Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAST SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016 ingilizcebankasi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAST SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016 ingilizcebankasi.com."— Sunum transkripti:

1 PAST SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016 ingilizcebankasi.com

2 Past simple I You We They He She It played football yesterday. ingilizcebankasi.com

3 Past simple negative I You We They He She It didn’t play football yesterday. ingilizcebankasi.com

4 Past simple question did I you we they he she it play football yesterday? ingilizcebankasi.com

5 Olumlu cümlelerde düzenli fiiller -d/-ed takısı alır. Play  played Ask  asked Call  called Invent  invented Live  lived Change  changed Sessiz + sesli + sessiz harfle bitenler Plan  planned Stop  stopped Sessiz harf + -y: -y düşer ve –ied alır. Carry  carried Try  tried Study  studied ingilizcebankasi.com

6 I worked hard last year. (Geçen yıl sıkı çalıştım) John asked me a few questions last night. (John dün gece bana birkaç soru sordu) It rained a lot in 2001. (2001’de çok yağmur yağdı) ingilizcebankasi.com

7 The children cleaned the car yesterday. (Çocuklar dün arabayı temizledi) She travelled a lot last year. (O geçen yıl çok seyahet etti.) ingilizcebankasi.com

8 We studied lesson in the library. (Kütüphanede ders çalıştık) ingilizcebankasi.com

9 John lived in England for ten years, and then he moved to France. (John on yıl İngiltere’de yaşadı ve sonra Fransa’ya taşındı) ingilizcebankasi.com

10 The rain stopped an hour ago. (Yağmur bir saat önce durdu) Tony changed his place. (Tony yerini değiştirdi) I liked the film. (Filmi sevdim) ingilizcebankasi.com

11 Düzensiz fiiller –ed alma kuralına uymazlar. Düzensiz fiiller tablosundan past şekilleri (yani V2 – ikinci şekilleri) öğrenilmelidir. Örnekler: go went be (am/is/are) was / were see saw read read buy bought run ran do did have had cut cut break broke take took write wrote ingilizcebankasi.com

12 We went to China for a holiday last summer. (Geçen yaz tatile Çin’e gittik) ingilizcebankasi.com

13 They saw an alligator in the street yesterday. (Onlar dün caddede bir timsah gördü) ingilizcebankasi.com

14 Mr Brown had a bigger car in the past. (Bay Brown eskiden daha büyük arabaya sahipti) ingilizcebankasi.com

15 I bought a new computer last week. (Geçen hafta yeni bir bilgisayar aldım) ingilizcebankasi.com

16 John broke the window and ran away. (John pencereyi kırdı ve kaçtı) ingilizcebankasi.com

17 He wrote a lot of books before he died. (Ölmeden önce bir çok kitap yazdı) ingilizcebankasi.com

18 I read an interesting book last night. (Dün gece ilginç bir kitap okudum) ingilizcebankasi.com

19 We did a lot of shopping at the shopping mall. We spent a lot of money. (Alışveriş merkezinde çok alışveriş yaptık. Çok para harcadık) ingilizcebankasi.com

20 She cut her finger and went to hospital. (O parmağını kesti ve hastaneye gitti.) ingilizcebankasi.com

21 Negative (Olumsuz) subject + didn’t + V1 I didn’t do anything yesterday. (Dün hiçbir şey yapmadım) The children didn’t play in the garden. (Çocuklar bahçede oynamadılar) She didn’t like the movie. (O filmi sevmedi) ingilizcebankasi.com

22 We didn’t go out last night. (Dün gece dışarı çıkmadık) I didn’t have a lot of toys when I was a child. (Çocukken çok oyuncağa sahip değildim) ingilizcebankasi.com

23 Question (Soru) did + subject + V1 A: Did you go to school yesterday? (Dün okula gittin mi?) B: Yes, I did. (olumlu cevap) B: No, I didn’t.(olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

24 A: Did they visit you on your birthday? (Doğum gününde seni ziyaret ettiler mi?) B: Yes, they did. (olumlu cevap) B: No, they didn’t.(olumsuz cevap) ingilizcebankasi.com

25 A: Where did you go last summer? (Geçen yaz nereye gittiniz?) B: We went to Bodrum. (Bodrum’a gittik) ingilizcebankasi.com

26 A: Who did you see yesterday? (Dün kimi gördünüz?) B. We saw John. (John’u gördük) ingilizcebankasi.com

27 A: How much did you spend on holiday? (Tatilde ne kadar harcadınız?) B: We didn’t spend much. We spent only ten thousand liras. (Çok harcamadık. Sadece on bin lira harcadık) ingilizcebankasi.com

28 A: Who invented the telescope? (Teleskopu kim icat etti?) B: Galileo did. A: Who broke the window? (Pencereyi kim kırdı?) B: Orhan did. ingilizcebankasi.com

29 USE OF PAST SIMPLE 1. Geçmişteki eylem ve durumlar için kullanılır. ingilizcebankasi.com

30 I played football yesterday. (Dün futbol oynadım) ingilizcebankasi.com

31 John started university ten years ago. (John üniversiteye on yıl önce başladı) ingilizcebankasi.com

32 I saw Helen last week, but she didn’t see me. (Geçen hafta Helen’ı gördüm fakat o beni görmedi) ingilizcebankasi.com

33 When did you go to Australia? (Avustralya’ya ne zaman gittin?) I went there last year. (Oraya geçen yaz gittim) ingilizcebankasi.com

34 I said goodbye to my parents and left home. (Anne babama hoşça kal dedim ve evden ayrıldım) ingilizcebankasi.com

35 Yesterday was my birthday. My father bought me a bike and my mother made some cake for me. (Dün benim doğum günümdü. Babam bana bisiklet aldı ve annem bana biraz kek yaptı) ingilizcebankasi.com

36 They lived in France from 1987 to 1996. (1987’den 1996’a kadar Fransa’da yaşadı) ingilizcebankasi.com

37 I passed all my exams last year. (Geçen yıl tüm sınavlarımı geçtim) My mother cooked dinner and washed the dishes. (Annem akşam yemeğini pişirdi ve bulaşıkları yıkadı) ingilizcebankasi.com

38 I was very tired last night, so I went to bed early. (Dün gece çok yorgundum, bu yüzden erken yattım) I left early because I didn’t like the party. (Erken ayrıldım çünkü partiyi sevmedim) ingilizcebankasi.com

39 A: Where were you born? (Nerede doğdun?) B: I was born in England, but I grew up in Turkey. (İngiltere’de doğdum, ama Türkiye’de yetiştim) ingilizcebankasi.com

40 Did you drink tea yesterday? (Dün çay içtiniz mi?) No, we didn’t. We ate cake and drank coffee. (Hayır çay içmedik. Kek yedik ve kahve içtik) ingilizcebankasi.com

41 When I saw Tim, I said hello to him. (Tim’i gördüğümde, ona merhaba dedim) We had a great time at the beach yesterday. (Dün kumsalda iyi vakit geçirdik) First, I bought some eggs. Then I made an omelette. (Önce birkaç yumurta aldım. Sonra omlet yaptım) ingilizcebankasi.com

42 How much did you spend last summer? (Geçen yaz ne kadar harcadınız?) We spent a lot of money. (Çok para harcadık) Did you stay at a hotel? (Otelde mi kaldınız?) No, we didn’t. We rented a house. (Hayır. Ev kiraladık) ingilizcebankasi.com

43 When did you graduate from university? (Üniversiteden ne zaman mezun oldun?) I graduated from university in 1994. (1994’te mezun oldum) ingilizcebankasi.com

44 Our flat was very small, so we decided to move to a bigger one. (Dairemiz çok küçüktü, bu yüzden daha büyüğüne taşınmaya karar verdik) I took a language course two years ago. (İki yıl önce dil kursu aldım) ingilizcebankasi.com

45 2. Geçmişteki alışkanlıklar: I was a naughty girl. I broke the neighbours’ windows. (Ben yaramaz bir kızdım. Komşuların pencerelerini kır(ar)dım) ingilizcebankasi.com

46 We often went swimming last summer. (Geçen yaz sık sık yüzmeye gittik) ingilizcebankasi.com

47 Time words (Zaman kelimeleri) Past simple ile geçmiş zaman belirten şu kelimeler sık sık kullanılır: yesterday, yesterday evening, last night, last week, last year, last month, last Sunday, last January etc., a month ago, two years ago, five days ago etc., in 1961, in 1971, in the past ingilizcebankasi.com

48 I started this school two years ago. (İki yıl önce bu okula başladım) What did you do yesterday? (Dün ne yaptınız?) We won all the matches in 2009. (2009’da tüm maçları kazandık) ingilizcebankasi.com

49 Why didn’t you call me last week? (Geçen hafta beni niye aramadın?) Because I was busy. (Çünkü meşguldum) It didn’t snow last month. (Geçen ay kar yağmadı) ingilizcebankasi.com

50 thank you prepared by HÜSEYİN URAZ for www.ingilizcebankasi.com © 2016 ingilizcebankasi.com


"PAST SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016 ingilizcebankasi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları