Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN HİZMETLER Lisans öğrencilerinin kayıt, ders, not, askerlik işlemleri ile mezuniyet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN HİZMETLER Lisans öğrencilerinin kayıt, ders, not, askerlik işlemleri ile mezuniyet."— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN HİZMETLER
Lisans öğrencilerinin kayıt, ders, not, askerlik işlemleri ile mezuniyet ve ilişik kesme durumuna gelen öğrencilerin tespiti, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin paso, kredi-burs işlemleri, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin diploma işlemleri merkezi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılmaktadır.  Lisansüstü öğrencilerinin tüm öğrencilik işlemleri Enstitülerce, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrencilik işlemleri ise Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yürütülmektedir.

2 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLER VE YAPILAN İŞLER
Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü, Yazı İşleri Şube Müdürlüğü, Mezuniyet İşlemleri Bürosu Diploma İşlemleri Bürosu ve Büroya bağlı Öğrenci Arşivleri (Davutpaşa Kamp.)

3 Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü
Mezun olacak Lisans öğrencilerin tespit edilmesi ve mezuniyet işlemlerinin yapılması Kaydı silinecek öğrencilerin tespit edilmesi ve işlemlerinin yapılması Staj belgelerinin sistem bilgisi, kontrolü ve dosyalanması Paso işlemleri Sınav listelerinin takibi ve arşivlenmesi Kredi Yurtlar Kurumundan burs alan (KYK Bursu, Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi) öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi ve ilgili kuruma bildirilmesi %10’a giren 2.öğretim öğrencilerinin tespit edilmesi.

4 Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yetim maaşı alan öğrencilerle ilgili yazışmalar
Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerin geldikleri üniversitedeki ilişiklerinin kesilmesinin ve özlük bilgilerinin ilgili üniversitelerce Başkanlığımıza gönderilmesinin sağlanması ÖSYM’ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemlerinin ilgili Fakülte Dekanlıklarınca yapılmasından sonra kayıt dosyalarının teslim alınması ve ek kontenjanların belirlenmesi Mezun olan ve dereceye giren öğrencilerin tespiti Mezun olan öğrencilerin kütük bilgilerinin girişi ve hazırlanması ÖİDB’ye gelen e-postaların cevaplandırılması

5 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Üniversite içi birimler ile ve üniversite dışındaki kurumlarla yazışma Öğrenci istatistiklerinin yapılması Türki Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi İş Akış Süreçlerinin hazırlanması (Akademik Takvim, Haftalık Ders Programları, Ders Kayıtları, Yaz Öğretimi, Kurumlarası Yatay Geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş, Çift Anadal, İlk Kayıtlar, Kontenjanlar, Bütünleme sınav süreci, Mezuniyet Sınav Süreci) Yaz Okulu Organizasyonu Kılavuz ve Formların Hazırlanması (Haftalık Ders Programları,Ders Kayıtları,Yaz Öğretimi, Kurumlarası Yatay Geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş,Çift Anadal, İlk Kayıtlar, Kontenjanlar, Bütünleme sınav süreci, Mezuniyet Sınav Süreci)

6 Final ve Yıl içi Sınav organizasyonu
İlk Kayıt Organizasyonu YÖK tarafından direkt yerleştirilen Askeri Kurum öğrencilerinin ilk kayıt işlemleri Mahkeme, Emniyet Müdürlüklerinden ve Savcılıklardan gelen yazıların cevaplandırılması. Mezun olan öğrencilere “öğrenim Belgesi” verilmesi Af başvurularının alınması Kalite sayfasının takibi Disiplin cezası alan öğrencilerin YÖKSİS’e işlenmesi ve takip edilmesi YÖKSİS’ den talep edilen işlemlerin yapılması Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen Mezun öğrencilerin, bilgi teyitlerinin yapılması ÖİDB’ye gelen e-postaların cevaplandırılması 7/24 ‘e gelen e-postaların cevaplandırılması

7 Mezuniyet İşlemleri Bürosu
Önlisans, Lisans, Yüksek lisans’dan mezun olan öğrencilerin Diplomalarının hazırlanması Diploma kaybeden mezun öğrencilere yeniden diploma ve diploma yerine geçerli belgelerin hazırlanması.(mezun olunan dönemine göre değişmektedir) Mimar ve Mühendis Odalarına mezunların bildirimi Mezun ve ilişiği kesilen öğrenciler ile ilgili kurum içi-dışı yazışmalar Öğrenim süreleri ile ilgili tamamlama yazışmaları Mezun olan öğrencilerin kütük bilgilerinin girişi ve hazırlanması ÖİDB’ye gelen e-postaların cevaplandırılması.

8 Diploma İşlemleri Birimi
Diplomaların dağıtılması Diploma Eki Hazırlanması ve Dağıtılması İlişiği kesilen (mezun ve kaydı silinen)öğrencilerin dilekçe ile yapılan başvurularının kabulü ve istenilen belgelerin verilmesi Arşivde yer alan öğrenci dosyalarının düzenlenmesi Eski ve yeni tüm mezunların ve kaydı silinen öğrencilerin dilekçe talepleri doğrultusunda dosyalarının arşivden çıkarılması. Diplomaların ve Diploma ekinin, aslı gibidir onaylarının yapılması Mezun öğrenci bilgilerinin YÖKSİS’e işlenmesi. ÖİDB’ye gelen e-postaların cevaplandırılması

9 YTÜ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Akademik Takvim Öğretimin başlama ve bitiş tarihleri, kayıt yenileme, sınav ve kayıt tarihleri Üniversite Senatosunca belirlenir. Öğretim Dili YTÜ de öğretim dili Türkçe ve Yabancı Dil Destekli (En az %30 ingilizce ve %100 ingilizce) olarak öğretim yapılmaktadır. Hangi bölümlerde yabancı dil destekli öğretim yapılacağına Üniversite Senatosu karar verir.

10 Öğretim Yılı Bir Eğitim-Öğretim yılı her biri yarıyılı onbeş hafta olmak üzere, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl Sonunda 2 hafta Final sınav haftası ve 1 hafta ise Bütünleme Sınavları yapılmaktadır. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl süresini değiştirebilir. Üniversite Senatosu kararı ile “Yaz Okulu” açılabilir. Yaz okulu açılma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönerge ile belirlenir. Yaz okulu ise en az 5 haftadan oluşur. Sınav haftası 1 haftadır.(yaz okulu hazırlık öğretimi hariç)

11 Öğretim Biçimi Öğretim "birinci" ve "ikinci" öğretim olarak yapılabilir. Birinci öğretim pazar günleri dışında haftada altı gün, saat sekiz ile yirmi iki (08:00-22:00) arasında; ikinci öğretim, pazar günleri dışında çalışma günlerinde saat on altı ile yirmi iki (16:00-22:00) arasında, cumartesi günlerinde sekiz ile yirmi bir saatleri (08:00-21:00)arasında yapılır. Gerekli görüldüğünde öğretim gün ve saatleri Senatoca değiştirilebilir. Öğrenim Süresi Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak öğrenimin normal süresi 4 yıl (8 yarıyıl) dır. Ancak öğrenci, öğrenimini, en çok 7 yıl (14 yarıyıl) da tamamlamak zorundadır.Yabancı dil hazırlık öğrenimi için öngörülecek süre yukarıda anılan sürelerin dışındadır.

12 Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
YTÜ öğrencileri; öğrencisi oldukları bölümlerde her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemi iki aşamalıdır. İlk aşamada o yarıyılın katkı payı ödenir, ikinci aşamada derse yazılma işlemi yapılır. Katkı payını ödemeyen öğrenci derse yazılamaz. Bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 27 kredilik ders alınabilir. Ancak AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 33 kredilik ders alabilirler. Yaz okulu için kredi sınırı 12’dir.

13 Başarı Notu Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye başarı derecesini belirten ve bir harfle ifade edilen "başarı notu" verilir. Harfle ifade edilen bu başarı notlarının "sayısal" karşılıkları ve "sözel" anlamları şöyledir: Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersten başarılı kabul edilir. Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır ve AGNO hesabına katılır. Bir dersten (F0) harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve AGNO hesabına katılır.

14 Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)
Ağırlıklı genel not ortalaması her yarıyılın sonunda hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması, hesabın yapıldığı yarıyıla kadar alınan her dersten, alınan notun o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olan öğrenci başarılı sayılır. Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için öncelikle "koşullu başarılı" sayıldığı derslerden dilediklerini yeniden alır. O dersten sağladığı son başarı derecesi geçerli sayılır.

15 Bitirme Çalışması Her öğrenci, öğretim planında öngörülen meslek düzeyine ulaştığını belgeleyen bir bitirme çalışması yapar. Bu çalışma tek bir öğrenci tarafından yapılabileceği gibi, konunun gerekli kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu birimin onayı ile , bir öğrenci grubunca da yapılabilir. Bitirme çalışması, öğretim planında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır. Bir öğrencinin Bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 1.80 olması gerekir.

16 Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları
Mazeret Sınavı: Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır: Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır. Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

17 Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

18 Stajlar Lisans öğretim planlarında yer alan stajlar, Senato tarafından belirlenen YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi kapsamında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, her bölümün özelliğine göre, ilgili fakülte kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır. Önlisans programlarının öğretim planlarında yer alan stajlar, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan bir yönerge çerçevesinde yapılır.

19 Diploma ve Derecesi Bir bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları fakülte, bölüm ve varsa program adının belirtildiği bir diploma verilir. Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra öğrenimleri süresi içinde aldıkları her türlü dersi, başarı notlarını, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını ve bölümlerini belirten bir not çizelgesi (transkript) ve diploma eki verilir. Ağırlıklı genel not ortalaması olan öğrenciler "yüksek onur", olanlar ise "onur" öğrencisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler not çizelgesinde belirtilir. Diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

20 İzinli Sayılma Öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en çok bir yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır ve kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izin, ancak yarıyıl başında verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından başlayarak ilk üç hafta içinde yapılması zorunludur. Bu durumda izinli sayılan süre öğrenim süresinden sayılır.

21 Yukarıda sayılan nedenlerle yarıyıl sonu sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında; bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde (yaz okulu ve dönem dışı açılan dersler hariç, öğrenci bu hakkını yaz okulunda ve/veya dersin dönem dışı açılması durumunda dönem dışında kullanmak isterse bir dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurur) kullanılır. Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılan öğrencinin, nedenin ortadan kalkmasından başlayarak en geç bir ay içinde bir dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına başvurması gerekir. Aksi takdirde nedenin ortadan kalkmasından sonra geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır. Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

22 İlişik Kesme Bir öğrencinin; Yükseköğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre “üniversiteden çıkarma cezası” alan, Kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak için dilekçe veren, Zorunlu hazırlık sınıfını başaramayanlar Üst üste dört yıl, katkı payı / Öğrenim ücretini ödemeyen ve ders kaydı yapmayan öğrenciler, Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapanlar, Kurumlararası Yatay Geçiş yapanlar, Kurum içi yatay Geçiş yapanlar

23 GEÇİŞLER KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YTÜ’de kayıtlı lisans programı öğrencileri, isterlerse YTÜ’nün başka bir lisans programında öğrenimlerine devam edebilirler. Fakültelerin bölümleri / programları arasındaki Kurum İçi Yatay Geçişler ancak 3. ve 5.yarıyıla ve yalnızca bir program için başvuruda bulunabilirler. Kurum İçi Yatay Geçiş hakkından yararlanabilmek için, bulunulan yarıyıla kadar tâbi olunan öğretim planındaki derslerin tümünün alınarak başarılı olunması (4.0 üzerinden en az 2.0 olması) ve başvurduğu yıla kadar koşullu başarılı ders/dersleri olmaması, ayrıca öğrencinin geldiği programdaki AGNO’sunun en az 3.0 (üst yarıyıllardan alınan dersler AGNO hesabına katılmaz) olması gerekir. Fakülteler ve Bölümler Arası Kurum İçi Yatay Geçiş Kabul Koşulları ve Uygulama Esasları Üniversite Senatosunca belirlenmekte olup, ayrıntılı bilgi YTÜ “Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Ve Çift Anadal Yönergesi””nde yer almaktadır.

24 ÇİFT ANADAL YTÜ’nün herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara ikinci bir lisans programını tamamlama olanağı verilmiş olup, öğrenciler yalnız bir program için başvuru yapabilirler. Çift Anadal başvurusu yapabilmek için bulunulan yarıyıla kadar tâbi olunan öğretim planındaki derslerin tümünün alınarak başarılı olunması (4.0 üzerinden en az 2.0 olması) ve başvurduğu yıla kadar koşullu başarılı ders/dersleri olmaması, ayrıca öğrencinin geldiği programdaki AGNO’sunun en az 3.0 olması ve bulunduğu sınıfının başarı sıralamasında ilk %20’de bulunması gerekir. Başvurular üçüncü ve beşinci yarıyıllarda yapılabilir. Çift Anadal öğrenimini tamamlayanlara ikinci lisans diploması verilir. Çift Anadal öğretimine ilişkin Kabul Koşulları ve Uygulama Esasları Üniversite Senatosunca belirlenmekte olup, ayrıntılı bilgi YTÜ “Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Ve Çift Anadal Yönergesi”nde yer almaktadır.

25 KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK’ün akredite ettiği yurtdışı üniversitelerin eşdeğer eğitim programlarından YTÜ’nün Önlisans ve Lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir. Başvurular Lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yapılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programından bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 75 olması (4.0 üzerinden 3.0 olması) şarttır. Başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi Üniversite Senatosunca belirlenen “Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Ve Çift Anadal Yönergesi”nde yer almaktadır.

26 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe Ek Madde 1’ eklenmiştir.

27 Ek Madde 1’e göre ; Öğrencinin, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek ise başka bir diploma programına da başvuru yapılabilir. (Örneğin, TM1 puan türünde öğrenci alan İşletme Bölümünde kayıtlı bir öğrencinin, MF4 puan türünde öğrenci alan İnşaat Mühendisliği Bölümüne geçiş yapmak istemesi durumunda öğrencinin Merkezi Yerleştirme puanları arasında yer alan MF4 puan türünün İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.) Geçiş başvuruları her yıl (yalnızca güz yarıyılı başında başvuru alınır, bahar yarıyılı için başvuru kabul edilmez) YTÜ Senatosunca belirlenen takvime göre kabul edilir. Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir. Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılda ki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz. Bu Ek madde-1 göre detaylı bilgiler , üniversitemiz Senatosunca belirlenen esaslarda yer almaktadır.

28 DİKEY GEÇİŞ Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Geçiş yolu ile YTÜ'ye kayıt olan öğrencilerin intibak işlemleri YTÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları çerçevesinde yapılır.

29 YAZ OKULU Üniversitemiz bünyesinde yer alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin ve özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. Yaz Okulu bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır. Yaz Okulu süresi en az 5 (beş) hafta(her yıl senato kararı ile hafta süreleri uzatılır) final sınav süresi ise bir (1) haftadır. Yaz Okulunda açılan her dersin toplam saati, normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadardır. Yaz Okulunda önlisans ve lisans programlarında bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 15 (onbeş) olmalıdır. Zorunlu ve istisnai hallerde bu sayı ilgili yönetim kurulunca 10 (on) kişiye kadar azaltılabilir. Lisansüstü programlarda ise bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 5 (beş) olmalıdır. Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 12 (oniki) krediyi geçemez. Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.

30 İKİNCİ ÖĞRETİM Üniversitemizin bazı Önlisans ve lisans programlarında uygulanmakta olup,dersler Cumartesi ve Pazar günleri cumartesi ve pazar günleri dışında saat on altı (16.00) ile yirmi üç (23.00) arasında, cumartesi günlerinde ise saat sekiz (08.00) ile on sekiz (18.00) arasında yapılabilir. Gerekli görüldüğünde öğretim gün ve saatleri Senatoca değiştirilebilir. Program içerikleri birinci öğretim programları ile aynıdır;dersler, birinci öğretimle aynı öğretim kadrosu tarafından verilmekte olup,alınan diploma birinci öğretime eşittir.

31 AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ (7 YIL)
DOLDURAN ÖĞRENCİLER a-) Üniversitenin lisans programlarında azami öğrenim süresi, hazırlık sınıfı hariç yedi yıldır. Önlisans programlarında ise azami öğrenim süresi dört yıldır. b-)Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu derslerden, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ve daha önce hiç alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. c-)Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

32 d-) Azami öğrenim süreleri sonunda, öğrenim gördüğü programın eğitim planındaki tüm derslerden başarılı olan ancak mezuniyet için gerekli Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) şartını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarını (AGNO) yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu derslerden, uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ve daha önce hiç alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. e-) Ek sınav hakları sonunda, birden fazla başarısız dersi kalanların Üniversite ile ilişikleri kesilir f-) Bir dersten başarısız olan ve sınırsız sınav haklarını kullanan öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. g) (b) ve (d) fıkrası gereğince sınırsız sınav haklarını kullananlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve Üniversite ile ilişikleri kesilir. h) Ek Sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar, YTÜ Senatosunca belirlenir

33 Anlaşmalı Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları Arasında
Karşılıklı Öğrenci Gönderme (Öğrenci değişim programı) Öğrenci değişim programları (Farabi, Erasmus ve benzeri) çerçevesinde ilgili yönetim kurulunun izniyle bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Değişim programı süresince öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrencinin, yurtiçindeki veya yurtdışındaki diğer üniversitelerde aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Yurt dışı/yurt içi öğrenci değişim programlarında alınan dersler YTÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları çerçevesinde değerlendirilir. Öğrencinin almış olduğu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci bu dersler yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun gördüğü ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kabul edilen dersleri alır.


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN HİZMETLER Lisans öğrencilerinin kayıt, ders, not, askerlik işlemleri ile mezuniyet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları