Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C Ordu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Performans Değerlendirme Semineri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C Ordu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Performans Değerlendirme Semineri."— Sunum transkripti:

1 T.C Ordu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Performans Değerlendirme Semineri

2 1.Grup14.03.2014 tarihinden önce atananlar (Hazırlayıcı Eğitim-Temel Eğitim süreci) 2.Grup14.03.2014–5 Şubat 2015 arasında atananlar (İki Değerlendirme Yapılır. Geçici 6.Madde) 3.Grup 5 Şubat 2015 sonrası atananlar (Üç Değerlendirme Yapılır) 4.Grup Şubat 2016 sonrasında atanacaklar (6 aylık değerlendirme sürecine tabi olanlar) Aday Öğretmenlerin Değerlendirme Durumları

3 1.Grup 14.03.2014 Tarihinden Önce Atananlar

4 14.03.2014 tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanmış olanlar 30.01.1995 tarihli yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecektir. Hazırlayıcı Eğitim Temel Eğitim Uygulamalı Eğitim

5 14.03.2014 Tarihinden Önce Atananların İstisnai Durumu

6 14.03.2014 tarihinden önce atandığı halde göreve başlamayan veya adaylığı kaldırılmadan görevinden ayrılanlar, ikinci defa öğretmen kadrolarına atandığı zaman 30.01.1995 tarihli yönetmelik hükümlerince değerlendirilecektir. Bu öğretmenlerin görev süresi hesaplamasında ilk atandıkları süre dikkate alınacaktır. Adaylık eğitimi Hizmet içi eğitim yoluyla tamamlanacaktır.

7 2. Grup 14.03.2014 5 Şubat 2015 Arasında Atananlar

8 Geçici 6. Madde kapsamındadırlar Geçici 6. Madde kapsamındadırlar 2 değerlendirmeye tabidirler 2 değerlendirmeye tabidirler Bu durumdaki öğretmenlerin atandıkları tarih dikkate alınır Bu durumdaki öğretmenlerin atandıkları tarih dikkate alınır Göreve sonra başlasalar da atandıkları tarihe göre değerlendirilirler Göreve sonra başlasalar da atandıkları tarihe göre değerlendirilirler

9 3. Grup 5 Şubat 2015 Sonrası Atananlar

10 MADDE 15 Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır. Aday Öğretmenin Yazılı Sınava Girme Şartı Nedir?

11 MADDE 16 – 1 Aday öğretmenler, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Aday Öğretmene Kaç Performans Değerlendirmesi Yapılır?

12 MADDE 16 – 2 Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur. Değerlendiriciler birden fazla aday öğretmenin performansını değerlendirebilir; ancak, aynı değerlendirici birden fazla sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez. Aday Öğretmeni Kimler Değerlendirir?

13 Sabit puan verme adayın değil değerlendiricinin kötü olduğunu gösterir.

14 MADDE 16 - 3 Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. Aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz. Aday Öğretmenin Fiilen Çalışma Süresi Nedir?

15 MADDE 15 - 4 Üçüncü fıkrada belirtilen nedenlerle performans değerlendirmesi için öngörülen asgari çalışma süresinden daha az süre görevde bulunanların değerlendirmeleri takip eden dönemde/dönemlerde yapılır. Aday Öğretmenin Fiilen Çalışmazsa Durumu Ne Olur?

16 Uygulama 1

17 28 Eylül 2015 tarihinde göreve başlayan öğretmenin 1. değerlendirmesi 60 günün sonrasında 28 Kasım 2015 tarihinden sonra yapılacaktır. 28 Eylül 2015 tarihinde göreve başlayan öğretmenin 1. değerlendirmesi 60 günün sonrasında 28 Kasım 2015 tarihinden sonra yapılacaktır. Öğretmen bu süre içerisinde 5 gün rapor, 3 gün mazeret izni aldıysa. Öğretmen bu süre içerisinde 5 gün rapor, 3 gün mazeret izni aldıysa. Öğretmenin 60 günlük süre hesabı 8 gün uzamıştır. Bu durumda değerlendirme 6 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır. Öğretmenin 60 günlük süre hesabı 8 gün uzamıştır. Bu durumda değerlendirme 6 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır.

18 Uygulama 2

19 Aynı öğretmen 8 Şubat 2016 tarihinde başlayan 2. Değerlendirme döneminde doğum iznine ayrıldı ve 30 Mayıs 2016 tarihinde göreve başladıysa. Aynı öğretmen 8 Şubat 2016 tarihinde başlayan 2. Değerlendirme döneminde doğum iznine ayrıldı ve 30 Mayıs 2016 tarihinde göreve başladıysa. 17 Haziran 2016 yıl sonu olduğundan 60 günlük değerlendirme süreci yetişmeyeceğinden değerlendirme bir sonraki döneme kalacaktır. 17 Haziran 2016 yıl sonu olduğundan 60 günlük değerlendirme süreci yetişmeyeceğinden değerlendirme bir sonraki döneme kalacaktır.

20 MADDE 16 - 5 - a Maarif Müfettişinin yetersiz olması durumunda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya İl - İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ya da Eğitim Uzmanları görevlendirilir. Değerlendirici Bulunmazsa Ne Yapılır?

21 MADDE 16 - 5 - b Okul Müdürünün bulunmadığı durumlarda İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün görevlendirmesiyle başka bir okulun müdürü görevlendirilir. Değerlendirici Bulunmazsa Ne Yapılır?

22 MADDE 16 - 5 - c Danışman öğretmenin bulunmadığı durumda (aynı branştan) Okul Müdürünün görevlendireceği başka bir öğretmen, o da yoksa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek başka okuldan bir öğretmen. Değerlendirici Bulunmazsa Ne Yapılır?

23 MADDE 16 - 6 Danışman uzun süreli izne ayrılırsa ya da görevden ayrılırsa yerine yeniden görevlendirme yapılır. Değerlendiricinin Görevden Ayrılması Durumunda Ne Yapılır?

24 MADDE 16 - 8 Aday öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilemez Aday Öğretmeni Kimler Değerlendiremez?

25 MADDE 16 – 9 1.Değerlendirme%10 2.Değerlendirme%30 3.Değerlendirme%60 50 Puan alan başarılı sayılır Değerlendirmede Puanlamanın Etkisi Nasıldır?

26 MADDE 16 – 10 – a Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Aday Öğretmen Başarısız Olursa Durumu Ne Olur?

27 Unutma Belgelendir

28 MADDE 16 – 10 – b Aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. Aday Öğretmen Başarısız Olursa Durumu Ne Olur?

29 MADDE 16 – 10 – c Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirilir Aday Öğretmen Başarısız Olursa Durumu Ne Olur?

30 MADDE 17 Aday öğretmene değerlendirme puanının tebliğinden itibaren 5 iş günü içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne itiraz edilebilir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kuracağı komisyon 10 iş günü içinde durumu sonuçlandırır Değerlendirme Puanına İtiraz ve Süreci Nasıldır?

31 MADDE 25 – 1 – a Sınavda başarılı olan adayın öğretmenin adaylığı valilik tarafından kaldırılır. Aday Öğretmenin Sınav Sonrası İşlemleri Nelerdir?

32 MADDE 25 – 1 – b Sınavda başarılı olamayan öğretmen bir başka okulda görevlendirilir. Yeniden aday değerlendirme sürecinde değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde veya tekrar sınavda başarısız olanların devlet memurluğuyla ilişikleri kesilir. (İstisnai durum hariç) Aday Öğretmenin Sınav Sonrası İşlemleri Nelerdir?

33 İstisnai Durum? MADDE 16 – 10 – b Aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır.

34 MADDE 25 – 3 Aday öğretmenlerin yerleri değiştirilemez. Sağlık, can güvenliği veya ikinci değerlendirme dönemi için yer değiştiren öğretmenlerin belgeleri ve değerlendirme formları 5 iş günü içerisinde yeni kurumuna teslim edilir. Aday Öğretmenin Yer Değiştirmesi Durumunda Neler Yapılmalıdır?

35 4. Grup Şubat 2016 Sonrasında Atananlar

36 Tercih aşamasında Görev yapacağı okul ve adaylığını geçireceği il tercihi Tercih aşamasında Görev yapacağı okul ve adaylığını geçireceği il tercihi 6 aylık uygulama süreci 6 aylık uygulama süreci İlk değerlendirmesi bu süreçte yapılacaktır. İlk değerlendirmesi bu süreçte yapılacaktır. 2. ve 3. Değerlendirmeleri kadrosunun bulunduğu okul tarafından yapılır. 2. ve 3. Değerlendirmeleri kadrosunun bulunduğu okul tarafından yapılır.

37 İl Milli Eğitim Müdürlükleri aday öğretmenlerin hizmet yapacakları okulları belirleyecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri aday öğretmenlerin hizmet yapacakları okulları belirleyecektir. Planlama doğrultusunda aday bu dönem içerisinde Bakanlığın İl teşkilatındaki bütün kademeleri tanıyacaktır. Planlama doğrultusunda aday bu dönem içerisinde Bakanlığın İl teşkilatındaki bütün kademeleri tanıyacaktır.

38 Bakanlığın Öğretmen Kadrolarına İlk Defa Atanmadan Önce İlgili Mevzuatına Göre Devlet Memurluğunda Adaylıkları Kaldırılanların Durumu

39 14.03.2014 tarihinden sonra atanmış olanlar yönetmeliğin ilişkin hükümlerine tabi tutulacaklardır. Bu durumdaki öğretmenlere performans değerlendirmesi yapılacaktır

40 14.03.2014 tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanmış olanlar 30.01.1995 tarihli yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecektir

41 Özel Öğretim Kurumlarında Çalışırken Adaylığı Kaldırılanların Durumu

42 Özel öğretim kurumlarında çalışırken adaylığı kaldırılmış olanlar Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atananlar, resmi makamlardan aldıkları belgelerle durumlarını ispatlamaları halinde aday öğretmen statüsünde sayılmayacaklardır. Adaylıklarının kaldırılması, göreve başlama tarihinden sonraki bir yılın sonunda makam onayıyla yapılır.

43 Özel Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerden Görev Yaptığı Süre İçerisinde Adaylığı Kaldırılmış Olanlarda Dikkat Edilecek Hususlar

44 Adaylıklarının kaldırıldığına dair belgenin 11.04.2012 tarihinden önce valilikçe imzalanmış olması Adaylıklarının kaldırıldığına dair belgenin 11.04.2012 tarihinden önce valilikçe imzalanmış olması Öğretmen, usta öğretici vb. unvanla adaylığının kaldırıldığı ibaresinin bulunması gerekmektedir Öğretmen, usta öğretici vb. unvanla adaylığının kaldırıldığı ibaresinin bulunması gerekmektedir

45 Belge 11.04.2012 tarihinden sonra imzalanmışsa ilgiliden temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, uygulamalı eğitim sürecinin 11.04.2012 tarihinden önce başladığını belgelendirmesi istenecektir Belge 11.04.2012 tarihinden sonra imzalanmışsa ilgiliden temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, uygulamalı eğitim sürecinin 11.04.2012 tarihinden önce başladığını belgelendirmesi istenecektir

46 Okul Müdürlüğüne teslim edilen belgeler ilçe milli eğitim müdürlüğü kanalıyla il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adayın işlemlerini yapacaktır Okul Müdürlüğüne teslim edilen belgeler ilçe milli eğitim müdürlüğü kanalıyla il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adayın işlemlerini yapacaktır

47 Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanlarla, devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra ayrılanlarla, halen görev yapanlar bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmaları halinde atanma tarihlerine bakılmaksızın göreve başlama tarihleri esas alınarak adaylık sürecine tabi tutulmadan adaylıkları kalkar

48 Fiilen Çalışma Şartını Yerine Getirmeyenlerin Durumu

49 14.03.2014 tarihinden sonra atananlardan geriye dönük iki aylık fiilen çalışma şartını yerine getiremeyenlerin, fiili çalışma şartını yerine getirdikleri ilk dönemde birinci değerlendirmeleri, takip eden dönemde ise iki aylık fiili çalışmışlık şartını sağlamak kaydı ile ikinci ve üçüncü değerlendirmeleri yapılacaktır. Üçüncü değerlendirme için ayrı bir iki aylık süreye ihtiyaç yoktur.

50 Hatırlatma

51 Yeni atama yönetmeliğine göre adaylık sürecinde bulunan öğretmenlere daha önceki yönetmelikte bulunan dosya hazırlama gibi süreçler uygulanmayacaktır. Mevcut yönetmeliğin hükümleri dışında görevler yüklenmeyecek, danışman öğretmenle birlikte performansları değerlendirilecektir.

52 DeğerlendirmeTakvimi

53

54 Değerlendirme Takvimi Her sene başında yayınlanacaktır.


"T.C Ordu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Performans Değerlendirme Semineri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları