Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bulk-Fill Kompozit Materyallerin Radyopasitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bulk-Fill Kompozit Materyallerin Radyopasitesi"— Sunum transkripti:

1 Bulk-Fill Kompozit Materyallerin Radyopasitesi
Muhammet Kerim Ayar,1 Tahsin Yildirim,2 Cemal Yesilyurt,2 Mustafa Akdağ3 1 Biruni Üniversitesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Trabzon 3 Ordu Üniversitesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ordu • Saygı değer hocalarım, ve değerli meşlektaşlarım, bugun ki sunumunda sizlere, bulk-fil kompozitlerin radyopoasitesi, başlıklı çalışmamızın, bulgularını sunmak istiyorum. • Benim adım , Muhammet Kerim Ayar, Biruni üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinde, yardımcı doçent olarak, çalışmaktayım. • Bu bilimsel sunuda, sizlerle beş farklı, bulk-fill kompozitin, ölçtüğümüz radyopasite, değerlerini paylaşacağım. • Bulk-fill kompozitler, piyasada oldukça, yeni olduğundan, bu kompozitlerin, radyoopasite özellikleri hakkında, firmaların sağladığı, bilgiler dışında, başka yeterli bilgi mevcut değildir. • Bu sunum sonrasında, bulk-fil kompozitlerin, radyopasite özellikleri, hakkında yeni bilgilere, sahip olacağınızı, umuyorum.

2 Bulk-Fill Kompozitler
Hastaların daha fazla estetik isteği, ve amalgam kullanımının sınırlanması, kompozit restorasyon malzemelerinin arka bölge dişlerde kullanımını arttırdı. Ancak konvansiyonel kompozitlerin maksimum 2-mm tabakalar şeklinde uygulanması (I) teknik hassasiyeti arttırır, (II) harcanan zamanı arttırır. • İlk olarak sizlere, bulk-fil kompozit materyalerin, ve kompozit materyallerin, radyopasitesi hakkında, bazı genel bilgiler, vermek istiyorum. • Hastaların daha fazla, estetik isteği, ve amalgam restorasyon malzemesinde, bulunan civaya, karşı duyulan, haklı veya, haksız tereddütler, artık kompozit restorasyon, malzemelerinin, arka bölge, dişlerin restorasyonunda, daha sık kullanılmasına, neden olmuştur. • Ancak, konvansiyonel kompozitlerin, tabakalar halinde, uygulanması gerekliliği, hem teknik hassasiyetin artmasına, hem de restorasyon yapımı, için daha fazla zaman, harcanmasına yol açar.

3 Bulk-Fill Kompozitler
Kompozit restoratiflerin bu problemlerini çözmek için Bulk-fill kompozitler geliştirilmiştir. Bulk-fill kompozitler 4-5 mm kalınlığında tabakalar halinde kullanılır. Genelde tek bir tabakada restorasyon bitirilir. Bulk-fill kompozitlerin bu özelliği, tabiki klinisyenler açısından mükemmel bir avantaj sağlar. • Bu problemleri, giderebilmek için, üreticiler bulk-fill, adı verilen yeni bir kompozit restorasyon malzemesi, türünü piyasaya sürmüşlerdir. • Bulk-fill kompozitler, 4-5 mm kalınlığında, kaviteye yerleştirilebilirler. Bu polimerizasyon derinliği, hemen hemen tüm, kavitelerin neredeyse, tek bir seferde, kompozit ile doldurulmasına izin verir. • Bulk-fill kompozitlerin, bu özelliği, tabiki klinisyenler açısından, mükemmel bir avantaj sağlar.

4 Radyopasite Radyopasite, tüm dental materyaller için çok önemli bir materyal özelliğidir. Yapılan restorasyonun, diş dokusu ile adaptasyonunun değerlendirilmesine imkan sağlar. Taşkın dolgunun, yeterli kontağın, sekonder çürüğün tespit edilmesini sağlar.

5 Radyopasite Radyopasitesi uygun olmayan restoratif malzeme kullanımı, yanlış teşhise / yanlış anlamalara neden olabilir!

6 Amaç Bu nedenlelerden dolayı, restoratif materyallerin radyopasitelerinin değerlendirilmesi ve klinisyenler tarafından bu bilgilerin bilinmesi önemlidir. Bulk-fill kompozitler daha çok yeni restoratif materyaller olduğundan, bu çalışmamızda, dört farklı bulk-fill kompozit materyalin radopasiteleri, dijital radyografi yöntemi ile belirlendi.

7 Materyal & Metot

8 Materyal & Metot Her kompozit için, 1 mm kalınlığında, 5 mm çapında 6 adet silindir şeklinde örnekler hazırlandı. Standart olarak aluminyum step-wedge kullanıldı. Örnekler, aluminyum step- wedge, diş kesiti ve CCD sensör ekra görüldüğü gibi yerleştirildi ve dijital radyografiler alındı. •Her kompozit için, 1 mm kalınlığında, 5 mm çapında 6 adet silindir şeklinde örnekler hazırlandı. •1 mm kalınlığında mine ve dentin içeren diş kesiti, düşük hızlı kesim cihazı ile hazırlandı. •Aluminyum step-wedge, malzemelerin radyopasitelerinin, aluminyum kalınlığı cinsinden ölçülmesi için, standart olarak kullanıldı. •Örnekler, aluminyum step-wedge, diş kesiti ve CCD sensör ekra görüldüğü gibi yerleştirildi ve dijital radyografiler alındı.

9 Materyal & Metot •Ekranda görüldüğü şekilde, Kodak Dental Görüntüleme programı ile, aluminyum step-wedge’in her basamağının, kompozit malzemelerin, mine ve dentinin ortalama gri değeri ölçüldü. •Curve Expert 1.4 programı ile, ortalama gri değerleri, denki olan aluminyum kalınlığına dönüştürüldü. •Ölçümler, malzemeleri bilmeyen, körleştirilmiş bir operator tarafından yapıldı.

10 Materyal & Metot Ekranda CCD sensör ile alınan bir radyografi örneği görülmektedir. Diş kesiti, test edilen kompozitler ve aluminyum step-wedge görülmektedir. Ekranda CCD sensör ile alınan bir radyografi örneği görülmektedir. Diş kesiti, test edilen kompozitler ve aluminyum step-wedge görülmektedir.

11 Bulgular Ekrandaki figürde, değerlendirilen bulk-fill kompozitlerin, mine ve dentinin radyopasiteleri mm Al cinsinden gösterilmektedir. Test edilen tüm bulk-fill kompozitlerin radyopasitesi, mine ve dentinden anlamlı olarak farklı bulunmuştur. En yüksek radyoopasite Tetric N-Ceram Bulk Fil ve Beautiful Bulk Restoratif adlı bulk-fill kompozitlerde ölçüldü. Bu iki kompozitin radoyopasiteleri birbirlerinden anlamlı olarak farklı değildir. Bu kompozitleri, sırasıyla Filtek bulk-fill ve GC everX Posteror takip etmiştir. Bu kompozitlerin radyopasiteleri arasında anlamlı fark vardır.

12 Tartışma Kompozitlerin doldurucu içeriklerinin farklılığı, radyopasitelerinin de farklı olmasına neden olur. Tetric N-Ceram Bulk ve Beautifil Bulk Restorastif kompozitlerinin her ikisi de baryum cam dolduruculu ve yüksek doldurucu oranlarına sahip olduklarından, en yüksek radiopasite göstermişlerdir.

13 Tartışma Filtek bulk-fill ise, farklı bir doldurucu sistemi, zirkonya/silika ve yterbiyum trifluoride içerir. GC EverX posterior ise, baryum-borosilikat doldurucu yanında e- glass fiber içerir. Bu kompozitin daha düşük radyopasiteye sahip olmasının nedeni, içerdiği fiberin daha radyolüsent olması olabilir.

14 Sonuçlar Test edilen tüm bulk-fil kompozitlerin radyopasitesinin, mine ve dentinden yüksek olduğu tespit edildi. Bu nedenle, bu kompozitler ile yapılan restorasyonların, radyografik değerlendirmelerinde, sorun oluşturmayacağından, diş hekimleri bu kompozitleri güvenle kullanabilirler.

15 Teşekkürler Yazışma adresi: kerimayar@biruni.edu.tr
Saygıdeğer hocalarım ve sevgili meslektaşlarım sunumumu dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Yazışma adresi:


"Bulk-Fill Kompozit Materyallerin Radyopasitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları