Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜMRANİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜMRANİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 ÜMRANİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HOŞGELDİNİZ

2

3 NEDEN NASIL NİÇİN KAYNAŞTIRMA HAZIRLAYANLAR: BELMA KOCA- BETÜL GÜN

4 NEDEN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ? Birbirinden farklı bireysel özelliklere ve yeterliliklere sahip çocuklar; genel eğitim hizmetlerinden tam olarak yararlanamamakta ve ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE ihtiyaç duymaktadırlar.

5 ÖZEL EĞİTİM ile bireyin toplumda bağımsız olması amaçlanır. Bu amaç ulaşmak için; Özel yetişmiş personel BEP gibi özel eğitim programları Bireyin özrüne uygun ortamlar Bireye uygun destekleyici materyaller kullanılır.

6 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İHTİYACI OLAN BİREYLER KİMLERDİR?

7 1- Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler Akademik kavramları güç öğrenirler. Dikkatleri dağınıktır. Çabuk unuturlar. Duygu ve düşüncelerini anlatamazlar. Oyun ve toplum kurallarına uymakta güçlük çekerler.

8 2- İşitme Yetersizliği Olan Bireyler Konuşurken sesleri çıkaramazlar,yanlış çıkarırlar. Konuşmaları tek düze yada bağırarak olur. Konuşanı anlamak için eğilirler yada yakın dururlar. Konuşurken çok fazla jest ve mimik kullanırlar. Hareketlerinde denge bozukluğu görülür.

9 3-Görme Yetersizliği Olan Bireyler Konuşurken jest ve mimiklerini kullanmazlar. Sık sık eşyalara çarpma,düşme,gözlerini kaşıma, gözlerde sulanma gibi davranışlar görüşür. Eşyaları gözlerine yaklaştırma,dokunarak anlamaya çalışma davranışları vardır. İnce motor beceriler gerektiren işlerde zorlanırlar.

10 4-Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler Bağımsız hareket becerileri sınırlıdır. Denge bozuklukları vardır. Hareketten çekinirler,pasif davranırlar. Yorgunluktan şikayet ederler.

11 5- Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler Sesleri atlar,düşürür ya da yanlış çıkarırlar. (kapı--apı ; araba--ayaba ) Kelime ve heceleri tekrar ederler. (pppeki ) Sözcük dağarcıkları yetersizdir. Konuşurken jest ve mimikleri çok kullanırlar.

12 6-Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler Okurken,yazarken ses atlarlar,eklerler. Sayıları,bazı harf ve kelimeleri ters yazarlar. ( b-d,f-v,6-9 ) 4 işlemi yaparken yavaştırlar. Çantaları,eşyaları ve giysileri dağınıktır. İnce motor becerilerine dayalı işlerde zorlanırlar.

13 7- Otistik Bireyler Dil gelişimleri geri ve iletişimde kötüdürler. Göz kontağı kurmazlar. Sallanma,ısırma, dönme gibi davranışları vardır. Sosyal kurallara uymakta zorluk çekerler. Günlük yaşamdaki değişikliklere tepki gösterirler.

14 8-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler İtme,vurma,çekiştirme gibi davranışları vardır. Sürekli hareket ederler. Dikkatleri dağınıktır. Başladıkları işleri bitiremezler. Sürekli kendisiyle ilgilenilmesini isterler.

15 TANILAMA SÜRECİNDE YAPILACAKLAR

16 1)- Öğrenciyi gözleyerek ; aile ile görüşme yapmak. (Sağlık Kurumuna yönlendirmek) 2)- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nden yardım alarak değişik eğitim yöntemlerinin (araç-gereç) kullanılması, fiziksel ortamın düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılabilir. 3)- Öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne yollanması.

17 RAM’a öğrenci yollarken doldurulan “Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu” örneği aşağıdadır. Ilkogretim_egt_deg_formu.pdf Bireysel_Gelisim_Raporu.pdf Bu formları http:/orgm.meb.gov.tr adresinden ve ya Ümraniye RAM’ın sitesinden bulabilirsiniz.

18 Rehberlik ve Araştırma Merkezinde öğrenci ile test ve çalışmalar yapılarak; öğrencinin uygun eğitim ortamına yönlendirilmesi yapılır.

19 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ NEDİR? ENGELLİ BİREY İÇİN GEREKLİ MİDİR? BEN FARKLI DEĞİLİM BEN FARKLI DEĞİLİM

20 Engelli öğrencilerin engelli olmayan öğrencilerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlamaya KAYNAŞTIRMA denir. Kaynaştırma eğitimi ile öğrencinin yaşadığı çevreye uyum sağlaması ve uygun davranışlar geliştirmesi sağlanır.

21 Kaynaştırmanın amacı; Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak, Toplum içinde yaşayışını kolaylaştırmak, Akranlarının da engelli bireylere karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlamaktır.

22 Engelli çocuğun; okuldaki arkadaş grubuna katılması ve kabul görmesi,çocuktaki bağımlılık duygusunun azalmasına,güven duygusunun gelişmesine,olumlu öğrenme modelleri edinmesine katkı sağlar.

23 KAYNAŞTIRMA İLKELERİ 1- Kaynaştırma eğitimi,özel ve genel eğitimin ayrılmaz parçasıdır. 2- Gönüllülük,sevgi,sabır esastır. 3- Erken eğitim esastır.

24 -4- Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır. 5- Kaynaştırmada okul-aile-çevre işbirliği esastır. 6- Kaynaştırma, öğrenciyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

25 KAYNAŞTIRMA 3’E AYRILIR. 1- TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA: Öğrenci tam gün kendi sınıfında ders alır.Performansına göre hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI uygulanır. Sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan iki öğrencinin bulunduğu sınıflarda 25; bir öğrencinin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.Okul öncesi eğitimi zorunludur. Gerekirse 1 yıl daha uzatılır. (Ö.E.H.Yönetmeliği madde 29)

26 2-YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel eğitim sınıfındadır.Öğrenci sosyal etkinliklerde (Resim,Beden Eğitimi,Müzik) ve başarılı olabileceği derslerde akranları ile birlikte normal sınıfındadır. Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla 10 ; Otistik çocuklar için açılan özel eğitim sınıfı mevcudu en fazla 4 öğrencidir.

27 3-TERSİNE KAYNAŞTIRMA: Normal öğrenciler istekleri doğrultusunda (özellikle okul öncesi eğitimde) çevrelerindeki özel eğitim okullarındaki sınıflara gidebilirler.Buna tersine kaynaştırma denir. (Kadıköy Dost eller Erken Çocukluk Eğitim – İşitme engelliler Anaokulu)

28 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİMİN YARARLARI NELERDİR? 1- Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere Yararları:  Bireyselleştirilmiş eğitim programları ile kapasite ve öğrenme hızına uygun eğitim alırlar.  Sosyal uyum,kendine güven,cesaret ve sorumluluk gibi duyguları gelişir.  Öğrenciye uygun yöntem-teknik, araç ve gereçler kullanıldığından başarıları artar.  İletişim,işbirliği,ortak yaşam becerileri artar.  Akranlarından olumlu davranış modellerini örnek alırlar.

29 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİMİN YARARLARI NELERDİR? 2- Normal Öğrencilere Yararları:  Engelli insanlara karşı; şartsız kabul,hoşgörü,yardımlaşma, ortak yaşam anlayışları gelişir.  Bireysel farklılıklara saygı göstermeyi öğrenirler.  Kendini tanıma,güçlü ve zayıf yönlerini görme gibi davranışları gelişir.

30 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİMİN YARARLARI NELERDİR? 3- Aileye Yararları:  Okulla işbirliği gelişir.  Çocuklarının ilgi-ihtiyaç ve yapabilecekleri hakkında daha sağlıklı bilgi edinirler. 4- Öğretmene Yararları:  Sabır,hoşgörü,bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir.  Bep uygulamayı öğrenip,farklı öğretim yöntemlerini öğrenirler.

31 BAŞARILI OLMAK İÇİN; OKUL YÖNETİMİNİN VE ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMANIN GEREĞİNE VE ÖNEMİNE İNANMASI ÇOK ÖNEMLİDİR.

32 DESTEK EĞİTİM ODASI NEDİR? Kaynaştırma öğrencisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda destek sağlanarak,öğrencinin başarısının artmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş eğitim ortamlarıdır. En fazla 2 öğrenci ile çalışılmalıdır.

33 BENİM ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİR ÖĞRENCİM VAR!!! 1)Öğrenci ön tarafa oturtulmalı. 2)Dersin konusu,süreci net ifade edilmeli.Özet-tekrar gibi detaylara önem verilmeli. 3)Yeni kelimeler,kurallar net açıklanmalı,resimlerle sınıf panosuna asılmalı. 4)Grup çalışmalarına önem verilmeli.Başarısı önemsenmeli 5)Ek süre verilerek,basit sorulu şıklı sorular sorulmalı.

34 BENİM GÖRME ENGELLİ OLAN BİR ÖĞRENCİM VAR!!! 1)Sınıfa görme engelli öğrencinin özelliklerini anlatarak,bağımsız hareket etme becerilerini sağlayacak tedbirleri birlikte belirleyin. 2)Sözel ifadeler ağırlık vererek,büyük puntalı ve aralıklı yazın.(Parlak ışık kullanın.) 3) Dokunarak sınıf eşyalarını tanıtın ve yerleri sabit olsun.

35 BENİM İŞİTME ENGELLİ OLAN BİR ÖĞRENCİM VAR!!! 1)Tahtayı ve öğretmeni rahat görebileceği bir yere oturtun. 2)Normal bir sesle, tane tane ve göz kontağı kurarak konuşun.(dudak okuma) 3)İşitme cihazını kontrol edin. 4)Kısa,anlaşılır kolay cümleler kurun. 5)Görsel materyal,film,vcd, bilgisayar gibi görsellerden faydalanın.

36 BENİM BEDENSEL ENGELLİ BİR ÖĞRENCİM VAR!!! 1)Sınıf içinde kolaylıkla girip, çıkacağı bir yere oturtun. 2)Öğrencilere bilgi vererek; bağımsız hareket etme becerilerini geliştirecek tedbirleri alın. 3)Yazmada problemi varsa sözel olarak değerlendirin. 4)Öğrencinin söylediklerini anlamadığımızda ; söylediklerini tekrar ettirin.

37 BENİM DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİR ÖĞRENCİM VAR!!! 1)Öğrenciyle konuşurken sakin ve sabırlı olun.Zorlayıcı olmayın.Göz kontağı kurun. 2)Onu sözel etkinliklere katın, cesaretlendirin. 3)Sorudan sonra cevap vermesi için belli süre zaman verin. 4)Olumlu davranışını ödüllendirin. 5)Onu anlamayınca ya tekrarlatın ya da cümlesini kağıda yazdırın.

38 BENİM ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİR ÖĞRENCİM VAR!!! 1)Dikkatini etkinliğe yöneltme ve takip etme ile ilgili etkinliklere katılımını sağlayın. 2)Bağımsız çalışma süresini arttırmaya yönelik çalışın. 3)Dersin başında tekrarlar ve sonunda özetler yapın. 4)Konular ile ilgili küçük işaret, ipuçları belirleyin.Bep yapın. 5) Görev verip,ödüllendirin.

39 BENİM DİKKAT EKS. VE HİPERAKTİVİTE BOZ. OLAN BİR ÖĞRENCİM VAR!!! 1)Öğrenciyi duvar tarafında ön sıraya oturtun. 2)Sık sık tekrar ve özet yaptırın. 3)Sınıf içinde hareket etmesini sağlayacak görevler verin. 4)Öğrenci Dürtüselliğini önlemek amacıyla 3D (DUR-DÜŞÜN- DAVRAN) tekniğini öğretin. 5)Dikkatini çekmek için sözel uyaran –fiziksel etkin. planlayın.

40 BENİM OTİSTİK BİR ÖĞRENCİM VAR!!! 1)Öğrenciye okulu ve sınıfı tanıtın. 2)Otizmi öğrencilere anlatıp,farklı davranışlarda verilecek ortak yaklaşımı belirleyin. 3)Öğrenciyle göz kontağı kurma, oturma,basit yönergelere uyma gibi becerileri çalışın.Görsel materyal ile çalışın. 4)Öğrencinin nesne bırakmama gibi takıntılarında ;nesneyi kutuya koyma gün sonunda alma gibi düzenlemeler yapın.

41 KAYNAŞTIRMANIN EMPATİ KURMADA ETKİSİ


"ÜMRANİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları