Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

35 SODES Sosyal Destek Programı. 35 www.ankaraka.org.tr 2 01.10.2015 Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "35 SODES Sosyal Destek Programı. 35 www.ankaraka.org.tr 2 01.10.2015 Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç."— Sunum transkripti:

1 35 SODES Sosyal Destek Programı

2 35 www.ankaraka.org.tr 2 01.10.2015 Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek İstihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor projeleri destekleyen, Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, karşılık vermek, Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, İnsan Odaklı Bir Programdır.

3 35 www.ankaraka.org.tr 3 01.10.2015 Kalkınma Bakanlığı üst yönetiminde illerde Valilikler tarafından yürütülür.

4 35 www.ankaraka.org.tr 4 SODES kapsamında aşağıdaki kuruluşlar bulundukları illerde proje başvurusu yapabileceklerdir. a) Kamu kuruluşları, b) İl/ilçe özel idareleri, c) Belediyeler, d) Mahalli idare birlikleri, e) Üniversiteler, f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, g) Sivil toplum kuruluşları. Sivil Toplum Kuruluşları en az 1 yıl önce kurulmuş olmalıdır. 01.10.2015

5 35 www.ankaraka.org.tr 5 Projelerin Süresi: En fazla 1 yıl Bütçe:  alt sınırı 100.000 TL  üst sınırı 500.000 TL 01.10.2015  Proje bütçesi KDV dahil hazırlanır.  Personel giderleri brüt olarak hazırlanır.  Proje bütçesi KDV dahil hazırlanır.  Personel giderleri brüt olarak hazırlanır.

6 35 www.ankaraka.org.tr 6 Eş finansman katkısı %10’dan yüksek olduğu projelere daha fazla puan verilir. 01.10.2015 Belediyeler, İl ve ilçe Özel İdareleri, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları %10 Eş Finansman Katkı Zorunluluğu Genel bütçe ve özel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere eş-finansman katkısı sağlamazlar. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

7 35 www.ankaraka.org.tr 7  Sosyal içerme projeleri,  İstihdam projeleri,  Kültür, sanat ve spor projeleri, 01.10.2015

8 35 www.ankaraka.org.tr 8 01.10.2015 a- Sosyal İçerme Projeleri Yoksulluğun azaltılması Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması Yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi Bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması Toplumsal bütünleşmenin sağlanması

9 35 www.ankaraka.org.tr 9 01.10.2015 a- Sosyal İçerme Projeleri * / ** Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.  Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması*  Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması*  Kadın Merkezi/Evi Oluşturulması*  Engelli Merkezi/Evi Oluşturulması*  Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması**  Atölye Oluşturulması**  Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (34 konuda)  Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (6 konuda)  Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı)  Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi (49 konuda)

10 35 www.ankaraka.org.tr 10 01.10.2015 b- İstihdam Projeleri  İstihdam edilebilirliğin artırılması  İldeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi  Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi

11 35 www.ankaraka.org.tr 11 01.10.2015 b- İstihdam Projeleri * / ** Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.  Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması*  Atölye Oluşturulması*  Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi

12 35 www.ankaraka.org.tr 12 01.10.2015 c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri  Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi  Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılması ve yönlendirilmesi

13 35 www.ankaraka.org.tr 13 01.10.2015 c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri * Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.  Spor Tesisi Oluşturulması Açık Hava Spor Alanı - Semt Sahası* - Halı Saha* - F Fitness Odası/Salonu (Toplam ilin ödeneğinin %15’ini geçmeyecektir.)  Çocuk Parkı Yapımı  Tiyatro/Sinema/Konferans Salonu Oluşturulması* (Tadilat- Tefrişat toplam proje bütçesinin %30’unu geçmez)  Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması*  Kültür Merkezi/Evi Oluşturulması*  Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması*

14 35 www.ankaraka.org.tr 14 01.10.2015 c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri * Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.  Kütüphane Oluşturulması*  Müzik Atölyesi Oluşturulması*  Resim Atölyesi Oluşturulması*  Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (34 konuda)  Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (6 konuda)  Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı)

15 35 www.ankaraka.org.tr 15  Sosyal yardım mahiyetindeki projeler,  Dezavantajlı Gruplara Hitap Etmeyen Projeler  Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,  İllerin temel altyapı ihtiyaçlarını içeren projeler,  Tarım Projeleri  Sağlık Projeleri  Sadece park yapımı ya da rekreasyon alanı projeleri  Sadece gezi, şenlik ve konser gibi projeler  Pazar yeri, balık hali, yöresel ürünler satış alanı yapılması gibi projeler.  Dolaylı Etkileri SODES Amaçlarıyla Örtüşen Projeler Turizm Amaçlı Restorasyon Projeleri İlin Tanıtımı Amaçlı Kitap, Film, Broşürler 01.10.2015

16 35 www.ankaraka.org.tr 16  Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler  Yolculuk giderleri,  Gündelik giderler  Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,  Sarf malzemeleri maliyetleri,  Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),  Semt sahası, halı saha yapımı, Fitness odası/salonu (Toplam ilin ödeneğinin %15’ini geçmeyecektir.)  Çocuk parkı yapımı, tiyatro/sinema/konferans salonu oluşturulması (Tadilat- Tefrişat toplam proje bütçesinin %30’unu geçmez.)  Mali hizmet giderleri  Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, 01.10.2015

17 35 www.ankaraka.org.tr 17 a) SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, b) Sürdürülebilirlik, c) Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, d) Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, e) Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, f) Proje hedef kitlesinin genişliği, g) İlin öncelikleri h) Eş finansman oranı. 01.10.2015 Hazırlanacak projelerin dezavantajlı hedef kitlelere yönelik olmasına ve faaliyet odaklı olmasına dikkat edilmelidir.

18 35 www.ankaraka.org.tr 18  Valilik Değerlendirme Komisyonu: Vali başkanlığında, 1. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, 2. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, 3. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, 4. İl Milli Eğitim Müdürü, 5. İl Kültür ve Turizm Müdüründen oluşuyor.  Proje Koordinasyon Birimi: Valilikler bünyesinde birimler, Proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yapar, Projelerin tanıtımı, uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu 01.10.2015 1- Valilik Ön Değerlendirmesi 2- Kalkınma Bakanlığı Değerlendirmesi

19 35 www.ankaraka.org.tr 19 01.10.2015  Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptaline karar verebilir.  Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

20 35 www.ankaraka.org.tr 20  SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS): SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemi 01.10.2015

21 35 www.ankaraka.org.tr 21 01.10.2015

22 35 www.ankaraka.org.tr 22 SU ÜRÜNLERİ GIDA İŞLEME TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROJESİ – 2011 – Elazığ  PROJE TÜRÜ: İSTİHDAM  PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: ELAZIĞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ  PROJE SÜRESİ: 6 AY  PROJE BÜTÇESİ: 56.267,68 TL  PROJENİN HEDEF KİTLESİ: 40 İŞSİZ GENÇ KADIN 01.10.2015

23 35 www.ankaraka.org.tr 23 SU ÜRÜNLERİ GIDA İŞLEME TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROJESİ – 2011 – Elazığ PROJENİN SONUÇLARI:  Kursiyerler 20’şer kişilik 2 gurup halinde teorik eğitime alındı.  Teorik eğitimden sonra 10’ar kişilik 4 grup halinde 12 gün boyunca uygulama eğitimi verildi.  Alabalık işletme tesisinde staj yaptırılarak mesleki deneyim kazanmaları sağlandı.  Proje kapsamında eğitimlere katılan 30 kursiyer istihdam edildi. 01.10.2015

24 35 www.ankaraka.org.tr 24 ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN KÜLTÜR SANAT EVİ PROJESİ - 2008 - Batman  PROJE TÜRÜ: KÜLTÜR SANAT SPOR  PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BATMAN VALİLİĞİ PROJELER OFİSİ  PROJE BÜTÇESİ: 130.000 TL  PROJE ÖZETİ Kültür sanat evi oluşturularak çocuklar için müzik, tiyatro, resim, satranç, gençler için ise fotoğraf, müzik, tiyatro, kısa film, edebiyat, vitray atölyeleri kurulacak  PROJE ÇIKTILARI 1.9’u eğitimci olmak üzere toplam 11 kişi istihdam edildi. 2.Oluşturulan 9 kültür sanat atölyesinde 500 çocuk ve gence piyano, ney, resim, diksiyon, ebru, fotoğraf ve kısa film eğitimleri verildi. 3.Atölyeden çıkan ürünlerin çeşitli organizasyonlarda sergilenmesi sağlandı. 01.10.2015

25 35 www.ankaraka.org.tr 25 01.10.2015

26 35 www.ankaraka.org.tr 26 SOKAKTAN OKULA OKULDAN HAYATA - Gaziantep  PROJE TÜRÜ: SOSYAL İÇERME  PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: ÇINARDER  PROJE SÜRESİ: 9 AY  PROJE BÜTÇESİ: 500.000-TL  PROJE ÖZETİ: Sokakta yaşayan veya çalışan 1.500 çocuğa ulaşılarak ilköğretim eğitimlerini tamamlamalarına destek olunması ve ortaöğretime yönlendirilmeleri ile halkın bu konuda bilinçlendirilmesi öngörülmektedir.  PROJENİN ÇIKTILARI 1.3 eğitim merkezi hazırlanarak 914 çocuk tespit edilip, ders kitapları ve testler hazırlanarak dağıtılmış ve SBS kursu eğitimleri tamamlanmıştır. 2.Bu proje kapsamında 18’i öğretmen 25 kişi istihdam edilmiştir. 01.10.2015

27 35 www.ankaraka.org.tr 27 01.10.2015

28 35 www.ankaraka.org.tr


"35 SODES Sosyal Destek Programı. 35 www.ankaraka.org.tr 2 01.10.2015 Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları