Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERAKENDE MARKALARI GEL İ ŞT İ RMEN İ N BÜYÜSÜ Girişimciler için vizyon önerisi RETAIL VISION LTD Dr Şükrü Aslanyürek 12 Mart 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERAKENDE MARKALARI GEL İ ŞT İ RMEN İ N BÜYÜSÜ Girişimciler için vizyon önerisi RETAIL VISION LTD Dr Şükrü Aslanyürek 12 Mart 2012."— Sunum transkripti:

1 PERAKENDE MARKALARI GEL İ ŞT İ RMEN İ N BÜYÜSÜ Girişimciler için vizyon önerisi RETAIL VISION LTD Dr Şükrü Aslanyürek 12 Mart 2012

2 ORGAN İ ZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE GEL İ ŞME PERSPEKT İ F İ BUGÜN 2023 POTANS İ YEL PERAKENDE T İ CARET240 M İ LYAR USD600 M İ LYAR USD ORGAN İ ZE PERAKENDE 80 M İ LYAR USD500 M İ LYAR USD ORGAN İ ZE HAZIR G İ Y İ M-DER İ - AKSESUAR 10-12 M İ LYAR USD40-50 M İ LYAR USD İ NTERNET %2-3 %12-15 YURTDIŞINDA TÜRK MARKALARI ------------ YAKLAŞIK +2 TÜRK İ YE 12/3/2012 2 RETAIL VISION Dr Şükrü Aslanyürek

3 MATEMAT İ K, YETENEKL İ G İ R İ Ş İ MC İ N İ N (SAMURAY) KILICIDIR TAKIM VE YAZILIM, UZUN VADEL İ B İ R ÇALIŞMA İ STER TASARIM, ÜRET İ ME YÜKSEK DE Ğ ER KATAN EN ÖNEML İ REKABET ARACIDIR.. PERAKENDE MARKASININ 4 SAVAŞÇISI G İ R İ Ş İ MC İ ÜRET İ M GÜCÜ VE B İ LG İ S İ GELECEK, MARKALARINDIR 12/3/20123RETAIL VISION Dr Şükrü Aslanyürek

4 1 2 3 4 ORGAN İ ZE PERAKENDEY İ MARKALARLA BÜYÜTMEK BÜTÜN PAZAR D İ L İ MLER İ NE UYGUN ÜRÜN VE MA Ğ AZA KAVRAMLARI ULUSLAR ARASI P İ YASALARA “MARKA ” KATMA DE Ğ ERL İ İ HRACAT AMAÇLAR 12/3/20124RETAIL VISION Dr Şükrü Aslanyürek

5 1 2 3 MARKA YÖNET İ M İ İ Ç İ N: Takım kurma, E ğ itim ve İ şbaşı koçluk VER İ YÖNET İ M İ İ Ç İ N: Veri ambarının kurulması, güncellenmesi ve sürekli raporlama GAYR İ MENKUL: Cadde ve alışveriş merkezi ma ğ azalarının seçimi ve tedariki SCENE NELER YAPAB İ L İ R İ Z? 12/3/20125RETAIL VISION Dr Şükrü Aslanyürek

6 NEDEN İŞBİRLİĞİ? YÖNET İ C İ GEL İ ŞT İ RME VER İ AMBARI VE YAZILIM GEL İ ŞT İ RME DO Ğ RU MA Ğ AZA YERLER İ ED İ NME TA SAR RUF 12/3/2012 6

7 ORTAK ÇÖZÜMLER İ Ç İ N MAL İ YET VE TAKV İ M Ş İ RKETLERE ÖZEL İ Ş PLANI VE TAKV İ M İ HT İ YAÇ TESP İ T İ VE İ Ş PLANI NASIL İ LERLEYEL İ M? OT İ AD / RETAIL VISION İ ŞB İ RL İĞİ 12/3/20127RETAIL VISION Dr Şükrü Aslanyürek

8 ZAMANLAMA İHTİYAÇ TESPİTİ 30 GÜN İŞ PLANI 15 GÜN ORTAK ÇÖZÜMLER İÇİN MALİYET VE TAKVİM 30 GÜN ŞİRKETLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER PLANLAMA : 15 ER GÜN UYGULAMA 24-36 AY 12/3/2012 8 RETAIL VISION Dr Şükrü Aslanyürek

9 İ LKELER İ M İ Z ORTAK İ HT İ YAÇLAR İ Ç İ N SAB İ T MAL İ YETLER İ KARŞILAMAK Ş İ RKETLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER İ Ç İ N PERFORMANSA GÖRE ÜCRET. www.retailvision.com.tr LinkedIn/sukruaslanyurek 0532 3119954 12/3/2012 9 RETAIL VISION Dr Şükrü Aslanyürek


"PERAKENDE MARKALARI GEL İ ŞT İ RMEN İ N BÜYÜSÜ Girişimciler için vizyon önerisi RETAIL VISION LTD Dr Şükrü Aslanyürek 12 Mart 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları