Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” http://bursa.meb.gov.tr/oges

2 Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır. Proje yapı olarak dört temel modülden oluşmaktadır:  Merkezi ortak sınav temel bilgiler modülü  Ortaöğretim kurumları tanıtım modülü  Destek süreçleri modülü  Tercih süreçleri modülü Modüller içerik ve zamanlama olarak birbirini izleyen, tamamlayan ve kapsayan bir yapı içermektedir. Bu bağlamda her modül için içeriğine ve amacına ilişkin kaynaklar (Kitapçık, sunu, yazılım v.b.) geliştirilmiştir. PROJE TANITIMI

3 1.TEOG Genel Esasları 2.TEOG Değerlendirmesine İlişkin Esaslar 3.Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere İlişkin Esaslar Modül 1 Merkezi Ortak Sınav Temel Bilgiler Modülü 1.Temel Eğitim Sonrası Ortaöğretim Eğitim Seçenekleri 2.Fen Liseleri Tanıtımı 3.Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtımı 4.Anadolu İmam Hatip Liseleri Tanıtımı 5.Anadolu Liseleri Tanıtımı Kitabı 6.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtımı 7.Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Tanıtımı 8.Özel Eğitim Okul ve Kurumları Tanıtımı 9.Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı 10.Açık Öğretim Kurumları Tanıtımı 11.Temel ve özel liseler Tanıtımı 12.Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Modül 2 Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Modülü 1.Öğrenme Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? 2.Bellek Sistemi ve Geliştirme Yolları 3.Dikkat ve Konsantrasyon 4.Verimli Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler 5.Verimli Ders Çalışmayı Kolaylaştıran Yöntemler 6.Amaç Belirleme ve Motivasyon 7.Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma 8.Sınav Stratejileri ve Test Çözme Teknikleri 9.Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları 10.Nefes ve Gevşeme Egzersizleri 11.Meslek Seçimi Ve Önemi Modül 3 Destek Süreçleri Modülü 1.Tercih Süreçleri Genel Tanıtım Modül 4 Tercih Süreçleri Modülü ŞUAN PROJENİN NERESİNDESİNİZ ?

4 Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi aşağıda belirtilen komisyon tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır… VELİ SARIKAYAARZU AYYILDIZ Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı MEHMET KÖYLÜKEMAL AKARZAFER AĞAOĞLUHÜSEYİN İCALY. FIRAT ERKEKİLHAN SARIGÜLERHAN AĞBABA Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi Proje Koordinatörü Bursa İl Milli Eğitim Fatih Projesi İl Eğitmeni Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Müdürü Osmangazi Şehit Deniz Piyade Er Tahsin Şen Ortaokulu Müdürü Yıldırım Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Müdürü Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Müdürü Osmangazi Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı ENİSE CANTAŞGÖKAY MUTLUİBRAHİM İBRAMGÜLŞAH ER SEVAL ULVİYE AKYOL SERAP ÖZÜDOĞRU Yıldırım Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Karamehmet Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Dilek Özer Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Süleyman Cura Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı

5 Projenin tüm çıktılarına http://bursa.meb.gov.tr/oges Web adresimizden ulaşabilirsiniz…

6 BU SUNUDA NE BULACAKSINIZ? Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız… A.Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı B.Bursa’da Bulunan Mesleki Eğitim Merkezleri

7 1.BÖLÜM Mesleki Eğitim Merkezleri Genel Tanıtım

8 A. Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ı Mesleki eğitim merkezleri çıraklık eğitimi esasına göre eğitim veren kurumlardır. Çıraklık Eğitiminin Amacı Çırak yaşında olup, ▲ Okul sistemi dışında bulunan gençlere temel meslek eğitimi vermek ve bu bireyleri işe yerleştirmek, ▲ Çıraklık sistemine girecek bireylerin uygun meslek seçimine rehberlik yapmak, ▲ 14-18 yaş grubunda olup geleceğini bir işyerinde çalışarak kurmaya çalışan bireylere çıraklık sistemi yoluyla meslek eğitimi vermek,

9 A. Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ı ▲ İş hayatı içinde bulunup 14-18 yaş grubunda olan gençleri eğitim süresince sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak, ▲ Ülke genelinde, çeşitli mesleklerde kalfalık ve ustalık standartlarını belirlemek, ▲ İşyerlerinde öğrenilemeyen iş ve işlemleri ders araç ve gereçleriyle zenginleştirilmiş laboratuvar – atölyelerde öğretmek,

10 A. Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ı ▲ Kalfa ve ustaların meslek kurslarıyla, mesleklerinde gelişmelerini sağlamak, ▲ Ustaların, işyerlerinde çırak öğrencilere sanatlarını daha iyi öğretmelerini sağlamak amacıyla “Usta Öğreticilik” kurslarıyla gelişmelerini sağlamak, ▲ İş hayatında çalışma disiplinini sağlamak,

11 A. Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ı ▲ Eğitim kurumlarıyla iş hayatı arasında işbirliğini geliştirmek, ▲ İş hayatının belli bir düzene bağlanmasına katkı sağlamak, ▲ Yapılan işlerin teknolojisinin, kalitesinin ve veriminin yükselmesini sağlamaktır.

12 A. Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ı Aday Çırak Ve Çırak Kavramı ▲ 3308 sayılı kanunun 3. maddesinin b şıkkına göre aday çırak: “Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişi” olarak tanımlanır. Aday Çırak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 9. Maddesi İlköğretimi bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilirler. ▲ Yine aynı kanunun c şıkkına göre çırak: “Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre, bir meslek alanında, mesleğin gerektirdiği, bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişi” olarak tanımlanır.

13 A. Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ı Çırak Olma Koşulları Aşağıdaki şartları taşıyan her kişi çırak olabilir. ▲ 14 yaşını doldurmuş olmak, 19 yaşından gün almamış olmak. ▲ En az ilköğretim okulu mezunu olmak. ▲ Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. Ancak, on dokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

14 A. Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ı ▲ Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. ▲ Bu süreç çırak, velisi ve işveren tarafından imzalanan çıraklık sözleşmenin Mesleki Eğitim Merkezine teslim edilmesi ile başlar.

15 A. Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ı Mesleki Eğitim Merkezleri İle İlgili Bilinmesi Gereken Önemli Noktalar ▲ Bir mesleği öğrenmek isteyen en az ilköğretim okulunu bitirmiş olanlar ile lise, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri mezunları veya değişik sebeplerden ara sınıflarından ayrılanlar da mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarını yaptırabilirler. ▲ İlköğretim okulunu bitirmiş, bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen 14 yaşından küçük bireyler,14 yaşına kadar ve aday çıraklık sözleşmesi imzalayabilirler. Sözleşme imzalayan aday çıraklar 14 yaşına girince aday çırak sözleşmelerini çıraklık sözleşmeleri ile değiştirmekle yükümlüdürler.

16 A. Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım ı ▲ Yasaların diğer öğrencilere tanımış olduğu tüm haklardan mesleki eğitim merkezlerine kaydolan öğrenciler de yararlanabilmektedir. Ayrıca okudukları süre içerisinde SGK primleri devlet tarafından ödenmektedir. ▲ Mesleki eğitim merkezinde eğitime devam eden öğrenciler aynı zamanda açık öğretim lisesine kaydını yaptırarak liseyi de bitirebilirler. ▲ Mesleki eğitim merkezlerini bitiren öğrenciler de diğer ortaöğretim kurumlarını bitiren öğrenciler gibi üniversiteye gidebilirler.

17 ri 2. BÖLÜM Bursa’da Bulunan Mesleki Eğitim Merkezleri

18 B. Bursa’da Bulunan Mesleki Eğitim Merkezleri 1. KARACABEY/ Mesleki Eğitim Merkezi 2. MUSTAFAKEMALPAŞA/ Mesleki Eğitim Merkezi 3. NİLÜFER/ Mesleki Eğitim Merkezi 4. OSMANGAZİ/ Mesleki Eğitim Merkezi 5. YILDIRIM/ Şehit Jandarma Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi

19 BAŞARILAR… BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları