Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antijen tanıyan reseptörler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antijen tanıyan reseptörler"— Sunum transkripti:

1 Antijen tanıyan reseptörler
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antijen tanıyan reseptörler , Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEF BASAMAKLAR
1 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEF BASAMAKLAR

3 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEFLER-1
Plazmadaki çözünmüş eylemciler tehlikeliye bağlanırsa tanır. Bazıları tahrip eder, diğerleri nötralize eder Doğal bağışıklık lökositleri ve diğer vücut hücrelerinde içte ve dışta tehlikeli antijeni tanıma reseptörleri vardır. Tanıdıklarında tahrip eder. Nötralizanın eğer lökositte reseptörü varsa nötralizana opsonin denir. Opsoninlenmiş tehlikeliye bağlanan lökositler tehlikeliyi tahrip eder. TEHLİKE BERTARAF EDİLEMEZSE

4 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEFLER-2
Eşzamanlı makrofaj ve dendritik hücreler antijeni alarak derene oldukları ikincil lenfoid dokulara göçer ve burada edinsel bağışıklık sürecini başlatır Yangı ile kandan lökosit dokuya çağrılır. Hedef-1’deki işlemler şimdi destekli bir ordu tarafından aynen devam ettirilir TEHLİKE BERTARAF EDİLEMEZSE

5 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEFLER-3
Edinsel immünite CD8+ hücre üretir, böylece saldırı özgül epitoplara yapılır, ayrıca bilgi hafızalanır Edinsel immünite antikor üretir, böylece opsonizasyon özgül epitoplara yapılır, ayrıca bilgi hafızalanır TEHLİKE BERTARAF EDİLEMEZSE

6 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE HEDEFLER-4
Tehlikelinin çevre dokudan izole edilmesi Akut hastalık veya kronikleşme

7 Ag- EYLEMCİ EŞLEŞTİRMESİ
2 Ag- EYLEMCİ EŞLEŞTİRMESİ

8 İşbölümü ve Yanıt Sınıfı
Her Ag çeşidi farklı bir eylemci tarafından tanınır ve tahrip edilir (İŞ BÖLÜMÜ). Çünkü, her eylemci farklı bir stratejiyle gelen farklı bir antijeni yok etmeye özelleşmiştir. Hangi eylemcinin hangi antijeni tahrip edilmeye yönleneceğinin belirlenmesine YANIT SINIFI belirleme denir

9 Antijen Çeşitleri PAMP.................................Epitop
Doğal immünite Edinsel immünite Uzun antijen Motifi belirli Motifler genellikle sık tekrarlayan yapıda Tehlikeli olduğu evrim sürecinde saptanmış ve reseptör geliştirilerek genoma işlenmiş R: Genomda PRR Kısa antijen 1040 çeşit Sınırsız dizi Tehlikesi keşfedilmeyi bekliyor R: Somatik üretiliyor

10 Tanınan antijenik yapılar
Hücredışı tanıma TLR-1 ve -2: Lipit örgüleri tanır (Gram +) TLR-4: LPS (Gram -) TLR-5: Flagellin Hücreiçi tanıma TLR-3: çiRNA TLR-7: tiRNA TLR-9: CpG DNA NOD: Peptidoglikan NLR: Hücreiçi hasar tespiti

11 Plazmada çözünmüş tanıyıcı reseptörler
PRR Antibiyotik Deterjan Proteaz Stress protein Nötralizan A) Bariyer kimyasalları: Yağ, Mukus, vb B) Opsonin: Antikor, Lektin (AFR, C-protein, vb) Kompleman (C1, C3, LBP)

12 DOĞAL İMMÜNİTEde yer alan tanıyıcı lökositler
Dokuda Kanda Kanda ve Dokuda Plazma- Sistoid DH Mast hücre ϒδ T B1 MZ B

13 Fagosit ve Sitotoksik hücre dış yüzeyindeki PRR reseptörler
Bakteri duvarında lipid motif tanır fomilli kalıp tanır Mantar duvarında

14 Ag'nin bulunduğu yer

15 Fagosit ve Sitotoksik hücre dış yüzeyindeki diğer tanıyıcı reseptörler
PRR Çöpçü R KAR’lar

16 Fagosit ve Sitotoksik hücre iç yüzeyindeki tanıyıcı PRR reseptörleri
TLR-3, -6, -9 NOD NLR Hücre membranı Hücre içi

17 Fagosit ve Sitotoksik hücre sitoplazmasındaki tanıyıcı PRR reseptörleri
Nükleaz Antisens Nükleaz bağlanma ve kesme dizisi Sens dizi: AATGTGAACACATG Anti-sens dizi: TTACACTTGTGTAC (sensin eşleniğidir ve onu bloke eder)

18 EDİNSEL İMMÜNİTEde yer alan tanıyıcı lökositler
Kanda ve Dokuda CD4+ T reg B2 CD4+ Th CD8+ T CD4+Th17 işlev H A H H antikor

19 3 EDİNSEL İMMÜNİTE ELEMANI LENFOSİTLERİN Ag TANIYICI SOMATİK RESEPTÖRLERİ (BHR ve THR’ler)

20 Deneyimsiz B lenfositindeki BHRler
IgM IgD BHR: B hücre (B lenfositi) reseptörü

21 Deneyimli B lenfositindeki BHRler
Figure 4-18 Deneyimli B lenfositindeki BHRler IgG1 IgG2 IgG3 IgA2 IgG4

22 Figure 4-18 Salgılanan 8 BHR izotipleri= ANTİKORlar IgM
(heptamer veya pentamer)

23 THR'ler γ δ α β

24 BHR yapısı = + + + Ağır zincir Ağır zincir Antijenik epitop
Hafif zincir Hafif zincir = + + + Her ikisi de Kappa veya Lambda izotipinde Her ikisi de 9 ağır zincir izotipinden biri

25 Epitop - BHR bağlanması
Antikor

26 IgG'nin 2 valansı vardır Valans: antijen tanıma kısmı

27 IgM'nin IgA'nın Figure 9-27 heptamerse 10 hekzamerse 12 valansı vardır
monomerse 2 dimerse 4 valansı vardır

28 Antikorların kanda yarı ömürleri
Ağır zincir.. Serumda yarıömür (günler)

29 THR çeşitleri

30 THR bölümleri = + THR Alfa zincir Beta zincir (veya delta) (veya gama)
MHC THR Alfa zincir (veya delta) Beta zincir (veya gama) Sitoplazma membranı = +

31 Opsonin bir nötralizan olarak Ag tanıma reseptörüdür
4 Opsonin bir nötralizan olarak Ag tanıma reseptörüdür

32 OPSONİN proteinlerinin yapısı
Antijeni tanıyan uç C3 KOMPLEMAN (herşeye bağlanır) ANTİKOR (herşeye bağlanır) LEKTİN (şekerlere bağlanır) Lökositlerdeki opsonin reseptörüne bağlanan uç

33 OPSONİN Tanınması Bakteri Antikor AFR Bakteri AFR'ın ligand ucu
Antikorun Fc ucu Lektin reseptörü Fc reseptör Lökosit sitoplazması Lökosit sitoplazması (sitoplazma)

34 Doğrudan PRR ile Opsonin R ile
Fagosit ve sitotoksik hücreler hücredışı antijeni aynı anda doğrudan ve opsonin aracılığıyla ile tanıyabilir Doğrudan PRR ile Opsonin R ile veya sitotoksik hücre

35 OPSONİN ile FAGOSİTOZ DOĞRUDAN FAGOSİTOZ mikrop opsonin reseptörü
Fagozom oluşumu Fagozom oluşumu opsonin reseptörü mikrop mikrop fagosit TLR opsonin

36 DOĞRUDAN SİTOTOKSİSİTE OPSONİN ile SİTOTOKSİSİTE
Sitotoksik moleküller Sitotoksik moleküller mikrop Sitotoksik hücre opsonin reseptörü mikrop TLR opsonin


"Antijen tanıyan reseptörler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları