Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKTS KOORDİNATÖRLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 13 Mayıs 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKTS KOORDİNATÖRLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 13 Mayıs 2014."— Sunum transkripti:

1 AKTS KOORDİNATÖRLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 13 Mayıs 2014

2 Sunum İçeriği İzlenmesi Gereken Adımlar 1. Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) 2. Derslerin Öğrenme Çıktılarının PÖÇ ile Kontrolü 3. İş Yükü Tablosu 4. Çıktı Karşılaştırma Matrisi 5. Dönemlik Dersler Çıktı Matrisi 6. Dersin Atanması ve Verilerin İşlenmesi Önemli Hatırlatmalar Tamamlanma Tarihi

3 1. Adım: Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) Her anabilim dalı Program Öğrenme Çıktılarını hazırlamalıdır. Program Çıktıları: Öğrencilerin programdan (bölümden) mezun oluncaya kadar geçen sürede kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanmasıdır. Program çıktıları belirlenmeden, derslerin, derslerle ilgili öğrenme çıktılarının, öğrenme-öğretme süreçlerinin, değerlendirme sürecinin belirlenmesi nesnel olmayacaktır.

4 1. Adım: Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) Program çıktılarınız “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi” (TYYÇ) ile ilgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri (Ulusal Düzey Yeterlilikleri ve Temel Alan Yeterlilikleri) ne ölçüde karşılamaktadır? Program çıktıları mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmalıdır.

5 Örnek Bir Program Öğrenme Çıktısı Vildan AKTS\PÖÇ_Doktora fen öğrenmeçıktıları.docx

6 2.Adım: Derslerin Öğrenme Çıktılarının PÖÇ ile Paralelliği Programdaki her ders için dersin öğretim üyesi AKTS formu içindeki dersin öğrenme çıktılarını program öğrenme çıktılarına paralel hale getirmelidir. Dersin amacı, bir yarıyıl içerisinde işlenecek ders içeriğini tanımlar. Öğrenme Çıktısı ise; öğrenenin ne başarmasının beklendiği ve bu başarıyı nasıl ortaya koyacağı konusunda açık ifadelerdir. Dolayısıyla öğrenim çıktıları dersin amacıyla karşılaştırıldığında; daha kesin, oluşturulması daha kolay ve daha açık ifadelerdir.

7 3.Adım: İş Yükü Tablosu Her öğretim üyesi «Ders Yükü / İş Yükü Tablosu»nu her ders için dolduracak ve dersin AKTS kredisini belirleyecektir. Yüksek lisans ve doktora için bir dönemde 30 krediyi tamamlayacak şekilde oluşturulmalıdır. AKTS tablosu 14 hafta üzerinden değerlendirilmeli ve bayram tatilleri dikkate alınmadan yazılmalıdır.

8 İş Yükü Tablosu Örnekleri

9 4. Adım: Çıktı Karşılaştırma Matrisi Her öğretim üyesi her dersi için Çıktı Karşılaştırma Matrisini dolduracaktır. Vildan AKTS\ÇIKTIKARŞILAMAMATRİSİ- FENBİLGİSİ.docx Vildan AKTS\ÇIKTIKARŞILAMAMATRİSİ- FENBİLGİSİ.docx Vildan AKTS\DERSKARŞILAMAMATRİSİ- DOKTORA_Güncelkonular_SALİHATES.docx Vildan AKTS\DERSKARŞILAMAMATRİSİ- DOKTORA_Güncelkonular_SALİHATES.docx

10 5. Adım: Dönemlik Dersler Çıktı Matrisi Her öğretim üyesi kendi dersleri için Dönemlik Dersler Çıktı Matrisini doldurmalıdır. Dönemlik Dersler Çıktı Matrisi ile anabilim dalındaki bütün derslerin Program Öğrenme Çıktılarını karşılaştırma düzeyine bakılır.

11 Örnek: Dönemlik Dersler Çıktı Matrisi Vildan AKTS\dönemlikderslerçıktımatrisi-fenbilgisi.docx

12 6. Adım: Atama ve Verilerin İşlenmesi Anabilim dalı başkanı veya AKTS koordinatörü bilgi sisteminden dersleri ilgili öğretim üyesine atar.

13 6. Adım: Atama ve Verilerin İşlenmesi Öğretim üyesi Öğrenci Bilgi Sistemi’nden kendisine atanan dersler için yukarıda belirlenen işlemlerin verilerini sisteme girer. Her ders için veriler girildikten sonra onaylanır. Süreç ilgili ders için tamamlanmış olur. Vildan AKTS\akts_onaylanmıs.pdf

14 Önemli Hatırlatmalar Erasmus Stajı Seçmeli derslerin olduğu kategoriye atılıp, seçmeli derslere kaç AKTS kredisi veriliyorsa o sayıda kredi verilir. Tez için 15 kredi Uzmanlık Alan Dersi için 15 kredi Anabilim Dalı şifresinin tüm sorumluluğu Anabilim dalı başkanındadır. AKTS değerleri dahil olmak üzere oluşacak her türlü değişiklik Üniversitemiz Senatosunca değerlendirilmek üzere program değişikliği önerisi olarak iletilmelidir.

15 23 Mayıs 2014 tarihine kadar tamamlanmas ı

16 Teşekkür Katılımınız için çok teşekkür ederiz.


"AKTS KOORDİNATÖRLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 13 Mayıs 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları