Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI ABDÜLMECİT DÖNEMİ Soru Proğramı AHMET ARSLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI ABDÜLMECİT DÖNEMİ Soru Proğramı AHMET ARSLAN."— Sunum transkripti:

1

2 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI ABDÜLMECİT DÖNEMİ Soru Proğramı AHMET ARSLAN

3 ŞİMDİ SINAV ZAMANI BAŞARILAR DİLERİM Cevapların üzerine tıklayınız

4 1) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde görülen gelişmelerden biridir? A) İlk Osmanlı matbaasının açılması B) İlk resmi gazetenin çıkarılması C) Yeniçeri ocağının kurulması D) Avrupa tarzı mahkemelerin kurulması E) Nizamıcedit ordusunun kurulması

5 2) - Padişahın yetkileri kanunlarla ilk kez sınırlandırıldı. - Anayasacılık hareketinin başlangıcı sayıldı. - Kanun eşitliği benimsendi. Yukarıdaki özellikleri verilen ıslahat hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Meşrutiyet B) Tanzimat Fermanı C) Mecelle D) Islahat Fermanı E) II. Meşrutiyet

6 3) I. Miras II. Aile III. Eşya Osmanlı’da ilk medeni kanun olan Mecelle’de yukarıdaki konulardan hangilerinden bahsedilmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve II

7 4) Tanzimat dönemi’nde ; - Medreselerin yanında batı tarzı okullar açıldı. - Geleneksel yargılama sisteminin yanında gayrimüslimleri kapsayan eşitlikçi bir yargılama sistemi getirildi. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Mali alanda aksaklıkların yaşanmasına B) Medreselerde sadece pozitif bilimlerin okutulmasınaB) Medreselerde sadece pozitif bilimlerin okutulmasına C) Yargı sisteminin tamamıyla değişmesine D) Uygulamalarda ikiliğin ortaya çıkmasına E) Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların genişletilmesineE) Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların genişletilmesine

8 5) - Tanzimat Fermanı - Islahat Fermanı Osmanlı’daki bu gelişmelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Batılı devletler arasına girmek B) Azınlıklara geniş haklar vermek C) Ekonomik gelişmeyi sağlamak D) Milliyetçilik akımını güçlendirmek E) Ülkeyi dağılmaktan kurtarmak

9 6) I) Özel mülkiyet II) Kişi hakları III) Devletin rejimi Tanzimat Fermanı’yla yukarıdakilerden hangilerinin korunması amaçlanmıştır? A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III

10 7) Azınlıkların il meclislerine katılarak ilk kez siyasal haklar elde ettiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı C) Mecelle D) Nizamıcedit E) Senediittifak

11 8) Tanzimat Fermanı’yla herkesin can, mal ve ırz güvenliği devlet tarafından sağlanacaktır. Buna göre bu fermanın aşağıdaki ilkelerden hangisini benimsediği söylenebilir? A) Lâiklik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) İslâmcılık E) Eşitlik

12 9) I) Mecelle hazırlandı. II) Avrupa tarzı mahkemeler kuruldu. III) Duyunuumumiye kuruldu. IV) Islahat Fermanı ilân edildi. Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat dönemi’nde ortaya çıkan gelişmeler arasında sayılamaz? A) Yalnız I B) II ve IV C) III ve IV D) Yalnız III E) I,II ve III

13 10) - Tanzimat Fermanı ilân edildi. - Islahat Fermanı ilân edildi. Bu gelişmeler hangi yüzyılda gerçekleşmiştir? A) 19. yüzyıl B) 16. yüzyıl C) 17. yüzyıl D) 18. yüzyıl E) 20. yüzyıl

14 11) Tanzimat Fermanı ile aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapılmamıştır? A) Askerlikte B) Maliyede C) Tarımda D) İdarede E) Hukukta

15 12) Tanzimat dönemiyle başlayan ıslahat hareketlerinde daha çok aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? A) Tarım ve ticaret B) Maliye C) Eğitim D) Hukuk ve yönetim E) Güzel sanatlar

16 13) Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda yapılan ıslahat uygulamaları en çok hangi alanlarda yapılmıştır? A) Askeri - Mali B) Hukuk - Yönetim C) Ekonomik - Sosyal D) İdari - Mali E) Kültürel - Askeri

17 14) Osmanlı Devleti’nde anayasalaşma hareketlerinde temel olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Islahat Fermanı B) Kanunnameiâliosman C) Tanzimat Fermanı D) I. Meşrutiyet E) 2. Meşrutiyet

18 15) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’yla Osmanlı halkına duyurulan kararlar arasında yer almaz? A) Azınlıklar yönetime katılabileceklerdir B) Askerlik işleri düzenlenecektir C) Vergiler herkesin gelirine göre olacaktır D) Mahkemeler halka açık olacaktır E) Herkes malına, mülküne sahip olacak, miras bırakabilecektirE) Herkes malına, mülküne sahip olacak, miras bırakabilecektir

19 16) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın getirdiği olumsuz sonuçlardan değildir? A) Müslümanların azınlıklarla eşitlik duygusunu benimseyememeleri B) Padişahın, kendi gücü üstünde yasa gücü olduğu ilkesini benimsemesi C) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine daha fazla karışmaya başlaması D) Azınlık ayaklanmalarının hız kazanması E) Hukuk birliğinin bozulması

20 17) Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nın özelliklerinden değildir? A) Hıristiyanların Osmanlı devlet hizmetinde görev alabilmeleri esasını getirmesi B) Avrupa devletlerinin baskısı sonucunda hazırlanması C) Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandırması D) Hıristiyan azınlıklara geniş haklar tanınması E) Paris konferansı sırasında ilan edilmesi

21 18) I) Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemelerin kurulması II) Askerlik görevinin ocak şeklinden vatan görevi haline getirilmesi Yukarıda verilen gelişmeler hangi dönemde gerçekleşmiştir? A) II. Mahmut B) Lâle Devri C) Tanzimat Devri D) III. Selim Devri E) Meşrutiyet Devri

22 19) Boğazlar aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle uluslar arası bir statü kazanmıştır? A) Balta Limanı Antlaşması B) Hünkâr İskelesi Antlaşması C) Londra Boğazlar Sözleşmesi D) Edirne Antlaşması E) Paris Antlaşması

23 20) Osmanlı Devleti’nde dış borçlanma hangi olayla başlamıştır? A) Kütahya Antlaşması B) Kırım Savaşı C) 93 Harbi D) Londra Boğazlar Sözleşmesi E) Ayastefanos Antlaşması

24 BAŞARILAR DİLERİM. Yararlı olması dileğimle…

25 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

26 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

27 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

28 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

29 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

30 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

31 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

32 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

33 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

34 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

35 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

36 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

37 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

38 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

39 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

40 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

41 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

42 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

43 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

44 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

45 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

46 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

47 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

48 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

49 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

50 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

51 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

52 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

53 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

54 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

55 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

56 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

57 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

58 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

59 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

60 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

61 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

62 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

63 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

64 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE


"19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI ABDÜLMECİT DÖNEMİ Soru Proğramı AHMET ARSLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları