Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BMI DÜZEYİ VE ÜREME BAŞARISI DOÇ.DR.MUAMMER DOĞAN DR.RUHAT KARAKUŞ DR.AND YAVUZ DR.KIVANÇ ŞAHİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BMI DÜZEYİ VE ÜREME BAŞARISI DOÇ.DR.MUAMMER DOĞAN DR.RUHAT KARAKUŞ DR.AND YAVUZ DR.KIVANÇ ŞAHİN."— Sunum transkripti:

1 BMI DÜZEYİ VE ÜREME BAŞARISI DOÇ.DR.MUAMMER DOĞAN DR.RUHAT KARAKUŞ DR.AND YAVUZ DR.KIVANÇ ŞAHİN

2  Body mass index(BMI) :Vücut kitle indeksi   Yetişkinlerde ağırlık-boy ilişkisine göre şişmanlığı en iyi gösteren ve kolay uygulanabilen bir indekstir.   Bu indeks yetişkinler için boy ile en az, vücut yağı ile en yüksek korelasyona sahiptir.

3  Ağırlığın, boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile bulunur: (BKİ= Ağırlık (kg)/ Boy2 (m)). (BKİ= Ağırlık (kg)/ Boy2 (m)).

4

5  BMI düzeyi ile infertilite arasında doğrudan veya dolaylı bir ilişki olduğu bilinmektedir.  BMI düzeyi artıkça fertilitenin bundan olumsuz etkilenmektedir.  BMI düzeyinin normalin çok altına inmeside fertiliteyi olumsuz yönde etkilemektedir.

6 Kilo artışının fertiliteye olan etkisi nasıl bir mekanizmayla açıklanmaktadır? Kilo artışının fertiliteye olan etkisi nasıl bir mekanizmayla açıklanmaktadır?

7  BMI’sı > 27 olan infertil olgularda, artan yağ oranı nedeniyle insülin direnci oluşmakta ve bu da hiperinsülinmiye neden olmaktadır.  Ve hiperinsülinemi de hiperandrojenizme yol açarak fertilite üzerine olumsuz etkiler yaratmaktadır.

8 Hiperinsülineminin hiperandrojenemiye yol açtığını düşündüren birçok neden vardır:  1.PCO’lu kadınlara insülin verildiğinde dolaşımdaki androjen düzeyleri artmaktadır.  2.kilo kaybı hem insülin hemde androjen miktarını azaltmakta,IGFBP-1 düzeyini arttırmaktadır.  3.insülin in vitro olarak teka hücrelerinde androjen sentezini arttırmaktadır.

9  4.PCO’lu kadınlarda deneysel olarak insülin düzeyleri azaltıldığında androjen düzeyleride azalmaktadır.  5.hiperandrojenizm;oral kontraseptif,cerrahi wedge rezeksiyon gibi yöntemlerle düzeltildiğinde insülin rezistasın normale dönmemekte

10  İnsülin artışı ile androjen artışı arasında bir ilişki bulanmaktadır.  Yüksek konsantrasyondaki insülin over teka hücrelerindeki tip 1 IGF ve tip 2 IGF reseptörüne bağlanmaktadır.( bu reseptör ile insülin reseptörü aynı yapıdadır)

11  IGF-1’in Teka Hücrelerinin LH’ya karşı androjen cevabını arttırıcı etkisi bulunmaktadır.

12  Hiperinsülinemi varlığında insülinin hiperandrojenizme iki önemli etkisi daha vardır: Karaciğerde SHBG ve IGFBP-1 sentezini inhibe edilir. Karaciğerde SHBG ve IGFBP-1 sentezini inhibe edilir. Buna bağlı olarakta kanda serbest androjen miktarı artmaktadır.

13

14

15 Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA. 2008 june BMI duzeylerı< 24 olan 140 hasta BMI duzeyi >24 olan hasta 138 hasta çalışmaya dahil edilmiş Ve harcanan gonadotropin miktarı,oosit sayısı,klivaj ve implantasyon oranı, klinik gebelik,abort ve doğum oranları karşılaştırılmış

16 Sonuç: Bmı>24 olan hasta grubunda toplanan oosit sayısı daha az bulunmuş,toplam harcanan gonatopin miktarı anlamlı olarak daha fazla bulunmuş,elde edilem embrio sayısı da daha az bulunmuş.

17  Ancak iki grup arasında klinik gebelik ve abort oranları arasında anlamlı bir fark saptanmamış  Doğum oranı BMI> 24 olan grupta düşük cevaba rağmen diğer grupdan farklı değil(%24.6 ya %24.8)  Ancak yüksek BMI’lı hastaların, ıvf’e hazırlanırken kilo vermelerınde yarar vardır.

18 Department of Obstetrics and Gynecology, Lutheran General Hospital, 1775 Dempster Street, Park Ridge, IL 60068, USA 2008 may  IVF uygulanan 2167 hasta retrospektif olarak taranmış  Amaç; BMI’ın klinik gebelik oranlarına araştırmak olarak saptanmış  Hastalar BMI’leri ve yaşları da göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş

19  Buna göre sadece BMI’leri değerlendirilerek yapılan araştırmada klinik gebeliğe BMI’nin anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmış  Ancak BMI ve yaş degerleri birlikte alınan değerlendirmede anlamlı farklılık saptanmış. Buna göre;

20  Genç yaşlarda BMI değeri artıkça, ıvf başarısı düşmektedir  Ancak ileri yaşlarda ıvf başarısına artan BMI’in bir negatif etkisi saptanmamış.

21 SONUÇ: SONUÇ:  1)Genç hastalarında, BMI değeri IVF başarısı için önemli  2) 36 yaşın üstünde artan BMI değeri ıvf başarısını minimal etkilemektedir.

22 Advanced Fertility Center of Chicago IVF and Infertility Specialists Gurnee & Crystal Lake, Illinois

23 BMI düzeyi ve ivf başarısı üzerine etkisi.( DOÇ.DR.M.DOGAN,DR.R.KARAKUŞ,DR.A.YAVUZ,DR.K.ŞAHİN 2008 ARALIK)  Dr.zekai tahir burak eğitim ve araştırma hastanesi ıvf polikliniğine 2007-2008 yılları arasında başvuran 90 hasta retrospektıf olarak incelendi. ( sonuçlar chi-square test ile istatikselleştirildi )

24  AMAÇ: IVF uygulanan hastaların BMI değerlerinin 1)Harcanan gonadotorpin miktarı 2)Toplam oosit sayısı 3)Toplam m2 oosit sayısı 4)Elde edilen embrio sayısı 5)Elde edilen 2pn sayısı ve gebelik durumunda gebeliğin prognozu

25

26

27

28

29

30 SONUÇ: 1)BMI değerleri ile klinik gebelik oluşması arasında anlamlı bir ilişki saptanmamış 2)BMI ile toplam oosit sayısı,elde edilen embrio sayısı,elde edilen 2pn,elde edilen m2 oosit arasında anlamlı bir ilişki saptanmamış 3) BMI artıkça harcanan gonadotropin miktarı artmaktadır.

31 SABRINIZ SABRINIZ İÇİN İÇİN TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"BMI DÜZEYİ VE ÜREME BAŞARISI DOÇ.DR.MUAMMER DOĞAN DR.RUHAT KARAKUŞ DR.AND YAVUZ DR.KIVANÇ ŞAHİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları