Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peşpeşe öğünlerde devamlı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peşpeşe öğünlerde devamlı"— Sunum transkripti:

1 Peşpeşe öğünlerde devamlı
karbonhidrat besin alan insanın kanında aşağıdakilerden hangisinin miktarında bir artış görülür? A) Laktoz B) Maltoz C) Glikoz D) Sakkaroz E) Glikojen

2 I Riboz II Glikoz III Galaktoz IV Deoksiriboz V Fruktoz Yukarıdaki monosakkaritlerden hangisi ya da hangileri beş karbonludur? A) Yalnız I B) I ve IV C) IV ve V D) Yalnız III E) II ve III

3 Bir hücre enerji ihtiyacını karşılamak
için öncelikle aşağıdakilerden hangisini kullanır? A) Protein B) Yağ C)Nişasta D) Glikojen E)Glikoz

4 Canlıların temel bileşenleri, inorganik ve organik moleküller olarak ikiye ayrılır.
İnorganik moleküller ile ilgili verilen; I. Küçük yapılı olduğundan sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler. II. Solunumla parçalanmaları sonucunda bol miktarda ATP üretilir. III. Canlı vücudunda üretilemediklerinden dış ortamdan hazır olarak alınırlar. özelliklerinden hangileri doğrudur? a)Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I ve III e) I,II ve III

5 Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak görülmez?
Çevresel uyarılara tepki gösterme Metabolik aktiviteye sahip olma Solunumla ATP üretme Nükleik asit içerme İnorganik maddeyi organik maddeye çevirme

6 Aşağıdakilerden hangisi suyun insan vücudundaki temel görevlerinden biri değildir?
Metabolik atıkları seyreltmesi Besinlerin sindirimine yardımcı olması Vücut sıcaklığını belirli sınırlar içinde tutması Kanın yapısına katılıp taşıyıcı olarak görev yapması Enerji verici olarak kullanılması

7 Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sırasında ATP üretilir?
Gikozun fazlasının glikojene dönüşmesi Yoğun ortama konan hücrenin su kaybetmesi Glikozun oksijenli solunumla parçalanması Ribozomda protein sentezi Nişastanın sindirimi

8 Bitki ve hayvanlar için ;
I. Ökaryot hücrelerden oluşma II. Güneş enerjisini kullanarak besin üretme III. Kendine özgü organik madde sentezleme IV. Çok sayıda hücreden oluşma özelliklerinden hangileri ortaktır? I ve II b) I ve III c) II,III ve IV d) I, III ve IV e) I, II, III ve IV

9 A+B C+D Yukarıdaki reaksiyonda her harf farklı bir molekülü simgeleyip A ve B monosakkarit, c bitkisel bir disakkariti göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? C molekülünde glikozit bağı bulumur Reaksiyon dehidrasyon sentezisir. A ve B molekülleri hücre zarından geçebilirler C molekülü maltoz olabilir D molekülü reaksiyon sırasında olşan sudur

10 Glikojen ve selüloz molekülleri için,
I. Deposal polisakkarit olma II. Dehidrasyon sentezi sonucu oluşma, III. Bitki hücrelerinde sentezleme IV. Monomerlerinin glikoz olması özelliklerinden hangisi ortaktır? Yalnız II b) I ve III c) II ve IV d) I, II ve IV e) II, III ve IV

11 Bir bitki hücresinde aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi bulunmaz?
Glikoz Selüloz Glikojen Nişasta Sükroz

12 Aşağıdakilerden hangisi sadece prokaryot hücrelerde bulunur?
Sitoplazmada ribozom bulundurma Çeper bulundurma Hücre solunumu yapabilme Hücre zarının sitoplazmayı dağılmaktan koruması Yönetici molekülünün (DNA) sitoplazmada bulunması

13 İnsanlarda; I. Uzun süren açlık II. Uyuma III. Dinlenme
gibi durumlardan hangileri gerçekleşirken enerji gereksiniminin proteinlerden karşılanması daha fazla olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

14 Organik bileşiklerin içerdiği kimyasal enerji; I. Aktif taşıma II
Organik bileşiklerin içerdiği kimyasal enerji; I. Aktif taşıma II. Protein sentezi III. ATP sentezi gibi olaylardan hangilerinde doğrudan kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

15 Bir glikoz molekülünün hücrede yanması sonucu oluşan enerjinin %40'ı metabolik olaylarda kullanılır. Enerjinin geri kalanı ise aşağıdaki enerji formlarından hangisine dönüşür? A) Isı enerjisine B) Işık enerjisine C) Aktivasyon enerjisine D) Elektrik enerjisine E) Mekanik enerjiye  

16 Canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi bir “katabolizma” reaksiyonudur?
a)Büyüme b)Fotosentez c)Hücresel solunum d)ATP sentezi e)Yaraların onarılması

17 Organik bileşik olmasına rağmen aşağıdakilerden hangisi canlı hücrelerde enerji kaynağı olarak kullanılamaz? A)      Glikoz B)      Vitamin C)      Protein D)      Yağ asiti E)      Yağ

18 Bir hücre enerji ihtiyacını karşılamak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini kullanır?
A) Protein       B)Yağ              C)Nişasta                     D) Glikojen        E)Glikoz

19 Yandaki grafik bir hayvan hücresine aittir. Bu reaksiyon sırasında,
Miktar Glikoz Galaktoz Yandaki grafik bir hayvan hücresine aittir. Bu reaksiyon sırasında, I. su çıkışı II. ATP harcanımı III. Glikozit bağı oluşumu Olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Yalnız III I ve II I ve III II ve III I , III ve III Laktoz zaman

20 Aşağıdakilerden hangisi yağlara ait özelliklerden biri değildir?
Bitkisel yağlar sıvı, hayvansal yağlar katıdır. Deri altında depolanarak vücut sıcaklığını korurlar. Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılır. Yapıya en faz la katılan organik moleküllerdir.

21 Sıvı yağların hidrojenle doyurulması ile,
I. margarin II. Fosfolipit III. Steroit Moleküllerinden hangileri elde edilebilir? Yalnız I Yalnız III I ve II I ve III II ve III

22 Bir hayvan hücresinde gerçekleşen reaksiyona bağlı olarak X ve Y maddelerinin miktarlarında meydana gelen değişimler yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. X molekülü gliserol olduğuna göre Y molekülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Glikojen Yağ asidi Nötral yağ Laktoz Protein Miktar Y X zaman

23 a)I ve II b) I ve III c) II ve III d) II ve IV e) III ve IV
Nişasta Maltoz Glikoz Glikojen Laktoz Glikozun kullanıldığı yukarıdaki tepkimelerden hangileri bitki hücrelerinde gerçekleşemez? a)I ve II b) I ve III c) II ve III d) II ve IV e) III ve IV

24 İçerisinde X maddesi bulunan bağırsak bir torbanın bulunduğu saf suya 5 ml iyot damlatılıp bir süre bekleniyor. Bu sürenin sonunda bağırsak torbada mavi-mor rengin oluştuğu, saf suda ise renk değişiminin olmadığı görülüyor. Deney sonucuna göre; I. X maddesi nişastadır. II. İyot hücre zarından geçebilir. III. Nişasta hücre zarından geçemez. yorumlarından hangileri yapılabilir? Yalnız I I ve II I ve III II ve III I.II ve III

25 1 molekül trigliseritin yapısında bulunan,
I. gliserol II. yağ asidi III. ester bağı Molekülü sayılarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? II› III›I II=III›I I=II›III III›II›I I=II=III

26 Aşağıdakilerden hangisi yağları karbonhidratlardan ayırır?
Monomerlerden oluşmaları Dehidrasyon sentezi sonucu üretilmeleri Hücre zarının yapısına katılmaları Hücrede enerji verici olarak kullanılmaları Monomerleri arasında ester bağı içermeleri

27 I. X hidrofobik olup suya temas etmez.
Hücre zarında bulunan fosfolipitlerin dizilimi yanda gösterildiği gibidir. Bu şemaya göre; I. X hidrofobik olup suya temas etmez. II. Y hidrofilik olup suya temas eder. III. Hücre zarındaki fosfolipitler çift sıralıdır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnız I Yalnız III I ve III II ve III I,II ve III X Y SU

28 Doymuş ve doymamış yağ asitlerinin;
I. Gliserol ile oluşturdukları bağ çeşidi II. Karbon atomları arasındaki bağ sayısı III. İçerdikleri hidrojen atomu sayısı özelliklerinden hangilerinin farklı olması beklenir? Yalnız II I ve II I ve III II ve III I, II ve III

29 Bir kobaya karbon atomları işaretlenmiş glikoz içeren besin veriliyor
Bir kobaya karbon atomları işaretlenmiş glikoz içeren besin veriliyor. Bir süre sonra, işaretli karbon atomuna farenin; Karaciğer hücrelerindeki depo karbonhidratlarında Solunumla atmosfere verdiği CO₂ molekülünde Yağ dokusunda rastlanıyor. Buna göre glikoz molekülleri ile ilgili , I. fazlası yağa dönüşebilir. II. solunum reaksiyonlarında kullanılabilir. III. anabolizma ve katabolizma olaylarına katılabilir. Yorumlarından hangileri yapılabilir ? Yalnız I Yalnız III I ve II I ve III I, II ve III

30 Yağ asitleri ile ilgili;
I. gliserole ester bağlarıyla bağlanarak trigliseritleri oluştururlar II. Besinlerle beraber alınması zorunlu olanlara temel yağ asiti denir. III. Doymuş olanlarının karbon atomları arasında tekli bağlar bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III

31 Organik moleküllere ait aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece proteinlere aittir?
Azot atomu içerme Düzenleyici olarak görev yapma Enerji verici olarak kullanılma Dehidrasyon reakisyonları ile sentezlenme Peptit bağı içerme

32 Yanda bir aminoaside ait kısımlar gösterilmiştir. Bununla ilgili,
I. Aminoasitlerde çeşitliliği sağlayan kısım b’dir. II. a kısmı azot içeren amino grubudur. III. c peptit bağı oluşumunda kullanılır. yorumlarından hangileri yapılabilir? Yalnız III I ve II I ve III II ve III I, II ve III H NH₂ C COOH a c R b

33 Sağlıklı bir insanın vücudunda aşağıdaki moleküllerden hangisi sentezlenemez?
Temel amino asit Doymuş yağ Protein Glikojen Hemoglobin

34 Proteinlerde gerçekleşen denatürasyon ile ilgili,
I. geri dönüşümü olmayan bir olaydır. II. Yüksek sıcaklık gibi etkilerle protein yapısının bozulmasıdır. III. Proteinlerin yağa dönüşmesine neden olur. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III

35 Proteinlerin yapı taşları ile ilgili;
I. sindirime uğramazlar II. Ribozomda üretilirler III. Azot atomu içerirler Yargılarından hangileri doğru değildir? Yalnız I Yalnız II I ve II I ve III II ve III

36 Bir insanın karaciğer hücrelerinde gerçekleşen,
I. glikoz→amino asit II. Glikoz→galaktoz III. Glikoz→glikojen dönüşüm olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde azot atomu harcanır? Yalnız I Yalnız II I ve II I ve III II ve III

37 Akrabalar arasında yapılan doku ve organ nakillerinin başarı oranlarının yüksek olması, bu bireylerin, I. Karbonhidrat II. Yağ III. Protein moleküllerinden hangilerinin benzer olması ile doğrudan ilgilidir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II I ve III

38 Besinlerle beraber yeterince protein alamayan bir çocukta aşağıdaki belirtilenlerden
hangisi görülmez? Bağışıklığın zayıflaması Yaraların hızlı iyileşmesi Alyuvar yapımının aksaması Zihinsel gelişiminin yavaşlaması Büyümenin yavaşlayıp, zamanla durması

39 Ototrof bir canlı , I. su II. Mineral III. Glikoz moleküllerinden hangilerini dışarıdan hazır olarak alır? Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III

40 a hücre dışında gerçekleşir b ‘de üretilir a’da su çıkışı görülür
İnsanların bitkisel proteini kullanmasına ait yukarıdaki şema ile ilgili, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? a hücre dışında gerçekleşir b ‘de üretilir a’da su çıkışı görülür b hidroliz reaksiyonudur a’da peptit bağları oluşur Bitkisel protein a Aminoasit b Hayvansal protein

41 Parazit bakteriler hücre dışına sindirim enzimi salgılayamazlar
Parazit bakteriler hücre dışına sindirim enzimi salgılayamazlar. Bu nedenle ortamda bulunan monomer besinleri kullanırken, polimer besinlerden faydalanamazlar. Buna göre parazit bir bakteri içinde, I. glikoz II. Amino asit III. Laktoz IV. yağ asidi Besinlerini bulunduran bir çözeltiye bırakılırsa, çözeltideki hangi maddenin miktarında azalma görülür? I ve II III ve IV I,II ve III I, II ve IV I,II,III ve IV


"Peşpeşe öğünlerde devamlı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları