Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN."— Sunum transkripti:

1

2 İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLLER SIRALAMASI :779.738 :148.066 :85 :8.806 :10 :31 :588 :288 :18

3 Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, 5 han ve kervansaray mevcuttur.

4

5

6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bakanlık taşra teşkilatı, Defterdarlıklardan oluşur (178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname/34). Defterdar, bulunduğu İl’de Maliye Bakanlığı’nın en büyük memuru, il ve ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin kanun hükmüne göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruları cevaplandırması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında cezai takibatta bulunulması, atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçe maliye memurlarının sicillerinin tutulması ile görevli ve sorumludur. Gerek görülen yerlerde Defterdar’a yeterli sayıda yardımcı verilir. İl ve ilçe birimlerini Defterdar adına kontrol etmek üzere Defterdar emrine defterdarlık uzmanları verilebilir.

7 B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Merkez Yerleşimi Defterdarlığımız İl Merkezinde bulunan Hükümet Konağı içinde hizmet ifa etmektedir. Hükümet Konağı toplam 25.889 m2 alana sahip Defterdarlık hizmet binası 5520 m2 kullanım alanı ve 5 kattan oluşmaktadır. Bağlı birimlerimiz aynı binada hizmet ifa etmektedir. Defterdarlığımıza bağlı Personel Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü,Defterdarlık Uzmanlığı Koordinatörlüğü, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü İl merkezinde bulunan birimlerimizdir. 10 ilçemizde Malmüdürlüğü ve Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerimizde Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüğü bulunmaktadır.

8 ARACIN MARKASIARACIN MODELİPLAKA NO'SUARACIN GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM 1Renault200846 DF 757 Defterdarlık Makamı 2Ford Connect2012 47 AG 362 Milli Emlak Müdürlüğü 3Fiat Doblo201547 AD 034 Personel Müdürlüğü 4Hyundai200547 DD 189 Vergi Dairesi Müdürlüğü 5Ford Connect2011 47 DF 098 Vergi Dairesi Müdürlüğü 3- ARAÇ DURUMU: Defterdarlığımıza ait 5 hizmet aracı bulunmaktadır.

9 4- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Defterdarlığımız birimlerinde kullanılan otomasyon sistemleri aşağıdaki gibidir. 5-SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ Sivil Savunma Hizmetleri Sivil Savunma Uzmanı tarafından yürütülmektedir.

10 P ersonel Müdürlüğünün görev alanına;  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,  İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,  Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,  Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,  Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.

11

12

13

14 CİNSİYETTOPLAM ERKEK261 KADIN61 GENEL TOPLAM322

15 YAŞTOPLAM 18-2348 24-2948 30-3561 36-4156 42-4746 48-5342 54-5919 60-ÜSTÜ2 TOPLAM322

16 ÖĞRENİM DURUMUTOPLAM İLKÖĞRETİM13 ORTAÖĞRETİM8 LİSE64 YÜKSEKOKUL40 FAKÜLTE193 YÜKSEK LİSANS4

17 GELİR BİRİMLERİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür. Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir. Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ Mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerine ait iade ile ilgili işlemleri yürütmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerinin ihtilaflarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak. Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

18 Defterdarlığımızın toplam gelirleri yönünden (125 Kalem) 2015 ve 2016 Mayıs sonu itibariyle mukayesesini yaptığımızda; 2015 MAYIS 2016 MAYIS Artış - Azalış % Tahakkuk 976.899.433,901.202.884.700,05%18,78 Tahsilat 271.639.143,66241.182.258,95%12,62  Toplam gelirlerde tahsilat oranımız % 20,05 ‘dir.  İlimiz Belediyelerinin 2016 MART sonu itibariyle vergi borç aslı 23.630.610,77 TL.yi bulmuştur. Bu durum vergi tahsilatımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.  2016 MAYIS ayı sonu itibariyle özel yoklama yetkili memurlarımız aracılığı ile 76 mükellef denetlenmiş olup, denetim neticesinde 12 cezalı tutanak karşılığında mükelleflere 2.219,40 TL ceza uygulanmıştır.

19 Defterdarlığımızın 2016 MAYIS sonu itibariyle (125 Kalem) Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Giderlerinin Mukayesesine Göre; 2016 MAYIS Genel Bütçe Gelirleri (Tahsilat) 241.182.258,95 Genel Bütçe Giderleri 917.983.698,57 Karşılama Oranı % %26,27  Tablodan da anlaşılacağı üzere, 2016 MAYIS Sonu gelirlerin giderleri karşılama oranı %26,27’dir.

20 AYLAR İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILAR MART/2016 DÖNEMİ VERGİ2016 YILIOCAKŞUBATMART DAİRELERİSONU İTİ.İŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİ MÜK.SAY.BAŞ.TERKBAŞ.TERKBAŞ.TERK MARDİN V.D. 5.19280607553 72 KIZILTEPE V.D. 7.351156196130129145209 NUSAYBİN V.D. 2.7771752406800 MİDYAT MALMÜD. 2.921304346385239 ÖMERLİ MALMÜD. 466300309 SAVUR MALMÜD. 4084410334 YEŞİLLİ MALMÜD. 3423345102 MAZIDAĞI M.MÜD. 643810612119 DERİK MALMÜD. 1.205232218221822 DARGEÇİT M.MÜD. 3919127 46 TOPLAM 21.696 333 402 336 345 296 372

21 MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU MART/2016 DÖNEMİ MÜKELLEF SAYILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER SIR A VERGİBASİTGELİRKURUMLAR TOPLAM Ay İçinde İşe Ay İçinde İşi Trk. Ay Sonu İti. NODAİRESİUSULVERGİSİ Baş.Mük.Say. Eden Mük.Say.Mük.Say.Top. 1MARDİN V.D. 1.905 2.192 1.176 5.273 53 72 5.254 2KIZILTEPE V.D. 1.940 3.248 1.991 7.179 145 209 7.115 3NUSAYBİN V.D. 1.252 1.021 543 2.816 - - 4MİDYAT MALMÜD. 1.335 1.215 394 2.944 52 39 2.957 5ÖMERLİ MALMÜD. 234 178 36 448 - 9 439 6SAVUR MALMÜD. 322 60 24 406 3 4 405 7YEŞİLLİ MALMÜD. 204 120 25 349 10 2 357 8 MAZIDAĞI MALMÜD. 351 245 41 637 11 9 639 9DERİK MALMÜD. 590 401 176 1.167 18 22 1.163 10 DARGEÇİT MALMÜD. 224 124 32 380 4 6 378 TOPLAM 8.357 8.804 4.438 21.599 296 372 21.523

22 GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU MART/2016 DÖNEMİ GERÇEK USULBASİT USUL TİCARİ KAZANÇ SERBEST DAİRE ADI I SINIF BİLANÇO II SINIF İŞL.ZİRAİMESLEK DİĞERLE RİTOPLAMHİZMET SER.MESL EK TİCARİ SANATTOPLAM GENEL TOP. ESASINDA KAZAN ÇKAZANCI ERBABI MARDİN V.D. 64 1.983 2 104 39 2.192 1.905 4.097 KIZILTEPE V.D. 156 2.908 28 156 3.248 2.196 1.940 5.188 NUSAYBİN V.D. 121 667 117 116 1.021 47 170 1.035 1.252 2.273 MİDYAT MALMÜD. 63 823 42 287 1.215 49 1.286 1.335 2.550 ÖMERLİ MALMÜD. 10 168 178 234 412 SAVUR MALMÜD. 2 56 2 60 22 2 298 322 382 YEŞİLLİ MALMÜD. 9 106 5 120 204 324 MAZIDAĞI MALMÜD. 12 175 2 56 245 351 596 DERİK MALMÜD. 105 255 21 18 2 401 590 991 DARGEÇİT MALMÜD. 7 117 124 224 348 TOPLAM 549 7.258 51 446 500 8.804 118 172 8.323 8.357 17.161

23 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU MART/2016 DÖNEMİ DAİRE ADI SERMEYE ŞİRKETLERİ KİT'LER DİĞERLE Rİ TOPLAM GENEL TOP. KOOPERA - A.Ş.LİMİTED EHAMLI TOPLAM TİFLER KOMANDİT MARDİN V.D. 117801 91892 1662581176 KIZILTEPE V.D. 1141702 181671 1041751991 NUSAYBİN V.D. 18490 508287 35543 MİDYAT MALMÜD. 26299 32520 4969394 ÖMERLİ MALMÜD. 325 28 8836 SAVUR MALMÜD. 116 177 724 YEŞİLLİ MALMÜD. 215 1762 825 MAZIDAĞI MALMÜD. 126 27113 1441 DERİK MALMÜD. 7122 12923 2447176 DARGEÇİT MALMÜD. 025 7 732 TOPLAM 289 3.521 - 3.810 265 12 351 628 4.438

24 MART/2016 DÖNEMİ 125 KALEM GENEL GELİRLER TOPLAMI 2015 MART TAHSİ LAT ORANI 2016 MART TAHSİ LAT ORANI S.N O VERGİ DAİRESİTAHAKKUKTAHSİLATTAHAKKUKTAHSİLAT 1 DEF.MUH.MÜD. 17.956.137,56 1,0017.030.763,12 1,00 2 MARDİN V.D. 411.361.962,9059.647.615,710,15499.646.274,2462.482.759,410,13 3 KIZILTEPE V.D. 247.656.060,9538.446.151,750,16301.941.148,5041.970.623,610,14 4 NUSAYBİN V.D. 83.676.038,6510.750.212,050,1390.399.510,435.774.449,450,06 5 KIZILTEPE M.M. 4.921.037,15 1,006.852.895,80 1,00 6 NUSAYBİN M.M. 3.117.192,84 1,002.010.618,53 1,00 7 MİDYAT MALMÜD. 76.735.397,8341.189.436,260,5453.573.543,7311.702.432,230,22 8 ÖMERLİ MALMÜD. 5.304.041,83866.702,200,166.248.213,03897.458,900,14 9 SAVUR MALMÜD. 1.876.551,051.098.701,930,591.871.243,641.136.958,530,61 10 YEŞİLLİ MALMÜD. 5.383.480,71604.703,950,114.014.307,91697.175,120,17 11 MAZIDAĞI MALMÜD. 3.761.227,351.874.409,720,504.563.367,113.934.124,870,86 12 DERİK MALMÜD. 15.412.798,973.143.743,310,2020.486.362,404.172.311,150,20 13 DARGEÇİT MALMÜD. 4.148.318,942.544.306,940,612.772.513,83667.655,010,24 TOPLAM 881.310.246,73 186.160.351,370,21 1.011.410.762,27 159.330.225,730,16

25 MARDİN DEFTERDARLIĞI DAİREMİZİN 01/01/2016 – 31/03/2016 DÖNEMİ 125 KALEM TEL BİLGİSİNE GÖRE TÜM GELİRLERİ VE GİDERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. VERGİ TÜRLERİYILITAHAKKUK TOPLAMITAHSİLAT TOPLAMI TAHAKKUK ARTIŞI% TAHSİLAT ARTIŞI % TAHSİLAT ORANI% TÜM VERGİLER TOPLAMI 2014456.218.800,9691.527.128,52 20 2015829.709.907,68143.127.005,44825617 20161.011.410.762,27159.330.225,73221116 GELİR VERGİSİ 201475.831.815,5431.082.521,79 41 2015106.170.992,2947.912.790,87405445 2016127.250.068,8761.477.622,37202848 KURUMLAR VERGİSİ 201419.207.180,218.275.758,97 43 201522.627.010,737.568.102,8618-933 201630.255.567,538.146.925,4834827 KDV 201439.955.394,217.826.791,78 20 201559.729.666,258.731.170,99491215 201689.821.492,6711.560.063,38503213 DİĞER VERGİLER 2014321.224.411,0044.342.055,98 14 2015641.182.238,4178.914.940,721007812 2016764.083.633,2078.145.614,501910 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI YILITAHAKKUKTAHSİLATTAHAKKUK ARTIŞI%TAHSİLAT ARTIŞI %TAHSİLAT ORANI% 2014456.218.800,9691.527.128,52 20 2015829.709.907,68143.127.005,448256 17 20161.011.410.762,27159.330.225,732211 16

26 İLİMİZDE BAŞLICA VERGİLERİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU 2014-2015 VE 2016 YILLARI 2016 MART AYI SONU İTİBARİYLE SAYMANLIKLARIN GELİRLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. TL. VERGİ TÜRÜYILITAHAKKUK TOPLAMITAHSİLAT TOPLAMITAHAKKUKTAHSİLAT TAHSİLAT ORAN ARTIŞI % 2014 456.218.800,9691.527.128,52 0,20 TÜM GELİRLER 2015 829.709.907,68143.127.005,44 82560,17 2016 1.011.410.762,27159.330.225,73 22110,16 2014 75.831.815,5431.082.521,79 0,41 GELİR VERGİSİ 2015 106.170.992,2947.912.790,87 40540,45 2016 127.250.068,8761.477.622,37 20280,48 2014 19.207.180,218.275.758,97 0,43 KURUMLAR VERGİSİ 2015 22.627.010,737.568.102,86 18-90,33 2016 30.255.567,538.146.925,48 3480,27 2014 39.955.394,217.826.791,78 0,20 K.D.V. 2015 59.729.666,258.731.170,99 49120,15 2016 89.821.492,6711.560.063,38 50320,13 2014 321.224.411,0044.342.055,98 0,14 DİĞER VERGİLER 2015 641.182.238,4178.914.940,72 100780,12 2016 764.083.633,2078.145.614,50 190,10

27 EĞİTİME KATKI PAYI MART/2016 DÖNEMİ DAİRESİTAHAKKUK TL.TAHSİLAT TL. MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜD. 2.054.325,39 477.485,82 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜD. 4.959.349,41 605.552,39 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜD. - - DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - - TOPLAM 7.013.674,80 1.083.038,21

28 MART/2016 DÖNEMİ 100 BİN TL. AŞAN MİKTARDA BORCU BULUNAN MÜKELLEF SAYISI VE BORÇ MİKTARLARI TABLOSU SIRA NO GRUPLAR MÜKELELFBORÇ MİKTARI FER'İTOPLAM SAYISIASIL 1ÖZEL SEKTÖR 289 136.379.041,48 39.927.208,42 176.306.249,90 2KİT VE BAĞLI KURULUŞLAR 0 - - - 3BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞ 8 22.922.246,68 681.364,09 23.630.610,77 4 TAHSİL İMKANI BULUNMADIĞI ANLAŞILAN 113 120.998.830,00 60.858.052,92 181.856.882,92 TOPLAM 410 280.300.118,16 101.466.625,43 381.766.743,59

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİM SONUÇLARI MAYIS-2016 2016 YILI YOL DENETİM SONUÇLARI2016 YILI ŞEHİR MERKEZİNDE DENETİM SONUÇLARI DEN.KATILANFİİLİ DEN.MÜK.TESİSCEZA DÜZ.KES.USUL.DEN.KATILANDENETLENENMÜK.TESİSCEZA DÜZ.KES.USUL.TOPLAM AYLAR Ö.Y.Y.B.YAPILANETTİRİLENTUTANAKCEZA TUT.Ö.Y.Y.B.MÜKELLEFETTİRİLENTUTANAKCEZA TUT.TUTANAKMİKTAR MEM.SAY. ARAÇ SAY.MÜK.SAYISISAYISITL.MEM.SAY.SAYISIMÜK.SAYISISAYISITL.SAYISITL. OCAK - - - - - - - - - - - ŞUBAT - - - - - 3 12 6 1 231,60 1 MART - - - - - 3 8 - 6 1.103,40 6 NİSAN - - - - - 4 14 4 2 442,20 2 MAYIS - - - - - 4 14 4 2 442,20 2 HAZİRAN - - - - - TEMMUZ - - - - - AĞUSTOS - - - - - EYLÜL - - - - - EKİM - - - - - KASIM - - - - - ARALIK - - - - - TOPLAM - - - - 14 48 14 12 2.219,40 12 2.219,40

41 HACİZ DOSYA SAYISI MART/2016 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D. 3.174 387.977.481,55 2KIZILTEPE V.D. 2.395 181.161.641,60 3NUSAYBİN V.D. 4MİDYAT MALMÜD. 12.450 37.135.505,02 5ÖMERLİ MALMÜD. 5.433 5.013.708,94 6SAVUR MALMÜD. 7YEŞİLLİ MALMÜD. 8MAZIDAĞI MALMÜD. 9DERİK MALMÜD. 10DARGEÇİT MALMÜD. TOPLAM 23.452 611.288.337,11

42 EMANET HESABINDAKİ MİKTARLAR TABLOSU MART/2016 DÖNEMİ DAİRESİ MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.730.062,80 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 826.290,92 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ - DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ 76.993,88 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ 200.895,23 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 4.518,00 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ 109.993,74 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - TOPLAM 2.948.754,57

43

44

45 TAKİBAT DOSYA SAYISI MART/2016 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D. 3.174 387.977.481,55 2KIZILTEPE V.D. 2.395 181.161.641,60 3NUSAYBİN V.D. 4MİDYAT MALMÜD. 12.450 37.135.505,02 5ÖMERLİ MALMÜD. 5.433 5.013.708,94 6SAVUR MALMÜD. 7YEŞİLLİ MALMÜD. 8MAZIDAĞI MALMÜD. 9DERİK MALMÜD. 10DARGEÇİT MALMÜD. TOPLAM 23.452 611.288.337,11

46 TÜM KAMU KURULUŞLARININ BORÇ TOPLAMI MART/2016 DÖNEMİ SIRA NOVERGİ DAİRESİKURUMUN ADIBORCUN ASLI BORCUN GECİKME TOPLAM ZAMMI 1 MARDİN VERGİ DAİRESİBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5.232.028,852.544,18 5.234.573,03 2 ARTUKLU BELEDİYESİ 0,00 - TOPLAM 5.232.028,85 2.544,18 5.234.573,03 3KIZILTEPE VERGİ DAİRESİKIZILTEPE BELEDİYESİ 1.814.480,0177.666,88 1.892.146,89 4NUSAYBİN VERGİ DAİRESİNUSAYBİN BELEDİYESİ 10.290.887,33222.469,52 10.513.356,85 5MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜMİDYAT BELEDİYESİ 4.362.968,24333.275,34 4.696.243,58 6ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜÖmerli Belediyesi 264.011,82 90.480,34 354.492,16 7SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜSavur Belediyesi 2.400,00 900,00 3.300,00 8YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜYeşilli Belediyesi - - - 9DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜDargeçit Belediyesi 156.739,51 58.131,42 214.870,93 10DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜDerik Belediyesi 678.705,05114.719,65 793.424,70 11MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜMazıdağı Belediyesi 122.425,87 4.546,28 126.972,15 GENEL TOPLAM 22.924.646,68 904.733,61 23.829.380,29

47 MARDİN DEFTERDARLIĞI 2015 YILI OCAK-MART SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ TL. UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI 404 374.916,58 503.494,14415 297.971,64 36.060,59 76.944,94 467.433,55 2016 YILI OCAK-MART SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ TL. UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI 111 188.402,12 288.875,71 111 176.788,26 37.509,00 11.613,86 251.366,71

48 Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.

49 MUHAEBE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MAYIS…… SONU BÜTÇE GELİR GİDER DURUMU 2016…MAYIS… SONU BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI384.928.896,06 2016 MAYIS… SONU BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI29.428.841,91 2016 MAYIS İTİBARİYLE YEVMİYE SAYISI21.561,00 TEDAVİ GİDERLERİ Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri0,00 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık Giderleri0,00 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Giderleri0,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları1.285.849,33 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları624.967,81 Tahakkuk Dairesi Sayısı53,00 Maaş Ödenen Personel Sayısı8.166,00 Bütçe Giderleri Toplamı384.928.896,06 Bütçe Gelirleri Toplamı29.428.841,91 Yevmiye Sayısı21.561,00 Tahakkuk Dairesi Sayısı53,00 Maaş Ödenen Personel Sayısı8.166,00 Gelen Evrak Sayısı0,00 Giden Evrak Sayısı0,00 Yeşilkart Tedavi ve İlaç Giderleri0,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları1.009.918,35 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları526.076,83

50 2016 MAYIS SONU İTİBARİYLE 2022 İSTATİSTİKLERİ 2022 S.K. Göre Başvuru Sayısı0,00 Karara Bağlanmak Üzere İl İdare Kuruluna Gönderilen Dosya Sayısı0,00 İl İdare Kurulunca Reddedilen Dosya Sayısı0,00 Sosyal Güvenlik Kuruluna Gönderilen Dosya Sayısı0,00 Tütün Mamülleri Zararlarının Önlenmesine Dair Al.İd.Para Cezaları0,00 Kabahatlar Kanunu Gereğince Alınan İdari Para Cezaları0,00 2016 MAYIS….. MUHASEBE BİRİMLERİ DÜZEYİNDE GİDERLER Muh. KoduMuhasebe Birim AdıBütçe Gideri Toplamı 47100Mardin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü384.928.896,06 47102Derik Malmüdürlüğü34.188.140,19 47105Kızıltepe Malmüdürlüğü138.058.322,87 47106Mazıdağı Malmüdürlüğü23.794.182,24 47107Midyat Malmüdürlüğü102.367.207,26 47108Nusaybin Malmüdürlüğü74.795.973,59 47109Ömerli Malmüdürlüğü14.844.519,24 47110Savur Malmüdürlüğü22.026.930,82 47112Dargeçit Malmüdürlüğü23.045.878,23 47113Yeşilli Malmüdürlüğü11.872.292,55 47114Artuklu Malmüdürlüğü88.061.355,52 TOPLAM917.983.698,57

51 SAYMANLIKLARDAN MAAŞ ALAN PERSONEL SAYISI SAYMANLIĞIN ADIMEMURİŞÇİGEÇİCİ İŞÇİ SÖZL. PERS. ASKERİ PERS USTA ÖĞRETİCİ KISMİ ZAM. ÇAL. GEÇİCİ KÖY KOR. VEKİL ÖĞRT. VEKİL İMAM TOPLAM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ4567498 1292806166 08166 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ5710 220101164040 1123 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ275337041641249 7561104434 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ7145 00600369 1148 NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ2451700293221119002893 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ412701313322000506 ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ393220021039033 841 DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ8282125320117252 1248 KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ46043601694570119005241 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ786011501801657901064 ARTUKLU MALMÜDÜRLÜĞÜ3040 216 3256 TOPLAM 21119594449633859774822740123029920

52 MARDİN DEFTERDARLIĞI MERKEZ VE İLÇE BİRİMLERİ 2016 YILI MAYIS AYI SONU İSTATİSTİKİ BİLGİLER (GİDER) EKONOMİK SINIFLANDIRMA BİRİMPers. Giderleri Sosyal Güv. Kur. Öd. Mal ve Hizmet Alımları Faiz Harc. Cari Trans. Sermaye Giderleri Sermaye Trans. Borç Verme Yedek Öd. TOPLAM PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ580.656,39100.417,04288.050,630,00 969.124,06 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ281.352,5756.989,085.929,090,00 344.270,74 ARTUKLU MALMÜDÜRLÜĞÜ94.986,3414.845,791.701,10 0,00 111.533,23 SAĞLIK KUR. DSS MÜDÜRLÜĞÜ63.686,4013.718,130,00 77.404,53 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ148.969,6123.656,44231.179,770,00 403.805,82 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ225.085,7641.309,3865.073,240,00 331.468,38 GELİR MÜDÜRLÜĞÜ152.597,7426.002,0763.775,860,00 242.375,67 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ961.582,28166.338,0681.846,430,00 1.209.766,77 MİDYAT MAL MÜDÜRLÜĞÜ665.458,13115.075,73417.017,040,00 1.197.550,90 KIZILTEPE MAL MÜDÜRLÜĞÜ280.648,6854.922,1461.533,570,00 397.104,39 DERİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ187.621,8730.641,8852.292,120,00 270.555,87 MAZIDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ173.895,7331.149,8148.945,100,00 253.990,64 NUSAYBİN MAL MÜDÜRLÜĞÜ783.935,67118.164,4965.612,620,00 967.712,78 ÖMERLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 198.319,5034.336,3430.616,66 0,00 263.272,50 SAVUR MAL MÜDÜRLÜĞÜ 99.789,1017.581,1623.782,830,00 141.153,09 YEŞİLLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 150.310,2028.527,5120.745,160,00 199.582,87 DARGEÇİT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 160.084,7028.807,6841.000,930,00 229.893,31 TOPLAM 5.208.980,67902.482,731.499.102,15 0,00 7.610.565,55

53 MARDİN DEFTERDARLIĞI 2016YILI MAYIS AYI SONU İSTATİSTİKİ BİLGİLER (GİDER) EKONOMİK SINIFLANDIRMA SAYMANLIĞIN ADIPers. Giderleri Sosyal Güv. Kur. Öd. Mal ve Hizmet Alımları Faiz Harc. Cari Trans. Sermaye Giderleri Sermaye Trans. Borç Verme Yede k Öd. TOPLAM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ239.921.202,1829.989.818,1550.236.999,950,0044.640.807,4820.140.068,300,00 384.928.896,06 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ18.246.349,871.762.006,841.996.048,080,0022.400,58125,450,00 22.026.930,82 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ82.000.165,1510.447.394,828.787.878,490,001.065.691,0766.077,730,00 102.367.207,26 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ18.467.787,502.067.785,582.125.036,440,00339.099,9546.168,760,00 23.045.878,23 NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ59.717.562,117.702.722,237.193.672,340,00182.016,910,00 74.795.973,59 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ9.325.966,051.299.069,43525.730,350,00721.526,720,00 11.872.292,55 ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ11.610.228,621.270.207,081.392.500,460,00571.352,12230,960,00 14.844.519,24 DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ25.600.179,423.199.274,585.222.286,080,00145.013,3121.386,800,00 34.188.140,19 KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ105.325.445,7014.804.359,3016.683.592,780,001.132.891,12112.033,970,00 138.058.322,87 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ18.445.247,612.406.785,012.914.425,390,0027.724,230,00 23.794.182,24 ARTUKLU MALMÜDÜRLÜĞÜ67.972.655,5610.038.259,798.025.446,830,001.953.099,4871.893,860,00 88.061.355,52 0,00 TOPLAM 656.632.789,7784.987.682,81 105.103.617,190,0050.801.622,9720.457.985,830,00 917.983.698,57

54 İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütür. İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir. İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.

55 01/01/2016-31/05/2016 TARİHLERİ ARASI MİLLİ EMLAK GELİRLERİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ GELİRİ TAŞINMAZ MAL KİRA GELİRİ TAŞINMAZ MAL ECRİMİSİL GELİRİ ÇEŞİTLİ GELİRLER TAŞINMAZ MAL ÖN İZİN, KULLANMA İRTİFAK HAKKI GELİRİ TOPLAM MERKEZ479.419,032.074.376,12123.335,6814.590,8911.565,582.703.287,30 KIZILTEPE27.000,00335.515,4448.160,54 410.675,98 NUSAYBİN 41.172,63 MİDYAT172.261,25148.612,104.449,62211.632,8028.646,00565.601,77 DERİK 69.579,0448.301,84 117.880,88 SAVUR 44.574,427.900,00 52.474,42 ÖMERLİ MAZIDAĞI 62.780,15953,615.200,0068.933,76 DARGEÇİT 35.208,91 YEŞİLLİ4.156,5650.803,98 54.960,54 TOPLAM682.836,842.862.622,79233.101,29231.423,6940.211,584.050.196,19

56 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun 02 Kasım 2011 tarih ve 28/03 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 659 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır. 659 sayılı Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince; 1)Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili verilmesi ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama bilgilerinin sağlanması hususunda her türlü tedbiri almak, 2)İdarelerin hukuk hizmetlerinin yürütmek ve hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmekle; yükümlüdür.

57

58 DEFTERDARLIK UZMANI(MUHASEBE) Defterdarlık Uzmanı Sayısı:(Muhasebe) 1 Denetlenen Muhasebe Birimi Sayısı: - Düzenlenen Ön İnceleme Raporu Sayısı: 2 Düzenlenen İnceleme Raporu Sayısı: 2 Yapılan Disiplin Soruşturması Sayısı: - Düzenlenen Görüş Öneri Raporu Sayısı: - Düzenlenen Bilirkişi Raporu Sayısı :- Tespit Edilen Hazine Zararının Tutarı: -

59 DEFTERDARLIK UZMANI (M.EMLAK) Defterdarlık Uzmanı Sayısı (Milli Emlak) 1 Denetlenen Birim Sayısı - Düzenlenen Cevaplı Rapor Sayısı - Düzenlenen Ön İnceleme Raporu Sayısı 1 Düzenlenen İnceleme Rapor Sayısı 8 Düzenlenen Araştırma Rapor Sayısı -


"İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013) İL MERKEZİ NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları