Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir? A) İklim B) Çevre C) Atmosfer D) Erozyon Konu : Çevre ve Sürücü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir? A) İklim B) Çevre C) Atmosfer D) Erozyon Konu : Çevre ve Sürücü."— Sunum transkripti:

1 1-) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir? A) İklim B) Çevre C) Atmosfer D) Erozyon Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

2 2-) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? A) Çevre koruma B) Çevre tanıtımı C) Çevre düzeni D) Çevre hakkı Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

3 3-) Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir? A) Yanıcı madde B) Yakıcı madde C) Atık D) Patlayıcı madde Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

4 4-) Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen seslere ne denir? A) Gürültü B) Atık C) Duyuru D) Konuşma Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

5 5-) Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araçların sürücülerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilmez? A) Şehir merkezlerine girmeme cezası B) Trafikten men cezası C) Hapis cezası D) Para cezası Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

6 6-) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir? A) Ruh ve beden sağlığının bozulması B) Yanıkların meydana gelmesi C) İş veriminin düşmesi D) Dikkatin dağılması Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

7 7-) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlardan değildir? A) Nefes darlığı B) Kan kaybı C) Kanser D) Toplu ölümler Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

8 8-) Katalitik konvektörler egzozdan çıkan zehirli gazlar üzerinde ne gibi etkiler yapar? A) Zehirli gazlar içersindeki kurşun miktarını azaltır B) Yakıt içerisindeki pisliklerin dışarı atılmasını önler C) Zehirli gazların zehirleyici etkilerini azaltır D) Egzoz gazına kurşun ilave ederek zehirsiz hale getirir Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

9 9-) Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir? A) Küçük silindir hacimli taşıt kullanılması B) Aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanının tercih edilmesi C) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması D) Yürüyerek gidilebilecek yere herhangi bir araçla gidilmesi Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

10 10-) Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? A) Kısa mesafelere yaya gidilmesi B) Tehlikeli eğimli yollarda motorun durdurulması C) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması D) Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

11 11-) Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan değildir? A) Hastalık bulaştıran zararların üremesine sebep olması B) Çirkin görünüm arzetmesi C) Atıkların toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilmesi D) Pis koku yayması Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

12 12-) Aşağıdakilerden hangisi kurşun kirliliğinin en önemli kaynağıdır? A) Konutlar B) Taşıtlar C) Endüstri Tesisleri D) Termik santraller Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

13 13-) Araçlardaki susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar B) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur C) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir D) Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

14 14-) Taşıt egzozlarından çıkan karbon monoksit miktarı en fazla yüzde kaç olmalıdır? A) 4.5 B) 7 C) 10 D) 20 Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

15 15-) Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir? A) Yakıt tasarrufu sağlaması B) Mal güvenliği sağlaması C) Zaman tasarrufu sağlaması D) Emek tasarrufu sağlaması Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

16 16-) Çevreyle turizm arasında ne gibi bir ilişki vardır? A) Turistler kirletilmemiş temiz bir ülkeyi tercih ederler B) Turizmle çevrenin ilişkisi yoktur C) Turist için öneli olan tarihi önemli olan güzelliklerdir D) Turizm ilişkisi sadece ülkelerarası kültürel ilişkiyi ifade eder Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

17 17-) Aşağıdakilerden hangisi en kısa mesafenin seçilmesinin sağladığı faydalardan değildir? A) Enerji tasarrufu sağlanması B) Zaman tasarrufu sağlaması C) Can güvenliğinin sağlanması D) Çevrenin kirletilmemesi Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

18 18-) Taşıtlarda harita ve kroki bulundurulması aşağıdakilerden hangisine fayda sağlamaz? A) Zaman tasarrufunda B) Emek tasarrufunda C) Yakıt tasarrufunda D) Ucuz yakıt alınmasında Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

19 19-) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? A) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması B) Araca aşırı yük ve yolcu alınması C) Uygun vitesle seyredilmesi D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

20 20-) Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının oluşumuna yol açabilir? A) Aşırı yağışlar B) Buzulların erimesi C) Taşıt egzozundan çıkan kirleticiler D) Gürültü kirliliği Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

21 21-) Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A) Yakıt tasarrufuna B)Trafik yoğunluğunun azalmasına C) Hız sınırının aşılmasına D) Yakıt tüketiminin artmasına Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

22 22-) Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Gürültü kirliliğine B) Su kirliliğine C) Hava kirliliğine D) Toprak kirliliğine Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

23 23-) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler? A) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması B) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması C) Araç egzozlarının patlak veya tıkanık olması D) Araca gereğinden fazla yolcu alınması Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

24 24-) Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar? A) Karayolları haritası B) Şehir planı C) Şehir haritası D) Şehir krokisi Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

25 25-) Aşağıdakilerden hangisi, trafikte en kısa mesafenin seçilmesinin sağladığı faydalardan değildir? A) Enerji tasarrufu sağlaması B) Zaman tasarrufu sağlaması C) Can güvenliğini sağlaması D) Çevreyi daha az kirletmesi Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com

26 26-) Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? I- Daha dikkatli olmaları II- Trafik kurallarına uymaları III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III Konu : Çevre ve Sürücü Davranışları www.coskunlarsurucukursu.com


"1-) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir? A) İklim B) Çevre C) Atmosfer D) Erozyon Konu : Çevre ve Sürücü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları