Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü
İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü This template can be used as a starter file to give updates for project milestones. Sections Sections can help to organize your slides or facilitate collaboration between multiple authors. On the Home tab, under Slides, click Section, and then click Add Section. Notes Use the Notes pane for delivery notes or to provide additional details for the audience. You can see these notes in Presenter View during your presentation. Keep in mind the font size (important for accessibility, visibility, videotaping, and online production) Coordinated colors Pay particular attention to the graphs, charts, and text boxes. Consider that attendees will print in black and white or grayscale. Run a test print to make sure your colors work when printed in pure black and white and grayscale. Graphics, tables, and graphs Keep it simple: If possible, use consistent, non-distracting styles and colors. Label all graphs and tables.

2 İçerik İşletmelerde Misyon İşletmelerde Amaç İşletmelerde Planlama
Planlama Yapılırken Karşılaşılan Sorunlar Sorunları Önleme Yöntemleri What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

3 İşletmelerde Misyon Misyon; organizasyonun amacını, çevresini (iç ve dış), değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan ifadedir. Misyon kavramına göre işletme neyi, ve hangi amaçla yapmak için kurulduğunu açıklar. İşletmenin misyonu işletmenin amaçlarının belirlenmesine yardımcı olur. Belirlenen amaçlar doğrultusunda Planlar oluşturulur. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

4 İşletmelerde Misyon Misyon kavramında; İşletmenin iş yapma felsefesi
İşletmenin kendini nasıl gördüğü Hangi hedef kitleye Hangi mal ya da hizmeti sunacağı Faaliyet alanı ile ilgili hangi teknolojileri kullanacağına yer vermelidir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

5 İşletmelerde Amaç Amaçların belirlenmesi ile
Kendini pazarda nerede görmek istediği Hangi konumda Hangi büyüklükte olmak istediği belirlenmiş olur. Böylece işletmenin gelecekte kendisi için belirlediği noktaya ulaşmada kaynakları nasıl yönlendireceği ortaya çıkar. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

6 İşletmelerde Amaç Amaç, gelecekte uzun dönemde ulaşılmak istenen durumu ifade ederken, Hedef ise amaca göre daha kısa sürede gerçekleştirilmek istenen durumu ifade eden bir kavramdır. Amaçlar birden fazla hedefe hizmet ederler. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

7 İşletmelerde Amaç Amaçları Belirlemenin Nedenloeri
Organizasyonda bulunan bireylere rehberlik etmeleri ve müşterek bir yön göstermeleridir. Çalışmaların planlama faaliyetlerini de olumlu yönde etkiler. Amaçların, organizasyon çalışanları için bir motivasyon kaynağı olmasıdır. Kesin ve nispeten zor Değerlendirme ve kontrol açısından etkili bir mekanizmadır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

8 İşletmelerde Amaç Amaçların Türleri;
Hiyerarşik Basamaklara Göre Amaçlar Sürelerine Göre Amaçlar What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

9 Hiyerarşik Basamaklara Göre Amaçlar
Misyon: Organizasyonun amacını, çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü belirler. Yönetim kurulu ve üst yönetim tarafından belirlenir. Stratejik Amaçlar: İşletmenin misyonu doğrultusunda üst düzey yöneticiler tarafından belirlenir. Daha geniş kapsamlı ve genel konuları ele alır. Örneğin; 10 yıl boyunca yatırımcılara %14 oranında geri dönüş yapmak 5 yıl için yeni mağazalar açmak What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

10 Hiyerarşik Basamaklara Göre Amaçlar
Taktik Amaçlar: Orta düzey yöneticiler tarafından belirlenir. Odak noktaları, stratejik amaçlara ulaşma yolunda gereken eylemleri, işlevsel hale getirebilmektir. Örneğin; 10 yıl boyunca her yıl satışları %5 oranında artırmak Fonksiyonel Amaçlar: Bölüm yöneticileri tarafından belirlenir. Onların ilgi alanı, taktik amaçlara ulaşmak için gereken kısa vadeli konulardır. Örneğin; 1 yıl içinde çalışan teşvik sistemi uygulamak Atıkları %5 oranında azaltmak What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

11 Sürelerine Göre Amaçlar
Stratejik Amaç= Uzun Süreli Taktik Amaç= Orta Süreli Fonksiyonel Amaç= Kısa Süreli What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

12 İşletmelerde Planlama
Plan ve Planlama Kavramı Planlama Süreci Plan Türleri Planlamadan Sorumlu Olan Kişiler What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

13 Plan ve Planlama Plan; bugünden gelecek ile ilgili kararların alınmasıdır. Planlama; planı ortaya çıkarmak için sarfedilen gayretlerdir. Bu bakımdan planlama bir süreçtir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

14 Plan ve Planlama Planlama süreci;
İşletme misayon ve vizyonunun açıklanması İşletme amaç ve hedeflerinin belirlenmesi Varsayımların belirlenmesi Amaçlara ulaştıracak seçeneklerin belirlenmesi Alternatifler arasında seçim yapılması What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

15 Plan Türleri Stratejik Planlar Taktik Planlar Fonksiyonel Planlar
Hiyerarşik basamaklara göre Stratejik Planlar Taktik Planlar Fonksiyonel Planlar Tek Kullanımlık Planlar (Program, Proje, Bütçe) Sürekli Planlar (Politika, Prosedür, Kural ve Düzenlemeler) Sürelerine göre planlar Uzun Süreli Planlar Orta Süreli Planlar Kısa Süreli Planlar What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

16 Planlamadan Sorumlu Kişiler
Planlama Uzmanı Planlama Komisyonu Yönetim Kurulu Genel Müdür İcra Kurulu Fonksiyonel Birim Yöneticileri What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

17 Planlama Yapılırken Karşılaşılan Sorunlar
Uygun olmayan amaçlar Uygun olmayan ödül sistemi Dinamik ve karmaşık çevre Amaç belirlemede gönülsüz davranışlar Değişime direnç göstermeler Kısıtlamalar What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

18 Planlama Yapılırken Karşılaşılan Sorunları Önleme Yöntemleri
Çalışanlar temel amaçları anlamalı Organizasyon içinde herkesle iletişim kurulmalı ve planlama sürecine katılımları sağlanmalı Amaçlar ve planlar sürekli gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir Etkin bir ödül sistemi oluşturulmalıdır What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings


"Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları