Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahi Evran İlkokulu/Ortaokulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahi Evran İlkokulu/Ortaokulu"— Sunum transkripti:

1 Ahi Evran İlkokulu/Ortaokulu
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU SORU ve CEVAPLARI AAteş Ahmet ATEŞ Ahi Evran İlkokulu/Ortaokulu Okul Müdürü

2 SORU 1- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre il ve ilçe kurulması ne şekilde olur?
A) Tüzükle B) Kanunla C) Yönetmelikle D) Yönerge ile SORU sayılı il idaresi kanununa göre bir ilçenin başka bir ile bağlanması hangi şekilde olur? A) İçişleri Bakanının onayı ile B) Tüzükle C) Bakanlar kurulu kararı ile D) Kanunla

3 SORU sayılı il idaresi kanununa göre; il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması …………… ile olur. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. A) Kanun B) Cumhurbaşkanı onayı C) Başbakan onayı D)Yönetmelik SORU sayılı il idaresi kanununa göre, yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi hangi bakanlık yada bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle yapılır? A) İçişleri Bakanlığı B) Maliye Bakanlığı C) Sağlık Bakanlığı – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı D) Maliye Bakanlığı – Sağlık Bakanlığı

4 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi nasıl olur? A) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile B) Bakanlar kurulu kararı ve Başbakanın onayı ile C) Maliye Bakanlığının kararı ile D) Sağlık Bakanlığının onayı ile SORU sayılı il idaresi kanununa göre, köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi bakanlığın tasvibiyle olur? A) Maliye Bakanlığının B) İçişleri Bakanlığının C) Sağlık Bakanlığının D) Köy Hizmetleri Bakanlığının

5 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütelaası alındıktan sonra en kısa zamanda neresi tarafından değiştirilir? A) Başbakanlık B) İçişleri Bakanlığı C) Cumhurbaşkanlık D) Dahiliye Vekaletince SORU sayılı il idaresi kanununa göre, illerde genel idare şekli hangi bölümlere uygun olarak düzenlenir? 1- il 2-İlçe 3-Köy 4-Bucak A) Yalnız 1 B) 1,2,3 C) 1,2,4 D) Hepsi

6 SORU 9- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler nerenin kararı ile tayin olurlar?
A) Bakanlar kurulu kararı ile B) Cumhurbaşkanının kararı ile C) İçişleri Bakanlığının kararı ile D) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının kararı ile SORU sayılı il idaresi kanununa göre, valiler kimin tasdiki ile tayin olurlar? A) Cumhurbaşkanının B) Başbakanın C) İlgili Bakanın D) İçişleri Bakanının

7 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için kimler emir çıkarıp bunları ilan edebilir? A) Muhtarlar B) Kaymakamlar C) Valiler D) İl Milli Eğitim Müdürleri SORU sayılı il idaresi kanununa göre, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri kimdir? A) Vali B) Belediye Başkanı C) Kaymakam D) İl Milli Eğitim Müdürü

8 SORU 13- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, aşağıdakilerden hangisini vali denetlemez?
A) Kaymakam B) Belediye C) Savcılık D) Muhtar SORU sayılı il idaresi kanununa göre, ilde yapılacak törenlere kim başkanlık eder? A) Vali C) Belediye Başkanı B) İl Milli Eğitim Müdürü D) Mal Müdürü

9 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, vali ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İlde Devletin ve Hükümetin temsilcisidir B) İldeki Adli daireleri, hakimleri ve savcıları denetler C) İl Emniyet Müdürlüğünü denetler D) İle bağlı ilçelerdeki Kaymakamları denetler SORU sayılı il idaresi kanununa göre, vali hangilerini denetlemez? 1- Adliye 2- Maliye 3- İşletmeler 4- Askeriye A) 1,4 B) 1,3 C) 2,3 D) 2,4

10 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez? A) Uyarma B) Kınama C) Meslekten atma D) Aylıktan kesme SORU sayılı il idaresi kanununa göre, vali aşağıdakilerden hangisinin birinci sicil amiridir? A) Okul Müdürleri B) İl Milli Eğitim Şube Müdürleri C) Kaymakamların D) Köy Muhtarları

11 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, vali idare şube başkanlarını heyet olarak yılda en az kaç defa toplar? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, valilerce verilin cezalar ne zaman sicile geçer? A) Tebliğ tarihinden 7 gün sonra B) Tebliğ tarihinden itibaren C) Tebliğ tarihinden 10 gün sonra D) Tebliğ tarihinden 1 yıl sonra

12 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, valiler kaymakamları yılda kaç defa toplantıya çağırır? A) 1 B) 2 C) 4 B) 8 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, kaymakamlar aşağıdaki cezalardan hangisini ya da hangilerini verir? 1- Uyarma 2- Kınama 3- Aylıktan kesme 4- Kademe ilerlemesini durdurma A) Yalnız 1 B) 1,3 C) 3,4 D) 1,2

13 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, İlçe Milli Eğitim Müdürünün birinci sicil amiri kimdir? A) Vali B) İl Milli Eğitim Müdürü C) Kaymakam D) Milli Eğitim Bakanı SORU sayılı il idaresi kanununa göre, kaymakam ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde kaç güne kadar izin verebiliri? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

14 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, yıllık izin süresine dahil edilmek üzere tayini kendisine ait memuruna, kaymakam acele hallerde kaç güne kadar izin verebilir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, tayinleri merkeze ait memurlara acele hallerde valiler kaç güne kadar izin verirler? A) 5 B) 10 C) 15 D) 30

15 SORU 27- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe genel idaresinin başı ve mercii kimdir?
A) Kaymakam B) Vali C) Belediye Başkanı D) İlçe Milli Eğitim Müdürü SORU sayılı il idaresi kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu arasında yer almaz? A) Milli eğitim C) Defterdar B) Bayındırlık D) Askeriye

16 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, hangisi ya da hangileri il idare kurulunda bulunmaz? 1- Hukuk işleri müdürü 3- Tarım ve veteriner 2- Sağlık ve sosyal yardım 4- DSİ müdürü A) 1,2 B) 1,3 C) Yalnız 3 D) Yalnız 4 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Tahrirat katibi B) Malmüdürü C) Hükümet hekimi D) İlçe Garnizon komutanı

17 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulu kaymakam ile birlikte kaç kişiden oluşur? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 SORU sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulu kararlarını itiraz nereye yapılır? A) İl idare kurulunu B) Kaymakama C) Valiye D) Yargıtaya

18 SabIrla DİnledİĞİnİz İçİn TeŞekkürler
AAteş Ahmet ATEŞ Ahi Evran İlkokulu/Ortaokulu Okul Müdürü


"Ahi Evran İlkokulu/Ortaokulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları