Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE MATERYAL DERSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE MATERYAL DERSİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE MATERYAL DERSİ
PROJEMİZ

2

3 PROJE SÜRECİ Öncelikle sürec aralığını belirterek sunumumuzu ortaya koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Sürecimiz tarihlerini kapsamaktadır.

4 Projemize ilk adımı grup arkadaşlarımızı belirlemekle başladık
Projemize ilk adımı grup arkadaşlarımızı belirlemekle başladık. Grubumuz Hüseyin GÖBEKOĞLU – Haydar YILDIRIM – Yasin MUTLU şahıslarından oluşmaktadır. İlk ders hocamızdan projemiz aşamasında yapmamız gereken aşamaların bilgisini aldık. Grup arkadaşları ile proje aşamasında bütün dokümanları içeresinde toplayacağımız proje dosyamızı edindik.

5 Grup arkadaşlarımız ile bir araya gelerek hangi konuyu seçeceğimiz konusunda istişarede bulunduk . Bu aşamanın sonucunda konumuzu materyal türleri içerisinden 3 boyutlu modeller olarak belirledik tarihinde arkadaşlar ile bir araya gelip proje sürecinde kişilerin bireysel ve grup sorumluluklarını belirledik haricinde proje görev dağılımını yaptık.

6 Görev Dağılımı Haydar YILDIRIM : Maliye, Proje planlayıcısı, Yazman Hüseyin GÖBEKOĞLU : Bilgisayar işlemleri, Sistem entegrasyon sorumlusu, Yazman Yasin MUTLU : Grup içi iletişim sorumlusun ve proje yürütücüsü.

7 08. 04. 2016 bu tarihte arkadaşlarla bir araya geldik
bu tarihte arkadaşlarla bir araya geldik .Konumuz modeller hakkında istişare yaptık. Bu projeyi gerçekleştirirken öğrenen kişilerde hangi becerileri kazandırmak istediğimizi belirlemeye çalıştık. Bu öğretimi gerçekleştirirken hangi yöntem ve stratejileri kullanabileceğimize dair fikir alış-verişinde bulunduk.

8 Hangi materyalle ve daha faydalı olabiliriz diye birçok materyal inceledik. İncelememiz sonucunda bilgi çarkında karar kıldık. Arkadaşlarla sanayi ve marangoza giderek tasarım hakkında bilgi aldık. İnternetten bu konuyu hangi projelerle aktarabileceğimizi dair araştırmalarda bulunduk. Sonunda genel tasarım modeli olan ADDIE modelinde karar kıldık.

9 Materyalimize ilk olarak sanayideki marangozdan medeefe tahta parçası , somun ve civataları aldık. Edindiğimiz bilgiler sayesinde gri rengin her şeye uygun olduğunu saptadık ve zemini bu bilgilere dayanarak gri yaptık.

10 Daha sonra arkadaşlarla modelimizin çark kısmının yapımı için çalışmalara başladık. İlk olarak çark kısmı için gerekli olan yuvarlak kısmın kesimini sanayici abilerimizin yardımıyla gerçekleştirdik. Ardından çark olarak kullanacağımız bu tahta maddeyi zemin üzerine montajladık.

11 Bir sonraki gün çarkımız için gerekli olan renklendirme işlemini gerçekleştirdik. Ardından projemizin diğer bir kısmı olan kutuların teminini gerçekleştirdik ve bunların renklendirmesini yaptık. Ardından zemin üzerine yerleştirdik. Materyalimizde kullanacağımız renkli zarfların teminini gerçekleştirdik.

12 Bir sonraki aşamada üç boyutlu modeller hakkında topladığımız bilgiler ışığında oyun aşamasında kullanılacak soruları oluşturduk. Bu soruları belirlememiz hedef ilkelerimiz çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bir sonraki adımımız bu oyun oynanırken takip edilecek adımları belirlemek oldu.

13 En son olarak’ ta oyun için belirlemiş olduğumuz soruları ve cevaplarını zarflardaki yerlerine yazdık ve materyal üzerindeki son düzenlemeleri yaptık.

14 ADDIE Tasarım Modeli nedir
ADDIE Tasarım Modeli nedir? ADDIE tasarım modeli, eğitsel bir materyalin planlanmasından oluşturulmasına, oluşturulmasından uygulanmasına ve son olarak değerlendirilmesine kadar, içerisine aynı zamanda öğreneni, öğreteni ve hatta dış etkenleri de alan bir öğretim tasarımı modelidir. ADDIE ismi, modelin içerdiği basamaklardan gelmektedir. Bu basamaklarda yazılan raporlar, uygulanan anketler ve söyleşiler tasarlanacak olan dersin güvenilir veriler üzerine inşaa edilmesini sağlamakla birlikte; tasarımcıya bir kaynak oluşturmaktadır.

15 Analysis ( Analiz ) Design (Tasarım) Development (Geliştirme) Implementation (Uygulama) Evaluation (Değerlendirme)

16 Analiz(Analysis) Hemen hemen herkes bilir ki; üretimin olduğu yerde “PLAN” vardır. İşte ADDIE modelindeki plan kısmıAnaliz aşamasıdır. Analiz aşaması, inşa edilecek bir binanın temeli gibi düşünülse az değildir. Öğretimde gerek öğreteni; gerekse öğreneni ilgilendirecek ve etkileyecek her unsur incelenmelidir. Analiz aşamasında incelenmesi gereken unsurlar: Öğrencilerin dersten alması gereken kazanımlar, İhtiyaç analizi, Öğrenci analizi, Öğrenmenin gerçekleşeceği ortam analizi, İçerik analizi, Medya analizi şeklindedir. Yukarıda saymış olduğum unsurların incelemeleri, bu incelemelerin yapıldığı kaynaklar ve belgelerAnaliz Raporu olarak düzenli bir hale getirilmektedir.

17 Tasarım (Design) Analizi yapılan öğretimin, ikinci aşaması tasarımdır. Modelin tasarım aşamasında, öğretimin tasarımı planlanır ve ilk tasarımlar yapılır. Bu aşamada hazırlanan tasarımlar ve tasarımda kullanılacak unsurlar, analiz aşamasında elde edilen ihtiyaç verilerini karşılayacak şekilde olmalıdır. Yine bu aşamada da detaylı bir rapor yazılmaktadır. ( Tasarım Raporu) Tasarım Aşamasında İncelenmesi Gereken Unsurlar: Değerlendirme araçları, Öğrenme bileşenleri ( öğrenmenin hangi ilkeler doğrultusunda gerçekleşeceğinin, hangi değerlendirme aktiviteleri ile destekleneceğinin, hangi öğrenme modelinin kullanılacağının belirlendiği aşamadır.) Öğretim teknikleri, İçerik, Kullanılacak her bir tasarım öğesinden sahne örnekleri (storyboard), Ders sonunda elde edilmesi planlanan kazanımlar şeklindedir.

18 Geliştirme (Development)
İlk tasarımı yapılan materyallerin geliştirilme süreci bu aşamada geçmektedir. Tasarım aşamasında yapılan temel tasarım, bu aşamada genişletilerek; öğretim materyallerinin son hali hazırlanmış olur.

19 Uygulama(Implementation)  ve  Değerlendirme(Evaluation)
Geliştirme aşamasında tasarımı biten materyallerin uygulanma süreci bu aşamada yapılır. Bu aşamada öğrenen kişi materyalleri kullanırken öğretim tasarımcısı da kendisini inceler. Ve materyalin kullanılırlığı, içerikteki eksikleri ya da varsa fazlalıkları, öğrencinin edinmiş olduğu kazanımları gözlemleyebilir. Notlar alır. Değerlendirme aşaması için hazırlamış olduğu çizelgesinde hangi kazanımları ne kadar sürede edindiği gibi detaylı bilgileri not eder. Uygulama kısmında değerlendirme aşamasının yapılması, materyalin öğretime tam hazır olması için önemlidir.

20 Değerlendirme aşamasında incelenmesi gereken başlıca unsurlar:
Öğretimi değerlendirmede kullanılan teknikler, Öğretim tasarımının ( materyallerin ) değerlendirilmesi, Kazanımların değerlendirilmesi, Bu incelemelere göre yapılması gereken değişiklikler şeklindedir.

21 Bu aşamalar sırası ile dikkatli bir şekilde tamamlandıktan sonra öğretim materyalinin hazırlanmasında analiz aşamasından değerlendirme aşamasının sonuna kadar kullanılan kaynaklar, yapılan analizler, hazırlanan belgeler tek bir rapor haline getirilir. Final raporu dediğimiz bu rapor, tasarladığımız materyalin hangi ihtiyaçlara, kimlere hangi koşullarda, ne gibi içeriklerle ya da ne tür ilkeler doğrultusunda hazırlandığı gibi unsurlar başta olmak üzere; öğretimin gerektirdiği her ayrıntıyı içermelidir.

22

23 ANALİZ Materyal dersinin en büyük dezavantajlarından biri içeriğin öğrenciye nasıl aktarılacağıdır. Bu zorluğu göz önüne alarak 3d modellerini nasıl eğlenceli hale getirir ve öğrencinin en çok duyu organına nasıl hitap edebiliriz diye düşündük ve bu süreç biz bilgi çarkı tasarımını yapmaya karar verdik. Projemiz Gümüşhane Üniversitesi DKAB Bölümü öğrencilerine yöneliktir. Kullanacağımız ADDİE Modelini az önce anlatmıştık.

24 PROBLEM Öğrencilerin konuları sunuş yoluyla öğrenmede güçlük çekmesi
Dersin konularının soyut olması Öğrencilerin derse karşı güdülenme problemi Öğrencinin kendini ölçememesi Pekiştireçler de ki eksiklikler Birden fazla duyu organına hitap edememe. Bu problemlere uygun materyal geliştirmek.

25 Olması Gereken Durum Hazırladığımız proje sayesinde öğrenciler eksikliklerini görüp gidermesi ve bilgi sahibi olması sağlanacak. Yapılan araştırmalar sonucu öğrencilerin 3D modeller konususun da eksikliği olduğu görülmüştür. Grup olarak konuyu istişare yaptıktan sonra bu konunun aktarılmasındaki başarısızlıkların nedeni ne olabilir konusunda analizler yaptık. Vardığımız anlatım yönteminin yanlış olduğudur.

26 Çalışmamızın Amacı Öğrencilere 3D modellerini en etkili ve kalıcı bir şekilde aktarmak Hedef Kitlenin Özellikleri Proje DKAB 3. sınıfta okuyan ortalama yaşındaki öğrencileri kapsamaktadır. Öğrencilerin 3D modeller hakkındaki bilgileri yüzeyseldir.

27 Hedef Davranış ve Kazanımlar
Bir boyutlu model kavramının tanımını söyler. İki boyutlu model kavramının tanımını açıklar. Üç boyutlu model kavramının tanımını yazar. Gerçek nesnelerin tanımını açıklar. Üç boyutlu modellerin kullanım alanlarını sayar. Gerçek nesnelerin kullanım alanlarını yazar. Üç boyutlu modellerin avantajlarını sayar. Üç boyutlu modellerin dezavantajlarını söyler. Üç boyutlu modellerin neler olduğunu söyler. İki boyutlu modellerin neler olduğunu söyler.

28 11) Tek boyutlu modellerin neler olduğunu söyler
11) Tek boyutlu modellerin neler olduğunu söyler. 12) Gerçek nesnelerin avantajlarını sayar. 13) Gerçek nesnelerin dezavantajlarını söyler. 14) Çoklu ortam takımlarının neler olduğunu söyler. 15) Çoklu ortam takımlarının avantajlarını yazar. 16) Çoklu ortam takımlarının dezavantajlarını yazar. 17) Çoklu ortam takımlarının neler olduğunu yazar. 18) 3D yazılımlarının neler olduğunu sayar. 19) 3D modellemenin en çok nerede kullanıldığını söyler. 20) Üç boyutlu modellerin oluşturulma amaçlarını sayar.

29 Maliyet Raporu Tasarım için analiz yaparken 25 TL ‘lik bir bütçe belirledik. Maliyet analizimizdeki amacımız az bir bütçe ile sağlam, dayanıklı, görselliğin ön planda olduğu bir materyal ortaya koymaktı.

30 Tasarım Aşamasındaki Maliyet Analizimiz
Tasarım zemini için; 5TL Çark için; 2 TL Somun ve cıvatalar için; 2TL Renkli mukavvalar için; 6 TL Zarflar için; 5 TL Kartlar; 1TL Yapıştırıcı için; 4 TL

31 Tasarım Gerçekleştikten Sonra
Tasarım zemini için;5 TL Çark için; 1 TL Somun ve civatalar için; 2 TL Renkli mukavvalar; 2 TL Zarflar için; 4 TL Karton için; 1 TL Yapıştırıcı için; 3.50 TL Sonuç olarak TL harçadık.

32 MATERYAL KULLANIM KLAVUZU
1.AŞAMA Çark Çevrilir 2.AŞAMA Gelen renk ile özdeş renk kutuda bulunan soru cevaplanır (Pas gelmesi durumunda sıra rakibe geçer) 

33 3.AŞAMA Cevap zarftan çıkarılarak kontrol edilir 4.AŞAMA DÖNÜT: Cevap doğru ise 10 puan Cevap yanlış ise -2,50 puan Verilir.

34 5.AŞAMA Oyun 15 turda biter 6.AŞAMA Oyun sonunda en çok puanı toplayan oyunu kazanır

35 7.AŞAMA   Pekiştirec sağlanılması için oyunu kazanan öğrenciye ödül verilir

36 Materyalin Avantajları
Öğrencilerin ilgisini çekmektedir ve bunu maksimum derecede devam ettirmektedir. Öğrenciye öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir. Seçtiğimiz konunun kazanımlarına maksimum derecede katkı sağlamaktadır. Yeniden kullanılabilir . Dayanıklıdır. Az maliyetle çok kişiye hitap eder. (30) Farklı konular için kullanılabilir. Eğiticidir. Öğrenciye dönüt ve pekiştireç sağlar. Görsellik sağlar.

37 11) Basit ve anlaşılır Öğrenen kişinin kendini ölçmesini sağlar Öğrenenleri güdüler Öğrenenlerin konu hakkındaki eksikliklerini görmelerini ve gidermelerini sağlar Yapımı ve kullanımı kolaydır

38 Dezavantajları Ders anlatmak için değil dersin sonunda dönüt ve
pekiştireç için kullanılır. 2. Taşınması zordur. Sınırlı oranda duyu organına hitap eder Öğretmen sınıf hakimiyetini kurmakta zorluk çekebilir Korunması zor olabilir.

39 TEŞEKKÜRLER…


"ÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE MATERYAL DERSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları