Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atık, üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atık, üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi."— Sunum transkripti:

1 Atık, üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. Atık Nedir ?

2  EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR  TIBBİ ATIKLAR  TEHLİKELİ ATIKLAR  RADYOAKTİF ATIKLAR Atık Grupları

3 Ünitelerden, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış atıklardır. Evsel Nitelikli Atıklar

4 Ünitelerden, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış atıklardır.  Genel Atıklar  Ambalaj Atıkları Evsel Nitelikli Atıklar

5 Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen tehlikeli atık içermeyen ve tıbbi atıklarlarla kontamine olmamış atıklardır. Genel Atıklar

6 Geri kazanılabilir atıklardır.  Kağıt  Karton  Mukavva  Plastik  Cam  Metal v.b. Atıklardır. Ambalaj Atıkları

7 Teşhis ve tedavi sırasında ortaya çıkan atıklar, tıbbi ve farmasötik araştırma atıkları ile ilaç üretiminde ortaya çıkan atıklardır.  Enfeksiyöz Atıklar  Patolojik Atıklar  Kesici Delici Atıklar Tıbbi Atıklar

8 Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklardır. Enfeksiyöz Atıklar

9  Mikrobiyolojiklaboratuvar atıkları  Kültür ve stoklar  Enfeksiyöz vücut sıvıları  Serolojik atıklar  Diğer kontaminelaboratuvar atıkları (lam- lamel, pipet, petri v.b)  Kan ve kan ürünleri ile bunlarla kontamine olmuş nesneler Enfeksiyöz Atıklar…

10  Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b)  Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)  Karantina atıkları  Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri,  Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesnelerdir. Enfeksiyöz Atıklar…

11 Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvılarıdır. Patolojik Atıklar

12  Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani patolojik atıklar)  Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri Patolojik Atıklar

13 Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır. Kesici Delici Atıklar

14  Enjektör iğnesi,  İğne içeren diğer kesiciler  Bistüri  Lam-lamel  Cam, pastör, pipeti  Kırılmış diğer cam v.b atıklardır. Kesici Delici Atıklar

15 Ünitelerden kaynaklanan, genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atıkları ve basınçlı kaplardır. Tehlikeli Atıklar

16 Ünitelerden kaynaklanan, genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atıkları ve basınçlı kaplardır. Bunlar fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklardır. Tehlikeli Atıklar

17  Tehlikeli kimyasallar  Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar  Amalgam atıkları  Genotoksik ve sitotoksikatıklar  Farmasötik atıklar  Ağır metal içeren atıklar  Basınçlı kaplardır. Tehlikeli Atıklar

18 Vücut ve organ görüntülenmesi, tümör lokalizasyonu veya tedavi amacıyla, çeşitli araştırmalarda kullanılan katı, sıvı ve gaz atıklardır. Radyoaktif Atıklar

19 Kırmızı torbaTıbbi atıklar Siyah torba Siyah torbaEvsel atıklar Mavi torbaGeri kazanılabilen atıklar Mavi atık bidonuTehlikeli atıklar Hastane Atıkları

20

21 Hastane Yönetiminin, İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hastane atık yönetimini sağlama yükümlülüğü vardır. Bunun için de Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak ve uygulamak zorundadır. Hastane Atıkları

22 Atık Yönetim Planı Atık miktarları, toplama sıklığı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgileri içermelidir. Hastane Atıkları

23 Atık yönetimi sağlanırken nelere dikkat edilmeli,  Evsel atık toplayanlar ve tıbbi atık toplayanlar ayrılmalıdır.  Tıbbi atık toplayanlar için özel bir ‘hastane atık planı hazırlanmalı hangi birimin atığının ne zaman toplanacağı önceden belirlenmelidir. Atık Yönetim Planı

24  Ayak basma pedallı ve üzerinde tıbbi atık amblemi olan kovalar kullanılmalıdır.  Elemanların koruyucu başlık, maske, gözlük, iş tulumu, bot, özel eldiven kullanması sağlanmalı ve koruyucu aşıları tam olmalıdır. Atık Yönetim Planı

25  Bu iş için eğitilmiş (sertifikalı) personel sağlanmalı  Tekerlekli, kapaklı, paslanmaz malzemeden yapılmış, torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanmalı ve taşınmalıdır. Atık Yönetim Planı

26  Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmalıdır. Atık Yönetim Planı

27  Yeterli miktarda tıbbi atık kutusu gerekli yerlere konulmalı, sağlık personelinin görebileceği yerlere de tıbbi atık kovalarına hangi malzemenin atılacağı konusunda afiş veya yazı asılmalıdır. Atık Yönetim Planı

28  Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir. Atık Yönetim Planı

29  Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır. Atık Yönetim Planı

30  Tıbbi atık kutusu ile yoksa tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmazlar. Atık Yönetim Planı

31  Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar.  Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler.  Tıbbi Atık Poşetleri fazla doldurulmaz,sıkıştırılmaz. Atık Yönetim Planı

32  Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin, taşıma sırasında özel nitelikli turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından karşılanması zorunludur. Atık Yönetim Planı

33  Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenir. Atık Yönetim Planı

34 Atıkların kaynağında azaltılmasına önem verilmelidir. 1. Tıbbi atıkların azaltılmasında üretildiği yerde uygun şekilde ayrıştırılması önemlidir. 2. Hangi atıklar evsel atık poşetine, hangilerinin tıbbi atık poşetine atılacağı belirlenmelidir. Atık Yönetim Planı

35  Enjektörler  İV kateterler  Foley sonda  NG sonda  Trakeostomi kanülü  İdrar torbası  İzolasyon atıkları  Delici-kesici aletler  Pansuman malzemeleri  Eldiven, gaita,idrar ve balgam kapları  Cerrahi pansuman aletleri  Bildirimi zorunlu hastaların atıkları Atık Yönetim Planı Kırmızı çöp poşetine atılacaklar

36  Kontamine araç ve gereçler  İnsan patolojik atıkları  Kan ve kan ürünleri  Sekresyon ve çıkartılar  Diyaliz atıkları  Laboratuvar atıkları Atık Yönetim Planı Kırmızı çöp poşetine atılacaklar

37  İdare binası atıkları  Hasta,doktor,hemşire odaları atıkları  Hasta bakım üniteleri atıkları  Enfekte olmayan tıbbi malzemeler. Atık Yönetim Planı Siyah çöp poşetine atılacaklar

38  Geri kazanılabilen atıklar (serum, ilaç şişeleri)  Flakonlar (Boş)  Tıbbi malzeme ambalajlamasında kullanılan kağıtlar Atık Yönetim Planı Mavi çöp poşetine atılacaklar

39  Tıbbi atıklar kimyasal,radyoaktif atıklarla karıştırılmamalı  Kesici aletler diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı  Patolojik atıklar ve kemoterapi atıkları diğer atıklardan ayrılmalıdır. Atık Yönetim Planı

40  Kesici-delici aletleri ve uçlarını sıkıştırılmaya karşı dayanıklı kaplara atın.  Bu kapları asla ağzına kadar doldurmayın (en fazla 3/4).  Bu kapları çalışma alanında bulundukları müddetçe dik tutun.  Kapağı yada her hangi bir yeri kırık kapları kullanmayın. Atık Yönetim Planı

41  Kaplar dolduğu zaman ağızlarını sıkıca kapatın.  Kırmızı tıbbi atık poşetine atın.  Enjektörler kullanıldıktan sonra iğne uçları kapatılmadan bu kutulara atılmalıdır.  Kutular tam dolmamışsa bir birine eklenmemelidir. Atık Yönetim Planı

42 DİKKAT! TIBBİ ATIK Atık Yönetim Planı

43  TEŞEKKÜR EDERİM.


"Atık, üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları