Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BREZİLYA - ARJANTİN ÜLKE TANITIMI VE İHRACAT FIRSATLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BREZİLYA - ARJANTİN ÜLKE TANITIMI VE İHRACAT FIRSATLARI"— Sunum transkripti:

1 BREZİLYA - ARJANTİN ÜLKE TANITIMI VE İHRACAT FIRSATLARI
BREZİLYA - ARJANTİN ÜLKE TANITIMI VE İHRACAT FIRSATLARI Esin GÜLLÜLER ŞEN İhracatı Geliştirme Uzmanı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 Haziran 2016, İzmir

2 BREZİLYA’NIN DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE-BREZİLYA İKİLİ TİCARETİ
Sunuş Planı BREZİLYA ÜLKE PROFİLİ BREZİLYA’NIN DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE-BREZİLYA İKİLİ TİCARETİ ARJANTİN ÜLKE PROFİLİ ARJANTİN’İN DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE-ARJANTİN İKİLİ TİCARETİ GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi Bakanlığı

3 BREZİLYA ÜLKE PROFİLİ Brezilya, büyük bir pazara, geniş topraklara ve zengin doğal kaynaklara sahiptir. Nüfusuyla dünyanın 5. büyük ülkesi ve 2,2 trilyon ABD Dolar gayri safi milli hasılası ile Latin Amerika’nın birinci ülkesi konumundadır. Nüfus yoğunluğu, tüketim potansiyeli ve artan ithalatı ile Brezilya, alternatif dış pazar arayan ihracatçılarımız için değerlendirilmesi gereken önemli bir pazar niteliğindedir. MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) üyelerinden biri olan Brezilya, krizler sonrası aldığı önlemlerle cari işlemler dengesinde ve bütçesinde olumlu gelişmeler sağlamış, dış ticareti geliştirmek için ikili ilişkilere önem vermiştir. Brezilya aynı zamanda, Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek ticaret hacmine sahip olduğumuz ülkedir.

4 STRATEJİK KONUM: Latin Amerika’nın en büyük ülkesi.
Coğrafi Konum STRATEJİK KONUM: Latin Amerika’nın en büyük ülkesi. Komşu Ülkeler: Arjantin 1,263 km, Bolivya 3,403 km, Kolombiya 1,790 km, Fransız Guyanası 649 km, Guyana 1,308 km, Paraguay 1,371 km, Peru 2,659 km, Surinam 515 km, Uruguay 1,050 km, Venezuela 2,137 km ve Doğusunda Atlantik Okyanusu, Şili ve Ekvator hariç tüm Güney Amerika ülkeleri ile komşudur . Kapladığı alan açısından dünyanın beşinci büyük ülkesi olan Brezilya, kuzeyden güneye km, doğudan batıya km’dir. Ülkenin, yaklaşık yüzde doksan gibi büyük bir kısmı, Ekvator ile tropikal Oğlak dönencesinde yer almaktadır. Atlantik Okyanusu ile çevrili Brezilya’nın İspanyolca konuşan Güney Amerika ülkeleri ile km’lik sınırı vardır. Şili ve Ekvator haricinde Güney Amerika ülkelerinin hepsi ile sınır komşusudur. Amerika kıtasının %21’ini, Latin Amerika’nın %47,7’sinin kaplayan Brezilya’nın arazi yapısında  güneyin son ucunda Porto Alegre’den kuzeydoğudaki Natal’a kadar sahil hattını yakından izleyen sıradağlarından sonra kıvrımlarını açan Brezilya yaylası ile egemen engebeler mevcuttur. Brezilya’nın başkenti Brasilia, politik ve idari merkez olmakla birlikte ekonomi, ticaret ve sanayi merkezleri başkentten uzakta Atlas okyanusu kıyısında yoğunlaşmıştır. Sao Paulo, güneydoğuda başkentten km. uzaktadır. Diğer büyük şehirler Rio de Janerio, Belo Horizonte güneydoğuda, Porto Alegre güneyde, Salvador ve Recife ise kuzeydoğuda yer almaktadır. Brezilya’nın GSYİH’sının %50’si güneydoğu bölgesinde, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ve Esprito Santo eyaletlerinde üretilmektedir. Üretim altyapısı yüksek oranda çeşitliliğe sahiptir. Ülke genelinde km2’ye ortalama 22 kişi düşerken bu bölgede km2’ye 85 kişi düşmektedir. Ekonomi Bakanlığı 4

5 Temel Sosyal Göstergeler
Resmi Adı Brezilya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli Federal Cumhuriyet (26 Eyalet ve Federal Bölge) Devlet Başkanı Michel Miguel Elias TEMER Lulia (12 Mayıs 2016) Başlıca Şehirler Brasilia (2,6), Sao Paulo (11,4), Rio de Janeiro (6,4), Salvador (2,7), Fortaleza (2,5), Belo Horizonte (2,4). Resmi Dili Resmi dil Portekizce’dir. İş dünyasında İspanyolca ve İngilizce de kullanılmaktadır. Para Birimi Real Brezilya, “Başkanlık” sistemiyle yönetilen “Federal Cumhuriyet”tir. 26 eyalet ve bir federal başkentten oluşan idari yapıda, her eyaletin federal meclisi ve iç yönetimi bulunmaktadır. Toplam belediye vardır. Eyalet valilerinin federal meclis ve senatörler üzerinde güçlü etkisi bulunmaktadır. Brezilya’da üç farklı ırk ve bunların karışımından söz edilebilir. Yerli halk yani Güney Amerika yerlileri, Avrupa’dan gelmiş beyazlar ve Afrika’dan gelmiş siyahlar Brezilya halkının günümüzdeki yapısını oluşturmaktadır. Brezilya’nın asıl nüfusu, göreceli olarak küçük kabilelere bölünmüş ve yarı sabit köylerde yaşayan avcılık ve balıkçılıkla geçinen yerlilerden oluşmuştur. Dünyanın neresinden gelmiş olursa olsun ziyaretçilerin kendilerini yabancı hissetmemelerini sağlayan bu etnik farklılık; ulusal yapıda, iş ve politika hayatında ayrımcılık yapılmadan birlikte yaşama kültürü oluşmasını sağlamış olup, Brezilya’nın küresel rekabet alanında başarısının en önemli anahtar unsurudur. Ekonomi Bakanlığı 5 5

6 Temel Ekonomik Göstergeler
2014a 2015a 2016b 2017b Nüfus (milyon) 202,8 204,5 206,1 207,7 GSYİH (milyar ABD$, cari fiyatlarla) 2.416,5 1.772,3 1.622,0 1.669,6 Kişi Başı GSYİH (ABD$, cari fiyatlarla) 16.120 15.525 15.085 15.325 Reel Büyüme Oranı (%) 0,1 -3,8 -3,7 0,9 İşsizlik Oranı (%, ortalama) 6,5 9,0c 9,9 11,8 Enflasyon Oranı (%, ortalama, TÜFE) 6,4 10,7 7,0 5,5 Döviz Kuru (Ps/ABD$, ortalama) 2,66 3,90 3,82 3,96 Brezilya’nın, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC Ülkeleri) ile beraber 2050’li yıllarda dünyanın ekonomik kaderini belirleyecek ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir. Yeni petrol rezervleri bulunan ve gelecekte petrol devi olması beklenen Brezilya’nın krize rağmen BRIC ülkeleri arasında varlığını sürdürmesinde, tedarikçi ülke olması ve zengin doğal kaynaklarının rolü unutulmamalıdır. BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkeleri arasında büyüme performansı açısından geride kalan Brezilya’nın sosyal ve ekonomik reformlarının devamlılığı büyük önem taşımaktadır. Brezilya küresel aktör olma yönünde önemli aşamalar kaydetmiştir. Yapılan bazı araştırmalara göre 2020 yılında Brezilya tüketici pazarının 3,5 trilyon ABD Dolar’la dünyanın 5. büyük pazarı haline geleceği tahmin edilmektedir. Brezilya’da hizmetler sektörü ağırlık taşımakta olup, öne çıkan sektörler: telekomünikasyon, bankacılık, enerji, ticaret ve bilgi işlemdir.  Tarım sektörü açısından öne çıkan ürünler: kahve, soya, şekerkamışı, kakao, pirinç, et, tavuk, mısır, portakal, pamuk, buğday, tütündür.  Sanayide öne çıkan sektörler: çelik, sivil havacılık, kimyasallar, petrokimyasallar, ayakkabı, makine, motorlar, taşıt araçları, oto yedek parçaları, dayanıklı tüketim malları, çimento ve kerestedir. a Gerçekleşen b Tahmini c Öngörü Kaynak: The Economist Intelligence Unit Ekonomi Bakanlığı

7 Temel Ekonomik Göstergeler
206,1 milyon nüfus ile dünyada 5. sırada, LA’da 1. sırada (2016) 2050 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasında BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) Dünya ihracatında 25., dünya ithalatında 22. sırada (DTÖ) Yabancı sermaye girişinin 43,8 milyar dolar olması beklenmekte (2016) Ekonomik Serbestlikte LA’da 21., dünyada 122. (2016) İş yapma kolaylığı açısından LA’da 20., dünyada 116. (2016) Rekabetçilik düzeyi açısından LA’da 7., dünyada 75. (2016) “Daha Büyük Brezilya/Brasil Major” Ekonominin canlandırılması amacıyla, gösterge faiz oranı %7,25’e kadar düşürülmüş, enflasyon %5,9 oranıyla kontrol altına alınmış, daha dengeli ve rekabetçi bir döviz kuru temin edilmiş, vergilendirme sisteminde düzenlemelere gidilmiştir. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi üzerinde de çalışılmalar sürdürülmektedir. Ancak 2015 yılı Brezilya Ekonomisi açısından zor bir yıl olmuştur. Havaalanlarında yolcu sayısının geçtiğimiz beş yılda yaklaşık iki kat artması havaalanlarına yatırım ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Dış ticaret hacminin son yıllarda hızlı bir şekilde artması limanların iş yükünü artırmış ve liman yatırımları ihtiyacını doğurmuştur. Trafiğe yeni giren araç sayısının ciddi artış göstermesi trafik yoğunluğunu artırmış ve özellikle otoyollara yatırım yapılmasını gerektirmiştir. Ekonomi Bakanlığı 7

8 Eyaletler İtibarıyla Genel Ekonomik Durum
Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletlerinden oluşan ülkenin % 11’ini kaplayan güneydoğu bölgesi, gayrisafi yurtiçi hasılanın yarısından fazlasını üretmektedir. Orta-batı bölgesi ise ülkenin en hızlı büyüyen bölgesidir. Kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri en geri kalmış bölgelerdir. Federatif bir yapıya sahip olan ülkede eyaletler, dış ve iç yatırımcıyı kendi bölgelerine çekebilmek için çeşitli teşvikler sunmaktadır. İmalat sanayi, büyük ölçüde Sao Paulo eyaletinde yoğunlaşmaktadır. Bahia eyaleti, petrokimya, kağıt hamuru ve kağıt, ayakkabı Minas Gerais eyaleti, otomobil ve çelik, Parana eyaleti, otomotiv, Para eyaleti, madencilik ve alüminyum, Rio Grande do Sul eyaleti, petrokimya ve Espirito Santo eyaleti, çelik, kağıt hamuru endüstrilerinde uzmanlaşmıştır. Rio de Janeiro eyaleti, son yıllarda petrol sanayinin gelişimiyle dikkatleri toplamaktadır. Lojistik Yatırım Programı açıklanmış ve bu kapsamda karayolları, demir yolları, limanlar, havaalanları ve enerji alanında özel firmalarca yatırım yapılmasına yönelik ihaleler serisi başlatılmıştır. Söz konusu programlar çerçevesinde özel sektörün yatırım yapması, devletin ise uygun koşullarda finansman sağlaması ve genel ekonomik istikrarı sürdürerek ekonomik büyümenin artırılması hedeflenmektedir. Federatif bir yapıya sahip olan ülkede eyaletler, dış ve iç yatırımcıyı kendi bölgelerine çekebilmek için çeşitli teşvikler sunmaktadır. (http://www.brasilglobalnet.gov.br/Publicacoes/I/guiaInvestidorEstadosFederacao.aspx) Ekonomi Bakanlığı

9 BREZİLYA’NIN DIŞ TİCARETİ
Dünya tarım ve gıda sanayi ürünleri dış ticaretinde fazla veren ülkelerin başında Brezilya gelmektedir. Ülkenin dış ticaret rakamları incelendiğinde, net bir tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatçısı olduğunu söylemek mümkündür. Brezilya tarım ve gıda ürünleri pazarında yoğun bir rekabet bulunmaktadır. Gıda sanayiinde faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin büyük çoğunluğunun Brezilya pazarında yer aldığı görülmektedir. Yerli üreticiler de alanlarında oldukça başarılı olup, hem iç piyasada hem de dünya piyasalarında etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yaklaşık 8,4 milyon kişinin istihdam edildiği imalat sanayinin önemli kısmı güney ve güneydoğuda toplanmıştır. Kuzeydoğu, ülkenin en fakir kısmıdır ama yeni yatırımları cezbetmeye başlamıştır. Sao Paulo eyaleti sanayinin kalbi durumundayken, Campinas yeni teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir eyalettir. Rio de Janerio son yıllarda petrol konusunda atılım yapan bir eyalet olmuştur. Brezilya imalat sanayi, büyüklük ve çeşitlilik açısından Latin Amerika ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Makineler, elektrikli ekipmanlar ve otomotiv gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra; havacılık sanayi ve telekomünikasyon ekipmanları alanında son on yılda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.

10 İhracatının %18,6’sı, ithalatının %17,9’u Çin ile
Brezilya’nın Ülkeler İtibarıyla İhracatı (milyar$) Ülke 2013 2014 2015 Pay (%) Tüm Ülkeler 242,1 225,0 191,1 100,0 1 Çin 46,0 40,6 35,6 18,6 2 ABD 24,8 27,1 24,2 12,7 3 Arjantin 19,6 14,2 12,8 6,7 4 Hollanda 17,3 13,0 10,0 5,3 5 Almanya 6,5 6,6 5,1 2,7 6 Japonya 7,9 4,8 2,5 7 Şili 4,4 4,9 3,9 2,1 8 Hindistan 3,1 4,7 3,6 1,9 9 Meksika 4,2 3,5 10 İtalya 4,0 3,2 1,7 Türkiye, Brezilya’nın ihracatında 38. sırada (%0,7 pay) İhracatının %18,6’sı, ithalatının %17,9’u Çin ile Brezilya’nın ihracatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD, Arjantin, Hollanda, Almanya ve Japonya’dır. İhracatındaki ilk 6 ülkenin toplam ihracatı içindeki payı %46’dır. Türkiye ise Brezilya’nın ihracatında 38. sırada yer almakta olup, toplam içerisinde %0,7’lik bir paya sahiptir. Ekonomi Bakanlığı 10

11 Türkiye, Brezilya’nın ithalatında 47. sırada (%0,3 pay)
Brezilya’nın Ülkeler İtibarıyla İthalatı (milyar$) Ülke 2013 2014 2015 Pay (%) Tüm Ülkeler 239,6 229,0 171,4 100,0 1 Çin 37,3 30,7 17,9 2 ABD 36,2 35,2 26,7 15,6 3 Almanya 15,1 13,8 10,3 6,1 4 Arjantin 16,4 14,1 10,2 6 5 G. Kore 9,4 8,5 5,4 3,2 Japonya 7,0 5,9 4,8 2,8 7 İtalya 6,7 6,3 4,6 2,7 8 Nijerya 9,6 9 Fransa 6,5 5,7 4,4 2,6 10 Meksika 5,3 4,3 Türkiye, Brezilya’nın ithalatında 47. sırada (%0,3 pay) Brezilya’nın ithalatında en önemli ticaret ortakları Çin, ABD, Almanya, Arjantinve G. Kore’dir. İthalatındaki ilk 5 ülkenin toplam ithalatı içindeki payı %48,8’dir. Türkiye ise Brezilya’nın ithalatında 47. sırada yer almakta olup, toplam içerisinde %0,3’lük bir paya sahiptir. Ekonomi Bakanlığı 11

12 Brezilya’nın İhraç Ettiği Ürünler (milyar $)
GTİP  Ürün Adı 2013 2014 2015 Tüm Ürünler 242,1 225,0 191,1 1201 Soya fasulyesi 22,8 23,2 20,9 2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 32,4 25,8 14,0 2709 Ham petrol (petrol yağları ) 12,9 16,3 11,7 1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) 11,8 9,4 7,6 0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı 7,2 7,0 6,3 2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 6,7 5,8 0901 Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları 4,5 6,0 5,5 4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 4,8 4,9 5,3 1005 Mısır 3,9 5,0 8802 Helikopterler, uçaklar vb 3,8 3,4 4,0 0202 Sığır eti (dondurulmuş) 8703 Binek otomobilleri 5,4 3,1 3,3 2818 Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum hidroksit 1,8 2,4 2,6 7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 2,1 2,2 2,3 7108 Altın Brezilya’nın ihracatında başlıca ürünler; soya, demir cevherleri, ham petrol, şeker, tavuk eti, soya küspesi, kahve, odun hamuru, mısır, uçaklar, dondurulmuş sığır eti, binek otomobil, alüminyum oksit, demir-çelik ürünleri, altın, kara taşıtlarının aksam ve parçaları, tütün ile meyve ve sebze sularıdır. Brezilya’nın ihracatı iki ana kategoriye ayrılmaktadır: (1) Ham ve yarı işlenmiş ürünler; demir, alüminyum, manganez ve diğer madenler; soya, şeker, kahve, kakao, pamuk, mısır, yaprak tütün, meyveler ve diğer tarım ürünleri, her tür et; (2) İmal edilmiş mallar, uçaklar, motorlu araçlar, gemiler, lokomotifler ve vagonlar, bu araçlara ait yedek parçalar, demir ve çelik alaşımları ve ürünleri, kağıt, mekanik sistemler, buhar veya elektrik ve elektronik motorları, makine ve donanımları, fiber optik dahil iletişim sistemleri, eczacılık ürünleri, kozmetik ve ilaçlar, hastane tıp ve diş tedavisi donanımları, tekstil, ayakkabı, müzik aletleri, oyuncaklar, mobilya ve ev eşyaları, bilgisayarlar ve yazılım dahil büro makineleri, plastik ürünler, işlenmiş sığır eti, tavuk ve diğer etler, portakal suyu, meyveler, sebzeler, kahve, balık ve diğer gıdalar. Yarı mamül malların ihracatı artmakta ve daha fazla ikincil petrokimya ürünleri kullanıma hazır tutulmaktadır. Öte yandan sermaye malları, petrol arama ve üretim platformlarından dev hidroelektrik türbinlere kadar birçok ürün; Brezilya mühendislik, danışmanlık ve inşaat firmaları yurt dışında pazarlar bulmaktadır. Ekonomi Bakanlığı

13 Brezilya’nın İthal Ettiği Ürünler (milyar $)
GTİP  Ürün Adı 2013 2014 2015 Tüm Ürünler 239,6 229,0 171,4 2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 17,7 17,6 8,6 2709 Ham petrol (petrol yağları ) 16,3 15,5 7,3 2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 7,9 8,4 5,9 8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 8,2 7,1 5,3 8703 Binek otomobilleri 9,0 7,6 5,0 8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 5,6 4,2 3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 3,7 3,6 3,2 3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici 2,9 3,4 3,0 8542 Elektronik entegre devreler 4,7 4,4 3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 3,1 2,7 8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 2,3 2,4 3104 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler 3,3 2,5 8529 85.25 ila yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar 3,5 2,1 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 2,2 2,0 Brezilya’nın ithalatında ağırlığı olan ürünler, petrol yağları, ham petrol ve doğal gaz, kara taşıtları aksam ve parçaları, binek otomobiller, mobil telefonlar, ilaçlar, haşarat öldürücü, dezenfekte ediciler, elektronik devreler, serum ve aşılar, turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz türbinleri, gübreler, kamyon, kamyonet, kimyasallar ve taşkömürü olarak sıralanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı

14 TÜRKİYE – BREZİLYA İKİLİ TİCARETİ
TÜRKİYE – BREZİLYA İKİLİ TİCARETİ Brezilya ile ülkemiz arasında kurulacak yakın ekonomik işbirliği, Brezilya ile birlikte Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Venezüella’nın üye oldukları MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ile ortaya çıkacak geniş pazardan Türk firmalarının da yararlanmasına yol açacaktır. Diğer yandan Brezilya’lı firmalar Türkiye üzerinden komşu ve yakın ülke pazarlarına girme şansına sahip olabileceklerdir. Türkiye-Brezilya ekonomik ilişkileri, özellikle aynı konularda iş yapan firmaların, işadamı derneklerinin ve kurumların işbirliğine giderek ortak üretim ve pazarlama yapmaları halinde büyük bir potansiyel taşımaktadır. Genel olarak Brezilya tarafı Türkiye ile işbirliği yapmak açısından konuya olumlu yaklaşmaktadır. Türk işadamlarının Brezilya’yı daha iyi tanıyıp, aktif bir şekilde konuya eğilmeleri, ülkeler arasındaki ticaret hacminin artmasında ve Türkiye açısından negatif olan dengenin düzeltilmesinde büyük rol oynayacaktır.

15 2016 - Brezilya ile ilk temasların başlamasının 158. yılı
Türkiye-Brezilya İkili İlişkileri Brezilya ile ilk temasların başlamasının 158. yılı 1858 yılı Dostluk, İkamet, Ticaret ve Seyr-i Sefain Antlaşması 1927 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile başlayan diplomatik ilişkiler 10 Nisan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 2006 yılı - Latin Amerika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi 2010– Sn. Başbakanımızın Brezilya ziyareti Ekonomi Bakanlığı 15

16 Türkiye - Brezilya İkili Ticareti (milyon $)
Yıl İhracat İthalat Denge Hacim 2008 318,0 1.423,8 -1.105,8 1.741,8 2009 388,2 1.105,8 -717,6 1.494,1 2010 614,5 1.347,5 -732,9 1.962,0 2011 883,4 2.074,3 -1.190,8 2.957,8 2012 1.002,7 1.770,0 -767,3 2.772,8 2013 936,0 1.408,8 -472,7 2.344,9 2014 794,1 1.728,7 -934,5 2.522,9 2015 458,3 1.792,2 -1.133,8 2.250,6 2015 (4 ay) 164,0 584,9 -420,8 749,0 2016 (4 ay) 100,7 618,0 -517,2 718,8 -%42 +%4 İhracatımızda; kamyon, minibüs, otomotiv yedek parça, demir ve çelik ürünleri, sondaj platformları, çimento, kuru kayısı, fındık, gübre, tütün, iplik, araba lastiği, mobilya aksamı, araba koltuğu, kuru incir, maya, kesme ve düzeltme makineleri, kaucuktan eşyalar, aluminyum hidroksit, mermer ve traverten önemli yer tutarken, ithalatımızda; demir cevheri, demir, soya fasulyesi, soya yağı, pamuk, kurtarma gemisi, buğday, tütün, odun hamuru, kahve, greyderler, buldozerler, kontrplaklar, kompresörler, polipropilen, polietilen, sığır, araba aksam ve parçaları, çinko, kağıt, deri, ayakkabı ve kağıt ön sıralarda gelmektedir. Brezilya, Türkiye’nin 2015 yılı ihracatında 53. sırada Ekonomi Bakanlığı

17 Türkiye’nin Brezilya’ya İhracatı (milyon $)
GTİP Ürün Adı 2013 2014 2015 Tüm Ürünler 936,0 794,1 458,6 7214 Demir/çelik çubuklar 126,0 134,4 64,6 8708 Kara taşıtları aksam ve parçaları 115,3 83,7 45,8 8905 Gemiler, yüzer vinçler 2,1 40,8 35,1 0802 Kabuklu fındık 13,9 26,9 30,6 5510 Suni devamsız liften iplikler 49,5 54,7 16,9 2523 Çimento 15,9 18,0 14,9 2401 Tütün 19,9 15,7 14,0 3202 Debagatte kullanılan müstahzarlar 13,5 14,6 13,8 7614 Alüminyum tellerden halatlar, örme halatlar 12,3 0813 Kuru kayısı 14,3 22,4 11,2 8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 13,0 12,8 9,4 7213 Demir/çelik filmaşin 31,0 28,1 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 16,4 28,4 8,3 8707 Kara taşıtları için karoserileri 7,2 9,0 5,7 7013 Masa, mutfak, tuvalet, ev tezyinatı için cam eşya 7,8 9,5 4,7 Ekonomi Bakanlığı

18 Türkiye’nin Brezilya’dan İthalatı (milyon $)
GTİP Ürün Adı 2013 2014 2015 Tüm Ürünler 1.408,8 1.728,7 1.792,2 2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 364,6 383,3 348,6 7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller 41,2 112,3 240,6 4703 Odun hamuru 95,7 137,7 139,3 2401 Tütün 121,1 132,5 129,7 5201 Pamuk 77,8 61,4 113,8 0901 Kahve 71,5 77,9 111,3 7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri (600mm. fazla) 29,5 69,0 8429 Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici 55,7 46,5 61,2 1201 Soya fasulyesi 72,6 301,6 43,9 7108 Altın 35,7 2304 Soya yağı üretiminden kalan küspe ve atıklar 11,5 74,1 27,8 7225 Alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulü (600mm. fazla) 5,9 26,8 4802 Kağıt ve karton 3,1 1,5 23,3 1701 Şeker (kimyaca saf sakkaroz, katı halde) 0,4 23,2 3904 Vinil klorür/halojenli olefin polimerleri 0,1 21,5 Ekonomi Bakanlığı 18 18

19 Potansiyel Sektörler Gıda (Zeytinyağı, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Tütün, Maya, Makarna, Fındık, Kuru Kayısı, Kekik) Otomotiv Ana ve Yan Sanayii (oto yedek parça, ticari araç) Kimyasal Gübreler Takım Tezgahları Demir Çelik Ürünleri İnşaat Malzemeleri Elyaf ve İplikler Doğal Taşlar (Mermer ve Traverten) Ekonomi Bakanlığı

20 İşbirliği İmkanları *Daha Detaylı Bilgi İçin: www.ekonomi.gov.tr
Müteahhitlik sektöründe (yol, hava alanları, limanlar, marinalar), Turizm (özellikle gemi turizmi/cruise seferleri), Kimyevi madde taşıyıcı gemiler, Savunma sanayii İlaç ve kozmetik sanayii *Daha Detaylı Bilgi İçin: Ekonomi Bakanlığı

21 Brezilya Pazarında Fırsatlar
Hammadde ve doğal kaynaklar açısından zengin ekonomi Uygulanan sosyal politikalar sonucu orta sınıfın tüketim harcamalarının giderek artması Dostane bir tutum Siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirme istek ve arzusu İhracatçılarımız için yeni ve büyük pazar Üçüncü ülke piyasalarına girmek için işbirliği imkanları Brezilya’nın toplam değeri 285 milyar $ üzerindeki, inşaat, sağlık, enerji, ulaşım ve lojistik altyapı harcamalarına ilişkin Gelişmenin Hızlandırılması Programı (PAC 1) ve 878 Milyar $ tutarındaki (PAC 2) Uzun yıllar gelişmenin temelini oluşturan canlı ve yüksek iç talep İnşaat ve müteahhitlik alanında işbirliği ve yatırım fırsatları Sao Paulo’ya THY ile uçuş imkanı

22 Brezilya Pazarında Güçlükler
Pazarın coğrafi uzaklığına bağlı olarak yaşanan ulaşım ve lojistik sorunları. Türkiye’nin ve Türk ürünlerinin yeteri kadar tanınmaması Temel hukuki ve ticari altyapıyı geliştirecek karşılıklı anlaşmaların tamamlanmamış olması Dış ticaret dengesi konusunda gösterilen hassasiyet Bölge genelinde tarife ve tarife dışı engeller yoluyla uygulanan korumacılık politikaları Nispeten yüksek vergiler ve karmaşık vergi mevzuatı Yatırımcı açısından bürokrasinin ve işçi maliyetlerinin yüksekliği Dil sorununun çıkardığı engeller ve ek maliyet Coğrafi yakınlığı bulunan ülkelerin önemli ticari ortaklar oluşu AB’nin bölge ülkeleri ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini yoğunlaştırması

23 Brezilya’ya İhracatta Karşılaşılan Başlıca Sorunlar
Gümrük komisyonculuğu, nakliye ücretleri, banka masrafları ve depolama fiyatlarının yüksek oluşu firmalarımızın maliyetlerini arttırmaktadır. Coğrafi uzaklık nedeniyle navlun ücretleri yüksektir. Limanlarda bir aydan fazla bekleyen ihraç ürünleri kamulaştırılmaktadır. Gümrük işlemleri ile ilgili tüm evrakların Portekizce düzenlenmesi zorunlu olup, İngilizce evraklar kabul edilmemektedir. Brezilyalı ithalatçılar, Brezilya gümrükleri tarafından istendiği gerekçesiyle, diğer ihracat belgelerinden ayrı olarak menşe belgelerinin yüklemeden yaklaşık bir ay önce kendilerine gönderilmesini talep etmekte, bu durum ise ilave masrafa yol açmaktadır.

24 Brezilya’ya İhracatta Karşılaşılan Başlıca Sorunlar
Brezilya’nın uyguladığı gümrük vergilerine ilaveten ithal mallardan, COFINS (Contribution for the Financing of Social Security) ve PIS (Social Integration Program Contribution) adları altında toplamda %9,25 oranında Sosyal Güvenlik Sistemi Destekleme Fonu vergileri, ithal sanayi ürünlerinden %10 oranında ekstra vergi, ICMS adı altında eyaletten eyalete oranı değişen bir katma değer vergisi ile Liman Vergisi (AFRMM) limanlar ve gemi taşımacılığını desteklemek amacıyla yükleme maliyetleri ile diğer masrafalar üzerinden yaklaşık %25 oranında vergi alınmakta ve zaman zaman toplamda CIF değerinin %90’ına kadar ulaşabilen, farklı adlar altında ithalat vergileri uygulanmaktadır. Brezilya’da ithalatta lisans uygulaması mevcut olup, ancak bu lisansa sahip firmalar ithalat yapabilmektedirler. Bu durum, ihracat işlemlerini zorlaştırmakta ve aynı müşterinin farklı zamanlarda farklı ithalat şirketleri üzerinden ithalat yapmak zorunda kalması Eximbank sigorta işlemlerinde de sıkıntı yaratmaktadır.

25 40’LIK KONTEYNER BOŞALTMA VE DEPOYA AKTARMA 370 $ DEPO MASRAFI
BEKLEME VE LİMANINA GÖRE DEĞİŞİR SERBEST BIRAKILMA HARCI 150$ SENDİKA HARCI 300 $ GÜMRÜKLEME MASRAFLARI 300$ DİĞER (SİSCOMEX, GÜVENLİK, DENETLEME) 100 $ NAVLUN ÜCRETİ $ LİMAN VERGİSİ %25 700 $ TOPLAM $ Depolama fiyatlarının yüksekliği maliyet artırıcı bir unsurdur. Malların limanda dolaşımı, depo, ithal lisansı bedeli, gümrük komisyoncusunun harcamaları, malların Brezilya içerisinde nakliyesi ve banka işlem giderleri kayda değer maliyet unsurlarıdır. Santos limanı dünyada en yoğun limanlar arasında 38. sırada (İstanbul 39.) Source : Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador/Bahia, Belem/Para, Fortaleza/Ceara, Francisco do Sol, Manausi, Paranagua, Sao Paulo/ Santos, Esprito Santo/Vitoria, Suape/Pernambuco limanları mevcuttur. Türkiye’den Sao Paulo’ya gemi nakliyesi yaklaşık 29 gün’dür. Sözkonusu süre gün arasında değişebilmekte olup, 40’lık konteyner başına navlun ücreti Dolar arasında değişmektedir. Diğer masraflar ise; SISCOMEX: Dış Ticaret Sistemi için konteyner başına 30 $ civarından ücret alınmaktadır. Sendika Harcı: Konteyner başına 300 $ civarında sendika harcı tahsil edilmektedir. Gümrükleme Masrafları: İşlem başına asgari ücret tutarında gümrükleme masrafı doğmaktadır. Yaklaşık 500 $ civarında tutmaktadır. Brezilya İçi Nakliye: Santos – Sao Paulo arası bir konteyner nakliyesi yaklaşık olarak $ civarında tutmaktadır. Ekonomi Bakanlığı

26 Pazarın Yapısı ve Tercihler
İhracatçılarımızın Brezilya pazarı hakkında olabildiğince kapsamlı bilgiye sahip olması, tüketici zevk ve alışkanlıklarını bilmesi pazara giriş için çok büyük önem arz etmektedir. Tüketim malları için en doğru giriş kapısı güney ve güney-doğu bölgesi özellikle Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Esprito Santo, Rio Grande do Sul, Parana ve Santa Katerina’dır. Kişi başına gelirin en yüksek olduğu bu şehirlerde tüketim alışkanlıkları oldukça çeşitlenmiştir. Brezilya hakkında detaylı bilgilere, fuarlar ve firma adreslerine adresinden ulaşmak mümkündür. Brezilya’da düzenlenen fuar ve sergiler hakkında detaylı bilgilere Dış İlişkiler Bakanlığı’nın web sayfasından (http://www.brazilglobalnet.gov.br) ulaşmak mümkündür. Fuar katılımında ülkenin kültürel yapısı da dikkate alınmalıdır. Fuar standları daha çok sohbet ve tanışma platformu olarak görülmekte, ciddi iş görüşmeleri ise kartvizit bırakılarak daha sonrası için randevulaşarak yapılmaktadır. Fuardaki standlar, klimalı kapalı ortamlar şeklinde tasarlanmakta, hostesler tarafından kahve vb ikramda bulunulmakta, ürünü değil de eğlenceyi ön plana çıkaran bir tanıtım tercih edilmektedir. Tanıtım materyallerinin mümkünse Portekizce olması önemlidir. Firmalarımızın Brezilya pazarına girmesinin en iyi yolu fuarlara katılmaktır. Sao Paulo şehri her yıl 300 civarında fuara ev sahipliği yapmaktadır. Diğer şehirlerde ise petrol, gaz (Rio de Janeiro) ve madencilik (Belo Horizonte) fuarları yapılmaktadır. Bu fuarlara hem Brezilya’dan hem de Brezilya dışından katılımcılar iştirak etmektedir. Bu kapsamda, potansiyel alıcılara danışmanlık hizmeti verilmekte, toplantılar düzenlenmektedir. Brezilya’da iş yapacak firmaların potansiyel ortakları ile yüz yüze görüşme yapmaları çok faydalıdır. Ekonomi Bakanlığı

27 İş Seyahatinde dikkat edilmesi gereken hususlar
Türkiye’den deniz yoluyla giden konteynırlar, günde Brezilya’da İş adamları genellikle İngilizce bilmektedir ancak kritik konular müzakere edilirken tercüman kullanılması tercih edilmelidir. Fiyat listesi, numune ve kataloglar, kartvizit, web sayfası (mümkünse portekizce) Görüşmeleri planlarken; mesafeler ve trafik yoğunluğu dikkate alınmalı Güvenliğe dikkat edilmeli Gerekli aşıların yaptırılması (salgın hastalıklar için) Ekonomi Bakanlığı 27 27

28 ARJANTİN ÜLKE PROFİLİ Zengin toprakları ve iyi eğitilmiş nüfusu ile Arjantin, yaşadığı krizlere rağmen, Latin Amerika ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. İhracata yönelik tarımın özellikle çiftçilik ve balıkçılığın gelişkin olduğu Arjantin, doğalgaz, petrol, maden ve metal açısından zengin bir doğal kaynak altyapısına sahiptir.

29 Coğrafi Konum Güney Amerika’nın güneydoğu kıyısında, Güney Atlantik Okyanusu Şili ve Uruguay arasında. Komşuları: Bolivya 942 km, Brezilya 1,263 km, Şili 6,691 km, Paraguay 2,531 km, Uruguay 541 km Arjantin’in sahip olduğu toprak; Güney Amerika Kıtası’nda 2. dünya genelinde ise 8. en büyük topraktır. Ekonomi Bakanlığı

30 Temel Sosyal Göstergeler
Resmi Adı Arjantin Cumhuriyeti Yönetim Şekli Federal Cumhuriyet (23 Eyalet ve Federal Bölge) Devlet Başkanı Mauricio Macri (2016) Başlıca Şehirler Buenos Aires (18,5 milyon), Cordoba (3,3 m), Santa Fe (3,2 m), Mendoza (1,7 m) Tucuman (1,4) Resmi Dili İspanyolca Para Birimi Arjantin Pesosu (Ps) Yaklaşık 43 milyon nüfusa sahip olan Arjantin’in yıllık nüfus artış hızı yüzde 1 civarında bulunmaktadır. Diğer Latin Amerika ülkeleri ile karşılaştırıldığında doğurganlık oranı düşük ve yaşlı nüfus oranı yüksektir. 65 yaş üstü grubun toplam nüfusa oranı yüzde 11,1’i seviyesindedir. Nüfusun yüzde 91,6’sı şehirlerde yaşamaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 44’ü Buenos Aires Otonom Şehri ile Buenos Aires Eyaleti’nde bulunmaktadır. Arjantin’de eğitim düzeyi yüksek olmakla birlikte son yıllarda eğitim kalitesi düşmektedir. Okuma yazma oranı yüzde 98 düzeyindedir. 13 yıllık zorunlu eğitim sistemi uygulanmaktadır. Ülkedeki 102 üniversitenin 45’i devlet üniversitesidir ve toplam öğrencilerin yüzde 80’i bu üniversitelerde eğitim görmektedir. Teknik eğitim eksikliği son yıllarda artmaktadır. Ülke dışında, çoğunluğu İspanya, İtalya ve ABD’de olmak üzere, 600 bin civarında Arjantinli yaşamaktadır. Ülkeye çevre fakir ülkelerden göç girişi olmaktadır. Net göç oranı 1000’de 2’in altında bulunmaktadır. Arjantin 23 eyalete (provincias) ve bir federal bölgeye (distrito federal) ayrılmıştır: Buenos Aires Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ve Tucuman Ekonomi Bakanlığı 30 30

31 Temel Ekonomik Göstergeler
2014a 2015b 2016c 2017c Nüfus (milyon) 42,7 43,1 43,6 44,0 GSYİH (milyar ABD$, cari fiyatlarla) 548,1 607,8 471,1 525,8 Kişi Başı GSYİH (ABD$, cari fiyatlarla) 22.261 22.707 22.697 23.510 Reel Büyüme Oranı (%) 0,5 2,1 -0,8 3,0 İşsizlik Oranı (%, ortalama) 7,3 7,6 8,0 Enflasyon Oranı (%, ortalama, TÜFE) 38,2 26,4 33,0 17,8 Döviz Kuru (Ps/ABD$, ortalama) 8,08 9,23 15,57 17,29 Yaklaşık 43 milyon nüfusu olan Arjantin’de, kişi başına düşen milli gelir (satın alma gücü paritesine göre) ABD Doları’dır. Gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Arjantin ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi ağırlıklı bir yapıya sahiptir. GSYİH’nın %11'i tarım, % 29,6’sı sanayi, %59,1’i hizmetlerden oluşmaktadır. Hızla artan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi için önemli bir büyüme kaynağı haline gelmiştir. Gıda ve içecek, kimya ve petrokimya, otomotiv ve metal sanayii ülkenin en büyük sanayi kolları durumundadır. 12 yıllık Kirchner hükümeti sonrası iktidara gelen Mauricio Macri hükümeti, Arjantin’i yeniden uluslararası siyasete ve pazara entegre ederek, neoliberal politikalar uygulamayı hedeflemektedir. Döviz kurunun piyasa koşullarınca belirlenmesi, sermaye üzerindeki kontrollerin ve ihracat vergilerinin kaldırılması, enflasyonun tek haneli seviyeye düşürülmesi konusunda taahhütte bulunan yeni hükümet Mercosur’a bağlılığını teyid etmiş, AB ve ABD ile ilişkilerin geliştirileceğini, ÇHC ve Rusya ile yapılan anlaşmaların gözden geçirileceğini belirtmiştir. Arjantin’in ülke borçlarının yeniden yapılandırılmasına yanaşmayan “akbaba fonları” ile yaptığı anlaşmalar dünya pazarlarına yeniden dönüşünün bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. a Gerçekleşen b Tahmini c Öngörü Kaynak: The Economist Intelligence Unit Ekonomi Bakanlığı

32 Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
43 milyon nüfus ile dünyada 31. sırada (2016) 2016 yılında 471,1 milyar ABD Dolar (nominal) GSYİH tahmini ile dünyanın 21. büyük ekonomisi, Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın 3. büyük ekonomisidir (IMF) Arjantin ekonomisine yönelik tahminler genel olarak olumlu olmakla birlikte yeni hükümetin uygulamalarının sonuçlarına bağlı olarak değişebilecektir. IMF’e göre 2016 ve 2017 yılında büyüme hızı sırasıyla %- 0,8 ve %3,0 olarak tahmin edilmekte olup; enflasyonun sırasıyla %33,0 ve %17,8 olacağı öngörülmektedir Dünya ihracatında 48., dünya ithalatında 46. sırada (DTÖ) Arjantin ekonomisine ilişkin yapılan değerlendirme notlarına baktığımızda; ülke riski, döviz kuru riski, politik risk ve bankacılık riski açısından CCC, ekonomik yapı riski açısından B “rating”ine sahip olduğu görülmektedir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Macri’nin kazanması sonrasında Arjantin’in kredi notunu koruyarak görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltmiştir. Kararın gerekçesi olarak Macri’nin, sürekli ve net bir şekilde kendi yönetimi döneminde piyasa dostu politikaların uygulanacağını belirtmiş olması gösterilmiştir. Ekonomi Bakanlığı 32

33 Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
İş yapma kolaylığı açısından 189 ülke arasında 121. sırada (Singapur 1. Sırada, Türkiye 55. sırada), Latin Amerika ülkeleri içinde ise 24. sırada (Meksika 1. sırada), (Dünya Bankası-Doing Business) Rekabetçilik düzeyi açısından dünyada 140 ülke arasında 106. sırada (İsviçre 1. sırada, Türkiye 51. sırada), Latin Amerika ülkeleri arasında 16. sırada (Şili 1. sırada), (Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabet Raporu) Ekonomik Serbestlik Endeksine göre dünyada 178 ülke içinde 169. sırada (Hong Kong 1. sırada, Türkiye 70. sırada), Latin Amerika’da 27. sırada (Şili 1. sırada) (2016 Index of Economic Freedom- Heritage Foundation&Wall Street Journal) Arjantin ekonomisine ilişkin yapılan değerlendirme notlarına baktığımızda; ülke riski, döviz kuru riski, politik risk ve bankacılık riski açısından CCC, ekonomik yapı riski açısından B “rating”ine sahip olduğu görülmektedir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Macri’nin kazanması sonrasında Arjantin’in kredi notunu koruyarak görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltmiştir. Kararın gerekçesi olarak Macri’nin, sürekli ve net bir şekilde kendi yönetimi döneminde piyasa dostu politikaların uygulanacağını belirtmiş olması gösterilmiştir. Ekonomi Bakanlığı 33

34 ARJANTİN’İN DIŞ TİCARETİ
Arjantin son 12 yıldır dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. Bu süre içinde 2009 yılında ithalattaki çok keskin düşüş nedeniyle dış ticaret fazlası nominal olarak 18,6 milyar Dolar’a yaklaşarak tarihi rekor kırmıştır yılında ilk kez dış ticaretinde açık vereceği tahmin edilmektedir.

35 İhracatının %18’i, ithalatının %22’si Brezilya ile
Arjantin’in Ülkeler İtibarıyla İhracatı (milyar$) Ülke 2013 2014 2015 Pay (%) Tüm Ülkeler 76,6 68,3 56,7 100,0 1 Brezilya 16,2 13,8 10,0 17,8 2 Çin 5,5 4,4 5,1 9,1 3 ABD 4,2 4,0 3,4 6,0 4 Şili 3,9 2,7 2,3 5 Hindistan 1,0 1,8 2,0 3,5 6 Vietnam 1,1 1,5 3,2 7 Venezuela 2,1 1,9 1,3 2,4 8 İspanya 1,7 1,6 9 Almanya 10 Kanada 1,2 Türkiye, Arjantin’in ihracatında 37. sırada (%0,6 pay) İhracatının %18’i, ithalatının %22’si Brezilya ile Arjantin’in en büyük ihraç pazarını Brezilya oluşturmaktadır yılı itibarıyla toplam 10 milyar ABD Dolar değer ile ihracatın yaklaşık yüzde 17,8’ini Brezilya’ya gerçekleştirilmiştir. Çin her geçen yıl artan önemiyle Arjantin’in Latin Amerika dışındaki en büyük pazarıdır (%9,1 pay). Özellikle soya ve soya yağı ihracatının önemli bir kısmı Çin’e gerçekleştirilmektedir. Ülkeler itibarıyla Arjantin’in ihracatında üçüncü sırada yer alan ABD’ye ihracat 2015 yılı itibarıyla % 6 pay ile 3,4 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekonomi Bakanlığı 35

36 Türkiye, Arjantin’in ithalatında 36. sırada (%0,3 pay)
Arjantin’in Ülkeler İtibarıyla İthalatı (milyar$) Ülke 2013 2014 2015 Pay (%) Tüm Ülkeler 73,6 65,3 59,7 100,0 1 Brezilya 19,1 14,2 13,0 21,8 2 Çin 11,3 10,7 11,7 19,7 3 ABD 8,0 8,8 7,7 12,9 4 Almanya 3,8 3,5 3,1 5,2 5 Meksika 2,1 1,6 1,8 3,0 6 Bolivya 1,7 2,7 1,4 2,5 7 Fransa 2,0 2,4 8 İtalya 1,3 2,3 9 Japonya 1,5 1,2 10 G. Kore 0,9 1,0 Türkiye, Arjantin’in ithalatında 36. sırada (%0,3 pay) Arjantin’in ithalatında en önemli ağırlığı Brezilya oluşturmaktadır. Toplam ithalatın %22’si Brezilya’dan yapılmaktadır. Bu gelişmede, MERCOSUR üyesi olarak iki ülkenin arasında serbest ticaret anlaşması olmasının yanında, Brezilya’nın birçok alanda daha ucuz ve daha ileri sanayi ürünleri ihracatçısı olması da önemli rol oynamaktadır. Çin ve ABD, Arjantin’in ithalatında Brezilya’dan sonra gelen önemli ülkelerdir. Tek tek ülkeler itibarıyla Avrupa ülkeleri Arjantin’in ithalatında göreli olarak alt sıralarda yer almaktadır. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre ve İngiltere AB ülkeleri arasında ithalatta ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ekonomi Bakanlığı 36

37 Arjantin'in İhraç Ettiği Ürünler (milyar $)
GTİP  Ürün Adı 2013 2014 2015 Tüm Ürünler 76,6 68,3 56,7 2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 10,6 11,8 9,6 1201 Soya fasulyesi 4,0 3,7 4,2 1507 Soya yağı ve fraksiyonları 3,4 3,8 1005 Mısır 5,8 3,5 3,1 8704 Kamyon, kamyonet 4,1 3,0 7108 Altın 1,8 2,2 8703 Binek otomobil 1,9 1001 Buğday ve mahlut 0,7 0,6 1,0 8708 Kara taşıtları aksam ve parçaları 1,4 0,8 3004 İlaçlar (dozlanmış) 2204 Taze şarap 0306 Kabuklu hayvanlar 2709 Ham petrol 1,7 1,6 4104 Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış derileri 0402 Süt, krema 0,9 0,5 Arjantin’in başlıca ihraç ürünleri; Soya fasulyesi ve türevleri, kamyon, kamyonet, mısır, otomobiller, altın, ham petrol, bio-dizel yakıtlar, bakır, oto yedek parçaları, petrol yağları, demir-çelik profiller ve şaraptır. Ekonomi Bakanlığı

38 Arjantin'in İthal Ettiği Ürünler (milyar $)
GTİP  Ürün Adı 2013 2014 2015 Tüm Ürünler 73,6 65,3 59,7 2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 5,0 5,9 3,5 8703 Binek otomobilleri ve diğer motorlu taşıtlar 7,0 3,3 8708 Karayolu taşıtları aksam ve parçaları 4,0 3,1 2,8 8517 Telefon cihazları, ses, görüntü almaya mahsus diğer cihazlar 2,6 2,0 2,7 2710 Petrol yağları 2,1 3004 İlaçlar (dozlandırılmış) 1,1 1,0 1,2 3002 Serum ve aşılar 0,8 0,9 8704 Kamyon, kamyonet 1,4 8471 Otomatik bilgi işlem makineleri 0,6 0,7 8529 85.25 ila pozisyonlarındaki cihazların aksam ve parçaları 8802 Helikopterler, uçaklar 0,5 3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte ediciler 8414 Hava veya vakum pompaları, gaz kompresörleri 3901 Etilen polimerleri 2931 Diğer organik-inorganik bileşikler 0,4 Arjantin’in başlıca ithal ürünleri; petrol yağları ve doğalgaz, otomobil, oto yedek parçaları, telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, ilaçlar, kamyon-kamyonet, serum ve aşılar, diğer hava taşıtları, demir cevherleri ve konsantreleri, haşarat öldürücü, dezenfekte ediciler, otomatik bilgi işlem makineleridir. Ekonomi Bakanlığı

39 TÜRKİYE – ARJANTİN İKİLİ TİCARETİ
TÜRKİYE – ARJANTİN İKİLİ TİCARETİ Yıllar itibarıyla incelendiğinde Arjantin ile ticaretimizde açık verildiği, özellikle Arjantin’de krizin etkili olduğu dönemlerde ihracatımızın daha da azaldığı gözlemlenmektedir. 2015 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla %16,3 azalma ile 118,3 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşirken, Arjantin’e ithalatımız ise %27,9 azalma ile 234,5 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşmiştir.

40 Türkiye - Arjantin İkili Ticaret (milyon $)
Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 2007 64,4 2008 107,0 2009 73,7 2010 179,2 2011 214,1 2012 316,4 2013 318,1 2014 141,3 2015 118,3 2015 (4 ay) 37,1 78,8 115,9 -41,6 2016 (4 ay) 47,1 74,0 121,1 -26,9 -%16 -%28 Arjantin ihracatımızda 62. sırada, Ekonomi Bakanlığı

41 Türkiye’nin Arjantin'e İhracatı (milyon $)
GTİP Ürün Adı 2013 2014 2015 Tüm Ürünler 318,1 141,3 118,3 8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 40,7 20,7 19.6 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 45,3 16,0 6,2 2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 7,3 5,1 5509 Sentetik devamsız liften iplik (dikiş hariç) (toptan) 2,8 4,0 8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 117,2 4,2 3,8 8701 Traktörler 13,3 4,8 3,5 7312 Demir-çelik tellerden örme halat, kablo, örme halatlar 3,7 3,2 2,7 8426 Gemi vinçleri, maçunalar, halatlı vinçler, döner köprüler 0,6 8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler) 0,2 6802 Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan hariç) 1,7 2,3 4009 Vulkanize kauçuktan boru ve hortumlar ve donanımları 3,9 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 2,2 4016 Vulkanize kauçuktan diğer eşya 3,6 8512 Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb tertibatı, cihazları 4,3 2,0 8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları 5,5 2,9 1,9 İhracatımızda ilk sırada otomotiv ana (otomobiller, kamyon, kamyonet, traktör) ve yan sanayi ürünleri yer almaktadır. Özellikle Arjantin’de hızla büyüyen otomotiv sektöründe uluslararası otomotiv firmalarına sağlanan yedek parça satışları bu gelişmede etkili olmuştur. İhracatımızın diğer önemli kalemleri, tütün, buzdolabı ve soğutucular, makinalar ve ekipmanlar, demir-çelik ve demir çelikten eşya, sentetik ve suni devamsız lifler, kauçuk ve kauçuktan eşya, elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, cam ve cam eşya, plastik ve plastikten eşya olarak sıralanabilir. Ekonomi Bakanlığı

42 Türkiye’nin Arjantin’den İthalatı (milyon $)
GTİP Ürün Adı 2013 2014 2015 Tüm Ürünler 394,1 325,4 234,4 2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 191,1 133,0 84,1 8704 Kamyon, kamyonet 28,9 29,5 53,8 5201 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 0,1 8,0 18,8 1202 Yer fıstığı 8,2 12,5 12,4 0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 10,6 5,6 7,0 5105 Yün, ince/kaba hayvan kılları (kardeli/taranmış) 15,8 10,1 6,4 2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 15,3 14,6 6,0 1201 Soya fasulyesi 67,5 45,2 5,7 1515 Diğer bitkisel sabit yağlar (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 2,2 2,6 3503 Jelatin, jelatin türevleri, balık tutkalı, hayvansal tutkallar 9,5 5,0 2008 Konserveler 2,8 2,9 4,9 3201 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar ve türevleri 2.616 2.691 7202 Ferro alyajlar 2,0 2.830 1.290 3004 İlaçlar (dozlandırılmış) 0,9 1,2 1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 1,1 Arjantin’den ülkemize yapılan ithalat görece yüksek düzeyde seyretmekle beraber, söz konusu ithalatın kompozisyonuna bakıldığında, buradaki ürün çeşitliliğinin ülkemiz ihracatına kıyasla çok daha düşük olduğu görülmektedir. Toplam ithalatın yaklaşık dörtte üçü tarım ürünlerinden oluştuğu gibi, bunlar da soya, ayçiçek, mısır ve hububat gibi son derece az bir ürün grubunda yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bu ürünlerin dünya fiyat gelişmeleri ile Türkiye’de üretim imkanı olanlarının ülkemizdeki iklime bağlı üretim koşulları Arjantin’den yapılan ithalat büyüklüğü üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaktadır. Ekonomi Bakanlığı 42 42

43 2016 - Arjantin ile ilk temasların başlamasının 106. yılı
Türkiye-Arjantin İkili İlişkileri Arjantin ile ilk temasların başlamasının 106. yılı 1910 yılı Konsolosluk Protokolu 1926 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile başlayan diplomatik ilişkiler Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları (1999, 2003, 2009) 2011 Hava Ulaştırma Anlaşması *Arjantin’in de üyesi olduğu MERCOSUR ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri sürmektedir. Ekonomi Bakanlığı 43

44 Potansiyel Sektörler Maya, Dilimlenmiş Domates Konserveleri ve Kornişon, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Tütün, Şekerli ve Çikolatalı mamuller ile Baharatlar Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Takım Tezgahları, Ağır İş Makinelerinin Aksam ve Parçaları, Elektrik Kabloları, Otomobil lastiği, Buzdolabı ve Soğutucular, Demir-Çelik Profiller, Yassı Ürünler, Klimalar, Çamaşır Makineleri, Camdan Sofra Mutfak ve Ev Eşyaları, Kümes Hayvancılığına Mahsus Makineler, PVC Borular ve Bağlantı Parçaları, Elyaf ve İplik, İşlenmiş Mermer Ülkemizin ihraç potansiyeli olan tarım ve gıda ürünleri: tütün, maya, konserve meyve sebze özellikle dilimlenmiş domates konserveleri ve kornişon, fındık, kuru kayısı, kuru incir, tütün, şekerli ve çikolatalı mamuller ile baharatlardır. Ülkemizin ihraç potansiyeli olan sanayi ürünleri: oto ana ve yan sanayi, traktörler, takım tezgahları, ağır iş makinelerinin aksam ve parçaları, elektrik kabloları, otomobil lastiği, buzdolabı ve soğutucular, demir-çelik profiller, yassı ürünler, klimalar, çamaşır makineleri, camdan sofra mutfak ve ev eşyaları, kümes hayvancılığına mahsus makineler, PVC borular ve bağlantı parçaları, elyaf ve iplik, işlenmiş mermerdir.

45 Arjantin Pazarında Güçlükler
Coğrafi Uzaklık ve Güven Eksikliği Dile yabancılık Karmaşık Tercihli Ticaret Ağı Türkiye’nin Doğru Tanınmaması Korumacılık * İhracatçılarımızın Arjantin pazarına girişte başarılı olmaları için; pazarı yerinde ziyaret etmeleri, potansiyel müşteriler ile yüz yüze görüşmeleri büyük önem arz etmektedir. Arjantin hükümeti sektörlerden gelen şikayetlere çok duyarlı bir yapı sergilemektedir. Bunun sonucunda, otomotiv, beyaz eşya, tekstil, ayakkabı, oyuncak gibi pek çok sektörde sıklıkla gümrük vergisi artırımı, ithalat izni gibi engellere başvurmaktadır. Otomatik olmayan lisans, ön kayıt ve referans fiyat en sık uygulanan önlemlerdir. Halen ülkemizin Arjantin’e yönelik ihracatı çok düşük düzeyde olduğu için, bu konuda sınırlı sayıda şikayet bulunmaktadır. Ancak, özellikle sayılan sektörlerdeki ihracatımızda artış olması halinde zaman içerisinde bu konudaki kısıtlamaların artması beklenmelidir.

46 Örnek: Plastik Mobilya İthalatı (GTİP No: 9403.70.00)
FOB Temel Fiyat $ Taşıma* %8 800$ Sigorta* %1 108$ CIF Fiyat (Vergilendirilebilir taban) 10.908$ Gümrük vergisi (veya diğer uygulanabilir vergi oranları) * %19,5 2.127,06$ CIF üzerinden alınan %0,5 İstatistik vergisi %0,5 54,54$ Alt toplam 181,60$ KDV Matrahı KDV %21 2.748,81 KDV (ilave ) *** %10 1.308,90 %3 Beklenen karlar vergisi, KDV tabanı (CIF) (sadece doğrudan tüketim malları için) **** %3 392,69 4.450,39 Vergilerden Sonraki Toplam 17.540$ Liman Maliyetleri (boşaltma, depolama, vs. yaklaşık %6*,**) %6 791,92 Taşıma aracısı ücretleri (CIF üzerinden %1,5) *,** %1,5 197,98 Banka ücretleri (Taslak akreditif, FOB’un %1,5-%2’si)*,**,*** %2 242,00 1.231,90 Toplam 18.772$ Türkiye’den Buenos Aires’e 40’lık konteyner yaklaşık 2000 $’a gitmektedir. Yaklaşık civarında nakliye süresi tutmaktadır. Arjantin’de Ulusal Vergi Bürosu (http://www.mecon.gov.ar/sip/basehome/dir1.htm) ve Gümrük Bürosundan (http://www.afip.gob.ar/english/) fiyatlandırma ve vergiler konusunda detaylı bilgi alınması mümkün * Nakliye aracısı ile maliyetler detaylı görüşülmelidir ** Bu oranlar, bazı hizmetler için %21 KDV olarak belirlenmiştir. *** Bankanın kesintileri, akreditif koşullarına göre uygulanır. Ekonomi Bakanlığı

47 İhracatı Geliştirme Uzmanı T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Md.
TEŞEKKÜRLER… Esin GÜLLÜLER ŞEN İhracatı Geliştirme Uzmanı T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Md. Tel: E-posta: Ekonomi Bakanlığı


"BREZİLYA - ARJANTİN ÜLKE TANITIMI VE İHRACAT FIRSATLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları