Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Zaman Yönetimi 1Proje Yönetimi. Proje Zaman Yönetimi Süreçleri Proje Zaman Yönetimi projenin zamanında tamamlanması süreçlerini içerir. Süreçler:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Zaman Yönetimi 1Proje Yönetimi. Proje Zaman Yönetimi Süreçleri Proje Zaman Yönetimi projenin zamanında tamamlanması süreçlerini içerir. Süreçler:"— Sunum transkripti:

1 Proje Zaman Yönetimi 1Proje Yönetimi

2 Proje Zaman Yönetimi Süreçleri Proje Zaman Yönetimi projenin zamanında tamamlanması süreçlerini içerir. Süreçler: 1)Aktivite Tanımlama 2)Aktivite Sıralama 3)Aktivitelere Kaynak Atanması 4)Aktivite Süre Tahminleri 5)Program Geliştirme (zaman Çizelgesi geliştirme) 6)Program Kontrolü (Zaman çizelgesi kontrolü) 2Proje Yönetimi

3 3 Proje Zaman Yönetimi

4 Microsoft Project‘te Proje Zaman Yönetimi RAPORLAR GÖRÜNÜM VE TABLOLAR FİLTRELER  Kritik işler ve kilometretaşı  Başlamamış işler, başlamış işler,yakında başlayacak işler vb.  Kim neyi ne zaman yapıyor?  Gantt kartları  Pert kartı  İzleme kartı  Çizelge  Varyans  Problemli tarihler  Gecikme  Tüm işler  Tamamlanmış işler  Kritik işler  Tamamlanmamış işler  Kilometre taşı olan işler Kaynak : www.savassakar.com www.projeyonetimi.com PMBOK 4Proje Yönetimi

5 5 Zaman Çizelgeleme Metodu Zaman Çizelgeleme Aracı (KYM) Proje Bilgisi Proje Zaman Çizelgesi Zaman Çizelgesi Modeli Projeye özel veriler (İKY,Aktiviteler, Kaynaklar vb.)

6 Proje Yönetimi6

7 7

8 8

9 Aktivite Tanımlama Aktivite tanımlama; Daha detaylı bir WBS ve yapılacak tüm işler ile ilgili detaylı bilgiler anlamına gelir. Böylelikle gerçekçi tahminler yapılabilir. 9Proje Yönetimi

10 Aktivite Sıralama Aktiviteleri gözden geçirme ve aralarındaki bağlantıları belirlemektir. –Zorunlu bağlantılar: işin gereği olanlar; hard logic –Bölünebilir bağlantılar: proje ekibince belirlenir; soft logic –Dış bağlantılar: proje ve proje dışı bağlantılı işler 10Proje Yönetimi

11 11 Proje Yönetimi

12 Aktivite Kaynak Tahmin Edilmesi Aktivitelerin gerçekleştirilmesi esnasında gerekli olan kaynakların tahmin edilmesi sürecidir. 1.Aktivite Listesi (kaynak gerektiren aktiviteler) 2.Aktivite Özellikleri (tanımlama ve sıralama sürecinde geliştirilen aktivite özellikleri) 3.Kaynak Takvimleri (proje kaynaklarının ne zaman ve ne kadar süreyle kullanılabilir olduğunun belirlenmesi içindir.) 4.Çevresel İşletme Faktörleri (Kaynakların kullanılabilirliği ve becerileridir.) 5.Organizasyonel Süreç Varlıkları (kaynakların teminde yürütülecek prosedürler.) 12Proje Yönetimi

13 Proje Network Diyagramları Proje network diyagramları ; –Aktivitelerin sıralanışını göstermek için kullanılır, –Proje aktivitelerinin mantıksal ilişkilerini, –Düzenini gösterir. 13Proje Yönetimi

14 14Proje Yönetimi Activity-on-Arrow (AOA) Network Diyagramı

15 PDM Network Diyagramı 15Proje Yönetimi

16 16

17 Aktivite bağlantı tipleri A B A B A B A B İş Bağlantı TipiÖrnekAçıklama Finish to Start(Bitiş-Başlangıç)(FS)B işi A işi bitmeden başlayamaz Start to Start(Başlangıç -Başlangıç)(SS)B işi A işi başlamadan başlayamaz Finish to Finish (Bitiş- Bitiş)(FF)B işi A işi bitmeden bitemez Start to Finish (Başlangıç- Bitiş)(SF)B işi A işi başlamadan bitemez 17 Proje Yönetimi

18 Program Geliştirme Program geliştirme projenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile bu tarihler arasındaki işleri toparlama sürecidir. Temel hedef gerçekçi bir proje programı ile zaman cetveli üzerinde proje ilerleyişinin izlenmesini sağlamaktır. Önemli araçlar: 1.Gantt şemaları, 2.PERT analizi, 3.Kritik Yol Analizidir. 18Proje Yönetimi

19 Gantt Şemaları Gantt şemaları standart bir format olup proje program bilgilerinin takvim formatında başlama-bitiş tarihleri ile aktivite listesinin sunumudur. İçerdiği semboller: –Siyah elmas: milestone – kilometre taşı – “0” süreli karar onay noktaları –Koyu Yatay Çubuklar: Özet aktiviteler –Açık Yatay Çubuklar: Aktiviteler –Ok’lar: aktiviteler arası bağlantılar 19 Proje Yönetimi

20 Gantt Chart – Yazılım hizmete alma Projesi 20 Proje Yönetimi

21 Örnek - İzleme Gantt Şeması 21Proje Yönetimi

22 Kritik Yol Metodu (CPM) CPM bir proje analiz tekniği olup toplam proje süresini izlemek için kullanılır. Bir projede kritik yol, projenin “en erken” biteceği yolu gösteren aktiviteler dizisidir. Kritik yol aynı zamanda “en uzun yol” olup hiç “bolluğu” bulunmamaktadır. 22Proje Yönetimi

23 Örnek – Kritik Yolu Belirleme 23Proje Yönetimi

24 Program Kararlarında Kritik Yol Kullanma “Kritik yolu bilmek programı değiştirmek için fırsat oluşturabilir.” Bolluk ( Free slack, free float ) : Bolluk miktarı size o aktiviteyi o sürede geciktirmenin proje süresini etkilemeyeceğini gösterir. Toplam Bolluk ( Total slack, total float ) : Toplam bolluk miktarı ise o sürede aktiviteyi ertelemenin proje bitiş tarihini değiştirmeyeceğini gösterecektir. Erken Başlama (forward pass): Erken başlama ve bitiş tarihlerini gösterir. Geç Başlama (backward pass) : Geç başlama ve bitiş tarihlerini gösterir. 24Proje Yönetimi

25 25

26 Proje Yönetimi 26

27 Proje Yönetimi27

28 Proje Yönetimi 28 10 13

29 Proje Yönetimi29

30 Proje Yönetimi30

31 Microsoft Project Program Tablosu Free ve Total Slack görünümü 31Proje Yönetimi

32 Proje Programını Kısaltma Teknikleri 1.Kritik yoldaki aktivite sürelerini düşürmek, 2.Aynı aktiviteye daha fazla kaynak ayırmak, 3.Kapsamını değiştirmek Crashing : Birkaç aktiviteyi tek bir aktivite haline getirmektir. Fast tracking : bazı aktiviteleri aynı anda başlatmak yada fazla mesai ile yürütmektir. 32Proje Yönetimi

33 Örnek Kritik Yol Çalışması İş Gün Mal Seçimi (Kısım Mal) 3 Mal Seçimi (Satın Alma) 2 İlan için mal seçimi ve fiyat belirleme 2 İlan Hazırlığı (Resim) 4 İlan Hazırlığı (Yazı) 3 İlan Tasarımı 2 Posta Listesi Hazırlama 3 Etiket Basımı 1 İlan Basımı 5 Etiket Yapıştırma 2 İlan Postalama 10 33Proje Yönetimi 30 gün

34 İş Gün İş Gün Mal Seçimi (Kısım Mal) 3 Mal Seçimi (Satın Alma) 2 İlan için mal seçimi ve fiyat belirleme 2 İlan Hazırlığı (Resim) 4 İlan Hazırlığı (Yazı) 3 İlan Tasarımı 2 Posta Listesi Hazırlama 3 Etiket Basımı 1 İlan Basımı 5 Etiket Yapıştırma 2 İlan Postalama 10 Örnek : Kritik Yol Çalışması İşÖnceki İşler A Mal Seçimi (Kısım Md) Yok B Mal Seçimi (Satın Alma) Yok C İlana Mal Seçimi Ve Fiyat Saptama A,B D Resim C E Yazı C F İlan Tasarımı D,E G Posta Listesi C H Etiket Basımı G I İlan Basımı F J Etiket Yapıştır H,I K İlan Postalama J 34 Proje Yönetimi

35 Program Evaluation and Review Technique (PERT) PERT ağırlıklı ortalama formulü: iyimser zaman + 4 X olası zaman + kötümser zaman 6 Örnek: PERT ağırlıklı ortalama = 8 iş günü + 4 X 10 işgünü + 24 işgünü = 12 gün 6 8 = iyimser zaman 10 = olası zaman 24 = kötümser zaman 35Proje Yönetimi

36 Proje Programı Değişiklikleri Kontrolü Program üzerinde gerçekçi kontroller yapın Olasılıkları dikkate alın Herkesin %100 kapasite ile sürekli çalışacağını düşünmeyin Paydaşlarla yapacağınız süreç toplantılarını iletişim programı çerçevesinde net ve dürüst bir şekilde yapın. 36Proje Yönetimi Güçlü liderlik özelikleri projeleri başarıya taşımada PERT tablolarından çok daha iyidir Proje yöneticileri aşağıdakileri kullanmalıdır; İçten güdüleme Ödül Disiplin Görüşme - anlaşma

37 Sonraki Ders : Proje Maliyet Yönetimi 37Proje Yönetimi


"Proje Zaman Yönetimi 1Proje Yönetimi. Proje Zaman Yönetimi Süreçleri Proje Zaman Yönetimi projenin zamanında tamamlanması süreçlerini içerir. Süreçler:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları