Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaizen.com Değerlendirme Sonuçları - A1 Hastanesi - A2 Hastanesi İyileştirme Noktaları ve Çözüm Önerileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaizen.com Değerlendirme Sonuçları - A1 Hastanesi - A2 Hastanesi İyileştirme Noktaları ve Çözüm Önerileri."— Sunum transkripti:

1 kaizen.com Değerlendirme Sonuçları - A1 Hastanesi - A2 Hastanesi İyileştirme Noktaları ve Çözüm Önerileri

2 © Kaizen Institute İçerik 1.GirişPage 03 2.Hedef BelirlemePage 08 3.MetotlarPage 10 4.A1 Hastanesi SonuçlarıPage 12 5.A2 Hastanesi SonuçlarıPage 19Page 26 6.Sonraki Adımlar için ÖnerilerPage 33 page 2 Went to

3 © Kaizen Institute 2. Hedef Belirleme KAIZEN TM Institute’ye Hastane Yönetimi Tarafından İletilen Talep ve Beklentiler page 3 1 Eylül 2015 Tarihinde Hastane Yönetimi ile gerçekleştirilen toplantı sonrası KAIZEN TM Institute’ye iletilen talep ve beklentiler: 1. İki Hastanenin Acil Servislerinde Mevcut Durum Değerlendirme - Hastane A1 - Hastane A2 2. İyileştirme Noktalarının Belirlenmesi 3. KAIZEN TM Mettotları ve Araçları ile Çözüm Önerilerinin İlk Sunumu 4. Sonuçların Sunulması

4 © Kaizen Institute 3. Metotlar KAIZEN TM Institü’nün Sağlık Hizmetlerinde kullandığı Metod ve Araçlar? page 4 KAIZEN TM Metodolojisi ; a) Doğal-Tıp Bilimleri ile b) Sosyal Bilimler (Mühendislik) şu şekilde ilişkilendirilir : Doğal-Tıp BilimiSosyal Bilimler(Mühendislik) aAnemnezDeğerlendirme-Analiz bTeşhisDerinlemesine Analiz cTedavi Belirlenen KAIZEN TM Araçlarının kullanılması ile Çözümün uygulanması ( İlaç ve Terapi vb.) dNekahat/Rehabilitasyon Koçluk, Monitoring, Destek eKoruma-Önleme Yeni standartların ve prosedürlerin korunması

5 © Kaizen Institute Positif a) Yönetimin Güveni ve Desteği b) Cana Yakın, Paylaşımcı, Motive Çalışanlar c) Deneyimli, Profesyonel Sağlık Çalışanları d) İleri Teknoloji tıbbi tetkik ve inceleme ekipmanları e) Modern Tıbbi Cihazlar (e.g. the new X-Ray) Geliştirilmesi Gereken a)Standartlaştırma Seviyesi çok düşük, çok fazla doğaçlama (anında gelişen), çok fazla rasgele hareket b)Süreçler şeffaf değil, çok fazla arama, çok fazla işlem tekrarı a)Hastalar bilgilendirilmiyor, genel bilgilendirme yok, kafalar karışık durumda d) Pek çok hasta bekliyor/ Bekleme Süreleri çok uzun e) Tıbbi personel arasındaki iletişim yöntemi standart değil (e.g. Vardiya değişimi) f) Tüm süreç dengeli ve istikrarlı değil g) Süreç takibi / konfirmasyonu yapılmıyor(örn. Hastanın o anki durumu /nerede olduğu kimse tarafından bilinmiyor) 4. A1 Hastanesi Sonuçları İlk İzlenimler

6 © Kaizen Institute Sonraki Adım Önerileri page 6 Acil Serviste yapılan değerlendirme esnasında KAIZEN TM Institute tarafından kullanılan Metotlar: a)Hasta Akış Diyagramı b) Doküman Akış Diyagramı c) Acil Servis Süreç Haritalama d) Çalışanların Hareketlerini Gösteren Multi Moment Çalışması (Çoklu Zaman Analizi) e) Hastaların Durumlarını Gösteren Multi Moment Çalışması (Çoklu Zaman Analizi) 4. A1 Hastanesi Sonuçlar

7 © Kaizen Institute 4. A1 Hastanesi Sonuçlar page 7 Gözlem / Değerlendirme Çalışması Çalışanlar; çalışma süresinin % 51,7 sinde - beklemek - yürümek - evrak işi yapmak durumunda kalıyor Hastaların % 38,0’i - bekleme - idari işlemler yapıyor Hasta ve Doküman Akışı Akış Şemaları Potansiyel Analizi Acil Servis Süreç Haritalaması Süreçlerde Potansiyel Analizi 33 Problem için 38 Öneri

8 © Kaizen Institute 4. A1 Hastanesi Sonuçlar page 8 Assessment in tree Hospitals in Ankara, 15.10.2015 Hasta Dengeleme için Heijunka Panosu Yeni Layout Önerisi Çözüm Önerileri (1) Çözüm Önerileri(2) Gözlem / Değerlendirme Sonrası İlk Çözüm Önerileri

9 © Kaizen Institute 4. A1 Hastanesi Sonuçlar İhtiyacımız olan tüm Destek ve Kaynaklar Hastane tarafından sağlandı. page 9 Assessment in tree Hospitals in Ankara, 15.10.2015

10 © Kaizen Institute Sonraki Adım Önerileri page 10 Assessment in tree Hospitals in Ankara, 15.10.2015 A1 Hastanesi için Sonraki Adım Önerilerimiz: Bu hastane “Başlangıç Hastaneleri”nden biri olmalıdır. KAIZEN TM İyileştirmeleri Acil Servis Bölümlerinden başlamalıdır. a)1. Adım: “5S” b)2. Adım: “Hasta Dengeleme için Heijunka Panosunun Oluşturulması” c)3. Adım: “Ara birimler (bölümler arası kesişim) için İyileştirme ve Standartlaştırma (Hasta girişinden sonuç raporuna kadar olan tüm süreçler)” d)4. Adım: “Hasta ve Doküman Akışının İyileştirilmesi” e)5. Adım:“Layout ve Çalışma Alanları Tasarımının İyileştirilmesi” f)6. Adım:“Lojistiğin İyileştirilmesi (tüm gerekli Malzemeler ve Bilgi)” g)7. Adım:“Ekipman Kullanılabilirliğinin İyileştirilmesi” h)Sürekli: Değerlendirme Esnasında Bulunan Problemlerin Çözülmesi 4. A1 Hastanesi Sonuçlar

11 © Kaizen Institute Sonraki Adım Önerileri page 11 Acil Serviste yapılan değerlendirme esnasında KAIZEN TM Institute tarafından kullanılan Metotlar: a)Hasta Akış Diyagramı b)Doküman Akış Diyagramı c) Acil Servis Süreç Haritalama d) Çalışanların Hareketlerini Gösteren Multi Moment Çalışması (Çoklu Zaman Analizi) e) Hastaların Durumlarını Gösteren Multi Moment Çalışması (Çoklu Zaman Analizi) 5. A2 Hastanesi Sonuçlar

12 © Kaizen Institute Pozitif a) Cana Yakın, paylaşımcı, motive, yetkin, profesyonel çalışanlar b) İleri teknoloji tetkik, inceleme ve tıbbi ekipmanlar c) Şeffaf, yapılandırılmış odalar d) Acil girişinde renklerle görsel yönetim e) İyi organize edilmiş Gözlem Odası (12 saat) Geliştirilmesi Gereken a) Hasta çocukların ve ailelerin uzun bekleme süreleri örn. Triaj ve Müdahale arası b) Müdahale odaları arasında dengelenmemiş süreçler c) Bölümler arası geçişler (sorumluluk alanları arasındaki) standart değil. (Acil – Gözlem Odası – Poliklinik) d) Laboratuvar süreçleri verimli değil e) Mevcut standartlar uygulanmıyor İlk İzlenimler 5. A2 HastanesiSonuçlar : Sıra Sistemi, Hasta Adı ve Muayene Saati Gelen Hasta İçin Renk Sistemi (yeşil, sarı, kırmızı) Hasta Çocukların ve ailelerinin uzun bekleme süreleri Bekleyen Hastalar ve Boş Müdahale Odaları

13 © Kaizen Institute page 13 Assessment in tree Hospitals in Ankara, 15.10.2015 5. A2 Hastanesi Sonuçları 23 Problem için 30 Öneri Gözlem / Değerlendirme Çalışması Çalışanlar; çalışma süresinin 48,9% inde; -yürümek - konuşmak - beklemek - Evrak işi yapmak durumunda -kalıyor. Hastaların 51,4% ü - bekleme - idari işlemler yapıyor Acil Servis süreçlerinin Proses Haritalaması Hasta ve Doküman Akış Tablosu

14 © Kaizen Institute page 14 Assessment in tree Hospitals in Ankara, 15.10.2015 5. A2 Hastanesi Sonuçları : Çözüm Önerileri - Noktasal Optimizasyon- Çözüm Önerileri - Heijunka Panosu - Gözlem / Değerlendirme Sonrası İlk Çözüm Önerileri

15 © Kaizen Institute Sonraki Adım Önerileri page 15 Assessment in tree Hospitals in Ankara, 15.10.2015 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Araştırma Hastanesi için Sonraki Adım Önerilerimiz: Bu hastane “Başlangıç Hastaneleri”nden biri olmalıdır. KAIZEN TM İyileştirmeleri Acil Servis Bölümlerinden başlamalıdır. a)1. Adım:“Triaj ve Müdahale / Tedavi proseslerinin optimizasyonu (örn. Çoklu beceri sahibi medikal-teknik personel”) b)2. Adım: “Hasta Dengeleme için Heijunka Panosunun Oluşturulması” c)3. Adım: “Acil Servis- Gözlem Odası – Poliklinik arasındaki kesişim süreçlerinin iyileştirilmesi ve Standartlaştırma” d)4. Adım: “Laboratuvar Süreçlerinin İyileştirilmesi” e)5. Adım:“Layout ve Çalışma Alanları Tasarımının İyileştirilmesi” f)6. Adım: :“Lojistiğin İyileştirilmesi (tüm gerekli Malzemeler ve Bilgi)” g)7. Adım: :“Ekipman Kullanılabilirliğinin İyileştirilmesi” h)Sürekli: Değerlendirme Esnasında Bulunan Problemlerin Çözülmesi 5. A2 Hastanesi Sonuçları

16 © Kaizen Institute Başlangıç Hastanelerinin, Hedeflerin Belirlenmesi GEMBA’daki Problemlerin Belirlenmesi GEMBA’daki Mevcut Durumun Kavranması (Değerlendirme) Süreç Sahipleri ile Birlikte Kök Nedenlerin Belirlenmesi Uygulanan Metotlarla İlgili Süreç Sahiplerinin Eğitilmesi Çalışanlar Tarafından Sürekli İyileştirme Faaliyetlerinin Sürdürülmesi Takip ve Sonuçların Kontrolü Çözümlerin Uygulanması ve Karşı önlem Faaliyetleri 6. Sonraki Adımlar için Öneriler 8-Adım-Stratejisi ile Hastanelerdeki Süreçlerin İyileştirilmesi

17 © Kaizen Institute Çözümlerin Uygulanması Ve Karşı önlem Faaliyetleri 6. Sonraki Adımlar için Öneriler 8-Adım-Stratejisi ile Hastanelerdeki Süreçlerin İyileştirilmesi– Adım 5 Emergency Severity Index (ESI) ; Hatasız İlk Gösterge için yapılandırılmış Prosedürdür

18 © Kaizen Institute Çözümlerin Uygulanması Ve Karşı önlem Faaliyetleri 6. Sonraki Adımlar için Öneriler 8-Adım-Stratejisi ile Hastanelerdeki Süreçlerin İyileştirilmesi– Adım 5 Manchester-Triaj-Sisteminin İşleyişi (MTS)”? (1) Manchester-Triaj-Sistemi (MTS) Acil Servislerdeki ilk Tanı için geliştirilmiş standart bir Prosedürdür. (Manchester/GB 1995.) Hedefi; Mevcut Klinik Triaj Standartlarına ek Standart olarak Acil Doktoru ve Hemşireler arasında bir uzlaşma sağlamaktır. (örn. Emergency Severity Index). MTS bazı şikayetlere ve ana endikasyonlara odaklanır. Ana endikasyonlar; „Hayati Tehlike“, „Ağrı Şiddeti“, „Kan Kaybı Miktarı“, „Bilinç Durumu“, „Vücut sıcaklığı durumu“ ve „Hastalık Süresi“.

19 © Kaizen Institute Çözümlerin Uygulanması Ve Karşı önlem Faaliyetleri 6. Sonraki Adımlar için Öneriler 8-Adım-Stratejisi ile Hastanelerdeki Süreçlerin İyileştirilmesi– Adım 5 Manchester-Triaj-Sisteminin İşleyişi (MTS)”? (2) MTS’de maximum Bekleme Süreleri 5 kategoride toplanmıştır: GrupEndikasyonRenkMax. Bekleme Süresi 1HemenKırmızı0 dk 2Çok AcilTuruncu10 dk 3AcilSarı30 dk 4NormalYeşil90 dk 5Acil DeğilMavi120 dk

20 © Kaizen Institute Çözümlerin Uygulanması Ve Karşı önlem Faaliyetleri 6. Sonraki Adımlar için Öneriler 8-Adım-Stratejisi ile Hastanelerdeki Süreçlerin İyileştirilmesi – Adım 5 Manchester-Triaj-Sisteminin İşleyişi (MTS)”? (3) Mackway-Jones & Marsden & Windle (2011) Kırmızı Turuncu Sarı Yeşil Mavi evet Havayolu kapalı mı? Nefes alıyor mu? Şokta mı? evet Akut nörolojik defisit mi? Göze çarpan bir yaralanma/sakatlığı var mı? Yüksek ateşli çocuk mu? Yüksek ateşli yetişkin mi? Karın ağrısı var mı? En fazla ağrı mı? hayır evet Yeni nörolojik defisit mi? Direkt travma mı? Yürüyebiliyor mu? Yüksek ateşli yetişkin mi? Kolik ağrı mı? Hastalık geçmişiyle uyum sağlıyor mu? Orta şiddetli ağrı mı? evet Daha yeni bir problem mi? Daha yeni hafif bir ağrı mı? hayır Hemen Çok Acil Acil Normal Acil Değil

21 © Kaizen Institute Implementation of Solutions and Counteractions 6. Sonraki Adım için Öneriler 8 Adım Stratejisi ile Hastanelerdeki Süreçlerin İyileştirilmesi-Adım 5 Manchester-Triaj –Sisteminin İşleyişi (MTS)”? (4) MTS Avusturalya, Brezilya, Almanya, İrlanda, Italya, Japonya, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda, Hollanda, Norveç, Avusturya, Portekiz, İsveç, İsviçre, İspanya, Tanzanya’da uygulanmaktadır. Alman Hastanelerinin %50’si Emergency Severity Index (ESI) ‘ine ilaveten MTS ‘yi uygulamaktadır. Reference: 1. Charité – Universitätsmedizin BERLIN / Germany 2. Städtische Kliniken HAMBURG/ Germany 3. Universitätsklinikum GRAZ / Austria 4. Spitäler SCHAFFHAUSEN / Swiss 5. Triemli-Hospital ZÜRICH / Swiss

22 „GEMBA’nın Durumu Yönetimin Aynasıdır.“ “ Carsten Otto June 4, 2016


"Kaizen.com Değerlendirme Sonuçları - A1 Hastanesi - A2 Hastanesi İyileştirme Noktaları ve Çözüm Önerileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları