Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMİR İŞÇİ ARASINDAKİ ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR. SUNUM İÇERİĞİ Giriş Amir İşçi Kavramı Etik Kavramı İş Etiği Etik Dışı Davranışlar Amir İşçi Arasındaki Etik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMİR İŞÇİ ARASINDAKİ ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR. SUNUM İÇERİĞİ Giriş Amir İşçi Kavramı Etik Kavramı İş Etiği Etik Dışı Davranışlar Amir İşçi Arasındaki Etik."— Sunum transkripti:

1 AMİR İŞÇİ ARASINDAKİ ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

2 SUNUM İÇERİĞİ Giriş Amir İşçi Kavramı Etik Kavramı İş Etiği Etik Dışı Davranışlar Amir İşçi Arasındaki Etik Dışı Davranışlar Sonuç Kaynak

3 Amir Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse Makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetine haiz kimse. Bunun emri altındakilere “ memur ” ve “ maiyet ” denir.ve Bilhassa, askerlikte disiplinin temini ve devamı için amirlik büyük önem taşır. Amir, rütbe ve kıdem itibariyle üst derecededir.Amir

4 İşçi İşçi ya da amele, TDK'ya göre tanımı başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse.TDK

5 Etik Kavramı Etik terimi ‘töre’, ‘karakter’ anlamlarını içeren Yunanca ethos sözcüğünden türetilmiştir. Aksiyoloji dalı olan etik, Felsefenin dört ana dalından biridir. Dünyanın farklı yerlerinde, bir çok farklı toplulukta çok eski çağlardan beri etik anlayışının var olduğu bilinir.

6 Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve buna uygun davranış sergilemektir.

7 KISACA AHLAKİ DEĞERLER DİYEBİLİRİZ

8 Kendi kişisel değerlerimize ek olarak, kurum değerlerinin, karlılığın, profesyonel sorumluluk ve beklentilerin de girmesiyle karar vermenin farklı bir boyuta taşındığı, iş yaşamında doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri belirleyerek yapmaktır. İŞ ETİĞİ NEDİR?

9 Etik Dışı Davranışlar Yerel yetkililerle etik dışı ilişkiler kurma Çıkar çatışmalarına girme Ticari ya da mesleki sırları sızdırma Rakiplerle ilgili bilgilerini toplanmasında etik dışı yöntemler kullanma Ürün sorumluluğunu ve güvenliğini önemsememe Çalışanlara eşit davranmama

10 Başlıca Bazı Etik Dışı Davranışlar 1. Ayrımcılık 2. Kayırma 3. Rüşvet 4. Psikolojik yıldırma 5. İhmal 6. Sömürü (istismar) 7. Bencillik 8. Yolsuzluk

11 9. Şiddet-Baskı-Saldırganlık 10. İşe Politika Karıştırma 11. Hakaret ve Küfür 12. Bedensel ve Cinsel Taciz 13. Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı 14. Dedikodu 15. Zimmet

12 ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE UYULMASI Kurum içinde, temel değerler ve iş etiği prensiplerinin sahiplenilmesi ve yaşatılması zorunludur. İş davranışlarımızın etik dışı olup olmayacağını, kurum çalışanları olarak önceden kendimize yöneltebileceğimiz: “Yaptığım doğru, adil ve yasal mıdır?”, “Bu davranışım kuruluşumun temel değerleri ile örtüşmekte midir?”, “Bu yaptığımı rahatlıkla arkadaşlarımla paylaşabilir miyim?”, “Bu davranışımızdan kimler, nasıl haksız zarar görebilir?” sorularıyla test edebiliriz.

13

14 ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?

15 İş etiğinin temelinde insanlarla ilişkiler yatar. Hiç etik bulmuyorum! Bu yaptığınız hiç de etik değil! Etik olarak bu yaptığınız yanlış! Görüşlerini en aza indirmeliyiz…

16 Etik, bir yönetici açısından iş alanında gerçekleştirilecek doğru ve iyi bir iştir İŞ ETİĞİNİ UYGULAMAK BİZE NE SAĞLAR? İŞ ETİĞİNİ UYGULAMAK BİZE NE SAĞLAR? Etik programlar kurumun yanında çalışanların da gereksinimlerini ve amaçlarını destekler. Etik olmayan davranış ile stres arasında bağlantı vardır. Etik programlar stresi de azaltırlar. Etik programlar ekip çalışmasını ve verimliliği arttırırlar. Çalışanlar birbirlerinin değerlerine ve kuruma bağlılık hissederler ve bu da güçlü motivasyon ve performansı getirir.

17

18 ETİK LİDERLİK Etik liderlik, etik ilkelere öncelikle sahip olmaya dayalı liderlik yaklaşımıdır. Etik liderliğin sürdürülebilmesi için, lideri izleyen topluluğunda etik ilkeleri benimsemiş olması gerekmektedir. Lideri izleyen topluluğun bağlı bulunduğu mesleki etik ilkeleri ve kültürü de, etik liderliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

19 “İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.” Konfüçyus

20 Çalışanlarına karşı, iş etiği ilkelerini ön planda tutan bir yönetim anlayışı benimseyen Yönetici ile, İşyerini benimseyerek, verimli bir şekilde çalışan personel, etik davranış ilkeleri doğrultusunda birlikte hareket ederek, sorunların çözümünde kolaylaştırıcı rol oynayacaktır. İş hayatında etik değerlerin varlığı, o iş yerinde günlük işlerin başarısını doğrudan etkileyecek ve çalışanların performansını arttıracaktır. İş hayatında etik değerlerin varlığı, o iş yerinde günlük işlerin başarısını doğrudan etkileyecek ve çalışanların performansını arttıracaktır.

21 Sonuç Eğer ki % 99 u Müslüman olan bir ülkede yaşıyor isek etik kurallarını inanç doğrultusunda da değerlendirmeyi gözden kaçırmamalıyız. Hayatta yazılmış etik kuralları öğrenmek istiyor isek kutsal kitabı Kuran-ı Kerim i okumamız ve anlamaya çalışmamız gerekmektedir. Gerisi kendiliğinden düzelecektir.

22 Teşekkürler

23 Hazırlayan ve Sunan; Ahmet ERBAŞ

24 Kaynak Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.

25 http://endustri.dogus.edu.tr/lib/doc/12132/e m356/07-is-etigi.pdf http://endustri.dogus.edu.tr/lib/doc/12132/e m356/07-is-etigi.pdf http://www.calismatoplum.org/sayi44/taskin. pdf http://www.calismatoplum.org/sayi44/taskin. pdf http://www.isletmeyonetimi.net/is-etigi- nedir.html/ http://www.isletmeyonetimi.net/is-etigi- nedir.html/


"AMİR İŞÇİ ARASINDAKİ ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR. SUNUM İÇERİĞİ Giriş Amir İşçi Kavramı Etik Kavramı İş Etiği Etik Dışı Davranışlar Amir İşçi Arasındaki Etik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları