNET İ M İ TOPLAM KAL İ TE YÖNET İ M İ

2

3 Kalite Nedir? Bir işletmenin mal ve hizmetlerinin kusursuzluk veya üstünlük derecesi olarak tanımlanır. Burada unsur; mal veya hizmetlerin tüketici ve müşterilerin beklentilerini karşılayacak yeterlili ğ e sahip olmasıdır. Bu ba ğ lamda ‘’ Kalite ‘’ ; Tüketici ve müşterinin mal ve hizmetleri zihinsel olarak kusursuz ve tatmin edici bulup kabul etmesidir. Bir işletmenin mal ve hizmetlerinin kusursuzluk veya üstünlük derecesi olarak tanımlanır. Burada unsur; mal veya hizmetlerin tüketici ve müşterilerin beklentilerini karşılayacak yeterlili ğ e sahip olmasıdır. Bu ba ğ lamda ‘’ Kalite ‘’ ; Tüketici ve müşterinin mal ve hizmetleri zihinsel olarak kusursuz ve tatmin edici bulup kabul etmesidir. Kalitenin terim olarak 2 özelli ğ i vardır : Kalitenin terim olarak 2 özelli ğ i vardır : 1- Dayanıklılık ve güvenilirlik gibi bazı fiziksel özellikler 2- Müşteri memnuniyeti ve alıcının beklentilerini karşılanması 1- Dayanıklılık ve güvenilirlik gibi bazı fiziksel özellikler 2- Müşteri memnuniyeti ve alıcının beklentilerini karşılanması Bir mal veya hizmetin kalitesi, sahibinin ondan neler istedi ğ ine ve bekledi ğ ine ba ğ lıdır. Bir mal veya hizmetin kalitesi, sahibinin ondan neler istedi ğ ine ve bekledi ğ ine ba ğ lıdır. J.TURAN Kaliteyi ; ‘’ Amaç veya kullanıma uygunluk ‘’ olarak tanımlanmıştır. J.TURAN Kaliteyi ; ‘’ Amaç veya kullanıma uygunluk ‘’ olarak tanımlanmıştır.

4 Toplam Kalite Yönetimi Müşteri tatmininin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan insan odaklı bir üretim olarak tanımlayabiliriz. Müşteri tatmininin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan insan odaklı bir üretim olarak tanımlayabiliriz. Toplam Kalite Yönetimi, en üst düzey personelden en alt personele kadar tüm çalışanları, tüm bölüm ve işlevleri ve bunlara ilave olarak da ğ ıtım kanalı ve müşterileri de kapsayan bütünleşik bir bakış açısından başarıya ulaşılmaktır. Toplam Kalite Yönetimi, en üst düzey personelden en alt personele kadar tüm çalışanları, tüm bölüm ve işlevleri ve bunlara ilave olarak da ğ ıtım kanalı ve müşterileri de kapsayan bütünleşik bir bakış açısından başarıya ulaşılmaktır. Aynı zamanda süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi yoluyla; müşteri memnuniyeti ve çalışanların ba ğ lılı ğ ını sa ğ layan bir yönetim felsefesidir. Aynı zamanda süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi yoluyla; müşteri memnuniyeti ve çalışanların ba ğ lılı ğ ını sa ğ layan bir yönetim felsefesidir.

5 Toplam Kalite Yönetiminin Amacı Savurganlı ğ ı önlemek, Verimlili ğ i arttırmak, Kaliteyi arttırmak, Maliyetleri azaltmak, İ şlem zamanını kısaltmak, Gelişmelerin sürekli izlenerek örgütsel faaliyetlere aktarılmasını sa ğ lamak.

6 KA İ ZEN KA İ ZEN Japonca “Daha İ yi’’ anlamına gelen Kaizen kavramı sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi teşvik eden bir sistemdir.

7

8

9 MÜŞTER İ ÖNCEL İĞİ Müşteri Dün; Müşteri Bugün; MÜŞTER İ ÖNCEL İĞİ Müşteri Dün; Müşteri Bugün; Mal ve hizmete aç Fazla beklentisi olmayan Buldu ğ u ürün veya hizmetten memnun olan Fazla eleştirmeyen Düşünce ve davranışları hızla de ğ işen Daha fazla istekte bulunan Daha fazla nazlı olan

10 Müşteri Ne Bekler? Özel İ lgi Üretim ve Hizmette Güvenirlilik Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginli ğ i Satış Sonrası İ yi Servis Makul Fiyat Üstün Kalite Kolaylık Yenilik Konfor

11 ÇALIŞANLARIN KENETLENMES İ Çalışanlarda müşteri de ğ il midir? Emeklerini vermekte ve karşılı ğ ında para almaktadırlar. Onlarında memnun edilmesi gerekmez mi? Ham madde olarak kullanılan malzemeler ve alınan hizmetler üretimin kalitesini belirler. Bu nedenle tedarikçiler ile karşılıklı kazanç ilkesine dayanan bir ilişki kurmak gerekir.

12 SÜREÇ YAKLAŞIMI SÜREÇ YAKLAŞIMI

13

14 SÜREKL İ İ Y İ LEŞT İ RME Planla Uygula Kontrol et Önlem al Küçük adımlarla sürekli daha iyi olana yönelmektir.

15 Toplam Kalite Yönetiminin Sa ğ ladı ğ ı İ yileşmeler Müşterilerin tatmini Pazar payı Karlılık Maliyetler Çalışma ortamı ve ilişkiler Organizasyonel etkililik İ şletme varlıklarının getirisi

16

17 TE Ş EKKÜRLER.. Esra Günez


"TOPLAM KAL İ TE YÖNET İ M İ TOPLAM KAL İ TE YÖNET İ M İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları