Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalitesi VeStandartlarının Bilgisayar Mühendisliğindeki Yeri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalitesi VeStandartlarının Bilgisayar Mühendisliğindeki Yeri."— Sunum transkripti:

1 1Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalitesi VeStandartlarının Bilgisayar Mühendisliğindeki Yeri

2 2Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminin Amaçları Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme

3 3Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminin Amaçları İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme Küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik alanındaki gelişmeleri takip edebilme Küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik alanındaki gelişmeleri takip edebilme

4 4Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminin Amaçları Yaşam boyu öğrenme gereğini algılama ve kendi kendine öğrenebilme Yaşam boyu öğrenme gereğini algılama ve kendi kendine öğrenebilme Takım çalışması yapabilme Takım çalışması yapabilme Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme

5 5Yazılım Mühendisliği Örnek Çalışma Alanları Bilgisayar Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Bilgi İşlem Yöneticisi Bilgi İşlem Yöneticisi Sistem Analisti Sistem Analisti Uygulama Mühendisi Uygulama Mühendisi Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi / Müdürü Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi / Müdürü Tasarım Mühendisi Tasarım Mühendisi Yazılım Mühendisi / Geliştirme Uzmanı / Tasarım Mühendisi Yazılım Mühendisi / Geliştirme Uzmanı / Tasarım Mühendisi Donanım Mühendisi Donanım Mühendisi

6 6Yazılım Mühendisliği Örnek Çalışma Alanları Teknik Destek Uzmanı Teknik Destek Uzmanı Bilgi Sistemleri Yöneticisi Bilgi Sistemleri Yöneticisi MIS Direktörü / Uzmanı MIS Direktörü / Uzmanı MRP Uzmanı MRP Uzmanı Multimedya Tasarımcısı Multimedya Tasarımcısı Network Mühendisi / Yöneticisi Network Mühendisi / Yöneticisi ERP Uzmanı ERP Uzmanı Sistem Yöneticisi / Analisti / Mühendisi Sistem Yöneticisi / Analisti / Mühendisi Teknik Destek Müdürü Teknik Destek Müdürü Web / Internet Uzmanı Web / Internet Uzmanı

7 7Yazılım Mühendisliği Yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimi, yönetim bilimi, ekonomi ve bilişim bilim dallarından yararlanmakta ve sorun çözümünde mühendislik yöntemlerini kullanmaktadır.

8 8Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Dersinin Hedefleri Yazılım mühendisliğinin önemi ve gereği Yazılım mühendisliğinin önemi ve gereği  Yazılım geliştirme süreci  Yazılım Yeterlilik Olgunluk Modeli'nin ( Capability Maturity Model, CMM ) yapı ve düzeyleri  Yazılım standartlarının yapısı ve tipleri

9 9Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Dersinin Hedefleri  CASE Teknolojisi  Yazılım proje maliyeti tahmin yöntemleri, yazılım ölçümü kriterleri, yazılım proje planı hazırlama  Yazılım kalite özellikleri ve yazılım kalite yönetimi teknikleri

10 10Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Dersinin Hedefleri  Yazılım bakımı kavramı  Yazılım mühendisliğinde konfigürasyon yönetiminin yeri ve önemi, yazılım değişim kontrolü ve versiyon kontrolü yolları  Yazılım gereksinim analizi kavramı, yazılım gereksinim spesifikasyonu hazırlama teknikleri  Yazılım tasarım süreci ve tasarım notasyonları  Nesne yönelimli ( object-oriented ) yaklaşımın özellikleri ve analiz ve tasarım yöntemleri

11 11Yazılım Mühendisliği Yazılım geliştirme sürecinde gerçekleştirilen işlemler  Esas işlemler  Gereksinim Analizi  Kodlama  Test  Bakım

12 12Yazılım Mühendisliği Yazılım geliştirme sürecinde gerçekleştirilen işlemler  Destek İşlemler  Proje Yönetimi  Kalite Yönetimi  Yazılım Konfigürasyon Yönetimi  Risk Yönetimi

13 13Yazılım Mühendisliği Yazılım Proje Yönetimi  Yazılım proje yönetimi, yazılım projelerinde kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlamaya yöneliktir.  Etkin proje yönetimi gerçekleştirmek için, insan kaynakları, problem ve yazılım geliştirme sürecindeki işlemler göz önünde bulundurulmalıdır.

14 14Yazılım Mühendisliği Yazılım Proje Yönetimi Hedefleri Yazılım proje yönetimi elemanları Yazılım proje yönetimi elemanları Yazılım ölçümü kriterleri Yazılım ölçümü kriterleri Yazılım ölçüm yöntemleri Yazılım ölçüm yöntemleri Yazılım proje maliyeti tahmin yöntemleri Yazılım proje maliyeti tahmin yöntemleri Risk analizine yaklaşımlar Risk analizine yaklaşımlar Yazılım proje planı hazırlama Yazılım proje planı hazırlama

15 15Yazılım Mühendisliği Yazılım Geliştirme Planı Yazılım geliştirme planının: Ne? Ne? Ne kadar? Ne kadar? Ne zaman? Ne zaman? sorularını yanıtlaması beklenmektedir.

16 16Yazılım Mühendisliği Yazılım Geliştirme Planı Aşamaları Sorunun tanımlanması Sorunun tanımlanması Çözüm yolunun karşılaştırılması Çözüm yolunun karşılaştırılması Geliştirme sürecinin plânlanması Geliştirme sürecinin plânlanması Proje organizasyonu Proje organizasyonu Proje zamanlaması Proje zamanlaması

17 17Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalite Yönetimi Yazılım kalite özellikleri Yazılım kalite özellikleri Yazılım kalite ölçümü Yazılım kalite ölçümü Kalitenin sağlanması Kalitenin sağlanması Yazılımın sınanması Yazılımın sınanması Yazılım sınama teknikleri Yazılım sınama teknikleri

18 18Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalite özellikleri Doğruluk: spesifikasyonlara uygunluk ve müşteri isteklerini karşılama derecesi Doğruluk: spesifikasyonlara uygunluk ve müşteri isteklerini karşılama derecesi Güvenirlik: tasarlanan işlevleri istenilen duyarlıkla yerine getirme olanağı Güvenirlik: tasarlanan işlevleri istenilen duyarlıkla yerine getirme olanağı Bağlanabilirlik: bir sistemin diğerine bağlanabilme olanağı. Bağlanabilirlik: bir sistemin diğerine bağlanabilme olanağı.

19 19Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalite özellikleri Verimlilik: programın işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli bilgi-işlem kaynaklarının ve kodlamanın gideri Verimlilik: programın işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli bilgi-işlem kaynaklarının ve kodlamanın gideri Güvenlik: yetkisiz kişilerin yazılıma ya da veriye girişi önleme olanağı Güvenlik: yetkisiz kişilerin yazılıma ya da veriye girişi önleme olanağı Kullanışlılık: öğrenme, işletme, girdi hazırlama ve çıktı yorumlamada kolaylık derecesi Kullanışlılık: öğrenme, işletme, girdi hazırlama ve çıktı yorumlamada kolaylık derecesi

20 20Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalite özellikleri Hata bulma kolaylığı: hatanın yerini bulma ve düzeltme olanağı Hata bulma kolaylığı: hatanın yerini bulma ve düzeltme olanağı Esneklik: programda değişiklik yapma kolaylığı Esneklik: programda değişiklik yapma kolaylığı Sınama kolaylığı: programın doğruluğunu sınamadaki kolaylık Sınama kolaylığı: programın doğruluğunu sınamadaki kolaylık

21 21Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalite özellikleri Taşınabilirlik: programın farklı donanımlarda ve değişik yazılım sistemi ortamlarında kullanılma olanağı Taşınabilirlik: programın farklı donanımlarda ve değişik yazılım sistemi ortamlarında kullanılma olanağı Tekrar kullanılabilme: programın veya bir bölümünün başka bir uygulamada kullanılma olanağı Tekrar kullanılabilme: programın veya bir bölümünün başka bir uygulamada kullanılma olanağı

22 22Yazılım Mühendisliği Yazılım Geliştirme Sürecinde Kaliteyi Sağlama Örnekleri Gereksinim analizi aşamasında: sistemin kolayca kullanılıp öğrenilir olması, istenmeyen hallerin plânlı olarak değiştirilmesine çaba gösterilmesi Gereksinim analizi aşamasında: sistemin kolayca kullanılıp öğrenilir olması, istenmeyen hallerin plânlı olarak değiştirilmesine çaba gösterilmesi Modüllere ayırmada: taşınabilirlik ve bağlanabilirlik özeliklerine önem verilmesi Modüllere ayırmada: taşınabilirlik ve bağlanabilirlik özeliklerine önem verilmesi Ayrıntılı tasarımda: doğruluk faktörüne ağırlık verilmesi Ayrıntılı tasarımda: doğruluk faktörüne ağırlık verilmesi Sınama aşamasında: doğruluk ve olduğunca performans vb. diğer faktörlerin ölçümüne çaba gösterilmesi Sınama aşamasında: doğruluk ve olduğunca performans vb. diğer faktörlerin ölçümüne çaba gösterilmesi

23 23Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalitesini Sağlamak İçin, Hata Ve Eksiklerin Anında Bulunması Ve Düzeltilmesi

24 24Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalitesi Aşamaları Geliştirmenin plânlanması aşamasında kalite kontrolü yöntem ve araçlarının belirlenmesi Geliştirmenin plânlanması aşamasında kalite kontrolü yöntem ve araçlarının belirlenmesi Geliştirme sürecinin durak noktalarında yapılanların gözden geçirilmesi Geliştirme sürecinin durak noktalarında yapılanların gözden geçirilmesi Kaynak programın sınanması Kaynak programın sınanması

25 25Yazılım Mühendisliği

26 26Yazılım Mühendisliği … Örnek Çalışma


"1Yazılım Mühendisliği Yazılım Kalitesi VeStandartlarının Bilgisayar Mühendisliğindeki Yeri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları