Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tez Semineri Sunumu: Tez Yazımının Aşamaları Nelerdir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tez Semineri Sunumu: Tez Yazımının Aşamaları Nelerdir?"— Sunum transkripti:

1

2 Tez Semineri Sunumu: Tez Yazımının Aşamaları Nelerdir?
( 16 Şubat 2016 – İSTANBUL) Dr. Hasan ZEYBEK

3 Sunum içeriği; 1- Tez Konusunun Seçimi 2- Tez Çalışmasının Hazırlanması: Bölümleri ve Aşamaları 3- Tez Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar 4- Yöntem Belirlenmesi ve Sayısal Analiz 5- Kaynakça Gösterim Yöntemleri 6- Tez Sunumunun Hazırlanması ve Sunum Düzeni

4 1- Tez Konusunun Seçimi Tez Nedir? Kısaca tez; tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmektir. Yüksek lisans eğitiminde “tez”in amacı; öğrencinin araştırma yapma yeteneğini kazanması ve yaptığı araştırma ile bilime katkı sağlamasıdır. Tez hazırlarken bilim dünyasına bir yenilik getirmek, yeni yorumlamalarda bulunmak ön planda tutulmalıdır.

5 Tez Konusunun Nasıl Seçilmeli?
1- Tez Konusunun Seçimi Tez Konusunun Nasıl Seçilmeli? Seçeceğiniz tez konusu bağlı olduğunun bilim dalına yönelik olmalı fakat derslerde anlatılmamış veya fazla değinilmemiş bir konu olmalıdır. - İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeyinin Ölçülmesi - Bankacılık Sektöründe 2001 Krizi - Dünya’da Yaşanan Ekonomik Krizler Mümkün olduğunca bir ürüne yönelik olmamalı fakat bir döneme yada bir kavrama (anahtar kelimeler) eleştirel bakmayı amaçlamalıdır. - Kurumsallaşma Krizi - Ekonomik Krizler

6 Tez Konusunun Seçilmine İlişkin İpuçları
1- Tez Konusunun Seçimi Tez Konusunun Seçilmine İlişkin İpuçları Herkesin ilk aklına gelebilecek konuları seçmemeye dikkat ediniz. Konuya duyacağınız ilginin / merakın tez yazım ve sunma becerinize olumlu etki yapacağını unutmayınız. Daha önce tez çalışması hazırlanan konuları tercih etmemeye özen gösteriniz. Çok fazla çalışma hazırlanmış konuları tercih etmek çalışmazının orjinalliğini azaltır. Konu başlığı, kişilere konu hakkında fikir verecek şekilde, ne çok kısa ne de ilgiyi dağıtacak kadar uzun, içinde kısaltma olmayan en az sayıda kelime dizisi ile oluşturulmalıdır. “Bankacılık Sektöründe 2001 Krizi: Türkiye Örneği" “İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Amprik Bir Çalışma”

7 Tez Çalışmasının Hazırlanması
2- Tez Çalışmasının Hazırlanması: Bölümleri ve Aşamaları Tez Çalışmasının Hazırlanması Tez Çalışması, minimum 30 sayfa olmalı ve A4 sayfa boyutunda hazırlanmalıdır. Tez Çalışması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Klavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Tez çalışması, Özet, Giriş, Literatür ve Uygulama Metni, Sonuç ve Kaynakça bölümlerinden oluşmalı, rahat anlaşılmasını sağlayacak resim, tablo, grafik vb. ile desteklenmelidir. Tez Çalışması İngilizce dilinde hazırlanacaktır. Teknik terimlerde tercüme kaynaklı anlam bozukluklarını engellemek için kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde orjinal karşılığı kullanılabilir.   Rahat anlaşılır, yazılı anlatım kurallarına uygun, zamanlara dikkat edilen bir dil kullanılmalıdır.

8 2- Tez Çalışmasının Hazırlanması: Bölümleri ve Aşamaları
Örnek Tez Çalışması

9 Tez Çalışmasının Bölümleri: Özet
2- Tez Çalışmasının Hazırlanması: Bölümleri ve Aşamaları Tez Çalışmasının Bölümleri: Özet Özet bölümünün amacı, okuyucunun konu hakkında genel bir fikir sahibi olmasına ve böylece belgeyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermesine imkan tanımaktır. Konunun ne olduğu tanıtılmalı devamında kapsam adım adım anlatılmalıdır. Özet bölümü 250 kelimeden uzun olmamalıdır. Çoğu veya tamamı yapılmış çalışmaya atıf olduğu için, geçmiş zamanda yazılmalı, dili okuyucuya yakın olmalıdır.

10 Tez Çalışmasının Bölümleri: Giriş
2- Tez Çalışmasının Hazırlanması: Bölümleri ve Aşamaları Tez Çalışmasının Bölümleri: Giriş Giriş bölümünün amacı, okuyucunun başka yayınları okumaya gerek duymadan konuyu anlayıp değerlendirmesini sağlayacak türde temel bilgilere yer verilmelidir. Konu kısaca tanıtılmalı, raporunun geri kalanında yer verilecek bölümler hakkında kısaca bilgi verilmelidir. Giriş bölümü çok uzun olmamalıdır.

11 Tez Çalışmasının Bölümleri: Literatür ve Uygulama Metni
2- Tez Çalışmasının Hazırlanması: Bölümleri ve Aşamaları Tez Çalışmasının Bölümleri: Literatür ve Uygulama Metni Literatür ve Uygulama Metinlerinin amacı okuyucunun konuyu kolayca anlayabilmesi, rahat takip edebilmesi ve ilgilendiği bilgilere rahat ulaşabilmesi için tez çalışması metni bazı ana bölümlere ayrılarak yazılmalıdır. Bir tez çalışmasının ilk bölümü giriş, son bölümü ise sonuç bölümü olmalı, bu ikisinin arasında litaratür ve uygulamaya yönelik gerektigi kadar bölüm oluşturulmalıdır. Yazılı anlatım, Giriş-Gelişme-Sonuç yapısına uygun olmalıdır.

12 Tez Çalışmasının Bölümleri: Sonuç Bölümü
2- Tez Çalışmasının Hazırlanması: Bölümleri ve Aşamaları Tez Çalışmasının Bölümleri: Sonuç Bölümü Tez çalışmasının Sonuç bölümünde, tez çalışmasını hazırlayan kişinin; konu ile ilgili değerlendirmeleri konu ile ilgili yorumları konunun gelecekte kullanılabilirliği konunun ileriye yönelik kullanım alanları konu ile ilgili –varsa- önerileri yer alır.

13 Tez Çalışmasının Bölümleri: Kaynakça Bölümü
2- Tez Çalışmasının Hazırlanması: Bölümleri ve Aşamaları Tez Çalışmasının Bölümleri: Kaynakça Bölümü Tez çalışmasının sonuç bölümünden sonra tez çalışması içerisinde atıf yapılan kaynakların neler oldukları numara sırası ile “Kaynaklar” başlığı altında yer almalıdır.

14 Tez Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Tez çalışmasının Girişten sonraki bölümlerinde, Girişte ana hatlarıyla tanıtılan konu ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Tez çalışmasının bölümlerinin sayısı konunun gereği olarak artıp azalabilir. Önemli olan mantıksal ve makul bir bölümleme yapmaktır. Konunun daha rahat anlaşılmasını sağlayacak şekil ve tablolara raporda yer verilmelidir. Gereksiz, okuyucunun dikkatini dağıtabilecek ayrıntılardan kaçınılmalıdır.

15 Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır
4- Yöntem Belirlenmesi ve Sayısal Analiz Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır Her araştırmada belirli aşamalar süreçler ve yöntemler vardır. Bunlar deneyimlerle ortaya konan etkinliği sınanmış ilkelerdir. Araştırmacılar çalışmalarını bu doğrultuda yaptıkları takdirde zamanda ve emekten tasarruf ederler. Araştırma sürecindeki aşamalar söyle belirlenir: Konuyu seçme, konuyu sınırlandırma, hipotez cümlesi oluşturma, araştırmanın metonu belirleme geçici plan hazırlama, geçici bir bibliyografya oluşturma, okuma ve not alma, son olarakda yazma.

16 4- Yöntem Belirlenmesi ve Sayısal Analiz
Konu Seçimi Araştırmaya konu seçimi ile başlanır. Konu seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır, bunlara uyulması araştırmanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve etkin bir sonuca ulaşılabilmesi için önemlidir. Konu seçiminden önce bir çok kaynağın okunup güncel bilgiler elde edilmesi gerekmektedir. Konu seçimindeki ilk işlerden biriside düşünülen konu üzerinde daha önceden yapılan çalışmaların gözden geçirilmesidir. O alandaki başka çalışmalar araştırmacı için hem bir bilgi, hemde ilham kaynağıdır. Bu şekilde o güne kadar konun hangi yönleri ile nasıl ilgilenilip neler ortaya çıkarıldığını görmek mümkün olacaktır.

17 4- Yöntem Belirlenmesi ve Sayısal Analiz
Konuyu Sınırlandırma Konun sınırlandırılmasından, onu daha dar bir kapsamda yani belirli bir yönü ile incelenmesi anlaşılır. Konu nekadar daraltılırsa konuyu o ölçüde derinlemesine inceleme olanağı elde edilmiş olur. Konuyu daraltırken anlamsız olacak kadar daraltılmaması gerekir. İlke olarak geniş bir konu alınıp incelenecek alanın sınırlarını daralmak daha iyi bir yöntem olur.

18 Araştırmanın Hipotezi (Tez Cümlesi Kurma)
4- Yöntem Belirlenmesi ve Sayısal Analiz Araştırmanın Hipotezi (Tez Cümlesi Kurma) Çalışmanın başlangıcında oluşturulan hipotez, nihayi bir görüş olmayıp araştırılan konuda geliştirilen geçici bir çözümlemedir.Araştırma derinleştikçe edinilen yeni bilgiler ışığında tezin değiştirilmesi veya araştırmanın sonuçlarına uycak biçimde geliştirilmesi gerekebilir. Hipotez doğruluğu sınanmamış bir öneridir. Çalışma boyunca edinilen bilgiler ve varılan sonuçlar tezi kanıtlamıyor ise tezin bu yönde değiştirilmesi gerekmektedir. Hipotez, araştırmaya beli bir bakış açısı kazandırır ve araştırmanın yönünü belirler. İyi bir tez okuyucuda ilgi uyandırmalı ve o çalışmayı okumak için vakit ayırmaya değer bulunmalıdır. Bu bakımda hipotez cümlesi olabildiğince sağlam ve ilgi çakici nitelikte olmalıdır.Yanlızca bilinen şeyleri tekrar eden zayıf tez cümlelerinde kaçınmak gerekir.

19 Araştırma Yönteminin Belirlenmesi
4- Yöntem Belirlenmesi ve Sayısal Analiz Araştırma Yönteminin Belirlenmesi Bir araştırmada konunun özelliklerine ve araştırmacının ilgisine göre kütüphane araştırması, anket, gözlem, mülakat, istatistik bilgiler, deney gibi yöntemlerde biri veya bir kaçı bir arada kullanılır.Araştırmacı kullanacağı yöntemi baştan belirlemeli ve bunu araştırma metninde okuyucular ile paylaşmalıdır. Günümüzde araştırmalar geleneksel kütüphane kaynaklarını yanında Internet’te Web kaynaklrından da yararlanılarak yapılmaktadır. Internetteki global kaynaklara kolay ulaşım sayesinde araştırma yapılan konuda farklı kültürlerden alınan kaynaklarla konunun zenginleştirilmesi önemlidir. Yöntem aşamasında ayrıca ister kütüphane araştırması, ister deney, ister gözlem veya mülakat yöntemleri olsun, tutulacak notların ve ulaşılan kaynakların nasıl kaydedileceğine karar vermek gerekmektedir.

20 Veri İşleme ve Sayısal Analiz
4- Yöntem Belirlenmesi ve Sayısal Analiz Veri İşleme ve Sayısal Analiz Araştırma kapsamında elde edilen veriler tez çalışması öncesinde belirlenen istatistiki yöntemlerle analiz edilerek sayısal analizlere tabi tutulur. Unutulmaması gereken önemli bir husus; araştırma sonucunda elde edilen analiz sonuçları ve kendi fikirlerinizin katkısıyla gerçekleri sunuşunuz, yorumlarınız, analiz etmeniz, ve diğer yazarların görüşleri ile karşılaştırarak bir sonuca ulaşmanız araştırmanın en önemli noktasını oluşturacaktır.

21 5- Kaynakça Gösterim Yöntemleri
Tez Çalışması İçinde Kullanılan Kaynakları Nasıl Belirtmeniz Gerekiyor? Tez Çalışmasında başka kaynaklardan alınan cümleler ve temel bilgilere atıf yapılmalıdır. Kullanılan kaynaklara yapılan atıfların belirtilmesinde (yayımcıya, bilim dalında kabul görmüş uygulamalara vb. bağlı olarak) sayısız atıf sistemi bulunmaktadır. En yaygın kabul görmüş üç atıf sistem vardır. İsim ve Yıl Sistemi Alfabe ve Sayı Sistemi Atıf Sırası Sistemi

22 5- Kaynakça Gösterim Yöntemleri
1. İsim ve Yıl Sistemi Day, R. A How to write and publish a scientific paper. 3rd ed. Phoenix, AZ: The Oryx Press. Huth, E. J Guidelines on authorship of medical papers. Ann. Internal Med. 104: Lee, M. R; Ho, D. D.; and Gurney M. E Functional interaction and partial homology between human immunodeficiency virus and neuroleukin, Science 237:

23 5- Kaynakça Gösterim Yöntemleri
2. Alfabe-Sayı Sistemi 1. Day, R. A How to write and publish a scientific paper. 3rd ed. Phoenix, AZ: The Oryx Press. 2. Huth, E. J.1986 Guidelines on authorship of medical papers. Ann. Internal Med. 104: 3. Lee, M. R., Ho, D. D.; and Gurney, M.E Functional interaction and partial homology between human immunodeficiency virus and neuroleukin. Science 237:

24 5- Kaynakça Gösterim Yöntemleri
3. Atıf Sırası Sistemi 1. Huth, E. J. Guidelines on authorship of medical papers. Ann. Internal Med. 104: ; 1986. 2. Lee, M. R.; Ho, D. D.; Gurney, M. E. Functional interaction and potential homology between human immunodeficiency virus and neurolekin. Science 237: , 1987. 3. Day, R.A. How to write and publish a scientific paper. 3rd ed. phoenix, AZ: The Oryx Press; 1988.

25 Siz Hangi Sistemi Kullanacaksınız?
5- Kaynakça Gösterim Yöntemleri Siz Hangi Sistemi Kullanacaksınız? Sosyal Bilimler yayınlarında «İsim Yıl» sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. İlgili metne ilişkin kaynaklar, tez çalışmasında kullanımına bağlı olarak isim, yıl ve sayfa atıf yapılan sayfa numarası belirtilerek kullanılır ve () içinde yazılarak gösterilir. Örnek Metin; «Finansal dolarizasyonun yüksek oldugu yeni gelisen ülkelerde yükümlülük dolarizasyonun da yüksek oldugu vurgulanmaktadir. Bu iliskiye iki çerçevede açiklama getirilmektedir (IADB, 2004: 52).»

26 Kaynakların Yazım Kuralları
5- Kaynakça Gösterim Yöntemleri Kaynakların Yazım Kuralları Altıdan fazla yazarlı kaynaklarda ilk altı isim alınıp, diğer isimler için Türkçe yayınlarda “v.d.”, İngilizce yayınlarda “et al.” kullanılır. Kaynakların yazılma şekilleri, kaynak tiplerine göre (makale, sempozyum bildirisi, kitap, tez, standart, internet kaynakları vb.) farklıklar gösterir.

27 Sunum Nasıl Hazırlanmalı
6- Tez Sunumunun Hazırlanması ve Sunum Düzeni Sunum Nasıl Hazırlanmalı Sunumunun Düzeni Konu Ne Kadar Detaylı Anlatılmalı? Sunum Nasıl Hazırlanmalı?

28 Sunum Düzeni Konu Başlığı / Sunumu Yapan Kişi
6- Tez Sunumunun Hazırlanması ve Sunum Düzeni Sunum Düzeni Konu Başlığı / Sunumu Yapan Kişi İçerik: Sunumun ana hatlarıyla tanıtımı Giriş: Konunun önemi ve sunumun ana hatlarıyla tanıtımı Gelişme: Konunun adım adım anlatılması Sonuç: Sunumun toparlanıp, özetlenmesi, akılda kalması istenen noktaların vurgulanması Kaynaklar Sorular

29 Ne Kadar Ayrıntılı Anlatılmalı?
6- Tez Sunumunun Hazırlanması ve Sunum Düzeni Ne Kadar Ayrıntılı Anlatılmalı? Tez çalışmasının bir amacı da derslerde doğrudan gösterilmeyen ama önemli / akademik literatürde güncel konuları araştırarak öğrencilerin ilgili bilim dalına ilişkin farklı konularda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Sunum çok yüzeysel olmamalıdır. Çok fazla teori içermemelidir. Sayfalar dolusu formül vermek akıl karıştırıcı olur. Mutlaka bahsetmeniz gerekiyorsa, kullanım amacının anlaşılmasına yetecek kadar detay verilmelidir.

30 Görsel Sunumun Sağladıkları
6- Tez Sunumunun Hazırlanması ve Sunum Düzeni Görsel Sunumun Sağladıkları İnsan beyni 3 gün sonra Okuduklarının %10’unu İşittiklerinin %20’sini Gördüğü, işittiği ve demosu yapılanların %70’ini hatırlar Bilgileri akılda tutabilmek için not almak her zaman faydalıdır. Unutmayın ki «Söz uçar yazı kalır»

31 6- Tez Sunumunun Hazırlanması ve Sunum Düzeni
Sunum için İp Uçları Ne söylediğiniz değil neyi nasıl söylediğiniz önemlidir. Beden dilinizi kullanınız. Araştırmalar sunumlarda; Beden diliniz %55 Sesiniz %38 Sözcükleriniz %7 Oranında etkili olduğunu göstermektedir. Sunum için çok renkli ve karışık bir arka plan seçilmemelidir. Yazılarla arka plan rengi arasında kontrast olmasına dikkat edilmelidir. Seçtiğiniz font ne çok küçük ne de çok büyük olmalıdır.

32 6- Tez Sunumunun Hazırlanması ve Sunum Düzeni
Sunum için İp Uçları Sadece yazı içeren bir sunum akılda kalıcı olmaz, resimler, grafikler hatta animasyon ile desteklenmesi (abartmamak kaydı ile) daha etkileyici olacaktır. Sunum bütün raporu satır satır göstermek değildir. Sadece önemli bölümlere yer verilerek daha akılda kalıcı sunum yapılır. Sunum süresi 15 dakikadır. Süreyi doğru kullanabilmek için daha önce birkaç defa prova yapmanız yararlı olacaktır. Sunum sırasında çok hızlı veya ağır konuşulmamalıdır. Ses tonu tek düze ve duyulmaz olmamalıdır. Sunum yaparken: «adamlar çözmüşler», «şaşırıp kalırsınız» vb. bir konuşma tarzı uygun değildir. Sunum sırasındaki giyim ve dış görünüşünüz temiz ve özenli olmalıdır.

33 TEŞEKKÜRLER


"Tez Semineri Sunumu: Tez Yazımının Aşamaları Nelerdir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları