Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG)"— Sunum transkripti:

1 ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG)
Beyin biyoelektrik aktivitesinin incelenmesidir. Günümüzde epilepsi ve uyku araştırmalarında kullanılır. EEG dalga formları; frekans, amplitüd, şekil ve kayıtlandıkları bölgelere göre sınıflandırılırlar. Dalga formu; hastanın yaşı, bilinç durumu, uykuda olup olmaması ve kayıtlandığı bölgeye göre anlam kazanır.

2

3

4

5 FREKANSLARINA GÖRE EEG DALGALARI
Alfa: 8-13 Hz Beta:13 Hz’in üzeri Teta: Hz Delta: 3 Hz ve altı

6 ALFA DALGASI Alfa dalgaları, her yaş grubunda ancak en belirgin olarak erişkinlerde görülen parietooksipital bölgede temel zemin aktivitesini oluşturan dalga formudur. Ritmik olarak kafatasının her iki tarafından kayıtlanır, özellikle sağ elini kullananlarda non-dominant hemisferde daha yüksek amplitüdlüdür. İstirahat durumunda ve gözler kapalı iken kayıtlanır. Göz açma ile ve mental aktivite (aritmetik hesap, stres vb) ile kaybolur. Normal bir beyin ritmi olmakla birlikte, beyinin tüm bölgelerinde uniform olarak görüldüğü ve aktivasyon göstermediğinde anormal olarak adlandırılır. Örn; ALFA KOMA’da (ponsun destrüktif lezyonlarında görülür).

7

8

9

10 BETA DALGASI Tüm yaş gruplarında gözlenir. Sıklıkla simetrik olarak beyin ön kısımlarında (frontosentral) düşük amplitüdlüdür. Bir çok ilaç, örn; barbitüratlar ve benzodiazepinler ile beta dalgaları artış gösterir.

11 TETA DALGASI Normalde tüm yaş gruplarında uykuda görülür.
Erişkinlerde birkaç özel durum dışında görülmesi anormaldir. Açlık Hiperventilasyon 50 yaş üzerinde temporal bölgelerde aralıklı olarak

12

13

14 DELTA DALGASI İnfant ve küçük çocuklarda ve erişkinlerde derin uykuda gözlenir. Uyanık bir erişkinde görülmesi her zaman anormaldir.

15

16 EEG KAYITLAMASI Hastaya yapılacak işlem anlatıldıktan sonra istirahat durumunda ve gözler kapalı olarak kayıt yapılır. Hasta tok karına olmalıdır. Standart bir çekimde iki aktivasyon yöntemi kullanılır. Bunlar; HİPERVENTİLASYON (HV) İNTERMİTANT FOTİK STİMULASYON (İFS)

17 Epileptiform Deşarjlar
Keskin dalga: msn Diken dalga: msn Diken ve yavaş dalga kompleksi Multipl diken ve yavaş dalga: 2 ya da daha fazla dikenin eşlik etmesi.

18 EEG yorumu !!

19 EEG yorumu !!

20

21

22

23

24 Ensefalopatilerde ve Ensefalitlerde EEG
Yaygın zemin aktivitesi yavaşlaması oluşturular (teta ve daha çok delta). Metabolik nedenler; hepatik ensefalopati, üremik ensefalopati vb Ensefalitler; Herpes simpleks ensefaliti, Subakut sklerozan panensefalit, Creutzfeldt-Jacob hastalığında tipik EEG bulguları vardır.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


"ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları