Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUBSTANTIA ALBA (BEYAZ CEVHER) Prof.Dr. Yalçın KIRICI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUBSTANTIA ALBA (BEYAZ CEVHER) Prof.Dr. Yalçın KIRICI."— Sunum transkripti:

1 SUBSTANTIA ALBA (BEYAZ CEVHER) Prof.Dr. Yalçın KIRICI

2 BEYAZ CEVHER Centrum semiovale - Cortex cerebri'nin altında, çeşitli yönlerde seyreden miyelinli lifler tarafından oluşturulur. - Cortex cerebri'nin altında, çeşitli yönlerde seyreden miyelinli lifler tarafından oluşturulur. - Corpus callosum'un yaklaşık 1,25 cm yukarısından geçen kesitlerde yarı oval görüntüye centrum semiovale denir. - Corpus callosum'un yaklaşık 1,25 cm yukarısından geçen kesitlerde yarı oval görüntüye centrum semiovale denir.

3 Beyaz cevheri oluşturan lifler, seyir yönlerine göre 3 grupta toplanır  I- Fibrae associationis telencephali  Aynı hemisferdeki çeşitli kortikal alanları birbirine bağlayan sagittal seyirli liflerdir  İki komşu gyrus’u yada uzak gyrus’ları bağlarlar  Komşu gyrus’ları bağlayanlara “fibrae associationis breves (“U” lifleri, fibrae arcuatae)”  Uzak gyrus’ları bağlayanlara da “fibrae associationis longae” adı verilir

4 FIBRAE ASSOCIATIONIS TELENCEPHALI  Fasciculus uncinatus:  Gyrus frontalis inferior’u polus temporalis’e bağlar  Fasciculus longitudinalis superior:  En uzun assosiasyon yoldur  Capsula interna’nın lateralindedir  Frontal lob bölümlerini, oksipital, parietal ve temporal loblara bağlar

5 Fasciculus arcuatus (Wernicke fasikülüsü)  Temporal lobdaki işitileni anlama alanı (Wernicke, 22) ile frontal lobdaki motor konuşma alanını (Broca, 44-45) bağlayan liflerdir  Bu fasikülüsü tutan lezyonlar ileti tipi afazi’ye neden olur Afazi "konuşamamazlık" beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu.

6 FIBRAE ASSOCIATIONIS TELENCEPHALI  Cingulum:  Gyrus cinguli içindedir  Septal alan ve bazal ön beyin alanlarını, gyrus parahippocampalis’e ve komşu temporal lob bölgelerine bağlar  Fasciculus longitudinalis inferior:  Oksipital lobdan başlayıp öne doğru seyreden bu fasikulus, radiatio optica’nın lateralinden geçip temporal lobda dağılır

7 FIBRAE ASSOCIATIONIS TELENCEPHALI  Fasciculus fronto-occipitalis:  Fasciculus longitudinalis superior’un altında seyreder  Fasciculus longitudinalis superior’dan corona radiata’daki projeksiyon lifleri ile ayrılmıştır  Frontal lob ve insular korteksi, oksipital ve temporal loblara bağlar  Nucleus caudatus’un lateralindedir

8 FIBRAE ASSOCIATIONIS TELENCEPHALI Cingulum Fasciculus longitudinalis sup. Fasciculus fronto-occipitalis Fasciculus uncinatus Fasciculus arcuatus (ileti tipi afazi) Fasciculus longitudinalis inf. Fibrae associationis breves (fibrae arcuatae) Fibrae associationis longae

9 II- FIBRAE COMMISSURA TELENCEPHALI - İki hemisferin aynı veya farklı kortikal alanlarını bağlayan transvers seyirli liflerdir. - İki hemisferin aynı veya farklı kortikal alanlarını bağlayan transvers seyirli liflerdir.

10 FIBRAE COMMISSURA TELENCEPHALI Fibrae corporis callosi (corpus callosum) En büyük kommissural yol (10 cm) Indusium griseum;üst yüzünü örten gri cevher tabakasıdır. gyrus paraterminalis-gyrus dentatus ve gyrus parahippocampalis ile devam eder. CC

11 FIBRAE COMMISSURA TELENCEPHALI Fibrae corporis callosi (corpus callosum) Rostrum corporis callosi Genu corporis callosi Truncus corporis callosi Splenium corporis callosi R G T S 5

12 R G T S CORPUS CALLOSUM  Rostrum corporis callosi:  Septum pellucidum’un altında kalan ve lamina terminalis ile devam eden ön-alt parçadır  Lateral ventriküllerin cornu frontale’sinin tabanını yapar  Genu corporis callosi:  Dirsek şeklindeki ön parçasıdır  A. cerebri anterior’larla komşudur  Lateral ventriküllerin cornu frontale’sinin ön duvarını yapar

13 CORPUS CALLOSUM  Truncus corporis callosi:  Corpus callosum’un en büyük olan, orta parçasıdır  Gyrus cinguli’den sulcus corporis callosi ile ayrılır  Truncus’un orta parçası falx cerebri ve a. cerebri anterior’lar ile komşudur  Splenium corporis callosi:  Corpus callosumun dirsek şeklindeki son bölümüdür  Thalamus’ların arka uçları, pineal bez ve tectum mesencephali’nin üzerine sarkmış durumdadır  Tentorium cerebelli, v. magna cerebri ve sinus rectus’un başlangıcı ile komşudur R G T S

14 FIBRAE COMMISSURA TELENCEPHALI CORPUS CALLOSUM A.cerebri anterior R G T S

15 CORPUS CALLOSUM  Genu corporis callosi’deki liflerin, frontal lobda yaptıkları kavise  Forceps minor (forceps frontalis)  Splenium’daki liflerin oksipital lobdaki kavsine  Forceps major (forceps occipitalis) adı verilir

16 TAPETUM  Splenium ve truncus corporis callosi’nin lateral ventrikülün cornu temporale’sinin lateral duvarı ile cornu occipitale’sinin lateral duvarı ve çatısını yapan liflerine “Tapetum” denir  Tapetum, radiatio optica’yı cornu occipitale’nin dış duvarından ayırır Tapetum

17  Sol hemialeksi; görme alanının sol yarısındaki yazıyı okuyamama (splenium lezyonunda olur)  Sol ideomotor apraksi; kişi sağ eli ile yapabildiği bazı alışkanlıkları sol eli ile yapamaz (ön parça lezyonunda olur)  Sol agrafi; sol eli ile yazamaz (orta parçanın lezyonunda olur)  Sol taktil anomia; gözleri kapalı durumda sol elindeki objeleri tarif edemez yada isimlendiremez (ön ve orta parçasının lezyonunda olur)  Sol kulak afonksiyonu; ses, sağ temporal oditör kortekse ulaşır, ancak anlama için sol temporal kortekse geçemez CORPUS CALLOSUM LEZYONU (KALLOZAL SENDROM)

18 FIBRAE COMMISSURA TELENCEPHALI  Commissura anterior:  Lamina terminalis’de çapraz yapan liflerce oluşturulur  Chiasma opticum’un 1.5-2 cm üzerinde bulunur  Karşılıklı olarak bulbus olfactorius’ları, corpus amygdaloideum’ları ve gyrus parahippocampalis’leri bağlar  Commissura habenularum:  Epifiz bezi kökünün (sapının) çatısında çapraz yapan liflerce oluşturulur  Habenular nukleus’ları birbirine bağlar

19 COMMISSURA POSTERIOR (COMM. EPITHALAMICA)  Aqueductus mesencephali’nin hemen üstünde epifiz kökü yakınında çaprazlaşmış liflerce oluşturulmuş bir bandıldır  Pupilla ışık refleksi ile ilgili pretektal çekirdeklerdeki nöronların uzantıları, burada çapraz yaptıktan sonra karşı taraf Edinger-Westphal çekirdeğine gider

20 FIBRAE COMMISSURA TELENCEPHALI Commissura posterior Commissura habenularum Commissura anterior Corpus callosum CC Commissura posterior (epithalamica) Commissura habenularum

21 COMMISSURA FORNICIS (COMMISSURA HIPPOCAMPI)  Columna fornicis’ler arasında geçiş yapan liflerce oluşturulur  Yakın hafıza ile ilgili olan formatio hippocampileri bağlar ve bu nedenle commissura hippocampi adı ile de bilinir  Splenium corporis callosi’nin altındadır Commissura fornicis (hippocampi)

22 FORNIX  Fornix, aynı zamanda projeksiyon lifleri de içerir  Bu lifler, formatio hippocampi’nin efferent sistemini oluşturur  Corpus mammillare’lere ve ön beynin bazal alanlarına gider  Fornix’in crus, corpus ve columna denilen üç kısmı vardır  Fornix harabiyetlerinde yakın hafıza ile ilgili bozukluklar ortaya çıkar

23 III-FIBRAE PROJECTIONIS TELENCEPHALI  Vertikal seyirli liflerdir  Afferent (kortikopetal) ve efferent (kortikofugal) yollar tarafından yapılır  Cortex cerebri ile beyin sapı ve medulla spinalis arasındaki geniş bir lif sistemidir  Cortex cerebri’nin altında ışınsal bir şekilde görülen bu lif kitlesine corona radiata adı verilir  Büyük bölümünü radiatio thalami’ler yapar CORONA RADIATA

24 CAPSULA INTERNA  Aşağıya doğru birbirlerine yaklaşan lifler, 0.5 cm kalınlıktaki capsula interna denilen kompakt bir fibröz bandıl oluşturur  Bu bandın medialinde nucleus caudatus ve thalamus, lateralinde nucleus lentiformis bulunur CAPSULA INTERNA

25 FIBRAE PROJECTIONIS TELENCEPHALI Crus anterius Crus posterius Genu Nuc. caudatus (caput) Thalamus Nuc. lentiformis CAPSULA INTERNA

26  Yatık “V“ harfi şeklindedir  Dirsek kısmına genu capsulae internae,  Dirseğin ön tarafında kalan kısmına crus anterius,  Arkasında kalan kısmına da crus posterius adı verilir  İki crus arasında açıklığı dışa bakan yaklaşık 90 ◦ lik bir açı vardır  Capsula interna yukarıda corona radiata, kaudalde pedunculus cerebri’ler ile devam eder  Crus anterius, caput nuclei caudati ile nucleus lentiformis arasındadır G

27 CAPSULA INTERNA  Crus anterius:  Radiatio thalami anterior (talamokortikal lifler+kortikotalamik lifler) ve  Prefrontal korteks’den gelen tractus frontopontinus’u içerir  Radiatio thalami anterior;  Nuclei anteriores thalami ile gyrus cinguli’yi ve  Nucleus mediodorsalis ile prefrontal korteksi karşılıklı bağlar

28 CAPSULA INTERNA  Genu capsulae internae:  Motor korteksin yüz ile ilgili alanlarından başlayıp kranyal sinirlerin motor çekirdeklerinde sonlanan fibrae corticonucleares’i (corticobulbares) içerir

29 CAPSULA INTERNA  Crus posterius ise, thalamus ile nucleus lentiformis arasındadır  Crus posterius’un;  Thalamus ile nucleus lentiformis arasında kalan bölümüne, pars thalamolentiformis,  Nucleus lentiformis’in arkasında kalan bölümüne pars retrolentiformis,  Nucleus lentiformis’in altında kalan bölümüne de pars sublentiformis denir

30 CAPSULA INTERNA  Crus posterius:  Pars thalamolentiformis;  Fibrae corticospinales,  Radiatio thalami centralis (radiatio thalamica superior; somestetik radyasyo),  Fibrae corticoreticulares,  Fibrae corticorubrales,  Fibrae thalamoparietales ve  Fibrae corticothalamicae’yi içerir

31 CAPSULA INTERNA  Crus posterius:  Pars sublentiformis;  Fibrae corticotectales,  Fibrae corticothalamicae,  Fibrae temporopontinae,  Radiatio acustica’yı içerir

32 CAPSULA INTERNA  Crus posterius:  Pars retrolentiformis;  Fibrae parietopontinae,  Fibrae occipitopontinae,  Fibrae occipitotectales,  Fibrae occipitocolliculares,  Radiatio thalamica posterior  Radiatio optica’yı içerir

33 CAPSULA INTERNA  Fibrae corticopontinae, kortikofugal (efferent) lif sisteminin en büyük kompanentidir  Bu liflerin lezyonu, kontralateral hareketlerin koordinasyonunda bozukluk ile (ataksi) sonuçlanır

34 CAPSULA INTERNA  Kortikospinal lifler, crus posterius’da somatotopik olarak düzenlenmişlerdir  Baş ve boyun ile ilgili lifler, crus’un genu’ya yakın kısmında lokalizedirler  Arkaya doğru sırasıyla;  Üst ekstremite,  Toraks,  Abdomen,  Alt ekstremite ve  Mesane-rektum ile ilgili lifler dizilmiştir Yüz, larinks, farinks damak Boyun, üst eks. Toraks, abdomen Alt eks. Mesane, rektum

35 CAPSULA INTERNA  Radiatio thalami centralis;  Corticospinal liflerin kaudalinde lokalizedir  VPL ve VPM’deki genel somatik duyu ile ilgili 3. nöron uzantıları tarafından oluşturulur  Gyrus postcentralis’e uzanır  Radiatio thalamica posterior;  Radiatio optica + parietal ve oksipital lobları pulvinar’a irtibatlayan lifler tarafından yapılır PRL PTL

36 FIBRAE PROJECTIONIS TELENCEPHALI Radiatio thalami anterior Tractus frontopontinus PSL PRL PTL Fibrae corticonucleares Pars thalamolentiformis fibrae corticospinales radiatio thalami centralis; somestetik r. fibrae corticoreticulares fibrae corticorubrales fibrae corticothalamicae fibrae thalamoparietales Pars retrolentiformis fpp, fop, fotec, focol, rtp ve içeriğindeki r.optica Pars sublentiformis fctec, fcth, ftp, r.acustica fibrae corticopontinae, eff. lif sisteminin en büyük kompanentidir. Yüz, larinks, farinks damak Boyun, üst eks. Toraks, abdomen Alt eks. Mesane, rektum THALAMUS NC NL CA GENU CP CP CAPSULA INTERNA CP 14

37 FIBRAE PROJECTIONIS TELENCEPHALI RA RO RTA Th Nc TFP FCN RTC RTP FTP FCS,FCRub,FCRet,FCTh,FThP CRUSANTERIUS CRUSPOSTERIUS GENU CAPSULA INTERNA FPP ve FOP

38 CAPSULA INTERNA’NIN ARTERLERİ A.cerebri anterior A.striata medialis (Heubner arteri) Aa.striatae laterales (lentikülostriat arterler) A.cerebri media A.carotis interna Direk dallar A. choroidea ant

39 Lezyonlarının başlıca nedeni, besleyen arterlerin tıkanması yada açılmasıdır. Belirtiler her zaman KONTRALATERAL’dir  Genu’nun lezyonlarında; kortikonüklear lifler tutulduğundan kranyal sinir belirtileri olur  Crus posterius lezyonlarında; hemianestezi + hemipleji + homonimos hemianopi + hemihipakuzi (hepsi kontralateral)  Crus posterius’un kaudal lezyonları; hemianestezi + homonimos hemianopi + hemihipakuzi (triad) CAPSULA INTERNA’NIN LEZYONLARI

40 ÖZET   I-Assosiasyon lifleri:   Fasciculus longitudinalis superior; en uzun assosiasyon yoldur   Fasciculus arcuatus (Wernicke fasikülüsü);   Temporal lobdaki yazılanı ve konuşulanı anlama alanı (Wernicke, 22) ile frontal lobdaki motor konuşma alanını (Broca, 44-45) bağlar   Bu fasikülüsü tutan lezyonlar ileti tipi afazi’ye neden olur

41 ÖZET   II-Kommissural lifler:   Corpus callosum;   En büyük kommissural yoldur   Commissura anterior;   Koku yollarının çapraz yeridir   Commissura posterior;   Pupilla ışık refleksi ile ilgili nöronların uzantıları, burada çapraz yaptıktan sonra her iki taraf Edinger-Westphal çekirdeğine gider

42 ÖZET  III-Projeksiyon lifleri:  Capsula interna’yı oluşturan liflerdir  ’dan fibrae corticonucleares (corticobulbares) geçer  Genu capsula interna’dan fibrae corticonucleares (corticobulbares) geçer

43 ÖZET  III-Projeksiyon lifleri:   Crus posterius’dan;  Fibrae corticospinales ve radiatio thalami centralis  Fibrae corticospinales ve radiatio thalami centralis (somestetik radyasyo, talamokortikal lifler) geçer   Pars sublentiformis denilen parçasından radiatio acustica, pars retrolentiformis’den de radiatio optica geçer


"SUBSTANTIA ALBA (BEYAZ CEVHER) Prof.Dr. Yalçın KIRICI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları