Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Carl Bereiter ve Marlene Scardamalia Bilgi İnşası Hazırlayanlar: Çağlar Özdolap, Kemal Uysal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Carl Bereiter ve Marlene Scardamalia Bilgi İnşası Hazırlayanlar: Çağlar Özdolap, Kemal Uysal."— Sunum transkripti:

1 Carl Bereiter ve Marlene Scardamalia Bilgi İnşası Hazırlayanlar: Çağlar Özdolap, Kemal Uysal

2 Bilgi İnşası Bilgi İnşası teorisi Carl Bereiter ve Marlene Scardamalia tarafından bilgi topluluklarının, bilgi üretme yolunda başarıya ulaşmak için neye ihtiyaçları olduğunu tanımlamak amacıyla üretilmiş ve geliştirilmiştir.

3 Bilgi İnşası Bilgi inşası aktiviteleri, bilimle uğraşan topluluklar ve kolektif şirketlerin bilgi tabanlı kurumları gibi aşama kaydedici organizasyonlarında yaygındır. Esasında, bu örgütlenmelerin üyeleri, topluluklarının veya organizasyonlarının bilgisinin ilerlemesi için işbirliği içerisinde birlikte çalışırlar.

4 Bilgi İnşası Eğitsel açıdan bakıldığında, öğrenenleri bilgi toplumuna hazırlamak için iyi bir nokta yakalamış, öğrenmeye yönelik bir yaklaşımdır.

5 Bilgi İnşası Öğrenciler, bilgi inşası grubunun veya topluluğunun bir üyesi olarak aktif bir şekilde; beyin fırtınası fikirlerini, problem tanımlamalarını, çözüm yolları veya kanıt araştırmalarını, akranlarıyla tartışma ve ele almada birbirine bağlar.

6 Bilgi İnşası Tüm bu aktiviteler yeni bakış açılarına ve ileri seviyede bilgi üretmenin limiti olan bireyselliğe karşı, yeni bir şeyler üretmeye yardımcı açıkça görülen bir amaca sahiptir.

7 Bilgi İnşası Birçok araştırmacının bulgusu gösteriyor ki; bilgi inşası öğrenmede motivasyona neden olmakta ve öğrenenlerin düzenli (sıralı) düşünmelerini geliştirmektedir.

8 Bilgi İnşası Örneğin; Kritik düşünme, problem çözme ve kişisel gelişimi besler. Kişisel gelişimi beslemesine örnek olarak da haberleşme becerileri, insanlar arası iletişim becerileri ve yaşam boyu öğrenme görüşü verilebilir.

9 Bilgi İnşası Küçük yaştaki çocukların bile bilgi inşasıyla verilmiş işlere yatkın olduğu bulunmuştur. Yeter ki onlara uygun konular, yeterli zaman ve destek sağlansın.

10 Bilgi İnşası Ortaya çıkan bazı araştırma sonuçları gösteriyor ki; bilgi inşası akademik performansı, okul ve sınavlar ile biçimsel (resmi) olarak ölçebilmektedir. Diğer açıdan; bilgi inşasının yardım olmadan doğuştan olmayacağı da bir kenara not edilebilir.

11 Marlene Scardamalia Bilgi İnşasının İlkeleri

12 Scardamalia, Bilgi İnşasının prensiplerini aşağıdaki gibi 12 basamakta tanımlar: 1. Gerçek fikirler ve gerçek problemler 2. Geliştirilebilir fikirler 3. Fikir çeşitliliği 4. Üst seviyelere yükselme 5. Kendi kendine ilerleyebilme 6. Topluluk bilgisi, ortak sorumluluk

13 Bilgi İnşasının İlkeleri 7. Demokratik bilgi 8. Eşzamanlı (simetrik) bilgi ilerlemesi 9. Yayılması kolay bilgi oluşturma 10. Güvenilir kaynakları yapıcı kullanır 11. Bilgi oluşturma sırasında iletişim 12. Eşzamanlı, katıştırılmış ve dönüştürülebilir fikir

14 Bilgi İnşasının İlkeleri 1. Gerçek fikirler ve gerçek problemler Sosyo-bilişsel dinamikler Bilgi problemleri dünyayı anlama çabasından kaynaklanır. Üretilen veya birisine mal edilen fikirler dokunduklarımız ve hissettiklerimiz kadar gerçektir. Öğrenenler buradaki problemleri gerçekten dikkate alırlar, merak ederler ve genellikle bu merak puzzle ve bulmacadakinden farklıdır. Teknolojik dinamikler Bilgi Forumu fikirlerle üretim işi için bir kültür oluşturur. Foruma eklenen notlar ve fikirler, organizasyonun ve üreticilerin fikirlerine, yani işin doğrudan özüne hizmet ederler.

15 Bilgi İnşasının İlkeleri 2. Geliştirilebilir fikirler Sosyo-bilişsel dinamikler Tüm fikirler geliştirilebilir olarak ele alınır. Katılımcılar sürekli olarak bilginin kalitesini, tutarlılığını ve yararlılığını arttırmak için çalışırlar. Bu işte başarılı olmak için, bahsedilen kültürün psikolojik bir güven içinde olması şarttır. Bu yüzden bu insanlar risk alırken yani cahilliklerini açığa vururken, az pişmiş düşüncelerini dillendirirken, eleştiri alırken ve başkalarının düşüncelerine kritik yaparken kendilerini güvende hissetmeliler.

16 Bilgi İnşasının İlkeleri 2. Geliştirilebilir fikirler Teknolojik dinamikler Bilgi Forumu girilen bilginin yenilenmesine her zaman destek olur. Her zaman bir üst seviye vardır. Her zaman yeniden gözden geçirmek için fırsat vardır. Arkaplan işlemleri değişikliği fark ettirir: sürekli gelişme, yenileme, teori saflığı.

17 Bilgi İnşasının İlkeleri 3. Fikir çeşitliliği Sosyo-bilişsel dinamikler Aynen bioçeşitliliğin ekosistemde ana nokta olması gibi, bu da bilgi ilerlemesinin gelişiminde esas olan noktadır. Bir fikri anlamak, onu saran diğer fikirleri de anlamaktır ki buna karşıt olan fikirler de dâhildir. Fikir farklılıkları, yeniliklere ve saf kalıplara evrim geçirtmek için fikirlere zengin bir ortam yaratır.

18 Bilgi İnşasının İlkeleri 3. Fikir çeşitliliği Teknolojik dinamikler Bildiri panoları, tartışma forumları ve bunun gibi daha fazlası fikirlerin çeşitliliği için fırsat sunar fakat bunlar fikirlerin birbirini etkilemesi için yalnızca zayıfça destek verir. Bilgi Forumu ise; fikirleri birbirine bağlamak için fikirlerin farklı kombinasyonlarını farklı notlar ve görüşlerin içinden birlikte getirerek, yani fikir çeşitliliğinin üretken kullanılıp fikirlerin birleşmesine destek olmasına olanak verir.

19 Bilgi İnşasının İlkeleri 4. Üst seviyelere yükselme Sosyo-bilişsel dinamikler Yaratıcı bilgi inşası daha kapsayıcı ilkelerle ve problemlerin yüksek seviyede çözüm yollarıyla çalışmayı gerektirir. Bunun anlamı çeşitlilikle, karmaşıklıkla, dağınıklıkla ve bunların dışındaki yeni sentezlenenlerle birlikte çalışmayı öğrenmektir.

20 Bilgi İnşasının İlkeleri 4. Üst seviyelere yükselme Teknolojik dinamikler Uzman bilgi inşası takımlarındakileri (Bilgi Forumundakiler gibi), çevrelerindeki başarılı insanların sonucuna bağlı olarak değişime adapte olmaya koşullanıyorlar. Adapte olmanın anlamı, şartların ilerletici bir uyuma bağlı olmasından kaynaklanıyor. Bu da çıtayı yüksek tutmaya yarıyor. Notlar ve fikirlerle üst seviyelere yükselme, limitsiz katıştırılmış fikirlerin gitgide artarak yapılara ilerlemesini destekler ve belirlenmiş hedeflerden çok, gelişmekte olanı destekler.

21 Bilgi İnşasının İlkeleri 5. Kendi kendine ilerleyebilme Sosyo-bilişsel dinamikler Katılımcılar benzer fikirlerini ayarlar ve kendi fikirleriyle diğerlerinin fikirleri arasında zıtlıkları da kullanarak harekete geçerler ve bilgi ilerleyişini kendilerinin ders çizelgelerine göre yaparlar. Onlar amacın problemleriyle ilgilenirler, motivasyon, değerlendirme ve uzun zamanlı planlama normal olarak öğretmenlere veya yöneticilere kalır.

22 Bilgi İnşasının İlkeleri 5. Kendi kendine ilerleyebilme Teknolojik dinamikler Bilgi Forumu içerikteki bağlantılı fikirlerin fakat farklı fikirlerin görünümü için, yenileme ve oluşturma teorisi için destek sağlar. Yapı iskeleleri, kullanımda ifade edildiği gibi yüksek seviyede bilgi işleme, bilgi kuramının çeşitliliği (bağlantı, merak, hipotez vb.) ve karşılığı olan kavramsal içeriğin gelişimi içindir.

23 Bilgi İnşasının İlkeleri 6. Topluluk bilgisi, ortak sorumluluk Sosyo-bilişsel dinamikler Organizasyonun ortak, üst düzey hedefleri için katkıları, bireysel başarı gibi ödüllendirilir. Takım üyeleri diğerlerine değerli fikirler üretir ve ortak ilerleyen bilginin sorumluluğunu toplum içinde paylaşır. Teknolojik dinamikler Bilgi Forumu açıktır, işbirlikçi çalışma ortamları insan eliyle oluşturulan kavramları tutar ki bunlar topluluk üyelerinin katkılarıdır. Topluluk üyeliği kuralları okuma açısından, başkalarının notlarının inşası temelinde ve fikirlerin toplum için bilgi verici ve yardımcı oluşunu sağlamak olarak tanımlanmıştır.

24 Bilgi İnşasının İlkeleri 7. Demokratik Bilgi Sosyo-bilişsel dinamikler Bütün katılımcılar kabul edilmiş kurallara uygun olarak topluluğun paylaştığı konulara katkıda bulunabilirler. Hepsi bilgi arşivinin grup tarafından ilerletilmesinden gurur duyabilir. Çeşitlilik ve bölünme farklılıklar gösterebilir fakat hiçbir organizasyonda bilgi boyunca ayrıma gerek yoktur / vardır veya yenilikçi / yenilikçi olmayan diye çizgiler yönetici olmaz. Tamamı bilgi yenilikleriyle birleşmek için izinlidir.

25 Bilgi İnşasının İlkeleri 7. Demokratik Bilgi Teknolojik dinamikler Tüm katılımcılar için bilginin merkezindeki alana bir yol vardır. Analitik araçlar kullanıcıların yazılanları tarafsızca değerlendirir.

26 Bilgi İnşasının İlkeleri 8. Eşzamanlı (simetrik) bilgi ilerlemesi Sosyo-bilişsel dinamikler Uzmanlık kendi içinde ve toplumlar arasında dağıtılır. Simetri bilginin ilerleyişinde, bilginin değişiminde ve bilgi vermenin bilgi alma amacında sonuçlanır. Teknolojik dinamikler Bilgi Forumu, katılımcıların güvenilir kaynakları diğer bilgi kaynakları olan kendi bilgi inşaları ve fikir gelişim süreçlerinde kullanmalarını teşvik eder. Katılımcılar merkezi kaynaklara bilgi katkısında bulunmak için, güvenilir kaynaklara referanslar verir ve kaynakça genellikle otomatik olarak referans verilmiş kaynaklardan üremiştir.

27 Bilgi İnşasının İlkeleri 9. Yayılması kolay bilgi oluşturma Sosyo-bilişsel dinamikler Bilgi inşası özel durumlar veya konularla sınırlanmamıştır. Zihinsel yaşamda ve okul dışında da yayılır. Teknolojik dinamikler Bilgi Forumu toplumun misyonunun merkezi ve temel gücü olarak bilgi inşasını teşvik eder. Toplu kaynaklara katkılar, bilginin eserini tüm yönleriyle yansıtıyor.

28 Bilgi İnşasının İlkeleri 10. Güvenilir kaynakları yapıcı kullanır Sosyo-bilişsel dinamikler Bir disiplini bilmek için, sunduğu durumla ve bilginin alanda gelişen açısıyla temas halinde olunmalıdır. Bu objektif bir duruşla yetkili kaynakları anlamayı ve saygı duymayı gerektirir. Teknolojik dinamikler Bilgi Forumu, katılımcıların güvenilir kaynakları diğer bilgi kaynakları olan kendi bilgi inşaları ve fikir gelişim süreçlerinde kullanmalarını teşvik eder. Katılımcılar merkezi kaynaklara bilgi katkısında bulunmak için, güvenilir kaynaklara referanslar verir ve kaynakça genellikle otomatik olarak referans verilmiş kaynaklardan üremiştir.

29 Bilgi İnşasının İlkeleri 11. Bilgi oluşturma sırasında iletişim Sosyo-bilişsel dinamikler Bilgi inşası topluluklarının kendi aralarında iletişimlerinin sonuçları bilgi paylaşımından daha fazladır. Bilgi, topluluğun sohbet ile pratik yapmasıyla değişebilir ve bu sırada kendiliğinden yeniden tanımlanabilir. Pratik yapma bilgi ilerlemesinin sahip olduğu belirgin bir amaçtır.

30 Bilgi İnşasının İlkeleri 11. Bilgi oluşturma sırasında iletişim Teknolojik dinamikler Bilgi Forumu zengin içerik, takım içi notları, görüşleri ve gelişmeleri önceden tanımlanmış hedefler ve çalışma alanlarından daha fazla destekler. Gözden geçirme, referans ve ek not daha katılımcı anlayış ve ortak sorun ve boşlukları tanımlamak için, en bilgili bireyin düzeyini aşan anlayış geliştirmeyi önerir.

31 Bilgi İnşasının İlkeleri 12. Eşzamanlı, katıştırılmış ve dönüştürülebilir fikir Sosyo-bilişsel dinamikler Değerlendirme bilgi ilerlemesi çabalarının bir parçasıdır. Bu problemlerin iş yürürken tanımlanmasını ve organizasyonun günden güne çalışmasını görmek için tanımlanmıştır. Topluluğun kendi içinde yaptığı iç değerlendirme, dış değerlendirmelerden daha ince ayarlı ve sıkı olmakta ki bu da; piyasada istenenleri sağlayan işler çıkmasını sağlar.

32 Bilgi İnşasının İlkeleri 12. Eşzamanlı, katıştırılmış ve dönüştürülebilir fikir Teknolojik dinamikler Standartlar ve karşılaştırmalı değerlendirmeler, Bilgi Forumunda konuşulanların ek açıklaması olmakta, üzerine kurulmuş ve seviyeyi yükselten objeleridir. Okuma yazmada artış, 21. yüzyılın becerileri ve bilgi eserinin ana çizgideki verimliliği paralel ilerler.

33 http://www.knowledgeforum.com http://kf-soc.cite.hku.hkhttp://kf-soc.cite.hku.hk (Tutorial) Bilgi Forumu Hazırlayanlar: Çağlar Özdolap, Kemal Uysal


"Carl Bereiter ve Marlene Scardamalia Bilgi İnşası Hazırlayanlar: Çağlar Özdolap, Kemal Uysal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları