Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu."— Sunum transkripti:

1 DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

2 D ENİZLİ HOROZU İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA RAPORU DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3 EKİM 2010 Denizli DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa no İçindekiler2 Denizli Horozu Takımı İsim Listesi3 Sunuş 4 Çalışma Tutanağı 5 Problem Havuzu Oluşturulması6 Sorunların Analiz Çalışması ve Puanlaması 7-8 Problem Nedenleri ve Çözüm Önerileri9-10 Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

4 Çalışmanın Yapıldığı Yer :Denizli Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımını Adı: Denizli Horozu Takımın Lideri: Y. Mesut İLBAY Takımın Raportörü: Cemile DÜNDAR Takım Üyeleri: Özgür YILMAZ Hüseyin Avni ÜSTÜNDAĞ Kadir AYAR Yunus ÇAKIR Ahmet YETKİN Harun ULUN Ali ANILIR İyileştirme Çalışmasının Konusu : Talebe Bağlı İşlemlerin LİHKAB'a devri ile Kadastro Müdürlüğündeki teknik personelin durumu. Çalışmanın Başlama Tarih : 11.10.2010 Çalışmanın Bitirildiği Tarih : 18.10.2010 DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ HOROZU TAKIMI İSİM LİSTESİ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

5 SUNUŞ Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında, Başkanlığımızda oluşturulan DENİZLİ HOROZU İyileştirme Takımı 11 Ekim 2010 tarihinde ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamış olup, 18 Ekim 2010 tarihinde konuya ilişkin çalışmaları tamamlamıştır. Tespit edilen 10 adet problemden: Puanlamada birinci sırada yer alan; 16/06/2005 tarih ve 5368 Sayılı "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanun’’ ile LİHKAB bürolarının faaliyete geçmesi sonucu Kadastro Müdürlüklerinde çalışan yetişmiş teknik personelin açığa çıkması ve durumu problemi ele alınarak, nedenleri ve çözüm önerileri hakkında DENİZLİ HOROZU İyileştirme takımınca yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

6 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ DENİZLİ HOROZU İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 11/10/2010 Toplantı No : 1 Toplantı Konusu : LİHKAB bürolarının faaliyete geçmesi sonucu Kadastro Müdürlüklerinde çalışan yetişmiş teknik personelin açığa çıkması ve durumu hakkında bilgilendirme ve Çalışma Tutanağı Denizli Horozu İyileştirme Takımı’nın ilk toplantısı; Y. Mesut İLBAY (Kontrol Mühendisi) Cemile DÜNDAR (Kadastro Teknikeri) Özgür YILMAZ (Kontrol Mühendisi) Hüseyin Avni ÜSTÜNDAĞ (Kontrol Mühendisi) Kadir AYAR (Kontrol Mühendisi) Yunus ÇAKIR (Kontrol Memuru) Ahmet YETKİN (Tekniker) Harun ULUN (Kadastro Teknikeri) Ali ANILIR (Kadastro Teknikeri) katılımlarıyla ve Kalite Müdürü Ferhan KONUŞ rehberliğinde 11/10/2010 Pazartesi günü saat 10:00 ‘ de Esnaf ve Sanatkarlar Salonu’nda yapıldı. 11/10/2010 tarihinde gerçekleştirilen iyileştirme takımımızın ilk toplantısında aşağıda açıklanan çalışmalar yapıldı. Takım liderinin seçimi: Takım lideri olarak Y.Mesut İLBAY oy birliği ile seçildi. Takım raportörünün seçimi: Takım raportörü olarak Cemile DÜNDAR oy birliği ile seçildi. İyileştirme takımın adı “DENİZLİ HOROZU” olarak oy birliği ile kabul edildi DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

7 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ DENİZLİ HOROZU İYİLEŞTİRME TAKIMI PROBLEM HAVUZU Toplantı Tarihi : 12/10/2010 – 18/10/2010 Toplantı No : 2 - 6 Toplantı Konusu : Problem Havuzu Oluşturması ve çözüm önerlerinin yapılması. Problem Havuzu oluşturmayla ilgili yapılan çalışmada aşağıda belirtilen problemler tespit edildi: PROBLEM HAVUZU 1-İmar uygulaması gören yerlerde 22-a yapılamamasının nedenleri. 2-LİHKAB büroları faaliyete geçtikten sonra Kadastro Teknik Personelinin durumu. 3-Resen yapılan cins değişikliği ve plan örneği taleplerinin LİHKAB bürolarına devredilmesi. 4-Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak harita programları ile diğer programların (Jeodezi Process, Tutanak programları vb.) olmaması ve eğitimlerin yetersiz olması. 5- Kadastro Müdürlüklerinde yapılan işlemlerdeki birliğin sağlanamaması. 6-Kadastro Müdürlüğü arşiv sisteminin standart olmaması. 7-Sayısallaştırma işleminin yetersiz kalması. 8- Temizlik işleri için dışarıdan hizmet alımı yapılması. 9-Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması. 10-Personele ödenen yevmiye, tazminat vb. ücretlerin performansa göre verilmesi. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

8 PROBLEM HAVUZU ÖNCELİK OYLAMASI DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO PROBLEMLER / KİŞİLER Y.Mesut İLBAY Cemile DÜNDAR Özgür YILMAZ H.Avni ÜSTÜNDAĞ Kadir AYAR Ali ANILIR Yunus ÇAKIR Ahmet YETKİN Harun ULUN TOPLAM PUAN 1 İmar uygulaması gören yerlerde 22-a yapılamamasının nedenleri 5 4566583951 2 LİHKAB büroları faaliyete geçtikten sonra Kadastro Teknik Personelinin durumu 10 6 4 391 63 3 Resen yapılan cins değişikliği ve plan örneği taleplerinin LİHKAB bürolarına devredilmesi 6 1 1 231 2 2 1028 4 Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak harita programları ile diğer programların (Jeodezi Process, Tutanak programları vb.) olmaması ve eğitimlerin yetersiz olması. 9 2 79 9 3104 4 57 5 Kadastro Müdürlüklerinde yapılan işlemlerdeki birliğin sağlanamaması 7 68110 69 5759 6 Kadastro Müdürlüğü arşiv sisteminin standart olmaması 459824 67651 7 Sayısallaştırma işleminin yetersiz kalması 37107525 8249 8 Personele ödenen yevmiye, tazminat vb. ücretlerin performansa göre verilmesi 8 8 4 4 78415 49 9 Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması 2 3 33 89 7 6 8 49 10 Temizlik işleri için dışarıdan hizmet alımı yapılması 1 9 2 51 7 1 10339 Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

9 Öncelik Sırasına Göre İyileştirilecek 10 Problem Puanı 1- LİHKAB büroları faaliyete geçtikten sonra Kadastro Teknik Personelinin 63 durumu. 2- Kadastro Müdürlüklerinde yapılan işlemlerdeki birliğin sağlanamaması 59 3- Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak harita programları ile diğer programların (Jeodezi Process, Tutanak programları vb.) olmaması ve eğitimlerin yetersiz olması. 57 4- İmar uygulaması gören yerlerde 22-a yapılamamasının nedenleri. 51 5- Kadastro Müdürlüğü arşiv sisteminin standart olmaması 51 6- Sayısallaştırma işleminin yetersiz kalması 49 7- Personele ödenen yevmiye, tazminat vb. ücretlerin performansa göre verilmesi 49 8- Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması 49 9- Temizlik işleri için dışarıdan hizmet alımı yapılması. 39 10- Resen yapılan cins değişikliği ve plan örneği taleplerinin LİHKAB bürolarına devredilmesi 28 Birinci sırada tespit edilen Problem “LİHKAB büroları faaliyete geçtikten sonra Kadastro Teknik Personelinin durumu.” konusu seçilere nedenlerin irdelemesi yapıldı, çözüm önerileri sunuldu. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

10 DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Problemin NedenleriÇözümleri 1-16/06/2005 tarih ve 5368 Sayılı "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanun’’ ile LİHKAB bürolarının faaliyete geçmesi sonucu Kadastro Müdürlüklerinde çalışan yetişmiş teknik personelin değerlendirilmemesi ve uygun görevlendirme planının olmaması. 1- Kadastro Müdürlüklerinde açığa çıkan yetişmiş teknik personelimizin: 28.07.2006 tarihli ve 26242 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren " Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) " projesi ile verinin üretildiği yerden sunulmasını öngören ve TKGM'nün sorumluluğunda yürütülecek olan e-devlet projesinde değerlendirilmesi. 2- Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri bünyesinde bir havuz oluşturarak iş yoğunluğu fazla olan Kadastro Müdürlüklerine personel tercihleri de dikkate alınarak görevlendirme yapılması. 3- Kadastro Harita ve Bilgilerinin güncellenmesi (3402 sayılı kanun-22/a) ile pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması çalışmaları, mekansal bilgi sistemine altlık oluşturmak için; personelin öncelikle kadastro müdürlüklerinin kendi yetki bölgesinde değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde diğer yetki bölgelerine aktarılması. 4- Geçmişte yapılmış olan kontrollük ve değişiklik işlemlerinin paftalarına işlenmesi ve dijital ortamda da fen klasörlerine işlenerek arşiv standartlarına uygun hale getirilmesi için teknik personelin değerlendirilmesi. 5- Gelişen günümüz teknolojisinde kadastro müdürlüğündeki verilerin güncel ve sürekliliğini sağlayan bir sistem halinde devam ettirilmesi amacı ile 2010/17 kadastro haritalarının sayısallaştırılması hakkındaki genelge ve kadastro haritalarının sayısallaştırılması hakkında yönetmeliğe göre yapılacak çalışmalarda teknik personelin değerlendirilmesi. 6- LİHKAB bürolarınca yerine getirilecek; talebe bağlı hizmetlerde ortaya çıkan teknik hataların artması nedeni ile 2010/13 genelge gereği 3 gün içinde cevap verilmesi gerektiğinden; teknik personelin bu çalışmalarda değerlendirilmesi. 7- Sağlık bakanlığındaki; aile hekimlerinin yanında çalışan yardımcı personellerde olduğu gibi, kadastro müdürlüklerinde artan teknik personelin benzeri şekilde LİHKAB bürolarında değerlendirilmesi. 8- Tapu sicil müdürlüklerinde hiç mesleki bilgisi olmayan personel yerine; kadastro müdürlüklerindeki fazla olan teknik personelin değerlendirilmesi Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

11 Denizli Horozu iyileştirme ekibi olarak: Tapu ve Kadastro çalışanlarını Tarafsız Kaliteli Güven Merkezi' ne davet ediyoruz. Denizli Horozu iyileştirme ekibi olarak: Tapu ve Kadastro çalışanlarını Tarafsız Kaliteli Güven Merkezi' ne davet ediyoruz. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu


"DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Horozu İyileştirme Takımı Çalışma Raporu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları