Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GEREFORMPAKETİ Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GEREFORMPAKETİ Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde."— Sunum transkripti:

1 T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GEREFORMPAKETİ Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676)

2 2023 HEDEFLERİ AR-GE

3 ** 1.011.01 AR-GE REFORM PAKETİ

4 AR-GEveveYENİLİK REFORMPAKETİNİN AMACI

5 1.2.1.2. Tasarım faaliyetlerini desteklemek Ar-Ge yatırımlarını özendirmek, Nitelikli üretim yapısına geçilmesini sağlamak, Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak Ar-Ge personelinin niteliğini ve istihdamını artırmak Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştirmek; teknoloji şirketlerini 3.4.3.4. ortaya çıkarmak ve desteklemekortaya çıkarmak ve desteklemek 5.5.Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak 6.6.Ar- Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunu sağlamak ve ekosistemi güçlendirmek AR-GE REFORM PAKETİ

6 1 Tasarım Merkezleri’nin Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması. AR-GE REFORM PAKETİ

7

8 Teknoloji Geliştirme Bölgesi TasarımFaaliyetleri Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Damga Vergisi İstisnası AR-GE REFORM PAKETİ

9 2 Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerimizinde vergi indiriminden yararlandırılması. AR-GE REFORM PAKETİ

10 %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. AR-GE REFORM PAKETİ

11 3 Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli Ar-Ge yüksek personeli sayısının özellikle teknolojili sektörlerde30’dan 15’edüşürülmesi. AR-GE REFORM PAKETİ

12

13 4 Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının,kısmının,2yıllığına Devlet karşılanması. tarafından AR-GE REFORM PAKETİ

14 29 GELECEK AR-GE REFORM PAKETİ

15 5 Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması. AR-GE REFORM PAKETİ

16

17 6 Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi. AR-GE REFORM PAKETİ

18 7 TGB’ler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerleprojelerleve lisansüstüeğitimleriyle ilgilidışarıda geçirdikleri sürelerinde muafiyet kapsamına alınması. AR-GE REFORM PAKETİ

19

20

21 8 Öncelikli ve stratejik sektörlerde İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndekira üst limitlerinin gerektiğindeBakanlıkBakanlıktarafındanbelirlenmesi. AR-GE REFORM PAKETİ

22 9 KOSGEB temsilcisinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme Kurulunda yer alması sağlanarak, sanayi ve üniversite potansiyelinin yeterli olmadığı illerde öncelikle TEKMER’lerinkurulmasınınsağlanması. AR-GE REFORM PAKETİ

23 10 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)’nde kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ninyapı uygulama projelerinin onayı ile ruhsat ve izin işlemlerinin OSB idarelerince gerçekleştirilmesinin sağlanması. Teknoloji şirketi Geliştirme Bölgeleri’ndebölgeyönetici emlâk mülkiyetindeki taşınmazların vergisinden muaf tutulması. AR-GE REFORM PAKETİ

24 11 Kurulmasından 3 yıl süre geçmesine rağmen mücbir sebepler dışında herhangi bir faaliyette bulunmayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ninhükmi şahsiyetlerisona erdirilmesi. TGB’nin Faaliyete Geçmesi TGB Yönetici Şirketinin Oluşturulması Bakanlar TGBTGBBaşvurusuBaşvurusu KuruluKuruluKararıKararı 1 Yıl İçinde Yönetici Şirketi Kurulmaması Halinde İptali 3 Yıl İçinde TGB’nin Faaliyete Geçmemesi Halinde İptali AR-GE REFORM PAKETİ

25 12 Ar-Ge ve Tasarım personeline vergisi istisnası oranlarının sağlanan gelir artırılması doktora (%95), yüksek lisans temel bilimler (%90)(%90)ve (yüksek lisans%95, lisans %90) AR-GE REFORM PAKETİ

26 13 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalıştırılacak yabancı uyruklu Ar-Ge ve tasarım personelinin istihdamınınkolaylaştırılması.kolaylaştırılması. AR-GE REFORM PAKETİ

27 14 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığınınkolaylığınıngetirilmesi. AR-GE REFORM PAKETİ

28

29 15 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin 500.000 TL’ye kadar artırılması. Mezuniyetsonrası 5 yıl olan başvuru 10 yıla çıkarılması. süresininsüresinin AR-GE REFORM PAKETİ

30

31 16 Bilişim sektöründeki firmalarımızın güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi. AR-GE REFORM PAKETİ

32 17 Üniversite-Sanayi Ġşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; Gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmaması, Öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi, Ar-Ge projelerini değerlendiren hakemlerin ücretlerinin artırılması AR-GE REFORM PAKETİ

33 Şirketler Üniversite-Sanayi İşbirliği Akademisyenler HizmetBedeliHizmetBedeli Ar-Ge Projesi Akademisyen Geliri Döner Sermaye Kesintisi (% 45,6) %8585 %54,4 Üniversite Döner Sermaye Gelir FakülteFakülte Hazine Payı %1 BAP %5 Kesintisi Vergisi %3 0 %9,6 AR-GE REFORM PAKETİ

34 18 Öğretim üyelerinin Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde kısmi süreli ya da sürekli çalışabilmelerinin sağlanması. Elde ettikleri gelirin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde olduğu gibi döner sermaye kapsamı dışında tutulması. Ar-Ge Merkezi Öğretim Üyesi Kısmi ya da sürekli çalışma Tasarım Merkezi AR-GE REFORM PAKETİ

35 19 Ar-Ge ürünleri için ‘iş bitirme belgesi’ yerine geçen “Teknolojik ÜrünDeneyim Belgesi”nin genişletilmesi. kapsamının AR-GE REFORM PAKETİ

36 20 Bakanlık tarafından yürütülen destek programlarının (San-Tez, Teknogirişim, Teknopazar) bağlı ve ilgili kuruluşlara devredilerek benzer programlar arasındakiuyumuyumvevekoordinasyonunsağlanması. AR-GE REFORM PAKETİ

37 21 Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin önerileri doğrultusunda, belirli kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderlerinin geri ödemesiz desteklenebilmesi. olarak AR-GE REFORM PAKETİ

38 T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOLOJİYE YATIRIM GELECEĞE YATIRIM


"T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GEREFORMPAKETİ Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları