Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ “TANINMA” Okt. Tuba ALKANAT AKMAN 25/05/2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ “TANINMA” Okt. Tuba ALKANAT AKMAN 25/05/2016."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ “TANINMA” Okt. Tuba ALKANAT AKMAN 25/05/2016

2 Tanınma ve tanınma araçları - Öğrenim anlaşması - Yurtdışı transkript Akademik tanınmanın yapılması - İntibak komisyonu - Ders girişlerinin yapılması - İntibak sonrası transkript Önemli Hatırlatmalar

3 Akademik Tanınma: Öğrencinin yurt dışında eğitim gördüğü kurumda aldığı ve başarılı olduğu derslerin bölüm intibak komisyonunca KOÜde belirlenen derslere denk sayılması ve muafiyet verilmesi Kurumsal Tanınma: Hareketliliğin kurumsal anlamda kabul edilmesi ve öğrencinin transkript ve Diploma Eki’nde görünmesini sağlayarak şeffaf hale getirilmesi,

4 Öğrenim Anlaşması Öğrenim anlaşması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmaya hak kazanmış öğrencilerimizin değişim dönemi öncesinde misafir olacakları kurumda alacakları ve üniversitemizde muaf sayılacakları dersleri ve kredileri gösteren belgedir. Değişim öncesinde bölüm koordinatörünün desteği ve yönlendirmesiyle öğrenci tarafından hazırlanır. Bir dönem için ideal alınacak ve tanınacak kredi 30 Önlisans/Lisans: 25-40 Yüksek Lisans/Doktora: 25-30 İki dönem için ideal alınacak ve tanınacak kredi 60 Önlisans/Lisans: 50-80 Yüksek Lisans/Doktora: 50-60

5 Alınacak ve tanınacak kredi sayısında farklılık olması halinde fark toplam kredisi sayısında 5 AKTS’yi aşamaz. Tez çalışması yürütecek öğrenciler için kredi sayısı farkı gözetilmez. Öğrenim anlaşması karşı kurumda alınacak ve KOÜde tanınacak ders isimleri ve kredileriyle doğru bilgi içermelidir. Bir dersin birden fazla derse, birden fazla dersin bir derse tanındığı durumlarda ders eşleştirmeleri anlaşılır ve düzenlenmiş olmalıdır. Belgenin değişim öncesinde hazırlanması, tüm taraflarca imzalanması değişimin başlayabilmesi için zorunludur.

6 Öğrenci eğitim başladıktan sonra 1 ay içerisinde karşı kurumda aldığı derslerde dolayısıyla KOÜde tanınacak derslerde değişiklik yapabilir. Öncelikle bölüm koordinatörü eklenen ve çıkarılan dersler konusunda öğrenci tarafından bilgilendirilir. Bölüm koordinatörünün onaylaması halinde öğrenci belgeyi hazırlar ve gerekli imzalar tamamlandıktan sonra dosyasına konur. Karşı kurumda eklenen ve çıkarılan dersler KOÜ’deki karşılıklarıyla eksiksiz olarak belgeye eklenmelidir. Eklenen ya da çıkarılan dersler olması durumunda dönemlik minimum, maksimum kredi ve alınacak tanınacak kredi farkı hususlarında aynı kredi sayılarına uygunluk gerekir.

7 Not Dökümü (transkript) Öğrencinin misafir olduğu kurumda aldığı derslere ilişkin başarı durumunu gösterir not dökümü belgesi değişimin sonunda öğrenciye gittiği kurum tarafından sağlanır. Değişim sonunda belgenin birime ve bölüme teslimi zorunludur. Kurum AKTS harf notları dışında notlandırma kullanıyorsa not sistemi ile ilgili açıklama içerir. Bazı yükseköğretim kurumları başarısız olunan dersleri not dökümünde belgelememektedir. Öğrencinin başarısız olduğu derslerin not dökümünde görünmemesi durumunda öğrencinin her bir ders için karşı kurumdan onaylı “başarısızlık belgesi (failure form bkz. Web sitemiz belge/doküman)” edinmesi gerekir. Öğrencinin misafir olduğu eğitim kurumunda aldığı dersler, isimleri ve kredileri ile ilgili nihai belgedir. ÖA ile ders ismi, kodu ve kredisi açısından uyumlu olmak zorundadır.

8

9 İntibak Komisyonu Değişim dönemine ait tanınmanın sağlanabilmesi için öğrenim anlaşması ve not dökümü belgesinin bölüme teslimi zorunlu. Belgeler dilekçe ile bölüme bırakıldıktan sonra intibak komisyonu tanınmanın yapılabilmesi için toplanır. İntibak komisyonu kararında öğrencinin yurtdışında aldığı dersler, kredileri, notları ve KOÜ’deki eşlenen dersler kredileri ve notları ile listelenir. Eşleştirme öğrenim anlaşmasında (varsa değişiklik sayfasında) taahhüt edildiği haliyle yapılmalıdır. AKTS harf notları KOÜ harf notlarına dönüştürülürken AKTS Bilgi Paketi/Kurumsal Bilgiler/Önceki Öğrenmenin Tanınması sayfasındaki not dönüştürme tablosu kullanılmalıdır. Komisyon kararı öğrencinin dönüş belgeleri arasındadır.

10 Ders Girişlerinin Yapılması Başarılı ve başarısız ders girişleri EYY sayfası üzerinden bölüm koordinatörünce yapılmaktadır. Başarılı olunan dersler orijinal kod, ad ve kredisiyle açıldıktan sonra ilgili öğrenciye KOÜde muaf olacağı dersle eşleştirme yapılıp atanır. Başarılı olunan ders ortalamaya dahil edilecek şekilde açılır. Başarısız olunan ders KOÜde açılmaz. Bu ders yerine KOÜdeki karşılığı katalog ID ile öğrenciye atanır ve başarısızlık türüne göre harf notu girilir. Yurtdışında alınan bir ders birden fazla dersle eşleştirilebilir ve yurtdışında alınan birden fazla ders KOÜdeki bir dersle eşleştirilebilir.

11 Not dökümünde başarılı olunan ders kod, ad ve kredi bilgisiyle KOÜ ÖBSde açılan ders ile aynı olmalıdır. Farklı dönemlerde açılmış aynı adlı, kredili ve kodlu ders var ise öğrenciye yeni ders açılmadan katalogdaki ders atanabilir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde olup tez aşamasında değişim yapan ve karşı kurumda ders almayıp tez çalışması yürüten öğrencilerde sisteme tez çalışması girişi yapılmaz. Tez aşamasında değişim yapıp misafir olunan kurumda ders alan öğrenciler derslerden başarılı olmuşlarsa başarılı olunan ders girişleri eşleştirme yapılmadan ve ortalamaya dahil edilmeden açılır.

12 Ders Girişi Uygulaması İntibak Sonrası Transkript Bölüm koordinatörünce başarılı ve başarısız ders girişleri yapıldıktan sonra öğrenci KOÜ intibak sonrası transkriptini birime teslim eder. Birim danışmanı tarafından öğrenciye ait ÖA, not dökümü, intibak kararı ve intibak sonrası transkript birbirlerine uygunluk ve doğruluk açısından incelenir. Belgeler arasında uyumsuzluk olması halinde duruma göre öğrenci, bölüm koordinatörü ile görüşerek ya da bölüme resmi yazı ile düzeltme talebinde bulunulur.

13 Öğrenim anlaşmaları dikkatlice incelendikten sonra imzalanmalı. Birim belgede listelenen ve KOÜde tanınacağı öngörülen derslerin seçiminde yetki sahibi değil. Belge kredi ve format uygunluğu açısından değerlendiriliyor. Alınacak ve tanınacak kredilerde üst ve alt limitlere riayet edilmeli. Öğrenim anlaşmasında değişiklik yapıldıysa belgenin imzalanması ve birime sunulması değişim sonuna ertelenmemeli.

14 Ders seçimi ve eşleştirme yapılırken öğrencileri değişimin başından mağdur edecek durumlardan kaçınılmalı. Değişim sonunda tanınma yapılırken öğrenim anlaşmasına uymayacak şekilde tanınma yapılamamalı. Ders eşleştirmesinde öğrencinin KOÜde daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersler yazılmamalı. Öğrencinin aldığı dersler, kredileri ve kodlarını gösteren nihai belge yurt dışından alınan not dökümüdür. Dersler açılırken kredi, isim ve kod açısından not dökümü dikkate alınmalı.

15 Zaruri durumlarda (eşleşen dersin açılamaması) sadece intibak kararında değişiklik yapılarak eşleştirme değiştirilebilir. Öğrenciler değişim sonrasında KOÜde yaşanabilecek ders çakışması konusunda uyarılmalı Öğrenciler mezuniyet için toplam kredi sayısına dikkat etme konusunda uyarılmalı. Erasmus değişimi dolayısıyla kredi eksikliği olabilir. Tanınma işlemleri geciktirilmeden ve doğru bir biçimde yapılmalı. Düzeltmeler öğrenci mağduriyetine ve birimin zamanında işlem yapamamasına sebep oluyor.

16 KATILIMINIZ İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER…


"ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ “TANINMA” Okt. Tuba ALKANAT AKMAN 25/05/2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları