Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI CEZA HUKUKU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI CEZA HUKUKU"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
Uluslararası ceza hukukunun genel özellikleri Suç kavramının tarihsel gelişimi

2 ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
Uluslararası kamu hukunun bir dalıdır hukukun genel anlamda en yeni dalıdır Suç listesi sürekli olarak yenilenmektedir. 1945/46 yıllarında insanlığa ve barışa karşı işlenen suçlar 1948. yılı soykırımı 80li yıllar-20.yy - işkence uluslararası terörizm (güncel konular)

3 ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
En önemli özelliği – hem insan hakları hukuku hem de ulusal hukuk alanlarında köklerinin olması Ceza hukuku her zaman onlara dayanır. İnsan hakları hukuku uluslararası antlaşmalardan, konvensiyon ve uluslararası organlardan meydana gelir, Avrupa İnsan Hakları Ceza Mahkemesi- ceza hukukunun gelişim sürecinde önemli bir rol oynar.

4 ULUSLARARASI SUÇLARI ANLAMAK
Uluslararası işlenen suçlar bireylerin bireysel sorumlulukları dahilinde uluslararası yasaların ihlal etme şeklidir. Kümülatif olarak: 1.uluslararası teamül yasalarının ihlali, 2. tüm devlet ve bireyleri ilgilendiren yasalar.

5 ULUSLARARASI SUÇLARI ANLAMAK
1945 BM tüzüğü 1948 uluslararası insan hakları deklarasyonu 1950 Avrupa insan hakları konvensiyonu 1966 iki tane BM paktı 1969 Amerika İnsan Hakları konvensiyonu 1970 BM Dostluk İlişkileri deklarasyonu 1981 Afrika İnsan Hakları yasa ve tüzüğü

6 UluslararasI SUÇLARI ANLAMAK
1948 Soykırım Konvensiyonu; 1949 Silahlı Çatışma kurbanlarını korumaya ilişkin Cenevre Sözleşmesi ile iki adet ek protokol 1984 İşkence karşıtı sözleşme.

7 ULUSLARARASI SUÇLARI ANLAMAK
Uluslararası suç tanımı dahilinde; Savaş suçları, İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım,işkence, saldırı i uç noktalarda yaşanan terör eylemleri.

8 SUÇLARI ANLAMADA TARİHSEL SÜREÇ
Bireyler yaşadıkları ülke topraklarının yasa ve hükümlerine tabiidir. Bağışıklık yetkilileri; 17. Ve 18. yy’larda gelişen korsanlık- dünyanın bazı yerlerinden yeniden gelişme gösterdi. Bu durumda tüm ülkeler korsanları gözaltına almak ve cezalandırmak ile yetkilidir. Korsanlar- insanlığın düşmanları (hostes humani generis) – açık denizlerdeki özgürlüğü kısıtlayıp kendi mülkiyetleriymiş gibi davranıyorlar.

9 SUÇLARI ANLAMADA TARİHSEL SÜREÇ
Savaş suçları – faillerinin yargılanmasını gerektiren ikinci durum Bu tip işlenen suçlarda iki farklı cezai işlem uygulama biçimi vardır; Birincisi savaş teamül hukuku kurallarıdırı - yılına yapılan Lieber Kodu ( Başkan Linkoln ABD hükümetine savaş temalı 100 yöntemden oluşan bir kitapçık hazırladı yılları arasında gerçekleşen Amerika İç savaşı sırasında uygulandı.) Oksford kılavuzunda Uluslararası Hukuk Enstitüsü kabul gördü.

10 SUÇLARI ANLAMADA TARİHSEL SÜREÇ
İkincisi, 1865 yılında ABD Askeri komisyonunun önünde yapılan yargılanmaların tanınması (savaş esirlerinin suistimali gerekçesiyle) ile yılında ABD’nin Filipinler’de meydana gelen isyancılara karşı silahlı eylemlere karşı askeri mahkemelerde alınan kararların tanınmasıdır.

11 SUÇLARI ANLAMADA TARİHSEL SÜREÇ
1912 karada savaşla için İngiliz Klavuzu I. Dünya savaşının sona ermesi ile birlikte savaş suçları bölge sorumluluları (savaş onların bölgesinde başladı gerekçesiyle) ya da pasif vatandaşlık adı altında (suçlunun müteffik ülke vatandaşlarından olması yeterlidir) yürütülmeye başlandı. Tüm bunların ardında Nünberg’de kurulan savaş suçlularına karşı uluslararası askeri mahkeme işin dönüm noktası oldu. İki tane yeni suç şeklinden bahsedilebilir; insanlığa karşı işlenen suçlar ile barışa karşı işlenen suçlar.

12 SUÇLARI ANLAMADA TARİHSEL SÜREÇ
1945/46 yıllarının ardından devletin yüksek kademelerinde bulunanlar sorumlu oldukları eylemler için ifade verebilirler – özellikle silahlı çatışmalar konusunda yapılan yanlışlıklar hususunda. Ülke egemenliği onları korumak zorunda değil – diğer ülke mahkemeleri onları yargılayabilir ve cezalandırabilir. 1948 yılında yapılan soykırım sözleşmesi soykırımı ayrı bir suç olarak tanımladı.

13 SUÇLARI ANLAMADA TARİHSEL SÜREÇ
1949 yılında yapılan Cenevre sözleşmesini önemi büyüktür – bu sözleşme maddi ve usul hukuklarına olan bakış açılarını değiştirdi. Yapılan sözleşmeler uluslararası yargıyı sunmaktadır ( Konvencije postavljaju načelo univerzalne nadležnosti (antlaşma devletleri suçlu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğunu, kurbanın hangi ülke vatandaşı olduğunu ve suçun nerde başladığını gözardı ederek mahkemeye sunabilir.) Cenevre sözleşmesini takiben 1977 yılında yapılan iki ek protokol izlemiştir.

14 SUÇLARI ANLAMADA TARİHSEL SÜREÇ
1984 yılında yapılan işkenceye karşı olan konvensiyon; ,işkence ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 70li yılların sonunda, 20.yy’da, terörizm olarak adlandırılan yeni br uluslararası suç tanımı ortaya çıkmıştır.


"ULUSLARARASI CEZA HUKUKU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları