Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE."— Sunum transkripti:

1 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Bölüm 1

2 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemlerinin işletmelere etkisini ve küreselleşmeyle ilişkisini anlamak. Enformasyon sistemlerinin günümüzde işletmelerde neden bu kadar önemli olduğunu açıklamak. Enformasyon sistemini tasvir etmek ve yönetim, örgüt ve teknoloji bileşenlerini tanımlamak. Öğrenme Hedefleri 2 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

3 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Tamamlayıcı varlıkları tanımlamak ve enformasyon sistemlerinin örgüte sağladığı gerçek değeri açıklamak. Enformasyon sistemleri ile ilgili farklı akademik disiplinleri tanımlamak ve her birinin katkısını açıklamak. Sosyoteknik sistem bakış açısıyla ne ifade edildiğini açıklamak. Öğrenme Hedefleri (devam) 3 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

4 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Problem: Maçları TV’da veya diğer eğlence araçlarından herhangi birinde seyretmeyi seçen Yankee taraftarları. Çözümler: Deneyimi geliştirmek için enformasyon sistemlerini kullanmak. HDTV monitörlerle oyunları, istatistikleri izlemek, mobil aygıtlarla siparişte bulunmak ve yeniden izlemek. Cisco Sistemleri Yankee stadyumunu tüm basketbol stadyumları arasında en teknolojik stadyum yapmak için teknoloji sağlamaktadır. Yeni ürün ve hizmet sağlanmasında enformasyon teknolojilerinin rolünü açıklamaktadır. Eğlenceyi ve enformasyonu geliştirmek için ağların ve mobil uygulamaların faydalarını örneklendirmektedir. Yeni Yankee Stadyumunun Geleceğe Bakışı 4 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

5 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemleri işletmeleri nasıl dönüştürmektedir – Kablosuz teknoloji, Web site kullanımında artış – İşletmelerin Web 2.0 teknoloji kullanımında artış – Bulut bilgi işlem, mobil dijital platform daha fazla dağıtık işlere, karar vermeye ve işbirliğine izin vermektedir. Küreselleşme fırsatları – İnternet küresel ölçekte işlem yapmanın maliyetlerini önemli ölçüde düşürmüştür – Hem fırsatlar hem de tehditler içermektedir Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü 5 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

6 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Teknolojisi Sermaye Yatırımı Donanım, yazılım ve iletişim ekipmanı olarak tanımlanan enformasyon teknolojisi sermaye yatırımı 1980-2009 yılları arasında tüm sermaye yatırımlarının %32’sinden %52’sine artmıştır. ŞEKİL 1-1 6 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

7 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Dijital işletmelerde gelişmeler: – İşletmelerdeki önemli ilişkiler dijital olarak geçekleşmekte – Çekirdek işletme süreçleri dijital ağlarla gerçekleştirilmekte – Anahtar tamamlayıcı değerler dijital olarak yönetilmektedir Dijital işletmeler organizasyon ve yönetimde daha fazla esneklik sunmaktadır – Zamandan bağımsız, konumdan bağımsız 7 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

8 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Etkileşimli Oturumu okuyunuz ve aşağıdaki soruları tartışınız Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Mobil el cihazları kullanımının avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Bir mobil aygıtın işletme çözümü olabilmesi için ne özelliklerinin olması gereklidir? Sadece el aygıtlarının kullanımıyla hangi işletme fonksiyonları gerçekleştirilebilir? Diğer işletmeler mobil el aygıtlarını nasıl kullanmışlardır? YBS CEBİNİZDE 8 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

9 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon teknolojisi kullanımı becerisi ve işletme stratejilerinin uygulanması ve amaçlara ulaşmak arasındaki artan bağımlılık İşletmeler 6 stratejik işletme amacına ulaşmak için enformasyon sistemlerine yoğun yatırım yapmaktadır: 1.İşlemsel mükemmeliyet 2.Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri 3.Müşteri ve tedarikçiyle ilişkiler 4.Etkinleştirilmiş karar verme 5.Rekabetçi avantaj 6.Ayakta kalma 9 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

10 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 İşlemsel mükemmeliyet: – Daha yüksek karlılığa ulaşmak için etkinliğin arttırılması – Etkinlik ve verimliliği artırmada önemli bir araç olarak enformasyon sistemleri, teknoloji – Walmart Retail Link Sistem tedarikçileri ve mağazaları tedarikçilerin daha iyi yenileme yapmasını sağlamak için bağlamaktadır 10 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

11 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri: – İş modeli: İşletmenin refah yaratmak için nasıl üretim, teslimat ve satış gerçekleştirdiğini tanımlar – Enformasyon sistemleri ve teknoloji yeni ürünler, hizmetler ve iş modellerinin gerçekleşmesinde önemli bir araç Örnekler: Apple iPod, iTunes, iPhone, iPad, Google Android OS ve Netflix 11 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

12 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Müşteri ve tedarikçi ile ilişkiler: – Müşterilere iyi hizmet vermek daha fazla müşteri kazanımına neden olur, böylece gelir ve karlar artar Örnek: Otellerde müşteri tercihlerini izlemek, kontrol etmek ve çevreyi düzenlemek için bilgisayar kullanılması – Tedarikçilerle ilişkiler önemli girdilerin sağlanmasında destek sağlar ki bu da maliyetleri düşürür Örnek : J.C.Penney’in enformasyon sistemi satış kayıtları ve üretici arasında bağ kurmaktadır 12 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

13 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Etkinleştirilmiş karar verme – Doğru enformasyon olmadığında : Yöneticiler tahminleri ve şansı kullanmak zorundadır Bu da : – Ürün ve hizmetlerin fazla üretimine, az üretimine – Kaynakların yanlış atanmasına – Cevap sürelerinin düşük olmasına neden olur Yetersiz çıktılar maliyetleri artırır, müşteri kaybettirir – Örnek : Verizon’ın Web-tabanlı dijital kontrol paneli yöneticilere müşteri şikayetleri, ağ performansı, hat kesintisi vb. ile ilgili enformasyon elde etmesini sağlar 13 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

14 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 İşlemsel mükemmelliyet: – Daha yüksek karlılık elde etmek için etkinliğin arttırılması Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri: – Teknoloji ile geliştirilmektedir Müşteri ve tedarikçiyle ilişkiler: – Müşterilere hizmet gelir ve karları arttırır – Tedarikçilerle daha iyi iletişim maliyetleri düşürür Geliştirilmiş karar verme – Daha doğru veri daha iyi kararlara yol açar 14 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

15 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Rekabetçi avantaj – Daha iyi performans sağlar – Daha üstün ürünler için daha az ödeme yapılmasını sağlar – Müşteriler ve tedarikçilere gerçek zamanlı cevap verilmesini sağlar – Örnek : Apple, Walmart, UPS 15 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

16 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Ayakta kalma – Enformasyon teknolojileri işletmeler için bir gerekliliktir – Örnek olarak : Sektör-düzeyinde değişimler, örn. Citibank’ın ATM’leri tanıtması Kayıt tutmayı gerektiren devlet düzenlemeleri Örnekler : Toxic Substances Control Act, Sarbanes-Oxley Act 16 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü

17 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgütler ve Enformasyon Teknolojisi Arasındaki Bağımlılık Şekil 1-2 17 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Günümüzde İşletmelerde Enformasyon Sistemlerinin Rolü Modern sistemlerde bir işletmenin enformasyon sistemleri ve yetenekleri arasında artan bir ilişki vardır. Strateji, kurallar ve işletme süreçlerindeki değişiklikle artan oranda donanım, yazılım, veritabanları ve telekomünikasyonda değişiklik gerektirmektedir. Çoğunlukla, örgütün yapmak istedikleri sistemlerin özelliklerine ve imkanlarına bağlıdır.

18 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemi: – Birbiriyle ilişkili bileşenler kümesi – Enformasyonu toplar, işler, depolar ve dağıtır – Karar verme, koordinasyon ve kontrolü destekler Enformasyon - veri – Veri ham gerçekler yığınıdır – Enformasyon ise verinin anlamlandırılmış biçimidir Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 18 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

19 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları Veri ve Enformasyon Şeil 1-3 19 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Bir süpermarket kasasından elde edilen ham veri işlenerek, satılan toplam deterjan sayısı veya belli bir mağaza veya satış bölgesindeki deterjandan elde edilen toplam gelir gibi anlamlı enformasyon elde edecek şekilde işlenir ve düzenlenir.

20 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemlerinin 3 faaliyeti örgütlerin enformasyon gereksinimini üretir 1.Girdi: Örgütten veya dış çevreden ham veriyi alır 2.İşlem : Ham veriyi anlamlı bir biçime dönüştürür 3.Çıktı: İşlenmiş enformasyonu onu kullanan insan veya faaliyetlere aktarır Günümüzde Enformasyon Sistemlerinin İşletmelerde Rolü 20 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

21 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Geribildirim: – Örgütteki uygun üyelere girdi aşamasını değerlendirmeye veya düzeltmeye yardımcı olmak amacıyla çıktılar iletilir Bilgisayar /Bilgisayar programları - enformasyon sistemi – Bilgisayarlar ve yazılım bir evi inşa etmede kullanılan malzeme ve araçlara benzer şekilde teknik temeller ve araçlardır Günümüzde Enformasyon Sistemlerinin İşletmelerde Rolü 21 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

22 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Günümüzde Enformasyon Sistemlerinin İşletmelerde Rolü Bir Enformasyon Sisteminin Fonksiyonları Şekil 1-4 22 Bir enformasyon sistemi örgüt ve çevresi hakkında enformasyon içerir. Üç temel faaliyet – girdi, işleme, çıktı – örgütlerin gereksinim duyduğu enformasyonu üretir. Geribildirim örgütte uygun kişi ve faaliyetlere değerlendirme ve yenileme için gönderilen çıktıdır. Müşteriler, tedarikçiler, rakipler, paydaşlar ve düzenleyici kurumlar gibi çevresel aktörler örgüt ve enformasyon sistemiyle etkileşimde bulunur. BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

23 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları Enformasyon Sistemleri Bilgisayarlardan Daha Fazlasıdır Enformasyon sistemlerinin etkin kullanımı sistemleri şekillendiren örgüt, yönetim ve enformasyon teknolojisinin anlaşılmasını gerektirir. Bir enformasyon sistemi çevrede oluşan problemlere örgüte ve yönetime ilişkin çözüm sunarak değer katar. Şekil 1-5 23 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

24 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemlerinin örgüt boyutu – Otorite, sorumluluk hiyerarşisi Üst düzey yönetim Orta düzey yönetim Alt düzey yönetim Bilgi işçileri Veri işçileri Üretim veya hizmet işçileri Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 24 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

25 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları İşletmelerdeki Seviyeler Örgütler üç temel hiyerarşi seviyesinden oluşur: üst, orta ve alt düzey. Enformasyon sistemleri bu seviyelerin her birini desteklemektedir. Bilim adamları ve bilgi işçileri çoğunlukla orta düzey yönetim ile birlikte çalışır. Şekil 1.6 25 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

26 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemlerinin örgütsel boyutu (devam) – İşletme fonksiyonlarının ayrılması Satış ve pazarlama İnsan kaynakları Finans ve muhasebe Üretim – Benzersiz iş süreçleri – Benzersiz işletme kültürü – Örgüt politikası Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 26 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

27 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemlerinin yönetim boyutu – Yöneticiler tehditlere yanıt verebilmek için örgütsel strateji oluşturur – Bunun yanında, yöneticiler yaratıcı bir şekilde Yeni ürün ve hizmet yaratmalı Sonuç olarak örgütü yeniden yaratmalıdır Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 27 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

28 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemlerinin teknoloji boyutu – Bilgisayar donanımı ve yazılımı – Veri yönetim teknolojisi – Ağ ve telekomünikasyon teknolojisi Ağlar, internet, intanet ve extranet, World Wide Web – ET altyapısı: Sistemin oluşumu ile ilgili platform sağlar Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 28 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

29 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Etkileşimli Oturumu okuyunuz ve aşağıdaki soruları tartışınız Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 UPS paket izleme sisteminin girdi, işleme ve çıktıları nelerdir? UPS hangi teknolojileri kullanmaktadır? Bu teknolojiler UPS’in işletme stratejisiyle nasıl ilişkilendirilebilir? UPS’in enformasyon sistemleri hangi problemleri çözmektedir? Bu sistemler mevcut olmasaydı ne olurdu? Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları UPS ENFORMASYON TEKNOLOJİSİ İLE GLOBAL OLARAK REKABET ETMEKTEDİR 29 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

30 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 UPS izleme sisteminin boyutları – Örgüt : Paket izleme ve stok yönetiminin izlenmesi için prosedürler ve enformasyon sağlar – Yönetim: Hizmet düzeyleri ve maliyetleri izler – Teknoloji: El bilgisayarları, barkod okuyucuları, ağlar, masaüstü bilgisayarları... Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 30 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

31 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemlerine yönelik işletme bakış açısı: – Enformasyon sistemi değer yaratmak için bir araçtır – Enformasyon teknolojisine yapılan yatırımlar yüksek miktarda getiri sağlayacaktır: Verimlilik artar Karlılık artar Başarılı uzun dönemli stratejik konumlanma gerçekleşir Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 31 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

32 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 İşletme enformasyon değer zinciri – Ham veri elde edilir ve bu enformasyona her aşamada değer eklenerek dönüştürülür – Enformasyon sisteminin değeri daha iyi kararlara, daha yüksek etkinliğe ve karlara yol açmasıyla belirlenir İşletme bakış açısı: – Enformasyon sistemlerinin örgütsel ve yönetimsel doğasına dikkat çeker Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 32 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

33 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları İşletme Enformasyon Değer Zinciri Şekil 1-7 33 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ İşletme bakış açısına göre, enformasyon sistemleri yöneticilerin karar vermelerini etkinleştirmek, örgüt performansını artırmak ve sonuç olarak işletme karlılığını artırmak için enformasyon elde eden, dönüştüren ve dağıtan, değer katan faaliyetler dizisinin bir parçasıdır.

34 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları Enformasyon Teknolojisi Yatırımlarındaki Farklılıklar Ortalama olarak, enformasyon teknolojisi yatırımları diğer yatırımlardan daha fazla geri dönüş elde etseler de işletmeler arasında önemli farklılıklar vardır. Şekil 1-8 34 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

35 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon teknolojisine yatırım yapılması yüksek geri dönüşleri garanti etmez İşletmeler arasında geri dönüş farklılıkların nedeni sistem yatırımlarındaki farklılıklardır Faktörler : – Doğru iş modelini uygulamak – Tamamlayıcı varlıklara yatırım yapmak (örgüt ve yönetim sermayesi) Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 35 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

36 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Tamamlayıcı varlıklar : – Öncelikli yatırımdan değer elde etmek için gerekli varlıklar – Teknoloji yatırımlarını, tamamlayıcı varlıklara yatırımlarla destekleyen işletmeler en çok getiriyi elde eder – Örn.: Doğru çalışması için teknoloji ve insana yatırım yap Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 36 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

37 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Tamamlayıcı varlıklar: – Örgütsel varlıklar, örn.: Uygun iş modeli Etkin iş süreçleri – Yönetimsel varlıklar, örn.: Yönetim yeniliği ile ilgili teşvikler Takım çalışması ve işbirlikçi çalışma ortamı – Sosyal varlıklar, örn.: İnternet ve telekomünikasyon altyapısı Teknoloji standartları Enformasyon Sistemleri ile İlgili Bakış Açıları 37 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

38 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar Enformasyon sistemleri alanı teknik ve davranış disiplinlerden katkı sağlayan görüş ve öngörülerle ilgilenir. Şekil 1-9 38 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

39 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Teknik yaklaşım – Matematik tabanlı modelleri kullanır – Bilgisayar bilimi, yönetim bilimi, yöneylem araştırması Davranışsal yaklaşım – Davranışsal konular (stratejik işletme bütünleşmesi, uygulama...) – Psikoloji, ekonomi, sosyoloji Enformasyon Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar 39 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

40 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri – Bilgisayar bilimi, yönetim bilimi, yöneylem araştırmasını davranış konuları içeren uygulamalarla birleştirir Dört temel aktör – Donanım ve yazılım tedarikçileri – İşletmeler – Yöneticiler ve çalışanlar – İşletme çevresi (yasal, sosyal, kültürel) Enformasyon Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar 40 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

41 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Bu kitabın yaklaşımı: Sosyoteknik bakış açısı: Üretimde kullanılan sosyal ve teknik sistemleri birlikte optimize ederek optimum işletme performansına ulaşmak Sadece teknolojik yaklaşımın kullanılmasını engellemeye yardım eder Enformasyon Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar 41 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

42 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemlerine Çağdaş Yaklaşımlar Enformasyon Sistemlerine Sosyoteknik Bir Bakış Açısı Şekil 1-10 42 BÖLÜM 1: GÜNÜMÜZ KÜRESEL İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ Sosyoteknik bir bakış açısında, bir sistemin performansının optimize edilmesi tatminkâr bir uyum elde edilinceye kadar teknoloji ve örgütün karşılıklı olarak birbirine göre düzenlenmesidir.

43 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 43

44 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 44


"© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları