Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü."— Sunum transkripti:

1 İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü

2 İçerik İşletmelerde Misyon İşletmelerde Amaç İşletmelerde Planlama Planlama Yapılırken Karşılaşılan Sorunlar Sorunları Önleme Yöntemleri

3 İşletmelerde Misyon Misyon; organizasyonun amacını, çevresini (iç ve dış), değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan ifadedir. Misyon kavramına göre işletme neyi, ve hangi amaçla yapmak için kurulduğunu açıklar. İşletmenin misyonu işletmenin amaçlarının belirlenmesine yardımcı olur. Belirlenen amaçlar doğrultusunda Planlar oluşturulur.

4 İşletmelerde Misyon Misyon kavramında; o İşletmenin iş yapma felsefesi o İşletmenin kendini nasıl gördüğü o Hangi hedef kitleye o Hangi mal ya da hizmeti sunacağı o Faaliyet alanı ile ilgili hangi teknolojileri kullanacağına yer vermelidir.

5 İşletmelerde Amaç Amaçların belirlenmesi ile Kendini pazarda nerede görmek istediği Hangi konumda Hangi büyüklükte olmak istediği belirlenmiş olur. Böylece işletmenin gelecekte kendisi için belirlediği noktaya ulaşmada kaynakları nasıl yönlendireceği ortaya çıkar.

6 İşletmelerde Amaç Amaç, gelecekte uzun dönemde ulaşılmak istenen durumu ifade ederken, Hedef ise amaca göre daha kısa sürede gerçekleştirilmek istenen durumu ifade eden bir kavramdır. Amaçlar birden fazla hedefe hizmet ederler.

7 İşletmelerde Amaç Amaçları Belirlemenin Nedenloeri 1. Organizasyonda bulunan bireylere rehberlik etmeleri ve müşterek bir yön göstermeleridir. 2. Çalışmaların planlama faaliyetlerini de olumlu yönde etkiler. 3. Amaçların, organizasyon çalışanları için bir motivasyon kaynağı olmasıdır. Kesin ve nispeten zor 4. Değerlendirme ve kontrol açısından etkili bir mekanizmadır.

8 İşletmelerde Amaç Amaçların Türleri; Hiyerarşik Basamaklara Göre Amaçlar Sürelerine Göre Amaçlar

9 Hiyerarşik Basamaklara Göre Amaçlar Misyon: Organizasyonun amacını, çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü belirler. Yönetim kurulu ve üst yönetim tarafından belirlenir. Stratejik Amaçlar: İşletmenin misyonu doğrultusunda üst düzey yöneticiler tarafından belirlenir. Daha geniş kapsamlı ve genel konuları ele alır. Örneğin; o 10 yıl boyunca yatırımcılara %14 oranında geri dönüş yapmak o 5 yıl için yeni mağazalar açmak

10 Hiyerarşik Basamaklara Göre Amaçlar Taktik Amaçlar: Orta düzey yöneticiler tarafından belirlenir. Odak noktaları, stratejik amaçlara ulaşma yolunda gereken eylemleri, işlevsel hale getirebilmektir. Örneğin; o 10 yıl boyunca her yıl satışları %5 oranında artırmak Fonksiyonel Amaçlar: Bölüm yöneticileri tarafından belirlenir. Onların ilgi alanı, taktik amaçlara ulaşmak için gereken kısa vadeli konulardır. Örneğin; o 1 yıl içinde çalışan teşvik sistemi uygulamak o Atıkları %5 oranında azaltmak

11 Sürelerine Göre Amaçlar Stratejik Amaç= Uzun Süreli Taktik Amaç= Orta Süreli Fonksiyonel Amaç= Kısa Süreli

12 İşletmelerde Planlama Plan ve Planlama Kavramı Planlama Süreci Plan Türleri Planlamadan Sorumlu Olan Kişiler

13 Plan ve Planlama Plan; bugünden gelecek ile ilgili kararların alınmasıdır. Planlama; planı ortaya çıkarmak için sarfedilen gayretlerdir. Bu bakımdan planlama bir süreçtir.

14 Plan ve Planlama Planlama süreci; 1. İşletme misayon ve vizyonunun açıklanması 2. İşletme amaç ve hedeflerinin belirlenmesi 3. Varsayımların belirlenmesi 4. Amaçlara ulaştıracak seçeneklerin belirlenmesi 5. Alternatifler arasında seçim yapılması

15 Plan Türleri Hiyerarşik basamaklara göre 1.Stratejik Planlar 2.Taktik Planlar 3.Fonksiyonel Planlar Tek Kullanımlık Planlar (Program, Proje, Bütçe) Sürekli Planlar (Politika, Prosedür, Kural ve Düzenlemeler) Sürelerine göre planlar 1.Uzun Süreli Planlar 2.Orta Süreli Planlar 3.Kısa Süreli Planlar

16 Planlamadan Sorumlu Kişiler Planlama Uzmanı Planlama Komisyonu Yönetim Kurulu Genel Müdür İcra Kurulu Fonksiyonel Birim Yöneticileri

17 Planlama Yapılırken Karşılaşılan Sorunlar Uygun olmayan amaçlar Uygun olmayan ödül sistemi Dinamik ve karmaşık çevre Amaç belirlemede gönülsüz davranışlar Değişime direnç göstermeler Kısıtlamalar

18 Planlama Yapılırken Karşılaşılan Sorunları Önleme Yöntemleri Çalışanlar temel amaçları anlamalı Organizasyon içinde herkesle iletişim kurulmalı ve planlama sürecine katılımları sağlanmalı Amaçlar ve planlar sürekli gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir Etkin bir ödül sistemi oluşturulmalıdır


"İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları