Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSKLİ YENİDOĞAN BEBEKLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE GÜVENLİ TABURCULUK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSKLİ YENİDOĞAN BEBEKLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE GÜVENLİ TABURCULUK"— Sunum transkripti:

1 RİSKLİ YENİDOĞAN BEBEKLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE GÜVENLİ TABURCULUK

2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Teklif Çağrısı Proje Referans Numarası: Sektörel Program Faaliyet Tipi Hedef Grup TR1-LEO LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK LEONARDO DA VINCI PLM (İşgücü Piyasasındaki Kişiler)

3 PROJE SAHİBİ Proje Yurt Dışı Ortağı (Ev Sahibi) Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi Proje Toplam Bütçesi Antalya Sağlık Müdürlüğü Charles University Cheq Republic/Praq 44.832,00 EURO

4 Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Türk Hemşireler Derneği Antalya Şubesi Türkiye Aile Planlaması Derneği Antalya Şubesi PROJE YURT İÇİ ORTAKLARI

5 Projenin Genel Amaçları
Proje kapsamında katılımcılar; bebek ölüm hızının düşük olduğu, ileri teknoloji ve bakım standartlarına sahip Çek Cumhuriyeti’ndeki Hastanelerin yeni doğan ünitelerini ziyaret edecek, riskli yeni doğan hemşirelik bakım uygulamalarını gözlemleyecek, mesleki anlamda farklı tecrübeler kazanacaktır. Kazanılan yeni bilgi, beceri, yöntem ve teknikler , katılımcıların görev yaptıkları hastanelerde bebek bakımında görev yapan diğer hemşirelere, hizmet içi eğitimlerle aktarılarak , mesleki bilgi ve beceri paylaşımı sağlanacaktır. Hareketlilik yenilikçi uygulamaların Türkiye'ye aktarılmasına ve yeni doğanla ilgili bir takım standartların oluşturulmasına büyük katkı sağlayacaktır.

6 Birinci akış için Çek Cumhuriyeti’ne hareketliliğinin gerçekleştirilmesi:
29 Mart-29 Nisan 2014 İkinci akış için Çek Cumhuriyeti’ne hareketliliğinin gerçekleştirilmesi: 29 Nisan-29 Mayıs 2014 HAREKETLİLİK

7 RAPORLAMA LDV İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından ortakların ve katılımcıların program süresince doldurmaları gereken üç form hazırlanacaktır: 1. Form; katılımcıların aldıkları eğitim programının içeriği, eğitim boyunca elde ettikleri bilgi ve deneyimler, ev sahibi kuruluşta çalışan ve yöneticilerle ilişkileri, öneriler, sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlar ve uyguladıkları çözümler hakkında detaylı bilgi edinilmesini sağlayacak şekilde hazırlanacaktır.

8 RAPORLAMA 2. Form; ev sahibi kuruluştaki denetmen tarafından doldurulacak olup eğitim süreci içinde (haftalık) ve eğitim sonunda gelişmeleri değerlendirmek üzere hazırlanacaktır. Bu form ile uzman kişinin katılımcılar hakkındaki genel ve özel yorumu, performansları, kendisiyle olan iletişimleri, başarılı ve başarısız yönleri, yararlanıcılardan elde ettikleri kazanımlar gibi konularda bilgi alınması amaçlanmaktadır.

9 RAPORLAMA 3. Form ise "LDV İzleme ve Değerlendirme Komitesi "nin ve katılımcı ortakların proje hakkında görüşlerini sunabildiği formatta geliştirilecektir. Bu formun amacı, komitenin ve ortakların PLM projesinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve öz eleştiri yoluyla performansı artırma yolunda girişimlerin yapılabilmesi için planlanmıştır.

10 PROJE ÇIKTILARI Proje Web Sitesi Broşür, poster, leaflet
Riskli Yenidoğan Bebeklerde Hemşirelik Bakımı ve Güvenli Taburculuk Projesinin tanıtımını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulacak bir web sitesidir. Sosyal medyada ve yapılacak etkinliklerde proje tanıtımı için kullanılacak materyallerdir.

11 Proje sonucunda proje çıktısı olarak iki ayrı doküman hazırlanacaktır.
Riskli Yenidoğan Bebeklerde Hemşirelik Bakım Standartları Riskli Yenidoğan Bebeklerde Güvenli Taburculuk Standartları Eğitim Materyalleri

12 YAYGINLAŞTIRMA Oluşturulan eğitim materyalleri ulusal düzeyde eğitim planlaması yapan kuruluşlara, yenidoğan hizmetleri veren Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı hastanelere, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk-Ergen-Kadın-Üreme Sağlığı Hizmetleri birimlerine ve ilgili STK'lara dağıtılacaktır. Eğitim materyalleri İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde, proje web sitesinde ve sosyal medyada yayınlanacaktır. Ayrıca yerel ve ulusal basınla proje sonucunda elde edilen tecrübeler paylaşılacaktır.

13 YAYGINLAŞTIRMA Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri için Eğitim Semineri, Kamu ve özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelere yönelik Çalıştay, bölge illerin de katılacağı bir Panel düzenlenecektir. Hazırlanan eğitim materyalleri, yapılan etkinliklerde dağıtılacaktır . Oluşturulan "Riskli Yenidoğan Bebeklerde Hemşirelik Bakımı ve Güvenli Taburculuk Standartları” Antalya pilot bölge olacak şekilde, yerel ortakların desteği ile uygulanmaya konulacaktır. Bu standartların çevre illerden başlamak üzere ülke genelinde yaygınlaşması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulacaktır.

14 Antalya Sağlık Müdürlüğü Proje Yönetim Birimi 0242 228 48 48/1337
Antalya Sağlık Müdürlüğü Proje Yönetim Birimi / / Teşekkürler…


"RİSKLİ YENİDOĞAN BEBEKLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE GÜVENLİ TABURCULUK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları