Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yurdumuzda Nüfus.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yurdumuzda Nüfus."— Sunum transkripti:

1 Yurdumuzda Nüfus

2 Nüfus Sayımları ve Yararları
Nüfus: bir yerde belirli bir tarihteki toplam insan sayısıdır. Nüfus sayımı: bir yerde yaşayan insanların sayısı ve belirli özelliklerinin belirlenmesi işine denir. Yurdumuzda ilk nüfus sayımı 1927, Son nüfus sayımı, 1997 yılında yapılmıştır.

3 1935’ten 1990 yılına kadar 5 yılda bir yapılan nüfus sayımları,1990’dan itibaren 10 yılda bir yapılacaktır. Yurdumuzda nüfus sayımlarını DİE(devlet istatistik enstitüsü) yapar. Nüfusla ,ilgili bilgiler ülkeler için gereklidir: Ülkelerin yönetimi, kalkınması nüfus sayımlarının sonuçları ile yakından ilgilidir. Göre yapılır.

4 İllerin Nüfus Yoğunluğu Haritası

5 Yurdumuzda Nüfusun Dağılışı
1997 nüfus sayımı sonuçlarına göre ülkemizin nüfusu ’tür. Bu nüfus ülkenin her yerine eşit dağılmamıştır. Nüfusun bazı yerlerde yoğun, bazı yerlerde ise az olduğu görülmektedir. Nüfus yoğunluğu: km2’ye düşen insan sayısını belirtir. Örneğin:ülkemizin nüfus yoğunluğu=77 dediğimizde, 1km2 lik alanda 77 kişinin yaşadığı anlaşılır.

6 Nüfus Yoğunlukları Coğrafi Bölgeler Alanı(km2) Nüfusu(mil)
Yoğunluğu (kişi/km2 Karadeniz 8,4 57 Marmara 67 300 15,5 230 Ege 85 000 8,3 98 Akdeniz 9,0 74 İç Anadolu 10,0 62 Doğu Anadolu 6,8 40 Güneydoğu Anadolu 61 000 4,9 80 TÜRKİYE 62,8 77 Yukarıdaki tablo ve nüfus yoğunluğu haritasına göre ülkemizde bazı yerler sık, bazı yerler seyrek nüfusludur.

7 Nüfus Dağılışında Rol Oynayan Etkenler:
Doğal etkenler İklim özellikleri Yer şekilleri Toprak özellikleri Su durumu Orman

8 Nüfusun Dağılışında Rol Oynayan Etkenler:
Beşeri etkenler: Sanayileşme Tarım Yer altı kaynakları Turizm Ulaşım

9 Yurdumuzda Nüfus Artışının Nedenleri:
Bir alanda, belirli bir süre içinde, insan sayısındaki artışa nüfus artışı denir. Doğumlar. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler. Beslenme koşullarının iyileşmesi. Dıştan göçler.

10 2. Nüfus Artışının Sonuçları:
İşsizlik Geçim sıkıntısı Eğitim hizmetlerinin aksaması Sağlık hizmetlerinin aksaması Konut yetersizliği Kalkınma hızının düşmesi Doğal kaynakların daha çabuk tükenmesi

11 Aile Planlaması Aileler bakabileceği kadar çocuk sahibi olmalı!

12 İç Göçlerin Nedenleri Kırsal Alanda Nüfusun Hızlı Artması,
Miras Yolu İle Tarım Alanlarının Daralması, Makineleşme Nedeni İle Tarımda İnsan Gücüne İhtiyacın Azalması, Kırsal Alanda İş İmkanının Az Olması, Kırsal Alanda Eğitim Ve Sağlık Hizmetlerinin Yetersizliği,

13 İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkisi,
Kentlerde iş imkanlarının fazla olmasıdır.

14 Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri ve Sonuçları:
İnsanların yaşadıkları yeri değiştirmelerine Göç denir. Ülkemizdeki iç göçler, köy, kasaba gibi küçük yerleşmelerden kentlere doğru olmaktadır.

15 Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri ve Sonuçları: %

16 İç Göçlerin Sonuçları Nüfusun dağılışında dengesizlik olur.
Ekonomik yatırımlar dengesiz dağılır, Çarpık kentleşme olur. Konut sıkıntısı ortaya çıkar, Sanayi tesisleri kent içinde kalır, Kentlerde işsizlik artar, Yol, su, elektrik hizmetleri yetersiz olur.

17 Türkiye’de Nüfusun Özellikleri:
Yaş Grubu Toplam nüfus içindeki oran ( ) 0 –14 36,2 15 – 64 59,7 65 ve üzeri 4,1

18 Nüfus Kaybının Sonuçları:
Can kaybı Mal kaybı ( Ekonomik kayıplar) Beyin göçü

19 Nüfus Kaybının Nedenleri
Anne, bebek, yetişkin ölümleri, Bulaşıcı hastalıklar, Trafik kazaları, Doğal afetler,(deprem). Yabancı ülkelere yapılan göçler, Savaş ve terör.


"Yurdumuzda Nüfus." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları