Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antijen tanıyan reseptörler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 09.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antijen tanıyan reseptörler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 09.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji."— Sunum transkripti:

1 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antijen tanıyan reseptörler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 09.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akisn@trakya.edu.tr http://personel.trakya.edu.tr/akisn

2 1 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEF BASAMAKLAR

3 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEFLER-1 Plazmadaki çözünmüş eylemciler tehlikeliye bağlanırsa tanır. Bazıları tahrip eder, diğerleri nötralize eder Doğal bağışıklık lökositleri ve diğer vücut hücrelerinde içte ve dışta tehlikeli antijeni tanıma reseptörleri vardır. Tanıdıklarında tahrip eder. Nötralizanın eğer lökositte reseptörü varsa nötralizana opsonin denir. Opsoninlenmiş tehlikeliye bağlanan lökositler tehlikeliyi tahrip eder. TEHLİKE BERTARAF EDİLEMEZSE

4 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEFLER-2 Yangı ile kandan lökosit dokuya çağrılır. Hedef- 1’deki işlemler şimdi destekli bir ordu tarafından aynen devam ettirilir Eşzamanlı makrofaj ve dendritik hücreler antijeni alarak derene oldukları ikincil lenfoid dokulara göçer ve burada edinsel bağışıklık sürecini başlatır TEHLİKE BERTARAF EDİLEMEZSE

5 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEFLER-3 Edinsel immünite antikor üretir, böylece opsonizasyon özgül epitoplara yapılır, ayrıca bilgi hafızalanır Edinsel immünite CD8+ hücre üretir, böylece saldırı özgül epitoplara yapılır, ayrıca bilgi hafızalanır TEHLİKE BERTARAF EDİLEMEZSE

6 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEFLER-4 Tehlikelinin çevre dokudan izole edilmesi Akut hastalık veya kronikleşme

7 2 Ag- EYLEMCİ EŞLEŞTİRMESİ

8 Her Ag çeşidi farklı bir eylemci tarafından tanınır ve tahrip edilir (İŞ BÖLÜMÜ). Çünkü, her eylemci farklı bir stratejiyle gelen farklı bir antijeni yok etmeye özelleşmiştir. Hangi eylemcinin hangi antijeni tahrip edilmeye yönleneceğinin belirlenmesine YANIT SINIFI belirleme denir İşbölümü ve Yanıt Sınıfı

9 Antijen Çeşitleri PAMP.................................Epitop Kısa antijen 10 40 çeşit Sınırsız dizi Tehlikesi keşfedilmeyi bekliyor R: Somatik üretiliyor Uzun antijen Motifi belirli Motifler genellikle sık tekrarlayan yapıda Tehlikeli olduğu evrim sürecinde saptanmış ve reseptör geliştirilerek genoma işlenmiş R: Genomda PRR Doğal immüniteEdinsel immünite

10 Tanınan antijenik yapılar Hücredışı tanıma TLR-1 ve -2: Lipit örgüleri tanır (Gram +) TLR-4: LPS (Gram -) TLR-5: Flagellin Hücreiçi tanıma TLR-3: çiRNA TLR-7: tiRNA TLR-9: CpG DNA NOD: Peptidoglikan NLR: Hücreiçi hasar tespiti

11 Plazmada çözünmüş tanıyıcı reseptörler PRR Antibiyotik Deterjan Proteaz Stress protein Nötralizan A) Bariyer kimyasalları: Yağ, Mukus, vb B) Opsonin: Antikor, Lektin (AFR, C-protein, vb) Kompleman (C1, C3, LBP)

12 B1 ϒδ T Mast hücre MZ B Plazma- Sistoid DH DOĞAL İMMÜNİTEde yer alan tanıyıcı lökositler

13 Bakteri duvarında lipid motif tanır Bakteri duvarında fomilli kalıp tanır Mantar duvarında fomilli kalıp tanır Fagosit ve Sitotoksik hücre dış yüzeyindeki PRR reseptörler

14 Ag'nin bulunduğu yer

15 Fagosit ve Sitotoksik hücre dış yüzeyindeki diğer tanıyıcı reseptörler PRR Çöpçü R KAR’lar

16 Fagosit ve Sitotoksik hücre iç yüzeyindeki tanıyıcı PRR reseptörleri TLR-3, -6, -9 NOD NLR Hücre membranı Hücre içi

17 Fagosit ve Sitotoksik hücre sitoplazmasındaki tanıyıcı PRR reseptörleri Nükleaz Antisens Sens dizi: AATGTGAACACATG Anti-sens dizi: TTACACTTGTGTAC (sensin eşleniğidir ve onu bloke eder) Nükleaz bağlanma ve kesme dizisi

18 CD4+ T reg B2 EDİNSEL İMMÜNİTEde yer alan tanıyıcı lökositler CD4+ ThCD8+ TCD4+Th17

19 3 EDİNSEL İMMÜNİTE ELEMANI LENFOSİTLERİN Ag TANIYICI SOMATİK RESEPTÖRLERİ (BHR ve THR’ler)

20 IgM IgD Deneyimsiz B lenfositindeki BHRler BHR: B hücre (B lenfositi) reseptörü

21 Figure 4-18 Deneyimli B lenfositindeki BHRler IgA2 IgG2 IgG1 IgG3 IgG4

22 Figure 4-18 Salgılanan 8 BHR izotipleri= ANTİKORlar IgM (heptamer veya pentamer)

23 THR'ler α β γ δ

24 Antijenik epitop +++= Ağır zincir Hafif zincir Her ikisi de Kappa veya Lambda izotipinde Her ikisi de 9 ağır zincir izotipinden biri BHR yapısı

25 Antikor Epitop - BHR bağlanması

26 IgG 'nin 2 valansı vardır Valans: antijen tanıma kısmı

27 Figure 9-27 IgM 'nin heptamerse 10 hekzamerse 12 valansı vardır IgA 'nın monomerse 2 dimerse 4 valansı vardır

28 Antikorların kanda yarı ömürleri Ağır zincir.. Serumda yarıömür (günler)

29 THR çeşitleri

30 MHC THR THR bölümleri += Beta zincir (veya gama) Alfa zincir (veya delta) Sitoplazma membranı

31 Opsonin bir nötralizan olarak Ag tanıma reseptörüdür 4

32 OPSONİN proteinlerinin yapısı LEKTİN (şekerlere bağlanır) ANTİKOR (herşeye bağlanır) Antijeni tanıyan uç C3 KOMPLEMAN (herşeye bağlanır) Lökositlerdeki opsonin reseptörüne bağlanan uç

33 OPSONİN Tanınması Lektin reseptörü AFR (sitoplazma) Antikor Antikorun Fc ucu Fc reseptör Lökosit sitoplazması AFR'ın ligand ucu Bakteri

34 Doğrudan PRR ile Opsonin R ile veya sitotoksik hücre Fagosit ve sitotoksik hücreler hücredışı antijeni aynı anda doğrudan ve opsonin aracılığıyla ile tanıyabilir

35 DOĞRUDANFAGOSİTOZ Fagozom oluşumu opsonin mikrop opsonin reseptörü fagosit Fagozom oluşumu TLR mikrop OPSONİN ile FAGOSİTOZ

36 DOĞRUDANSİTOTOKSİSİTE opsonin mikrop opsonin reseptörü Sitotoksik hücre Sitotoksik moleküller mikrop TLR Sitotoksik moleküller OPSONİN ile SİTOTOKSİSİTE


"Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antijen tanıyan reseptörler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 09.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları