Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOYMAMIŞ ÇÖZELTİ: Çözebileceğinden daha az madde çözmüş çözeltilere denir 100 mlt su, 5 gram şeker.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOYMAMIŞ ÇÖZELTİ: Çözebileceğinden daha az madde çözmüş çözeltilere denir 100 mlt su, 5 gram şeker."— Sunum transkripti:

1

2 DOYMAMIŞ ÇÖZELTİ: Çözebileceğinden daha az madde çözmüş çözeltilere denir 100 mlt su, 5 gram şeker

3 100 mlt su, 40 gram şeker DOYMUŞ ÇÖZELTİ: Çözebileceği maksimum madde miktarını çözmüş çözeltilere denir.

4 100 mlt su, 75 gram şeker AŞIRI DOYMUŞ ÇÖZELTİ: Çözebileceği madde miktarından fazlası katılmış çözeltidir.

5 100 mlt su, 40 gram şeker 200 mlt su, 80 gram şeker 300 mlt su, 120 gram şeker Su miktarında bir sınır olmalıdır. Bu ise 100 mlt sudur.

6 100 mlt Sıcak Suda daha fazla madde çözünürken 100 mlt Soğuk Suda daha az madde çözünür O halde sıcaklığın belli olması çözünürlük için gerklidir

7 ÇÖZÜNÜRLÜK: Belli bir sıcaklıkta, 100 mlt suyun çözebileceği maksimum madde miktarına, o maddenin çözünürlüğü denir.

8 ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- ÇÖZÜCÜNÜN CİNSİ 2- ÇÖZÜNENİN CİNSİ 3- SICAKLIK 4- BASINÇ (Sadece Gazları Etkiler) 5- ORTAK İYON ETKİSİ

9 Doygun Çözelti: Suyun yoğunluğu 1 kabul edilir (d=1). Bu durumda 1mlt su= 1gram gelir 100 mlt su = 100 gram gelir O halde 100 gr su + 40 gr şeker = 140 gr doygun çözelti oluşur.

10 100 gr suda 40 gr madde çözünerek 140 gr doygun çözelti 200 gr suda X gr doygun çözelti X= 280 gr doygun çözelti Ör: 200 mlt su ile hazırlanan doygun çözelti kaç gramdır? ( Bu sıcaklıktaki Ç=40 gr/100 mlt su ) 2 kat artıyor2 kat artar

11 100 gr suda 40 gr madde çözünerek 140 gr doygun çözelti X gr suda Y gr madde 700 gr doygun çözelti X= 500 gr su Y = 200 gr madde Ör : 25 °C de 700 gram doygun çözeltideki su ve madde miktarı nedir? ( Bu sıcaklıktaki Ç=40 gr/mlt su )

12 390 gr – 90gr madde = 300 gr su 300 gr suda 90 gr madde çözünerek 390 gr doygun çözelti 100 gr suda Y gr madde. Y = 30 gr madde ÇÖZÜNÜRLÜK= 30 gr madde/100 gr su Ör: Belli bir sıcaklıkta 390 gram doygun çözeltideki madde miktarı 90 gr olduğuna göre bu sıcaklıktaki çözünürlük kaçtır?

13 Aşağıdakilerden hangileri bir katının su içindeki çözünürlüğünü değiştirmez? I-Katının cinsi II-Suyun miktarı III-Sıcaklık IV-Basınç A) Yalnız IV B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve IV E) I ve II

14 Ör:60 0 C’ta 200 g suya 275 g KNO 3 atıldığında kaç gram KNO 3 çözünmeden kalır? 100 gr suda 110 gr KNO 3 çözünürse 200 gr suda X gr KNO 3 çözünür X= 220 gr KNO 3 çözünür Öyleyse 275 -220 = 55 gr KNO 3 çözünmeden kalır

15 Ör: 70 0 C’ta 450 g doymuş KCl çözeltisi 50 0 C’a kadar soğutulursa kaç gram KCl çöker? 100 gr su 50 gr KCl 150 gr doy. çöz X gr su 450 gr doy. çöz X= 300 gr su 150 gr KCl 100 gr su 40 gr KCl 300 gr su X gr KCl X= 120 gr KCl 150 – 120 = 30 gr KCl dibe çöker

16 Ör:Bir X tuzunun sıcaklıkla sudaki çözünürlüğünün değişimi şekildeki gibidir. 35 o C ‘de X tuzu ile hazırlanmış doygun çözeltiyi 22 o C ‘de doygun hale getirdiğimizde 10 gramı çökmektedir. Buna göre, başlangıçtaki çözelti kaç gramdır? A) 160 B) 100 C) 80 D) 40 E) 25 100 mlt suda 40 gr madde çökerse 10 gr madde kaç mlt suda çöker= 25 100 gr su 60 gr madde çözünürse 25 gr suda = 15 gr madde çözünür. 25+15 =40 gr başlangıç çözeltisi

17 Bir X katısının sıcaklık – çözünürlük grafiği yandaki gibidir. Bu X katısı ile 40 o C ‘de 500 g su ile doygun çözelti hazırlanıp, sıcaklığı 12 o C ‘ye düşürüldüğünde 120 g X çökmektedir. Buna göre “Y” değeri kaçtır? A) 120 B) 50 C) 60 D) 24 E) 36 500 gr suda 120 gr madde çökerse 100 gr suda = 24 gr madde çöker 60-Y= 24 olmalıdır. Y= 36 olur

18 Aşağıda X, Y ve Z maddelerinin çözünürlük – sıcaklık grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) t o C ‘de üçünün de çözünürlükleri aynıdır. B) Y maddesi gaz olabilir. C) Z ‘nin çözünmesi ısı alandır. D) X ve Z ‘nin çözünürlükleri sıcaklıkla azalırken, Y ‘nin çözünürlüğü sıcaklıkla artar. E) t o C ‘de eşit miktarda çözücü içerisinde eşit miktarda X, Y ve Z çözünür.

19 2006 öss a noktasında çözelti doymuştur. b noktasında aşırı doymuştur. c noktasında doymamıştır.

20 Denizin altında ve üstünde basınç farklı, çözünürlükte farklıdır. Kolanın içerisinde CO 2(g) basınçlı ortamda çözülür. Kapak açılınca basınç değişeceğinden çözünürlük değişir. Yaz aylarında sıcaklık değişimi suda çözünmüş O 2(g) miktarını değiştirir. 2008 ÖSS

21 2009 ÖSS 40 0 C de en az çözünen Y dir. 20 0 C de en çok çözünen Z dir. 60 0 C de en az çözünen Y dir. En fazla artış 37 gram ile Y dir

22 2010 YGS Her 100 gr suda 25 gr madde ilave edilmeli 300 gr suda X gr madde ilave edilmeli X= 75 gr madde ilave edilmeli 25 gr

23 2012 YGS 50 C de 50 gr suda 7,5 gr X çözünürse doymuş çözelti oluşur.


"DOYMAMIŞ ÇÖZELTİ: Çözebileceğinden daha az madde çözmüş çözeltilere denir 100 mlt su, 5 gram şeker." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları