Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANALİZE VERİ HAZIRLAMA SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANALİZE VERİ HAZIRLAMA SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 ANALİZE VERİ HAZIRLAMA SÜRECİ

2 Veri Hazırlama Süreci Anketlerin kontrol edilmesi Edit Etme/Düzenleme
Kodlama Verinin bilgisayara aktarılması Veri temizleme İstatistiksel düzenlemeler Uygun analiz stratejisinin seçimi

3 Anketlerin Kontrolü-Ayıklama
Sayfa eksikliği Eksik cevaplı anketlerin tespiti Belirli cevaplama eğilimlerinin varlığı Cevaplayıcının ciddiyeti Erken ve geç gelen anketlerin tasnifi Kullanılabilir anket sayısının yeterli olup olmadığının izlenmesi Gerek olması durumunda ilave anketler yaptırma

4 Edit Etme/Düzenleme Cevap eğilimlerinin varlığının kontrolü
Cevapların uygun işaretlenip işaretlenmediğinin kontrolü Eksik cevaplara çözüm getirme Eksik doldurulmuş anketlere uygulanabilecek işlemler; Anketin deneğe geri gönderilerek tekrar doldurmasının sağlanması Eksik cevapların yerine uygun cevapların doldurulması Eksik cevaplı anketlerin iptal edilmesi

5 Edit Etme/Düzenleme ... Eksik Cevapların Yerine Uygun Cevapların Doldurulması; Ortalama değerin konması Mevcut gözlemler ve bilgiler ışığında araştırmacı sabit bir değer verebilir Regresyon türü bir modelle uygun sayının üretilmesi Anketlerin İptal Edilebilmesi İçin Uygun Şartlar; Örnek boyutunun büyük olması Eksik cevaplı anketlerin oransal olarak %10’dan düşük olması Cevap verenler ile vermeyenlerin farklı gruplar olmaması Cevap vermeyenlerin anketin büyük bir kısmına cevap vermemiş olması Temel değişkenlere cevap verilmemiş olması

6 Kodlama 1. Cinsiyetiniz ? ( 0 ) Bayan ( 1 ) Bay
(Bayanlar “0” ve Baylar “1” olarak kodlanmış. Bu nominal bir ölçüm seviyesi olduğundan daha farklı bir kodlama da yapılabilir. Örneğin Bayanlar 5 ve erkekler 8 gibi) 2. Sizce kullandığınız cep telefonunuza ait özelliklerden hangisi en önemlidir? a) Fonksiyonlarının fazla olması b) Ucuz olması c) Kaliteli olması d) Dizaynı e) Ses özellikleri f) Dayanıklı olması g) Ekranın büyüklüğü (Burada nominal bir ölçüm seviyesi vardır. Cevaplayıcı altı seçenekten bir tanesini seçeceğinden kodlama işleminde en basit yol işaretlenen seçeneğe ait harfin verilmesi veya alternatif olarak her harfe tekabül eden bir sayı atamadır. Örneğin, a için 1, b için 2, c için 3, d için 4, e için 5 ve f için 6 olarak kodlanabilir. Alternatif olarak, her bir seçenek ayrı birer değişkenmiş gibi düşünülerek, sözkonusu değişkenin seçilmesi halinde 1, aksi halde “0” (sıfır) ile kodlamak da mümkündür. 3. Sizce kullandığınız cep telefonunuza ait özelliklerden önemli olanları işaretleyiniz? (Bu soru 2. soruya benzemesine rağmen çok farklı bir şekilde kodlanmak zorundadır. Bu soruda cevaplayıcı birden fazla seçim yapabileceğinden her bir cevap seçeneği ayrı bir değişkenmiş gibi düşünülerek seçeneğin seçilmesi halinde 1, seçilmemesi halinde ise 0 (sıfır) olarak kodlanması gerekecektir)

7 Kodlama ... 4. “Sakarya Üniversiteli olmaktan mutluyum” ifadesine ne derecede katılıyorsunuz? ( 1 ) Tamamen katılıyorum ( 2 ) Kısmen katılıyorum ( 3 ) Ne katılıyorum ne de katılmıyorum ( 4 ) Kısmen katılmıyorum ( 5 ) Tamamen katılmıyorum (Burada ölçüm seviyesi aralık (interval)’tır. Bu soruda seçenekler aşağıdan yukarıya doğru (veya tersi de olabilir) artan bir sayı verme şeklinde kodlanacaktır) 5. MİGROS süpermarketler zincirini aşağıdaki özellikler açısından nasıl buluyorsunuz? Ucuz ! ! ! ! ! ! !...7..! Pahalı Az çeşit ! ! ! ! ! ! ! ! Bol çeşit Temiz değil ! ! ! ! ! ! ! ! Temiz Geleneksel ! ! ! ! ! ! ! ! Modern (Ölçüm seviyesi aralıktır. Bu soruda her bir seçenek bir değişkenmiş gibi düşünülerek 1 ‘den başlayan ve artan (veya azalan) bir şekilde her bir aralığa bir sayı verilir.)

8 Kodlamada dikkat edilecek noktalar
Her ankete bir numara veriniz Farklı anket formatı olması durumunda kodlamada buna dikkat ediniz Kodlama işlemini veriden en fazla faydalanabilecek şekilde, mümkün olan en üst seviye ölçümde, yapınız. Açık uçlu soruları kodlarken dikkatli olunuz. İki yaklaşımdan birini tercih ediniz. Bunlar, anket uygulanmadan önce olası cevap seçeneklerini gruplama ve veri giriş aşamasında kodlama; ikincisi ise cevaplanmış anketler üzerinde verilen cevapları kategorilere ayırmak.

9 Verinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması
Verilerin bilgisayara aktarılmasında dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer hatalar yapılmışsa bunların bulunarak düzeltilmesi Hataları bulmanın en kolay yolu değişkenlere ait frekans dağılımlarının incelenmesidir.

10 Veri Temizleme @ Uç değerlerin belirlenmesi
@ Anormal değerlerin belirlenmesi @ Cevaplar arası mantıksal çelişkilerin araştırılması @ Eksik cevapların düzeltilmesi @ Veri özelliklerinin incelenmesi (normal dağılım, çarpıklık vb.)

11 İstatistiksel Düzenlemeler
Değişkenlere ağırlık atama Yeni değişkenlerin tanımlanması Veri transformasyonu (ortalama değer/sd<4 olması durumunda)

12 Analiz Tekniklerinin Sınıflandırılması
DEĞİŞKEN SAYISINA GÖRE Tek değişkenli Çok değişkenli VERİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE Parametrik teknikleri Parametrik olmayan teknikler AMAÇLARA GÖRE Farklılıkları inceleyen teknikler İlişkileri inceleyen teknikler

13 Parametrik Analiz Tekniklerinin Önşartları
(a) Normal dağılım (b) Pozitif çarpıklık (c) Negatif çarpıklık Parametrik analiz tekniklerinin uygulanabilme önşartları, Ölçüm seviyesinin en az aralık seviyesinde olması, Verinin normal dağılım sergilemesi, Hedef kitlede yer alan bütün grupların aynı varyans değerine sahip olması Hata değerlerinin tesadüfi (random) olması,

14 Uygun Analizi Tekniği Seçiminde Etkili Faktörler
Verinin özellikleri – ölçüm seviyesi Veri özellikleri – veri dağılımı Araştırma dizaynı – amaç Gözlem sayısı Analiz sonuçlarının önemi Merkez Limit Teoreminin asgari 30 gözlem şartı Analiz yöntemi Çok değişkenli analizlerde değişken sayısının katı gözlem arzu edilir

15 Çeşitli Veri Türleri ve Amaca Göre Analizi Teknikleri


"ANALİZE VERİ HAZIRLAMA SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları