Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI"— Sunum transkripti:

1 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI
ABDÜLMECİT DÖNEMİ Soru Proğramı AHMET ARSLAN

2 Cevapların üzerine tıklayınız
ŞİMDİ SINAV ZAMANI Cevapların üzerine tıklayınız BAŞARILAR DİLERİM

3 A) İlk Osmanlı matbaasının açılması B) İlk resmi gazetenin çıkarılması
1) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde görülen gelişmelerden biridir? A) İlk Osmanlı matbaasının açılması B) İlk resmi gazetenin çıkarılması C) Yeniçeri ocağının kurulması D) Avrupa tarzı mahkemelerin kurulması E) Nizamıcedit ordusunun kurulması

4 - Anayasacılık hareketinin başlangıcı sayıldı.
2) - Padişahın yetkileri kanunlarla ilk kez sınırlandırıldı. - Anayasacılık hareketinin başlangıcı sayıldı. - Kanun eşitliği benimsendi. Yukarıdaki özellikleri verilen ıslahat hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Meşrutiyet B) Tanzimat Fermanı C) Mecelle D) Islahat Fermanı E) II. Meşrutiyet

5 B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve II II. Aile III. Eşya
3) I. Miras II. Aile III. Eşya Osmanlı’da ilk medeni kanun olan Mecelle’de yukarıdaki konulardan hangilerinden bahsedilmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve II

6 - Medreselerin yanında batı tarzı okullar açıldı.
4) Tanzimat dönemi’nde ; - Medreselerin yanında batı tarzı okullar açıldı. - Geleneksel yargılama sisteminin yanında gayrimüslimleri kapsayan eşitlikçi bir yargılama sistemi getirildi. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Mali alanda aksaklıkların yaşanmasına B) Medreselerde sadece pozitif bilimlerin okutulmasına C) Yargı sisteminin tamamıyla değişmesine D) Uygulamalarda ikiliğin ortaya çıkmasına E) Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların genişletilmesine

7 Osmanlı’daki bu gelişmelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
5) - Tanzimat Fermanı - Islahat Fermanı Osmanlı’daki bu gelişmelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Batılı devletler arasına girmek B) Azınlıklara geniş haklar vermek C) Ekonomik gelişmeyi sağlamak D) Milliyetçilik akımını güçlendirmek E) Ülkeyi dağılmaktan kurtarmak

8 II) Kişi hakları III) Devletin rejimi
6) I) Özel mülkiyet II) Kişi hakları III) Devletin rejimi Tanzimat Fermanı’yla yukarıdakilerden hangilerinin korunması amaçlanmıştır? A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III

9 A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı C) Mecelle D) Nizamıcedit
7) Azınlıkların il meclislerine katılarak ilk kez siyasal haklar elde ettiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı C) Mecelle D) Nizamıcedit E) Senediittifak

10 8) Tanzimat Fermanı’yla herkesin can, mal ve ırz güvenliği devlet tarafından sağlanacaktır.
Buna göre bu fermanın aşağıdaki ilkelerden hangisini benimsediği söylenebilir? A) Lâiklik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) İslâmcılık E) Eşitlik

11 II) Avrupa tarzı mahkemeler kuruldu. III) Duyunuumumiye kuruldu.
9) I) Mecelle hazırlandı. II) Avrupa tarzı mahkemeler kuruldu. III) Duyunuumumiye kuruldu. IV) Islahat Fermanı ilân edildi. Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat dönemi’nde ortaya çıkan gelişmeler arasında sayılamaz? A) Yalnız I B) II ve IV C) III ve IV D) Yalnız III E) I,II ve III

12 - Islahat Fermanı ilân edildi.
10) - Tanzimat Fermanı ilân edildi. - Islahat Fermanı ilân edildi. Bu gelişmeler hangi yüzyılda gerçekleşmiştir? A) 19. yüzyıl B) 16. yüzyıl C) 17. yüzyıl D) 18. yüzyıl E) 20. yüzyıl

13 A) Askerlikte B) Maliyede C) Tarımda D) İdarede E) Hukukta
11) Tanzimat Fermanı ile aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapılmamıştır? A) Askerlikte B) Maliyede C) Tarımda D) İdarede E) Hukukta

14 A) Tarım ve ticaret B) Maliye C) Eğitim D) Hukuk ve yönetim
12) Tanzimat dönemiyle başlayan ıslahat hareketlerinde daha çok aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? A) Tarım ve ticaret B) Maliye C) Eğitim D) Hukuk ve yönetim E) Güzel sanatlar

15 A) Askeri - Mali B) Hukuk - Yönetim C) Ekonomik - Sosyal
13) Osmanlı Devleti’nde yüzyılda yapılan ıslahat uygulamaları en çok hangi alanlarda yapılmıştır? A) Askeri - Mali B) Hukuk - Yönetim C) Ekonomik - Sosyal D) İdari - Mali E) Kültürel - Askeri

16 B) Kanunnameiâliosman C) Tanzimat Fermanı D) I. Meşrutiyet
14) Osmanlı Devleti’nde anayasalaşma hareketlerinde temel olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Islahat Fermanı B) Kanunnameiâliosman C) Tanzimat Fermanı D) I. Meşrutiyet E) 2. Meşrutiyet

17 15) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’yla Osmanlı halkına duyurulan kararlar arasında yer almaz? A) Azınlıklar yönetime katılabileceklerdir B) Askerlik işleri düzenlenecektir C) Vergiler herkesin gelirine göre olacaktır D) Mahkemeler halka açık olacaktır E) Herkes malına, mülküne sahip olacak, miras bırakabilecektir

18 16) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın getirdiği olumsuz sonuçlardan değildir?
A) Müslümanların azınlıklarla eşitlik duygusunu benimseyememeleri B) Padişahın, kendi gücü üstünde yasa gücü olduğu ilkesini benimsemesi C) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine daha fazla karışmaya başlaması D) Azınlık ayaklanmalarının hız kazanması E) Hukuk birliğinin bozulması

19 17) Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nın özelliklerinden değildir?
A) Hıristiyanların Osmanlı devlet hizmetinde görev alabilmeleri esasını getirmesi B) Avrupa devletlerinin baskısı sonucunda hazırlanması C) Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandırması D) Hıristiyan azınlıklara geniş haklar tanınması E) Paris konferansı sırasında ilan edilmesi

20 18) I) Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemelerin kurulması
II) Askerlik görevinin ocak şeklinden vatan görevi haline getirilmesi Yukarıda verilen gelişmeler hangi dönemde gerçekleşmiştir? A) II. Mahmut B) Lâle Devri C) Tanzimat Devri D) III. Selim Devri E) Meşrutiyet Devri

21 19) Boğazlar aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle uluslar arası bir statü kazanmıştır?
A) Balta Limanı Antlaşması B) Hünkâr İskelesi Antlaşması C) Londra Boğazlar Sözleşmesi D) Edirne Antlaşması E) Paris Antlaşması

22 20) Osmanlı Devleti’nde dış borçlanma hangi olayla başlamıştır?
A) Kütahya Antlaşması B) Kırım Savaşı C) 93 Harbi D) Londra Boğazlar Sözleşmesi E) Ayastefanos Antlaşması

23 Yararlı olması dileğimle…
HAZIRLAYAN BAŞARILAR DİLERİM. Yararlı olması dileğimle… AHMET ARSLAN Beyşehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi

24 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

25 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

26 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

27 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

28 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

29 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

30 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

31 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

32 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

33 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

34 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

35 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

36 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

37 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

38 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

39 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

40 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

41 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

42 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

43 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

44 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

45 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

46 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

47 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

48 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

49 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

50 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

51 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

52 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

53 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

54 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

55 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

56 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

57 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

58 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

59 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

60 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

61 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

62 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

63 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE


"19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları