Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİKENT AHMET ÇİÇEK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Nihat BÜLBÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİKENT AHMET ÇİÇEK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Nihat BÜLBÜL."— Sunum transkripti:

1 YENİKENT AHMET ÇİÇEK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Nihat BÜLBÜL

2 Performans Değerlendirme ANKARA-2012 Nihat BÜLBÜL

3 Performans Nedir? zPerformans: Amaçların gerçekleşmesindeki işleyişle ilgilidir zBu uğurda harcanan çaba ve eylemlerin devamlılığını ifade eder zBir insanın işini meydana getiren görevlerin başarılma derecesini belirler zİnsanın işin gerekleriyle dolu olup olmadığını yansıtır ve sonuçlarla ölçülür. Nihat BÜLBÜL

4 Yetenek ve rol algıları olarak belirlenen işgören çabalarının etkileridir Performans; çaba, yetenek ve rol algıları arasındaki etkileşim olarak görülebilir zÇaba, motive olmanın sonucudur ve insanın bir görevi yerine getirmede kullandığı fizik-sel ve zihinsel enerjinin miktarını yansıtır zYetenek, işin yapılmasındaki kişisel özelliklerdir zRol algısı, bireyin çabalarını işine kanalize edeceğine inandığı yönleri ifade eder, bunu işin yapılmasında gerekli olduğuna inanılan eylem ve davranışlar tanımlar. Nihat BÜLBÜL

5 Performans değerlendirme ‡ Başarı Değerlendirme zBaşarı, hedefe ulaşmakla ilgili bir kavramdır zNihai sonuçla ilgilenir zRadikaldir, ya başarılı ya da başarısız, orta yolu yoktur zTesadüf ve şans önemli rol oynar. Nihat BÜLBÜL

6 Performans, nihai sonuca ulaşma sürecinin her aşaması ile ilgili bir kavramdır zSüreklilik esasına dayanır zRadikal değildir, derecelendirilebilir niteliktedir zTesadüf ve şans önemli yer tutmazlar. Nihat BÜLBÜL

7 Performansı Tanımlayan Çevresel Faktörler Fiziki koşullar Donanım Vardiya Materyal Eğitim Çaba Yönetim-Denetim Yetenek Performans Politikalar Yönelim Örgüt yapısı İşbirliği yokluğu Azim Nihat BÜLBÜL

8 Performans Değerlendirme Yöntemleri zHedeflerle Yönetim zİş standartları yaklaşımı zYazılı değerlendirme zÖrnek olay değerlendirme zGrafik artış sıkalası z Kontrol yaprakları zGüç seçimi sıkalası zTemel davranış belirleme sıkalası. Nihat BÜLBÜL

9 Performans Değerlendirmede Potansiyel Hatalar zMutlak Hoşgörü Eğilimi: Yöneticinin, performansı sıkala üzerinde olduğu gibi göstermek yerine, hep olumlu uçta değerlendirme eğiliminde olması zMerkezi (orta) Eğilim: Yöneticinin, işgörenlerin tümünü veya çoğunu aynı performans düzeyinde değerlendirme eğiliminde olması. Nihat BÜLBÜL

10 Performans Değerlendirmede Potansiyel Hatalar zKısa Vade Eğilimi: Yönetici, performansı son 1-2 ay içerisindeki duruma dayanarak değerlendirme eğilimindedir zİlk İzlenim: İşgörenin bir temel özelliğinin yöne- ticinin yargı ve kararlarını çok farklı konularda da etkilemesidir. Bu, işgören performansının her zaman aynı derecede değerlendirilmesi sonucunu doğurur. Böylece; tercihler, seçimler, antipati, sempati, fikir, ideoloji, görünüş, sosyal statü, giyim, cinsiyet, ırk gibi etkenler değerlendirmeyi etkiler. Nihat BÜLBÜL

11 Performans değerlendirmede iki kavram çok önemlidir. Bunlar: zGörev zİş kavramlarıdır. Nihat BÜLBÜL

12 Görev Tanımı zGörevin kimliğini, amacını, eylemlerini, işlemlerini, yetkilerini, sorumluluğunu, diğer görevlerle ilişkilerini, çalışma koşulla-rını, ücreti, yükselme koşullarını gösteren yazılı belgedir zİnsangücü planlaması, işgören seçimi, ödeme, performans değerlendirme, HİE, özendirme gibi amaçlar için kullanılır. Nihat BÜLBÜL

13 Görev Tanımının Yararları zYapılacak eylem ve işlemler bellidir zYetki ve sorumluluk açık ve nettir zHaklar, ücretler ve yükselme koşulları açıkça belirlenmiştir zÇatışmanın önü kesilmiştir zİlişkiler nettir zGüvenli olarak işler yapılır. Nihat BÜLBÜL

14 Görev Tanımının Sakıncaları zİşgöreni sınırlandırır, yaratıcılığı önler zBelirlenen eylemlerin, yetkilerin, ilişkilerin dışına çıkmayı engeller zBağımlılık yaratır zRutinlik ve sıkıcılık artar zÜretkenlik azalabilir. Nihat BÜLBÜL

15 İş Tanımı zİş analizinin uzantısı, ikinci aşamasıdır zİş analizinden elde edilen veriler açık ve net biçimde belli standartlar ve kalıplar olarak ortaya konur zişin özellikleri, yararları, gerekli yetenekler, sorumluluk ve içerik düzenli olarak işlenir zİş analizi işle ilgili bir mekanizma; iş tanımı ise toplanan bilgilerin sistemli sunumudur. Nihat BÜLBÜL

16 İş Analizi İşin kendisinin incelenmesidir zİş:Bir kişinin faaliyetlerini oluşturan görevlerin toplamıdır, işgörenin yapmakla sorumlu olduğu görevdir zİşgörenlerin tek tek veya toplu olarak yerine getirdikleri işin ayrıntılı olarak incelenmesini amaçlar zİş analizi; her bir işin niteliğini ve o işin görüldüğü çevre ve koşulları gözlem ve inceleme yoluyla belirleme ve raporlama işidir. Nihat BÜLBÜL

17 İş analizi ile; zbir yandan işi oluşturan elemler, ödevler ve bunların gerektirdiği ustalık, bilgi, yetenek, beceri ve sorumluluklar belirlenir zdiğer yandan işin hangi çevre ve koşullarda yapılacağı ortaya konur. Nihat BÜLBÜL

18 İŞ ANALİZİ YAPMA NEDENLERİ İş Değerlemesi ve Ücretlemesi: zİş analizleri en çok bu amaçla kullanılır zİş Değerlemesi, işlerin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve o işleri oluşturan faktörlerin tek tek ortaya çıkarılmasını amaçlar zİşin taşıdığı zorluk ve sorumluluk, saptanacak olan ücretin temelini oluşturur. Nihat BÜLBÜL

19 İŞ ANALİZİ YAPMA NEDENLERİ İşe Alma ve Yerleştirme: zİşe almada temel ölçüt, adayın işe uygunluğudur zİş analizinden elde edilen verilere göre o işin özelliklerine uygun biçimde işe yerleştirilir. Nihat BÜLBÜL

20 İŞ ANALİZİ YAPMA NEDENLERİ Eğitim: zEğitim ihtiyacı, kişisel yetenekler ile işin gerekleri arasındaki farktan kaynaklanır zYetersizlikleri gidermek, yenilik ve gelişmeleri tanımak ve uyum sağlamak amaçlarıyla eğitim verilir. Nihat BÜLBÜL

21 İŞ ANALİZİ YAPMA NEDENLERİ İşgören Değerlendirmesi: zBaşarıyı belirlemek için yapılır zÖdül ve ceza esas teşkil eder. Nihat BÜLBÜL

22 İŞ ANALİZİ YAPMA NEDENLERİ Atama ve Yükseltme: zBir işe yerleştirme için uygunluğu belirleme zAynı düzeyde veya üst düzeyde yeni bir iş veya göreve yerleştirme zAynı işte bir üst göreve getirme. Nihat BÜLBÜL

23 İŞ ANALİZİ YAPMA NEDENLERİ İş Güvenliği: zİş kazası olma olasılıklarını değerlendirme zGerekli önlemleri alma zKaza karşısında yapılacakları belirleme. Nihat BÜLBÜL

24 İŞ ANALİZİ YAPMA NEDENLERİ Örgütleme: zHer işin yetki ve sorumluluklarını belirleyerek çatışmaları önlemek içindir zİş ünvanları örgütlemeyi kolaylaştırır. Nihat BÜLBÜL

25 İŞ ANALİZİ YAPMA NEDENLERİ Denetim: zStandartlara göre karşılaştırma yapma zSapmaları belirleme zDüzeltici önlemler alma zGeliştirme için bilgi edinme. Nihat BÜLBÜL

26 İş Analizi Şeması İş Analizi İş İyileştirme Eğitim İşgören Değerlemesi İş Tanımı İşgören Seçimi ve değişim İş Gerekleri Ücretleme İş Değerlemesi Yükseltme Nihat BÜLBÜL

27 Neden Performans Değerlendirme? zMotivasyon zSürekli Gelişme zBireysel ilerleme zMesleki ilerleme. Nihat BÜLBÜL

28 Yanıtlanacak Sorular zKim değerlendirecek- herkes zKim değerlendirilecek- herkes zNe değerlendirilecek- süreç zNeden- gelişim için zNe zaman- sürekli zNasıl- yçoklu stratejilerle ybireyselleşmiş yaklaşımla yeğitilmiş yöneticilerle. Nihat BÜLBÜL

29 Performans Değerlendirmede Hangi Politikalar İzlenmeli zYeni bir yaklaşım ve felsefe zTakım çalışması ve işbirliklilik zRisk almanın teşvik edilmesi zHatanın normal kabul edilip, iş yapma çabası olarak görülmesi, hatadan dolayı suçlamama. Nihat BÜLBÜL

30 Performans Değerlendirmede Önkoşullar zDüşünme, konuşma ve yapma fırsatı ve olanağı zNerede olunduğunu belirleyerek başlama zÖmür boyu öğrenme olanağı zHerkesin iyi şeyler yapmak istediğine inanma zDenetleme yerine kolaylaştırma, işbirliği ve eğiticilik. Nihat BÜLBÜL

31 Performans Değerlendirme Kaynakları zPersonel geliştirme koordinatörü zYeterli değerlendirme zamanı zZenginleştirme çabaları zEğiticilerin eğitimi zEylem araştırmaları zGeliştirme sistemi ypersonel geliştirme eylemleri ymesleki iyileştirme ysürekli eğitim. Nihat BÜLBÜL

32 Performans Değerlendirmede Hangi Felsefeler İzlenmeli Personel Geliştirme Felsefesi zSürekli mesleki büyüme zÖrgütsel ilerleme zAçık, net ve yoğunlaşmış beklenti zEğitim, rehberlik ve kaynak kullanma sistemi. Nihat BÜLBÜL

33 Performans Değerlendirmede Hangi Felsefeler İzlenmeli Denetim Felsefesi zYönetsel rehberlik ve destek zLiderlerin liderliği zÖğretim liderliği zTespit değil engelleme. Nihat BÜLBÜL

34 Performans Değerlendirmede Hangi Felsefeler İzlenmeli Değerlendirme Felsefesi zTüm işgörenlerin performansını değerlendirme zGüçlü ve iyi yönleri ortaya çıkarma zGelişme ve ilerleme için öneri sunabilme zEksiklik, aksaklık ve hataları giderme için öneri sunabilme. Nihat BÜLBÜL

35 Performans Değerlendirmede Hangi Felsefeler İzlenmeli Planlama Felsefesi zBelirlenmiş amaçlar zBelirlenmiş hedefler zBelirlenmiş performans standartları. Nihat BÜLBÜL

36 Performans Değerlendirmede Hangi Felsefeler İzlenmeli Yönetim Felsefesi zDestek zDinlemek zKolaylaştırmak zYol göstermek zAntrenörlük yapmak. Nihat BÜLBÜL

37 Performans Değerlendirmede Hangi Felsefeler İzlenmeli Ölçme Felsefesi zBaşlangıç noktası belirleme zYeterince zaman ayırma zPerformans standartları belirleme zSonuçlara göre planlama yapma zHer gün veya her zaman ölçme. Nihat BÜLBÜL

38 Performans Değerlendirmede Temel Sorun Performansa normal dağılım ile yaklaşmak Bunun sonucu: zBirkaç yüksek zBirkaç düşük zÇoğu normal performans eğilimi Çözüm zİnsanların yaptıkları iyi ve doğruya yönelme zHerkesin kazanmasına izin vermek zYeterli kazanç ve donanım= Güven ve iyi performans. Nihat BÜLBÜL

39 Öğretmenin Performans Sorumlulukları 1.Belirtilen yer ve zamanlarda kendine verilen sınıflarla ve öğrencilerle bulunmak 2.Öğrencilerin yeteneklerini, bireysel gereksinmelerini, ilgilerini mümkün olduğunca karşılayarak çalışmalarını programlamak Nihat BÜLBÜL

40 zÖğrencilerin ilgilerine, gelişimlerine ve öğrenmeye uygun bir sınıf ortamı yaratmak zKendine verilen sınıflar için hazırlanmak ve çalışmalarını belgelendirmek zSınıf davranışlarının standartlarını yakalamaları ve sürdürebilmeleri için öğrencileri teşvik etmek Nihat BÜLBÜL

41 zProgram hedeflerinin başarılmasına yönelik öğrenme süreçlerine rehberlik etmek ve hedeflerle uyumlu bir şekilde tüm derslerin, ünitelerin, projelerin açık hedeflerini kurmak ve öğrencilerin bu hedeflere ulaşmalarını sağlamak Nihat BÜLBÜL

42 zÖğrencilerin hem bireysel hem de gruplar halinde kapasitelerine, ihtiyaçların ve ortamın fiziksel imkanlarına göre çok çeşitli öğretim teknikleri ve öğretim araçları kullanmak. zÖğretim ve eğitimde, bölge eğitim felsefesini ve eğitim amaçlarını uygulamaya çalışmak. Nihat BÜLBÜL

43 zÖğrencilerin ödevlerini-görevlerini yerine getirip getirmediklerini düzenli-güvenli bir yöntemle değerlendirmek, gerektiğinde gelişme raporlarını düzenlemek zDüzenli bir çerçevede öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri teşhis etmek ve gerektiğinde yetkililerinden yardım almak. Nihat BÜLBÜL

44 zÇocukları ve araç-gereçleri korumak için gerekli önlemleri almak. zGerekli kayıtları düzenli olarak tutmak. Nihat BÜLBÜL

45 zÖğrenci yaşantısı ve davranış kurallarını kapsayan bütün politikaların uygulanmasında yönetime yardım etmek ve sınıf içi, sınıf davranışı ve işleyişine ilişkin kurallar geliştirmek. Sınıf düzenini sağlamak. Nihat BÜLBÜL

46 zİstenildiği zamanlarda ya da ihtiyaç duyulduğu durumlarda ama okul günleri dışında eğitimle ilgili amaçlar için öğrenciler ve aileler için zaman ayırmaya yönelik gerekli önlemleri almak. Nihat BÜLBÜL

47 zÖğretmen materyalleri ve uygulamaya katılacak gönüllüler için amaçlı ödevleri- görevleri planlamak ve denetlemek, zümre başkanıyla-bölüm başkanıyla işbirliği içinde öğretmenlerin iş performanslarını (meslekte aldıkları yolu) değerlendirmek. Nihat BÜLBÜL

48 zMesleki kapasitesini geliştirmek ve sürdürmek. zPersonel toplantılarına katılmak ve gerektiğinde komisyon olarak görev almak. Nihat BÜLBÜL

49 Bireysel performansımın gelişimine katkıda bulunduğunuz için TEŞEKKÜR EDERİM Nihat BÜLBÜL


"YENİKENT AHMET ÇİÇEK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Nihat BÜLBÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları