Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİ Prof. Dr. Esra Uzaslan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİ Prof. Dr. Esra Uzaslan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD."— Sunum transkripti:

1 KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİ Prof. Dr. Esra Uzaslan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

2 Etkili bir KOAH tedavisinin hedefleri Hastalığın ilerlemesini engellemek, Hastalığın ilerlemesini engellemek, Semptomları gidermek, Semptomları gidermek, Egzersiz toleransını düzeltmek, Egzersiz toleransını düzeltmek, Sağlık durumunu düzeltmek, Sağlık durumunu düzeltmek, Komplikasyonları engellemek ve tedavi etmek, Komplikasyonları engellemek ve tedavi etmek, Atakları engellemek ve tedavi etmek, Atakları engellemek ve tedavi etmek, Mortaliteyi azaltmak Mortaliteyi azaltmak

3

4 Etkili bir KOAH tedavi planı A. Hastalığı değerlendirmek ve izlemek, B. Risk faktörlerini azaltmak, C. Stabil KOAH’ı tedavi etmek, D. Atakları tedavi etmek

5 Tütün Bağımlılığı Kronik bir Hastalıktır...! Tütün bağımlılığı; opiatlar, amfetamin ve kokain’in yaptığı gibi gerçek bir ilaç bağımlılığıdır Tütün bağımlılığı; opiatlar, amfetamin ve kokain’in yaptığı gibi gerçek bir ilaç bağımlılığıdır Tütün bağımlılığı diğer bağımlılık hastalıkları gibi uzun süreli klinik girişim gerektirir Tütün bağımlılığı diğer bağımlılık hastalıkları gibi uzun süreli klinik girişim gerektirir

6 Tütün Bağımlılığı Kronik bir Hastalıktır...! Tütün bağımlılığı, diabet, hipertansiyon veya hiperlipidemi gibi basit öneriler, destek ve uygun farmakoterapiyi gerektiren kronik bir hastalık durumudur Tütün bağımlılığı, diabet, hipertansiyon veya hiperlipidemi gibi basit öneriler, destek ve uygun farmakoterapiyi gerektiren kronik bir hastalık durumudur Nüks oldukça yaygındır Nüks oldukça yaygındır Bu durum bağımlılığın doğası gereğidir, klinisyenin ve/veya hastanın yetersizliği olarak yorumlanmamalıdır Bu durum bağımlılığın doğası gereğidir, klinisyenin ve/veya hastanın yetersizliği olarak yorumlanmamalıdır

7 Tütün Bağımlığının Tedavisinde Yaklaşım Bir sağlık kuruluşuna başvuran her hastaya sor Halen sigara içiyor mu ? Hasta bırakmaya hevesli mi ? Hasta daha önce sigara içmiş mi ? Tütün bağımlılık tedavisi uygula Bırakması için teşvik et Nüksu önleGirişime gerek yok Evet Hayır

8 Sigaranın Bıraktırılmasında Farmakolojik Yaklaşım Nikotin yerine koyma tedavisi Nikotin yerine koyma tedavisi Nikotin sakızları Nikotin sakızları Nikotin bantları Nikotin bantları Nikotin nazal sprey Nikotin nazal sprey Nikotin inhaler Nikotin inhaler Nikotin dışı tedavi yaklaşımları Nikotin dışı tedavi yaklaşımları Bupropion HCl (Zyban) Bupropion HCl (Zyban)

9 Stabil KOAH tedavisi Eğitim Eğitim Farmakolojik tedavi Farmakolojik tedavi Bronkodilatörler Bronkodilatörler Glikokortikoidler Glikokortikoidler Diğer tedaviler Diğer tedaviler Non-farmakolojik tedavi Non-farmakolojik tedavi Rehabilitasyon Rehabilitasyon Uzun süreli oksijen tedavisi Uzun süreli oksijen tedavisi Ventilatör desteği Ventilatör desteği Cerrahi tedaviler Cerrahi tedaviler

10 C. STABİL KOAH TEDAVİSİ Hastalığın şiddetine göre tedavide basamaklı artış İlaçlar akciğer fonksiyonlarındaki yıllık azalmaya direkt etkili değil, ancak semptom giderip, atağı azaltarak ve yaşam kalitesini yükselterek dolaylı etkili Semptomatik tedavinin temeli bronkodilatör ilaçlardır (gerektikçe ya da düzenli) Temel bronkodilatör ilaçlar; antikolinerjikler, b2 agonistler, teofilin ve bunların kombinasyonları Bazı olgularda düzenli KS tedavi verilir ancak kronik sistemik tedaviden kaçınmak gerekir ! Egzersiz eğitim programları yararlı Kronik solunum yetmezliği varlığında USOT yaşam kalitesini arttırmaktadır.

11 Bronkodilatör İlaçlar Kısa Etkililer  2 - agonistler Salbutamol Terbutalin Antikolinerjikler İpratropium Uzun Etkililer  2 - agonistler Formoterol Salmeterol Antikolinerjikler Tiotropium Yedek Oral teofilin

12 İNHALER ÇEŞİTLERİ

13 Diğer İlaçlar Mukoaktif ilaçlar Mukoaktif ilaçlar Antibiyotikler Antibiyotikler Alfa 1 antitripsin Alfa 1 antitripsin Diüretikler Diüretikler ACE inhibitörleri ACE inhibitörleri Kalsiyum kanal blokerleri Kalsiyum kanal blokerleri Antioksidanlar Antioksidanlar Solunum uyarıcılar Solunum uyarıcılar Rutin kullanımda önerilmemektedirler.

14 KOAH KOAH’da rehabilitasyonun etkileri Dispne Hareketsizlik İyi hissetmeme Sosyal izolasyon Depresyon rehabilitasyon

15 Pulmoner Rehabilitasyonun Temel Bileşenleri Hasta eğitimi Hasta eğitimi Egzersiz Egzersiz Üst ekstremite Üst ekstremite Alt ekstremite Alt ekstremite Ventilatuvar tedavi Ventilatuvar tedavi Kontrollu solunum teknikleri Kontrollu solunum teknikleri Fizik tedavi Fizik tedavi Kas eğitimi Kas eğitimi Beslenme durumunun değerlendirilmesi Beslenme durumunun değerlendirilmesi Psiko-sosyal destek Psiko-sosyal destek

16 Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Endikasyonları Mutlak Ölçütler: Mutlak Ölçütler: PaO 2  55 mmHg veya SaO 2  %88 (en az 3-4 haftalık stabil dönemde) PaO 2  55 mmHg veya SaO 2  %88 (en az 3-4 haftalık stabil dönemde) Pulmoner hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği veya polisitemi (Htc>%55) varlığında: Pulmoner hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği veya polisitemi (Htc>%55) varlığında: PaO 2 55-59 mmHg ve SaO 2  89 olması PaO 2 55-59 mmHg ve SaO 2  89 olması

17 KOAH’ta Cerrahi Tedavi Büllektomi Büllektomi Akciğer volümünü azaltıcı cerrahi Akciğer volümünü azaltıcı cerrahi Akciğer transplantasyonu Akciğer transplantasyonu

18 Evre Özellikler Tedavi Tedavi Şeması GOLD Executive Summary, NIH, 2003 Evre 0 Riskli Evre I Hafif Evre II Orta Evre III İleri Evre IV Çok Ileri Risk faktörlerinden kaçınma, influenza aşısı + Gerektikçe kısa etkili bronkodilatör eklenmesi + Bir veya birden fazla uzun etkili bronkodilatör ile düzenli tedavi eklenmesi + Rehabilitasyon + Sık alevlenmeler görülüyorsa inhale glukokortikosteroid eklenmesi + Uzun süreli oksijen tedavisi eklenmesi (Kronik solunum yetmezliği varsa) + Cerrahi girişim düşünülebilir Kronik semptomlar Risk faktörlerine maruz kalma Normal spirometri FEV1/FVC <%70 FEV1 ≥ %80 Semptomlu ya da semptomsuz FEV1/FVC < %70 %50 ≤ FEV1 < %80 Semptomlu ya da semptomsuz FEV1/FVC < %70 %30 ≤ FEV1 <%50 Semptomlu ya da semptomsuz FEV1/FVC < %70 FEV1< %30 veya kronik solunum yetmezliği ya da sağ kalp yetmezliği bulunması

19 Risk faktörlerinden kaçınma, influenza aşısı Riskte HAFİF FEV 1 >%80 ORTA %50 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/36/10642275/slides/slide_19.jpg", "name": "Risk faktörlerinden kaçınma, influenza aşısı Riskte HAFİF FEV 1 >%80 ORTA %50%80 ORTA %50

20 KOAH’da alevlenme KOAH’lı bir hastanın stabil durumunda, normal günlük değişikliklerin ötesinde, akut başlangıçlı ve düzenli tedavide değişiklik gerektirecek boyutta, sürekli bir bozulmanın varlığıdır KOAH’lı bir hastanın stabil durumunda, normal günlük değişikliklerin ötesinde, akut başlangıçlı ve düzenli tedavide değişiklik gerektirecek boyutta, sürekli bir bozulmanın varlığıdır Hafif alevlenme: Evde tedavi Hafif alevlenme: Evde tedavi Orta şiddetli alevlenme: Poliklinikte tedavi Orta şiddetli alevlenme: Poliklinikte tedavi Şiddetli alevlenme: Hastanede tedavi Şiddetli alevlenme: Hastanede tedavi (Rodrigues-Roisin. Chest 2000; 117: 398S)

21 KOAH’da alevlenme nedenleri Virüsler Virüsler Rhinovirus, İnfluenza, Parainfluenza, Coronovirus, Adenovirus, Respiratory syncytial virus, C. pneumoniae Rhinovirus, İnfluenza, Parainfluenza, Coronovirus, Adenovirus, Respiratory syncytial virus, C. pneumoniae Bakteriler Bakteriler H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis, Staphylococcus aureus, P. Aeroginosa H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis, Staphylococcus aureus, P. Aeroginosa Yaygın kirleticiler Yaygın kirleticiler Nitrojen oksit, Partiküller, Sulfirdioksit, Ozon Nitrojen oksit, Partiküller, Sulfirdioksit, Ozon

22 Evde Atak Tedavisi Bronkodilatör tedavi: Bir bronkodilatör ilaçla (inhale  2 agonist) tedaviye başlanır. Daha önce kullanıyorsa dozu ve sıklığı arttırılır Bir bronkodilatör ilaçla (inhale  2 agonist) tedaviye başlanır. Daha önce kullanıyorsa dozu ve sıklığı arttırılır Yanıt yetersizse iki bronkodilatör ilaç kombine edilir Nebülizer ile tedavi düşünülebilir. Nebülizer ile tedavi düşünülebilir. Kortikosteroid tedavi: Bazal FEV 1 değeri %50’nin (beklenen) altında olan hastalarda bronkodilatöre ek olarak verilmesi düşünülmelidir Bazal FEV 1 değeri %50’nin (beklenen) altında olan hastalarda bronkodilatöre ek olarak verilmesi düşünülmelidir Günde 40 mg prednizolonun 10 gün süre ile uygulanması önerilir. Günde 40 mg prednizolonun 10 gün süre ile uygulanması önerilir. Antibiyotik tedavisi Dispne, balgam miktarı ve/veya pürülansı artmışsa Sedatif ve hipnotik verilmez.

23 KOAH Akut Alevlenmesinde Hastanede Değerlendirme veya Tedavi Endikasyonları Semptomların yoğunluğunda belirgin artış (ani gelişen istirahat dispnesi gibi) Semptomların yoğunluğunda belirgin artış (ani gelişen istirahat dispnesi gibi) Zeminde şiddetli KOAH varlığı Zeminde şiddetli KOAH varlığı Yeni fizik muayene bulgularının ortaya çıkışı (örn: siyanoz, periferik ödem) Yeni fizik muayene bulgularının ortaya çıkışı (örn: siyanoz, periferik ödem) Başlangıç tıbbi tedaviye yanıtsızlık Başlangıç tıbbi tedaviye yanıtsızlık Önemli ek hastalıkların varlığı Önemli ek hastalıkların varlığı Yeni oluşan aritmiler Yeni oluşan aritmiler Tanıda kuşku Tanıda kuşku İleri yaş İleri yaş Yetersiz ev desteği Yetersiz ev desteği

24

25 Günümüzde neleri başarabiliyoruz? Günümüzde neleri başarabiliyoruz?  Akciğer fonksiyonu  Semptomlar  Alevlemeler  Sağlık durumu

26 Günümüzde neleri başarabiliyoruz?  Morbidite  Mortalite?  Altta yatan mekanizmaları kavrama  Bilinç

27 Günümüzde KOAH Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır

28 KOAH yeterince tedavi edilmiyor KOAH da yetersiz tedavi yaygın KOAH da yetersiz tedavi yaygın Hekimle ilgili faktörler Hekimle ilgili faktörler Hasta ile ilgili faktörler Hasta ile ilgili faktörler Sağlık sistemi ile ilgili faktörler Sağlık sistemi ile ilgili faktörler Önerilen tedaviye daha iyi uyum, yaşam kalitesini ve sağ kalım süresini arttırabilir Önerilen tedaviye daha iyi uyum, yaşam kalitesini ve sağ kalım süresini arttırabilir

29 KOAH prevalansının sigara içme yoğunluğu (paket x yıl) ve cinsiyete göre dağılımı (Adana-GOLD Stage 1)

30 Bursa’da KOAH Bursa’da 1987 de UÜTF Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D ‘ ca yapılan KOAH prevalans çalışmasında; Elmasbahçe semtinde 35 yaş üstü 481 kişi taranmış Taranan nüfusun % 17.6 da 85 kişide KOAH saptanmıştır

31 Hekimlerin KOAH’la ilgili Tutum ve İnanışları Özellikler Pratisyen Hekimler (n:588) Göğüs Uzmanları (n:55) Sigara İçenler (%)41.727.3 KOAH’lı bir hastayı teşhis ve tedavi etmede yeterli hissedenler (%) 22.289.1 Çalıştığı kurumda spirometri 6.576.4 Temel tanı yöntemi Öykü Semptomlar Akciğer grafisi Spirometri 20.5 57.4 7.7 13.5 7.4 20.4 5.6 64.8 Bırakma Önerisi22.949.1

32 Etkin tedavide hastaların engelleri Sigara kullanmaya devam etme Sigara kullanmaya devam etme Önerilen ilaçlara uyumsuzluk Önerilen ilaçlara uyumsuzluk İzlemlerde iletişim eksikliği İzlemlerde iletişim eksikliğiSemptomlar Tedavinin etkisi

33 Yetersiz tedavinin ve tedaviye uyumsuzluğun sonuçları Morbidite artışı Morbidite artışı Yaşam kalitesinde azalma Yaşam kalitesinde azalma Sağlık harcamalarının boşa gitmesi Sağlık harcamalarının boşa gitmesi Sağlık kuruluşlarına aşırı yük Sağlık kuruluşlarına aşırı yükPoliklinik Acil servis Hastaneye yatış

34 Sonu ç KOAH t ü m d ü nya ü lkelerinde ve T ü rkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunudur KOAH t ü m d ü nya ü lkelerinde ve T ü rkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunudur Hastalık d ü nyada ve T ü rkiye ’ de yeterince bilinmiyor, Hastalık d ü nyada ve T ü rkiye ’ de yeterince bilinmiyor, KOAH yeterince teşhis edilmiyor ve yeterince tedavi edilmiyor KOAH yeterince teşhis edilmiyor ve yeterince tedavi edilmiyor Bu durum hastalığın morbidite ve mortalitesini artıyor Bu durum hastalığın morbidite ve mortalitesini artıyor

35 Temel Mesajları KOAH’ı ihmal etmeyin KOAH’ı ihmal etmeyin Spirometri yapın Spirometri yapın Risk faktörlerini azaltın Risk faktörlerini azaltın Etkin olarak tedavi edin Etkin olarak tedavi edin KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıkdır

36 TEŞEKKÜRLERİMLE


"KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİ Prof. Dr. Esra Uzaslan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları